English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Niên giám thống kê tóm tắt 2016
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Niên giám Thống kê 2016
  Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam - Hội nhập và phát triển 2005-2015
  Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2015
  Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch giai đoạn 2003-2015
  Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2016