Tiêu đề:

Dịch vụ thống kê đối với dữ liệu chuyên sâu có thu phí

Nội dung:

Dịch vụ thống kê đối với dữ liệu chuyên sâu có thu phí

Cơ quan Công bố/Công khai

Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê - TCTK

Mã thủ tục

TTTL

Cấp thực hiện

Cấp đơn vị

Lĩnh vực

Dịch vụ thống kê có thu phí

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Khách hàng (Các cơ quan, đơn vị và cá nhân) có nhu cầu số liệu thống kê chuyên sâu về các lĩnh vực chưa được công bố trên trang Web và ấn phẩm của TCTK.

- Bước 2: Khách hàng có yêu cầu số liệu thống kê chuyên sâu gửi về Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê (TTTL) – TCTK thông qua hình thức thư bảo đảm hoặc thư điện tử.

Địa chỉ gửi thư bảo đảm:

Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê – Tổng cục Thống kê

54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa- Hà Nội

Địa chỉ gửi thư điện tử: sdc@gso.gov.vn , trungtamtulieu@gso.gov.vn.  Điện thoại: Giám đốc: 024.38464921, phòng dịch vụ: 024.37343240

- Bước 3: Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng có nhu cầu, TTTL liên hệ với các đơn vị chuyên môn của TCTK để xác định khối lượng công việc, tính giá thành và trả lời cho khách hàng.

- Bước 4: Khi khách hàng có nhu cầu chấp nhận mức phí dịch vụ, TTTL tiến hành soạn thảo và ký kết hợp đồng.  .

- Bước 5: Sau khi ký kết hợp đồng, khách hàng có nhu cầu số liệu chuyển kinh phí theo phương thức đã thống nhất trong nội dung hợp đồng cho TTTL. Khi nhận được kinh phí TTTL tiến hành triển khai hợp đồng.

- Bước 6: Căn cứ trên số liệu thống kê đã được các đơn vị nghiệp vụ tính toán, TTTL rà soát, đối chiếu với yêu cầu của khách hàng và bàn giao tài liệu cho khách hàng.

- Bước 7: TTTL hoàn tất các thủ tục thanh lý và quyết toán hợp đồng.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được thực hiện qua thư điện tử, thư bảo đảm hoặc trực tiếp tại TTTL.

Thành phần hồ sơ

- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị hoặc nội dung thư điện tử;

- Công văn báo giá của Trung tâm;

- Hợp đồng kinh tế;

- Số liệu theo yêu cầu của khách hàng dưới dạng bản cứng hoặc bản điện tử;

- Hóa đơn tài chính cho khách hàng;

- Biên bản bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí

Theo hợp đồng

Lệ phí

Theo hợp đồng

Mức giá

Theo hợp đồng

Thời hạn giải quyết

Theo hợp đồng

Đối tượng thực hiện

Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê với các đơn vị có liên quan

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê với các đơn vị có liên quan

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Tổng cục Thống kê

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê - TCTK

Kết quả thực hiện

Cung cấp số liệu theo yêu cầu của khách hàng;

Căn cứ pháp lý của TTHC

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

ItemPreview