╨╧рб▒с>■  ЖЙ■   ВГДЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ье┴А Ё┐(-bjbjqq ;8eeg+      ╖д д ччччч    √√√83\П$√ Вц│╔▀▀▀▓.╚. ╘.{Б}Б}Б}Б}Б}Б}Б$ДвиЖ4бБ9ч▄.T.^▓.▄.▄.бБчч▀▀u┌Бш@ш@ш@▄.Pч▀ч▀{Бш@▄.{Бш@ш@NНnиs▀    рыЎ╔t·╘√,@Ъ5p0gБЁБ0 Вep╕▄Ж╞@"▄Ж`ss^▄Жч{uь ▄.▄.ш@▄.▄.▄.▄.▄.бБбБш@▄.▄.▄. В▄.▄.▄.▄.                                                                    ▄Ж▄.▄.▄.▄.▄.▄.▄.▄.▄.д н: BAN CH╚ аO T╘NG I└U TRA D┬N S╨ V└ NH└ ▐ TRUNG паNG C╪NG H╥A X├ H╪I CHц NGH(A VI╞T NAM ┘c lнp - Tё do - Hбnh ph·c TH╘NG B┴O CцA BAN CH╚ аO T╘NG I└U TRA D┬N S╨ V└ NH└ ▐ TRUNG паNG V┴ vi╟c i┴u tra b╒ sung s╤ ng░▌i b╦ b╧ sєt trong T╒ng i┴u tra dтn s╤ vр nhр ▀ nm 2019 (Kшm theo CЇng vn s╤: 49/BCTW-VPBCTW ngрy 24 thсng 4 nm 2019 cчa Ban Ch╔ бo T╒ng i┴u tra dтn s╤ vр nhр ▀ Trung ░бng) Kэnh th░a ╙ng bрo cг n░█c! Nh▌ sё чng h┘, tham gia nhi╟t tьnh cчa ╙ng bрo cг n░█c, ┐n nay cЇng tсc thu thнp thЇng tin cчa cu┘c T╒ng i┴u tra dтn s╤ vр nhр ▀ nm 2019 у cб bгn hoрn thрnh. Tuy nhiъn, do dтn s╤ n░█c ta Їng, c░ tr· vр th░▌ng xuyъn cє sё bi┐n ┘ng trъn khпp m═i v∙ng mi┴n cчa еt n░█c tы cсc ╦a bрn thрnh th╦ Їng dтn ┐n cсc ╦a bрn nЇng thЇn, v∙ng sтu, v∙ng xa, v∙ng ╙ng bрo dтn t┘c эt ng░▌i. Vь vнy, ├ trсnh khг nng b╧ sєt nhр, h┘ dтn c░ vр nhтn khйu, Ban Ch╔ бo T╒ng i┴u tra dтn s╤ vр nhр ▀ Trung ░бng ┴ ngh╦: Trong khoгng th▌i gian tы ngрy 01 ┐n ngрy 25/4/2019, n┐u gia ьnh nрo ho╖c ng░▌i nрo ch░a ░уc i┴u tra viъn th╤ng kъ trёc ti┐p ┐n h┘ ├ h╧i thЇng tin v┴ tьnh hьnh dтn s╤ vр nhр ▀ cчa h┘ ho╖c ch░a thёc hi╟n tё cung cеp thЇng tin trёc