Tiêu đề:

Thi nâng ngạch Thống kê viên 2018

Nội dung:

  

 
  
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và Danh sách công chức dự thi nâng ngạch lên thống kê viên, chuyên viên năm 2018
 
Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch lên thống kê viên năm 2018
 
 

Địa chỉ liên lạc để tìm hiểu thông tin về đợt thi tuyển:

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê;

Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: 024 73046666-5006 

 

ItemPreview