English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thanh niên Tổng cục Thống kê chủ động tìm giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên (14:34 24/01/2019)

 

Sáng ngày 19/1, Đoàn thanh niên Tổng cục Thống kê đã tiến hành bảo vệ đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu thống kê nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên Đoàn thanh niên Tổng cục Thống kê”.

Xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển xã hội hiện tại và là người chủ tương lai của đất nước. Tại cơ quan Thống kê ở Trung ương, lực lượng đoàn viên chiếm tới 55,1% tổng số công chức, viên chức và người lao động đang là việc. Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng chất lượng, năng lực của đoàn viên của Tổng cục và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ này là hết sức cần thiết và mang tính thực tế rất cao.

Đề tài được nghiên cứu trong bối cảnh Tổng cục Thống kê đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức theo hướng chuyên môn hóa nhằm nâng cao chất lượng thống kê, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và chất lượng việc làm của các công chức, viên chức nói chung và với công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên nói riêng, việc chuyên môn hóa sẽ tạo điều kiện đoàn viên thanh niên tập trung sâu hơn vào nghiệp vụ điều tra hoặc nghiên cứu chuyên sâu, qua đó tạo điều kiện nâng cao chất lượng. Vì vậy, kết quả nghiên cứu là một trong những tài liệu tham khảo để đưa ra những giải pháp tốt nhất nhằm đào tạo cơ bản và chuyên sâu để đáp ứng tốt nhất yêu ngày càng cao của Chính phủ, Bộ, ngành và đối tượng dùng tin trong công tác thống kê, đó là nền tảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Qua khảo sát 177/196 đoàn viên thanh niên tại 18 đơn vị trong Tổng cục, trong đó đoàn viên là đảng viên chiếm 30,8%; đoàn viên có trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 36,4%, đặc biệt là 1 đoàn viên có trình độ tiến sỹ, từ đó, khẳng định chất lượng nguồn lao động trẻ của Tổng cục Thống kê sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của công tác thống kê trong thời đại công nghiệp 4.0.  Bên cạnh đó, nguôn lao động trẻ có phẩm chất đạo đức, thái độ, tác phong tốt, tính chủ động trong công việc khá cao và sở hữu sức khỏe tốt, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trong công tác thống kê. Do vậy, kết quả phần lớn các đoàn viên thanh niên đều đã đạt được danh hiệu thi đua như hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua các cấp góp phần tạo nên hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị và cơ quan, đó cũng là nguồn cổ vũ tinh thần hết sức lớn, động lực cho đoàn viên thanh niên tiếp tục nâng cao trình độ. Bên cạnh những ưu điểm, thì hiện nay, trình độ trình độ tiếng Anh và tin học của đoàn viên còn yếu, đặc biệt trong việc sử dụng các phần mềm thống kê.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên Tổng cục Thống kê được đưa ra trong đề tài nghiên cứu:

Thứ nhất, Ban chấp hành đoàn thanh niên hàng năm có kế hoạch phối hợp với Công đoàn, ban, hội của Tổng cục Thống kê tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng cho các đoàn viên với những chủ đề phong phú, nội dung hướng đến niềm say mê công việc, kỹ năng cần thiết của công chức, viên chức nói chung và kỹ năng đối với thế hệ trẻ; Đoàn thanh niên phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên trong thực hiện tuyên truyền, giáo dục và cổ động. Bên cạnh đó, tiến hành công việc cổ động nêu gương tốt, điển hình, tiên tiến; Tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo với đoàn viên; Tăng cường công tác kiểm tram đánh giá sơ kết, tổng kết của các chi đoàn.

Thứ hai, đánh giá sâu năng lực chuyên môn của công chức, viên chức là đoàn thanh niên Tổng cục Thống kê; Tạo môi trường, khuyến khích các đoàn viên chia sẻ những kiến thức chuyên sâu, kiếm thức mới được học tập các nước trên thế giới tới toàn thể đoàn viên trong cơ quan; Tập trung nhiều nguồn lực để nâng cao khả năng ngoại ngữ, tin học của đoàn viên; Ban chấp hành Đoàn thanh niên phát huy hơn nữa vai trò của mình giúp đoàn viên trong chi đoàn hoàn thiện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng khác.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa; nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Xung kích, tình nguyện”.

Hình ảnh tại buổi bảo vệ:

 

Nguồn: Đoàn Thanh niên Tổng cục Thống kê

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông về việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện cuộc điều tra thống kê năm 2020 và công tác thống kê của Bộ Thông tin và truyền thông (14/06/2019)
  Đoàn chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (11/06/2019)
  Hội nghị sơ kết công tác công đoàn Tổng cục Thống kê 6 tháng đầu năm 2019 và tập huấn công tác tổ chức công đoàn cơ sở (10/06/2019)
  Hội nghị Phối hợp triển khai công tác thống kê giữa Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngành Thống kê (06/06/2019)
  Tổng cục Thống kê Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Thống kê quốc gia Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (15/05/2019)