Tiêu đề:

Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Nội dung:

 
 

KẾT QUẢ 

 

 

Báo cáo tóm tắt Kết quả chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016

Thông cáo báo chí về kết quả chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016

Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÁC VĂN BẢN 

 

 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VÀ BẢNG HỎI    

 

 
 

 

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN   

 

 

 

TIN TỨC  

  

Tổng quan về nông thôn, nông nghiệp qua kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Bài học kinh nghiệm từ công tác tổ chức cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Nhìn lại ba năm thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

 

Họp báo công bố số liệu chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Kiểm tra công tác thu thập thông tin cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tại tỉnh Bình Phước

Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra công tác thu thập thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại tỉnh Trà Vinh

Lễ ra quân Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại tỉnh Vĩnh Long

Lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 diễn ra trên phạm vi cả nước

Công tác thực hiện Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thông cáo báo chí: Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Ngành Thống kê nỗ lực thực hiện thành công Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Tỉnh Ninh Bình triển khai kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thành phố Cần Thơ triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Tỉnh Vĩnh Phúc triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016

Tỉnh Trà Vinh tiến hành Hội nghị Tập huấn Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Hưng Yên tiến hành triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Tỉnh Nghệ An triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 các tỉnh khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

 

 

 

ItemPreview