tuy┐n thь xin thЇng bсo t█i Ban Ch╔ бo T╒ng i┴u tra dтn s╤ vр nhр ▀ nm 2019 trong 03 ngрy rtvx╛ЇЎ°·№■ Є▐╔╡Ь▐Иt╔d]P=-h┐LJh┐LJ5БCJOJQJaJ$hVg?h|РCJ OJQJaJmH*sH*hkhpCJmH*sH* h^I╦hph╪ ╦hp6БOJQJmH*sH*'h┐LJhp5БCJOJQJaJmH*sH*'h╪ ╦hp5БCJOJQJaJmH*sH*0h╧hёhp@ИЎ CJOJQJaJmH nH sH tH 'h╪ ╦hp>*CJOJQJaJmH*sH*(jhйWбhйWбUmHnHsH tH u'h╪ ╦hp5БCJOJQJaJmH*sH*h╧hё5БCJOJQJaJ<rvx╛Ў·є▀є╬╛ов $$Ifa$gd1╪$Дy■$If^Дy■a$gd┐LJ$Д $If^Д a$gd[°$dЁд$Ifa$gd1╪$Д Д·$If^Д `Д·a$gdз]Д $$Ifa$gdз]Д·№■ 4 Ж ь : > @ ЭШЗ||||l\$Д╨d@&`Д╨a$gdи/AДаД╨d^Да`Д╨gdи/A $da$gdи/AД╨Д╨d@&^Д╨`Д╨gdи8gdpakd$$IfЦlФG╓0╔¤У&FД tаЎ╩(6Ў╓  ╓  ╓  ╓  4╓4╓ laЎ5■p╓    ytи/A 2 4 N P Д К М Ф Ц Ю а ж и ╝ ╛ ╞ ╚ ╩ ╠ ╨ ╥ ╓ ╪ ▐ р ь 8 : < > @ H ы▐ы╤ы┴╤┴╤┴╤┴╤┴╤┴┤┴╤┴╤┴╤┴╤┴ыиКufVhи/Ah┐LJ6БCJOJQJaJhkhи8CJ OJQJaJ(h3Lbh╧MЦ@ИЄ CJOJQJaJmH*sH*;jhйWбhйWб5БCJOJQJUaJmHnHsH tH uh1╪CJOJQJaJh╧hё5БCJOJQJaJh┐LJh┐LJ5БCJOJQJaJh*К5БCJOJQJaJh┐LJ5БCJOJQJaJ'h┐LJh┐LJ5БCJOJQJaJmH*sH* H J R T \ ^ d f j l r О Р Ш Ъ Ю а ╚ ╩ 2 6 8 @ B J L T V \ ^ b d l ЄтЄтЄтЄт╠╜╠оЬо╜оЬоИтИтymamamamamamh*КCJOJQJaJh┐LJCJOJQJaJh┐LJh┐LJCJOJQJaJ'hи/Ah┐LJ6БCJOJQJaJmH*sH*#hи/Ah┐LJ6БCJOJPJQJaJh*К6БCJOJPJQJaJh┐Ч6БCJOJPJQJaJ+hи/Ah┐LJ6БCJOJPJQJaJmH*sH*hи/Ah┐LJ6БCJOJQJaJh*К6БCJOJQJaJ"@ 6 8 p x&т'Ё(l+╚,╩,╠,╬,╨,╘,╓,┌,▄,я▀╦╦╦╦║╦жУУОММММgdoys$Д╨d╘■дxдx`Д╨a$gdи8$Д╨d╘■дxдx@&`Д╨a$gdи8$Д╨d└■дxдx@&`Д╨a$$Д╨d└■дxдx@&`Д╨a$gdи/A$d╘■дxдx@&a$gd┐LJ$dдxдx@&a$gdи/Al n v x | ~ О Ц Ш Ю а к м ┤ ╢ ╝ ╛ ╞ ╚ ╬ ╨ ╘ ╓ Є · №   0 2 : < И К О Р Ф Ц Ь Ю ж и ╝ ╛ ╪ ┌ ▐ р    ( * . 