English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Bài phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Vũ Thanh Liêm tại Lễ ra quân Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 tại Lào Cai (08:46 05/04/2019)

Kính thưa đồng chí Vũ Văn Tuấn – Bí thư, chủ tịch HĐND huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Kính thưa ông/bà đại diện Quỹ dân số liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Thưa toàn thể lực lượng tham gia của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thực hiện theo Luật Thống kê năm 2015 và Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ tiến hành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Việt Nam. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ 8 tại Việt Nam nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, đặc biệt có thông tin đầy đủ, chính xác khách quan để đáp ứng Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XII, Đại hội tỉnh Lào Cai lần thứ 14, Đại hội Đảng huyện Bảo Thắng lần thứ 27 và Đại hội Đảng xã Xuân Quang lần thứ 12, đồng thời là cơ sở để Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số. Số liệu thu được từ cuộc Tổng điều tra này sẽ là cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng các mục tiêu kinh tế xã hội cho chặng đường 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2045.

Với tầm vô cùng quan trọng của Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ, Tổng cục Thống kê cùng với các Bộ, ngành và các chính quyền địa phương đã chủ động sáng tạo triển khai vô vàn công việc khó, phức tạp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới, phương pháp thống kê hiện đại và công tác chuẩn bị từ cách đây 2 năm. Hình thức thu thập thông tin trong cuộc TĐT lần này được cải tiến và ứng dụng đồng bộ thống nhất công nghệ thông tin, thay dùng phiếu giấy bằng ghi chép bằng thiết bị điện tử (chúng ta gọi là CAPI và Webform). Tính đến ngày 31/3/2019 các Ban chỉ đạo các cấp đã khẳng định mọi công việc chuẩn bị cho cuộc TĐT đã hoàn tất. Toàn lực lượng tham gia của TĐT, các máy móc, thiết bị, đường truyền…đang sẵn sàng, hào hứng tiến hành cuộc TĐT ngay từ bây giờ.

Thưa các quý vị đại biểu!

Cuộc Tổng điều tra này có quy lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp liên quan đến khoảng 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người sẽ được điều tra, được tổ chức thành khoảng 217,6 nghìn địa bàn điều tra (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành Quân đội, Công an, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân đi cùng, những người này sẽ được điều tra theo kế hoạch riêng của 03 Bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao); huy động 200 nghìn người tham gia trong đó có 140 nghìn điều tra viên và giám sát viên.

Tại Lào Cai, với một tỉnh miềm núi, biên giới địa hình hiểm trở, các huyện vùng cao đi lại khó khăn, nhiều đồng bào dân tộc ít người trình độ dân trí thấp. Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phải thực thiện số lượng đơn vị điều tra 173.292 hộ được chia thành 1.789 địa bàn và để thực hiện khối lượng công việc này, Tỉnh Lào Cai đã huy động gần 1.200 điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên.

Huyện Bảo Thắng có 15 xã, thị trấn có số lượng đơn vị điều tra là 29.971 hộ được chia thành 251 địa bàn và có huy động trên 170 điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên thực hiện công việc.

Xã Xuân Quang là xã có truyền thống phát triển kinh tế mạnh của huyện Bảo Thắng, nhiều năm liền là xã đi đầu trong các mô hình phát triển kinh tế. Chính vì vậy, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương được Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và Nhà ở Trung ương chọn tổ chức Lễ ra quân.

Việc tổ chức thành công Lễ ra quân Tổng điều tra năm 2019 tại tất cả 11.165 Ban chỉ đạo xã trong cả nước nói chung và xã Xuân Quang nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tuyên truyền để giúp các hộ dân cư hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, từ đó các hộ dân cư tích cực phối hợp với các điều tra viên thống kê trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin.

Để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu:

Thứ nhất là đối với Ban Chỉ đạo tỉnh: chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai cuộc Tổng điều tra theo đúng tiến độ; chủ trì, phối hợp với các báo, đài tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh; đôn đốc Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của cấp trên; phân công rõ ràng, cụ thể nội dung công việc cho từng giám sát viên; thường xuyên liên lạc, trao đổi với Ban Chỉ đạo Trung ương để kịp thời nắm bắt những chỉ đạo bổ sung của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đặc biệt quán triệt việc ĐTV đến từng hộ để phỏng vấn thu thập thông tin vào phiếu điện tử; không in phiếu giấy (dưới mọi hình thức) để điều tra.

Thứ hai là đối với Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố: Nghiêm túc thực hiện sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra.

Thứ ba đối với Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn: Tích cực tuyên truyền về Tổng điều tra trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn và các hình thức khác; đôn đốc điều tra viên thống kê, tổ trưởng thực hiện tốt công tác thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thứ tư là đối với điều tra viên thống kê và tổ trưởng: Nghiêm túc chấp hành những quy định trong Quy trình thu thập thông tin của điều tra viên thống kê và tổ trưởng, đảm bảo chất lượng, tiến độ của cuộc Tổng điều tra.

Cuối cùng là đồng bào, các hộ dân cư hãy tích cực hợp tác với lực lượng tham gia của TĐT dân số và nhà ở để có những thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan. Việc làm tốt của tất cả chúng ta trong cuộc TĐT này là biểu hiện trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc, đối với gia đình và cho cả bản thân chúng ta. Đó là việc làm “ích nước - lợi nhà”. Cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 thành công trong cả nước là biểu hiện cao cả của chúng ta đã và đang vì một “ Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”. Nó cũng chính là góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ở Việt Nam, ở Lào Cai, ở cả huyện Bảo Thắng và xã Xuân Quang. Với tinh thần đó tôi xin ra lệnh cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu tiến hành Tổng điều tra.

 
CÁC TIN KHÁC
  Đoàn Cơ quan Thống kê Hàn Quốc thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê Việt Nam (23/04/2019)
  Đoàn công tác trung ương giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Thái Bình (19/04/2019)
  Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2019 (16/04/2019)
  Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Tổng cục Thống kê và Tổng cục Thủy sản (16/04/2019)
  Quản lý chăn nuôi bằng công nghệ số (16/04/2019)