Tiêu đề:

Tổng cục Thống kê tuyển dụng công chức năm 2019

Nội dung:

 
Công văn về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê
ItemPreview