0 4 6 Їш▄ш▄╨ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш─▄─▄─▄─▄─▄ш▄▒▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄шешешеhK^CJOJQJaJ$hи8h┐LJCJOJQJaJmH*sH*h9╣CJOJQJaJh]FЁCJOJQJaJhм^CJOJQJaJh┐LJCJOJQJaJhи/ACJOJQJaJA6 > @ H J R T \ ^ d f n p x z А В И К Т Ф Ш Ъ а в и к ░ ▓ ╝ ╛ ─ ╞ ╬ ╨ ╓ ╪ ▐ р ц ш ю Ё Ў ° *,<>FHNPVX^`dfxzИКФЦЬЮжимо┤╢─╞╠╬╥╘╪┌тфЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇш▄ш▄ш▄ш▄ЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшЇшh9╣CJOJQJaJhK^CJOJQJaJh┐LJCJOJQJaJWфЁDFXZ^`jl┌▐рцшЁЄ°· "*,46<>FHRTXZbdlntvz|АВИКЮвдмо╢╕╛└Їс╥с╞Ї╞Ї╞║Ї╞Ї╞Ї╞Ї╞Ї╞Ї╞Ї╞Ї╞о╞Ї╞Ї╞Ї╞Ї╞Ї╞Ї╞Ї╞в╞в╞в╞Ї╞вЦ╞Ц╞Ц╞Ц╞h┌?CJOJQJaJhFFZCJOJQJaJh|[ CJOJQJaJh]FЁCJOJQJaJhK^CJOJQJaJhи8h┐LJCJOJQJaJ$hи8h┐LJCJOJQJaJmH*sH*h┐LJCJOJQJaJ;└─╞╩╠▐рфцюЁ°· $&BDNPVX^`jlrtКМТФЬЮжио░╢╕╝╛┬─тюЁ№■& &&&>&F&H&N&P&Z&\&b&d&l&n&t&x&ЇшЇшЇшЇш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш╨ш─ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄Ї╕Їш╢Ї╕Ї▄ш▄ш▄ш▄ш▄ш▄╨Uh]FЁCJOJQJaJhi*╧CJOJQJaJh┐LJCJOJQJaJhFFZCJOJQJaJhK^CJOJQJaJh┌?CJOJQJaJGt█i (ngрy 26, 27 vр 28/4/2019) theo m┘t trong cсc cсch sau: 1. ThЇng bсo cho Ban Ch╔ бo T╒ng i┴u tra dтn s╤ vр nhр ▀ xу, ph░▌ng, th╦ trеn s▀ tбi ├ Ban Ch╔ бo cэ i┴u tra viъn th╤ng kъ ┐n h┘ (ho╖c nбi ang ▀) thu thнp thЇng tin b╒ sung; 2. G═i i╟n thЇng bсo cho Ban Ch╔ бo T╒ng i┴u tra dтn s╤ vр nhр ▀ Trung ░бng thЇng qua ░▌ng dтy nєng mi┼n phэ 18009050, nhсnh s╤ 1; 3. ThЇng bсo vр tё cung cеp thЇng tin v┴ tьnh hьnh dтn s╤ vр nhр ▀ cчa h┘ tбi Trang thЇng tin i╟n tэ cчa T╒ng i┴u tra dтn s╤ vр nhр ▀ tбi ╦a ch╔: HYPERLINK "http://tongdieutradanso.vn/" \t "_blank" \o "http://tongdieutradanso.vnCtrl+Nhеp