English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU 
Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2015

 
Trị giá và mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2015

Trị giá và mặt hàng nhập khẩu chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2015

Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2015

Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng yếu sơ bộ các tháng năm 2015

Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng yếu sơ bộ các tháng năm 2015

Một số mặt hàng xuất khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2015

 
 
 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2016
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2014
  Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu chính thức năm 2014
  Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chính thức hàng tháng phân theo mặt hàng chủ yếu từ năm 2010 - 2013
  Số liệu xuất nhập khẩu chính thức năm 2013