English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU 
Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018

Trị giá và mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018

 

Trị giá và mặt hàng nhập khẩu chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018

 

Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018

 

Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018

 

Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018

 

Một số mặt hàng xuất khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018

 

 
 
 
 
 
 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2016
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2015
  Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu chính thức năm 2015
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2017
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2016