ъ i theo liъn kъt"http://tongdieutradanso.vn, mхc i┴u tra b╒ sung . Ban Ch╔ бo T╒ng i┴u tra dтn s╤ vр nhр ▀ Trung ░бng xin trтn tr═ng cгm бn sё чng h┘, hуp tсc, h╫ trу cчa nhтn dтn cг n░█c trong cu┘c T╒ng i┴u tra dтn s╤ vр nhр ▀ nm 2019.   PAGE \* MERGEFORMAT 2 x&~&А&И&К&Р&Т&Ш&Ъ&ь&ю&Є&Ў&'' ''''''$'&'*','B'D'H'J'R'T'Z'\'d'f'p'r'v'x'~'А'Р'Т'Ш'Ъ'к'░'▓'║'╝'╬'╨'╘'т'ш'Їш┘═┘═┘═║═┘ш┘шЇ═Ї═Ї═Ї═Ї═║═Ї═Ї═Ї═Ї═Ї═Ї═Ї═Ї═Ї═Їо═о═о═ЇвУh$b√h$b√CJOJQJaJhи/ACJOJQJaJhFFZCJOJQJaJ$hXF\hXF\CJOJQJaJmH*sH*hK^CJOJQJaJhXF\hXF\CJOJQJaJhi*╧CJOJQJaJhXF\CJOJQJaJ6ш'ъ'·'(( ((((j(l(~(А(Ю(а(ж(и(░(▓(║(╝(┬(╘(╪(т(ф(ю(Ё(**++6+8+D+h+Їф╘─╘─╕мфЇфм╘─╘─╘─╘─╘фЇ╕мЇЭОЖВЖrЖcОhТsjhТsjCJOJQJaJh$b√h$b√>*CJOJQJaJhйWбjhйWбUh$b√h$b√CJOJQJaJhi*╧hi*╧CJOJQJaJhK^CJOJQJaJhi*╧CJOJQJaJhK^CJOJQJaJmH sH hi*╧CJOJQJaJmH sH hlRCJOJQJaJmH*sH*hlRCJOJQJaJ#h+j+l+└+┬+╘+╓+▄+▐+ц+ш+Є+Ї+·+№+,,,,,, ,.,0,6,8,>,@,H,J,P,R,V,X,`,b,l,n,v,x,─,╞,╚,╩,Їч╘┼╘╣н╣н╣н╣н╣н╣н╣бн╣н╣н╣н╣н╣н╣н╣н╣н╣н╣╘нТЖh┐LJCJOJQJaJhXF\hXF\CJOJQJaJh╗0CJOJQJaJhXF\CJOJQJaJhK^CJOJQJaJhи8hXF\CJOJQJaJ$hи8hXF\CJOJQJaJmH*sH*h*К5БCJOJQJaJhks>CJOJQJaJ+╩,╠,╬,╨,╥,╓,╪,▄,▐,т,ф,ш,ъ,---- -"-&-(-ш╤╞╛║╛║╛║╛║зШзЗnШj║╞h*К0jhc-ЫhйWбCJOJQJUaJmHnHu!h┐ЧCJOJQJaJmHnHuhc-Ыh*КCJOJQJaJ%jhc-ЫhйWбCJOJQJUaJh666666666666666666666666666и6666666666╕66666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666░62└╨рЁ 0@P`pАР└╨рЁ2(╪ш 0@P`pАР└╨рЁ 0@P`pАР└╨рЁ 0@P`pАР└╨рЁ 0@P`pАР└╨рЁ 0@P`pАР└╨рЁ 0@P`pАР8X°V~ OJPJQJ_HmH nH sH tH @`ё @ pNormalCJ_HaJmH sH tH DA Є бD Default Paragraph FontRi@є │R 0 Table NormalЎ4╓ l4╓aЎ (k Ї ┴( 0No List PP`ЄP p Body Text 2 dрдxCJaJmHsHtHH■/Є H pBody Text 2 CharOJPJQJ^JH `H p0Footer ╞HР$CJaJmHsHtH>■/Є !