English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội thảo xin ý kiến Bộ, ngành và các đơn vị liên quan về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia (16:00 15/01/2019)

Sáng ngày ­­15 tháng 01 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến Bộ, ngành và các đơn vị liên quan về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh (GIZ); đại diện một số Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan thuộc TCTK.

Hội thảo được nghe trình bày Báo cáo đề xuất dự thảo các chỉ tiêu thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia. Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia gồm 69 chỉ tiêu (trong đó có hơn 1/3 số chỉ tiêu thuộc bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam), có kết cấu 2 phần: (1) Danh mục: Mã số; nhóm, tên chỉ tiêu; (2) Nội dung: Khái niệm; phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu của chỉ tiêu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp. Việc xây dựng Bộ chỉ tiêu dựa trên 3 nguyên tắc xây dựng: Giám sát, đánh giá các mục tiêu thuộc Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Bảo đảm tính khả thi, thống nhất; Bảo đảm so sánh quốc tế.

Sau phần trình bày Báo cáo đề xuất dự thảo, các đại biểu tập trung thảo luận: Tên chỉ tiêu, nội dung chỉ tiêu; Thêm, bớt chỉ tiêu và lý do; Một số chỉ tiêu toàn cầu nhưng đã được điều chỉnh theo Việt Nam đã phù hợp chưa; 13 chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 chưa được quy định trong dự thảo đề xuất.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến góp ý, trao đổi tích cực của đại biểu từ các Bộ, ngành đối với những chỉ tiêu thuộc lĩnh vực mình phụ trách và ý kiến từ các đơn vị, tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Những ý kiến góp ý tại Hội thảo sẽ là căn cứ để hoàn thiện Bộ chỉ tiêu trước khi được gửi đi xin ý kiến chính thức bằng văn bản tới các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan. Sau khi tiếp thu ý kiến từ các đại biểu, TCTK sẽ hoàn thiện dự thảo danh mục và nội dung và dự kiến trình Bộ trưởng ban hành vào tháng 06 năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội thảo về nguồn số liệu và phương pháp tính toán chỉ số giá bất động sản (25/04/2019)
  Thông báo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (24/04/2019)
  Đoàn Cơ quan Thống kê Hàn Quốc thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê Việt Nam (23/04/2019)
  Đoàn công tác trung ương giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Thái Bình (19/04/2019)
  Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2019 (16/04/2019)