English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tỉnh Lâm Đồng triển khai Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (14:49 16/03/2017)

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư             

Từ ngày 07/3 đến ngày 10/3/2017, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế năm 2014 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai TĐT kinh tế năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra. Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh tham dự và chỉ đạo hội nghị

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các thành viên BCĐ tỉnh, thành viên Tổ thường trực giúp việc tỉnh, thành viên BCĐ, Tổ Thường trực giúp việc các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe trình bày Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Kế hoạch triển khai TĐT trên địa bàn đồng thời đi sâu vào nghiên cứu và thảo luận các nội dung:

1. Công tác rà soát doanh nghiệp và giới thiệu các danh sách doanh nghiệp triển khai điều tra;

2. Nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp;

3. Nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể;

4. Nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu HCSN;

5. Nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu tôn giáo;

6. Các bảng phân loại và danh mục trong TĐT;

7. Các quy trình trong TĐT như các quy trình lập danh sách, quy trình tổng hợp nhanh; nhiệm vụ của giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu và thảo luận, tìm ra những giải pháp để triển khai tốt của TĐT ở từng địa phương và làm bài kiểm tra đầy đủ.

Kết luận Hội nghị, đ/c Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu Thành viên BCĐ TĐT, Tổ thường trực giúp việc BCĐ tỉnh, tỉnh tiếp tục nghiên cứu và triển khai một số vấn đề sau:

1)  Công tác Tổng điều tra được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt là ở các cấp xã và cấp huyện. Đây là điều kiện tiên quyết, quan trọng góp phần thành công của Tổng điều tra.

2) Công tác tổ chức tuyên truyền cuộc Tổng điều tra rất quan trọng, nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra đến các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư. Vì vậy Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành huy động tối đa các hình thức tuyên truyền.  Vận động các tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng thực hiện tuyên truyền sâu rộng để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương cần huy động các nguồn lực hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra để khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác  cho điều tra viên. 

3) Công tác tuyển chọn đội ngũ lực lượng điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên  có vai trò quan trọng, quyết định thành công của cuộc Tổng điều tra. Vì vậy cần lưu ý tuyển chọn người có năng lực, trình độ, trong đó chú trọng đến lực lượng trẻ tại cơ sở nhằm đáp ứng được yêu cầu của cuộc Tổng điều tra. 

4) Triển khai tốt công tác rà soát, lập danh sách các đơn vị điều tra, đảm bảo đúng, đủ đối tượng, hạn chế trùng và bỏ sót đơn vị điều tra. Chú trọng và triển khai tốt công tác rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu kế hoạch đã quy định, đủ số lượng đơn vị điều tra theo từng địa bàn, từng địa phương và từng ngành kinh tế làm cơ sở cho khâu tổ chức điều tra thu thập thông tin các phiếu điều tra tại địa bàn.

5)  Nâng cao chất chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra. Cần chọn người hướng dẫn có kỹ năng truyền đạt, nắm vững nghiệp vụ và đặc biệt phải hướng dẫn một cách cặn kẽ, dễ hiểu. 

6) Tổ chức tốt công tác hậu cần cho cuộc Tổng điều tra, đảm bảo kịp thời và đầy đủ các điều kiện cho tất các các hoạt động của Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc về BCĐ tỉnh để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông về việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện cuộc điều tra thống kê năm 2020 và công tác thống kê của Bộ Thông tin và truyền thông (14/06/2019)
  Đoàn chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (11/06/2019)
  Hội nghị sơ kết công tác công đoàn Tổng cục Thống kê 6 tháng đầu năm 2019 và tập huấn công tác tổ chức công đoàn cơ sở (10/06/2019)
  Hội nghị Phối hợp triển khai công tác thống kê giữa Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngành Thống kê (06/06/2019)
  Tổng cục Thống kê Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Thống kê quốc gia Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (15/05/2019)