> p0 Footer CharOJPJQJ^J@│2@ Н4a List Paragraph ^Д╨m$FB BF n0 Body TextдxCJaJmHsHtHD■/Є QD n0Body Text CharOJPJQJ^JPЩ bP ╓\,0 Balloon TextCJOJQJaJmHsHtHR■/Є qR ╓\,0Balloon Text CharCJOJPJQJ^JaJB'вБB V9%0Comment ReferenceCJaJ<Т< V9%0 Comment TextCJaJ:■вб: V9%0Comment Text Char@jСТ@ V9%0Comment Subject5\F■в┴F V9%0Comment Subject Char5Б\Б6Uв╤6 Rх0 Hyperlink >*B*ph PK!ВК╝·[Content_Types].xmlмС╦j├0EўЕ■Г╨╢╪r║(е╪╬вIw},╥ф▒-jПД4 ╔▀wь╕P║-t#b╬Щ{UоПуаУєTщU^hЕd}уилЇ√ю)╗╫*1PГ'мЇ У^╫╫Wхю0)ЩжTщЮ9<УlП#д▄$yi}Бх;└~@Зц╢(юМї─HЬё─╨u∙* D╫аzГ╚/0К╟░аЁ√∙ $АШ Xл╟3aZв╥┬р,░D0j~ш3▀╢╬bуэ~i>Г╪═3┐\`ї?ъ/ч[╪м╢Gщт\─!¤-█Rk.Уs■╘╗Р..Ч╖┤aц┐н?  PK!е╓зч└6 _rels/.relsДП╧j├0 ЗяЕ╜Г╤}Q╥├%v/еРC/г}с(h"█ы█O╟ ╗Ддяўй=■оЛ∙сФч Ък├тC?╦hсv=┐В╔Едз%[xpЖг{█╡_╝P╤г<═1еH╢0ХИ┘O╝RоBd╤╔╥JE█4b$зСq_╫ШЮр6L╙їR╫7`оПи╔ │├0╠ЮO┴п,хEn7ФLiфbби/уS╜Риeк╘╨╡╕∙╓¤  PK!kyЦГКtheme/theme/themeManager.xml ╠M ├ @с}бwР┘7c╗(Eb▓╦о╗ЎCЬA╟а╥Я█╫хуГ7╬▀╒ЫK Y,Ь Кe═.И╖Ё|,зи┌H┼,lс╟цщx╔┤Н▀I╚sQ}#╒РЕн╡▌ ╓╡+╒!я,▌^╣$j=ЛGWш╙ў)тEы+& 8¤  PK!Ц╡нтЦPtheme/theme/theme1.xmlьYOo█6┐╪w toc'vuК╪▒Ы-M─nЗiЙЦ╪Pв@╥I}┌уА├║aЗ╪mЗa[Б╪е√4┘:l╨п░GRТ┼X^Т6╪Кн>$∙у√ йл╫ю╟ !)O┌^¤r═C$ёy@У░э▌Ў/нyH*ЬШёД┤╜)С▐╡Нў▀╗К╫UDbВ`}"╫q█ЛФJ╫ЧЦд├X^ц)I`n╠EМ╝Кp)°ш╞li╣V[]К1M<Фр╚▐ПйO╨PУЇ6rт=пЙТz└gbаIgЕ┴uНРS┘eb╓ЎАO└ПЖф╛Є├R┴D█лЩЯ╖┤qu пgЛШZ░╢┤оo~┘║lAp░lxКpT0нўн+[}`j╫ыї║╜zA╧░яГжVЦ2═Fн▐╔iЦ@ЎqЮv╖╓м5\|Й■╩Ь╠нNз╙le▓Xвds°╡┌jcs┘┴Р┼7чЁН╬f╖╗ър ╚тWчЁ¤+н╒ЖЛ7аИ╤ф`н┌яg╘ ╚Ш│эJ°└╫j|ЖВh(вK│єD-К╡▀ув dX╤йiJ╞╪З(ютx$(╓ Ё:┴е;ф╦╣!═ I_╨T╡╜S 1гўъ∙ўпЮ?E╟Ю?°щ°с├у?ZB╬кmЬДхU/┐¤ь╧╟г?