Tiêu đề:

Khai thác thông tin thuộc mục Ấn phẩm thống kê

Nội dung:

Khai thác thông tin thuộc mục Ấn phẩm thống kê

Cơ quan Công bố/Công khai

Tổng cục Thống kê

Mã thủ tục

Mục thông tin

Ấn phẩm thống kê

Thông tin khai thác

Các ấn phẩm đã được công bố

Trình tự thực hiện

Bước 1. Truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê (Trang Web.) theo địa chỉ: www.gso.gov.vn

Bước 2. Từ trang chủ, lựa  chọn chuyên mục “Ấn phẩm thống kê” tại thanh công cụ nằm ngang.

Các ấn phẩm được sắp xếp theo trình tự thời gian cập nhật trên trang Web., ấn phẩm công bố mới nhất sẽ ở vị trí đầu tiên. Mỗi cửa sổ hiển thị 15 ấn phẩm, để xem những ấn phẩm được công bố trước đó chọn từng tab cuộn thời gian “1,2,3,4,5,…” dưới danh sách ấn phẩm.

Bước 3. Tìm kiếm và chọn ấn phẩm theo yêu cầu thông tin

Mỗi ấn phẩm gồm trang bìa và các file nội dung định dạng Acrobat đính kèm .

Bước 4. Chọn file đính kèm để tải nội dung sách.

Nội dung sách có định dạng Acrobat nên người dùng cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader (hay PDF reader) để có thể đọc file.

Lưu ý: Trong trường hợp sử dụng trình duyệt Crome hoặc Firefox, file tải về có thể bị lỗi định dạng đuôi chuyển thành .html không thể đọc được, trong tình huống này hãy làm theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Sử dung trình duyệt Internet Explorer (IE) là công cụ hỗ trợ tốt hơn cho quá trình tải file thông tin.

Cách 2: File thông tin sau khi tải về có đuôi .html, trước khi mở file đổi đuôi file .html thành đuôi .pdf

Ví dụ: File lỗi khi tải về có tên anphamthongke.html, đổi đuôi file thành anphamthongke.pdf

Cách thức thực hiện

Khai thác trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê theo địa chỉ: www.gso.gov.vn

Thành phần hồ sơ

Không có thông tin

Phí

Miễn phí

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

…. giờ

Đối tượng thực hiện

Mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê

Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Tổng cục Thống kê

Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu

Tổng cục Thống kê

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý của TTHC

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

ItemPreview