Ю~єЄ╤╒xY╞ ·├'┐№№y5╥g&╬Л/Я№Ўь╔Лп>¤¤╗GЁMБGe°Р╞DвЫфэє3Vq%'#q╛├╙ЄК═$Ф8┴ЪK¤ЮКЇ═)fЩw9:─╡рхг x}r╧xЙЙвЬwв╪юr╬:\TZaGє*Щy8I┬jцbR╞эc|X┼╗Л╟┐╜I u3KGёnD1ўNIB╥s№АР эюRъ╪uЧ·ВK>Vш.EL+M2д#'ЪfЛ╢i ~ЩVщ ■vl│{u8л╥zЛ║H╚ ╠*ДцШё:Ю(WСтШХ ~лиJ╚┴T°e\O*ЁtHG╜АHY╡цЦ}KN▀┴P▒*▌╛╦ж▒ЛКT╤╝Б9/#╖°A7┬qZЕ╨$*c?РвэqU▀хnЖшwЁN║√%О╗Oп╖iшИ4 =3┌ЧPкЭ ╙фя╩1гPПm \\9Ж°ты╟Сї╢тM╪Ук2a√D∙]Д;Yt╗\Їэп╣[xТьє∙Нч]╔}Wr╜ |╔]Ф╧g-┤│┌ eWў ╢)6-r╝░CS╞j╩╚ iЪd √D╨ЗA╜╬ЬIqbJ#x╠ъ║Г 6kРръ#квAДSh░ыЮ&╩Мt(Q╩%ь╠p%mНЗ&]┘caSl=РXэЄ└пшс№\PР1╗MhЯ9гMрм╠VоdDAэ╫aV╫BЭЩ[▌ИfJЭ├нP|8п ╓ДA█V^Еє╣f ╠Hаэnў▐▄-╞ щ"сАd>╥z╧√иnЬФ╟К╣ А╪йЁС>фЭb╡╖Ц&√▄╬тд2╗╞v╣ў▐─Ky╧╝дєЎD:▓дЬЬ,AGmп╒\nz╚╟i█├Щу╝.u╧ЗYC╛6ьOMfУх3o╢r┼▄$и├5Е╡√Ь┬NHЕT[XF64╠T,╤Ьм№╦M0ыE)`#¤5дXYГ`°╫д;║о%у1ёU┘┘еm;√ЪХR>QD врН╪Dьcp┐U╨'ао&LE╨/pПжнmж▄тЬ%]∙Ў╩рь8fiД│rлS4╧d 7y\╚`▐JтБnХ▓х╬пКI∙ Rе╞ 3UЇ~7+БЎА╫╕#ЭпmП qиBiD¤╛А╞┴╘И╕ЛЕi*╕L6 9╘ m╬Y&нс└зЎiИЕ¤HEВР=(K&·N!V╧Ў.KТeДLDХ─Хй{D ъ╕кўvEъжЪde└рN╞Я√Юe╨(╘MN9▀ЬRь╜6■щ╬╟&3(х╓a╙╨фЎ/Dм╪Uэz│<▀{╦КшЙYЫ╒╚│ШХ╢ВVЦЎп)┬9╖Z[▒ц4^nц┬Бч5Ж┴в!Jс╛щ?░ Qс3√eBoиC╛╡┴ЗM ┬в·Тm<Р.РvpНУ┤┴дIY╙fнУ╢Z╛Y_pз[Ё=al-┘Y№}Nc═Щ╦╬╔┼Л4vfa╟╓vlбй┴│'SЖ╞∙A╞8╞|╥*uтг{рш-╕▀Я0%M0┴7%БбїШ<Аф╖═╥Н┐  PK! ╤РЯ╢'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsДПM ┬0ДўВwoo╙║С&▌И╨н╘Дф5 6?$Qьэ о,.Зa╛Щi╗ЧЭ╔c2▐1hк:щХqЪ┴m╕ьО@RNЙ┘;d░`ВОo7эgСK(M&$R(.1Шr'JУЬ╨КT∙Ао8гПVф"гжA╚╗╨Hўu}аёЫ|┼$╜b{╒ЦPЪ │¤8Йg/]■QAs┘Е(в╞╠р#ЫкL╩[║║─▀  PK-!ВК╝·[Content_Types].xmlPK-!е╓зч└6 +_rels/.relsPK-!kyЦГКtheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ц╡нтЦP╤theme/theme/theme1.xmlPK-! ╤РЯ╢'Ы theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]Ц У 8     ***- H l 6 ф└x&ш'h+╩,(- ·@ ▄,(- ЪУX ХМ $&-!Ф ХАЁМЁX( # Ё ЖA┼A@ё   АААўЁ╪ЁЁЁ( Ё ЁЁў Ё C Ё0А├Е№   З№   ┐AutoShape 3"ёПй├ЙPK!╢Г8Т■с[Content_Types].xmlФСAN├0EўH▄┴Є%N╗@%щВ┤K@и`dOЛdlyLhoПУ╢DСX┌3 ┐'╗▄╞AL╪:кф*/д@╥╬Xъ*∙╛▀eRp208┬JСхж╛╜)ўGП,RЪ╕Т}М■Q)╓=О└╣єHi╥║0BL╟╨)·:Tыв╕W┌QDКYЬ;d]6╪┬ч┼ЎРоO&Цтщ┤8│* ▐VCLжj"єГТЭ yJ.;▄[╧wICк_ єф:рЬ{IOмAё !>├Ш4Ф мpэзє┐;f╔С3╫╢Vc▐▐.йЛ╙╡nу╛(рЇ▀Є&┼▐p║┤лхГъo  PK!8¤! ╓Ф _rels/.relsдР┴j├0 ЖяГ╜Г╤}qЪ├гN/г╨kщ└╪Кc[F2┘·Ў3Г┴2z█Q┐╨ўЙ°LЛZС%R6░ыzPШ∙ШГБў╦ёщФTЫ╜](гБ ╞╟З¤[█С╠▒ИjФ,цZ╦л╓тfLV:*Ш█f"N╢╢СГ.╓]m@=Ї¤│ц▀ 7LuЄ°фPЧ[iц?ьУ╨T;GI╙4EwПк=}ф3оНb9`5рY╛C╞╡k╧Б╛я▌¤╙╪Ц9║#█Дoф╢~иe?z╜щr№  PK!¤f[z;drs/e2oDoc.xmlмSMП┌0╜Wъ░|З$v!"мV Ї▓mСv√Мэ$V█▓ U¤яЫ▒эек╩┴М33o▐╠/ЯО╜DnЭ╨к─┘8┼И+кЩPmЙ┐╜mFsМЬ'Кй/ёЙ;№┤·°a9ШВOtз%уИr┼`J▄yoК$q┤у=qcm╕gгmO<\mЫ0K@яe2I╙Зd╨Цл)w╛╓g'^E№жс╘m╟=Т%n>Ю6Ю╗p&л%)ZKL'шЕ∙= К▐аjт ┌[ёT/и╒N7~LuЯшжФ╟аЫ,¤нЫ╫О{Бс8sУ√░Ї╦akС`%ЮbдH=я╜ОХ╤4Мg0оАиJmmhР╒лy╤Ї╗CJWQ-П┴o'╣Y╚H▐еДЛ3Pd7|╓ bр╟Y█HШ:FIN7I°╤# │|2ЬБrЇъKHqM4╓∙O\ў(%v▐╤v╛╥JБЁ┌f▒ 9╝8hСтЪк*╜RF¤еBCЙ│╔,&8- ╬цl╗лдE6(■bПр╣│zпXы8aыЛэЙРgКKЁа1аs▒╬+ЄcС.╓єї<хУЗї(OыzЇ╝йЄ╤├&{Ь╒╙║къьgаЦхE'у*░╗оkЦ ▌:\╬y╤n {CЄ=╬ ╚^ #щиlє╝;═N[{U64_^Sxўw░я▀№ъ  PK!√%├Ы┌drs/downrev.xmlLПAOГ@Ея&■З═Шx1vБVcСеiL├Ш4Ф мpэзє┐;f╔С3╫╢Vc▐▐.йЛ╙╡nу╛(рЇ▀Є&┼▐p║┤лхГъo  PK!8¤! ╓Ф _rels/.relsдР┴j├0 ЖяГ╜Г╤}qЪ├гN/г╨kщ└╪Кc[F2┘·Ў3Г┴2z█Q┐╨ўЙ°LЛZС%R6░ыzPШ∙ШГБў╦ёщФTЫ╜](гБ ╞╟З¤[█С╠▒ИjФ,цZ╦л╓тfLV:*Ш█f"N╢╢СГ.╓]m@=Ї¤│ц▀ 7LuЄ°фPЧ[iц?ьУ╨T;GI╙4EwПк=}ф3оНb9`5рY╛C╞╡k╧Б╛я▌¤╙╪Ц9║#█Дoф╢~иe?z╜щr№  PK!їЛю,;drs/e2oDoc.xmlмSMП┌0╜Wъ░|З|lаVлz┘vСv√Мэ$V█▓ U¤яВ╪ЎRUх`╞ЩЩ7oцНWПз╛CGnмP▓└╔4╞ИKкШРMБ┐╜m' Мм#ТСNI^р3╖°q¤ё├j╨9OUл:╞ iєA╕uNчQdi╦{bзJs ╬ZЩЮ8╕Ъ&bЖ А▐wQ╟єhPЖiг(╖╛V'^№║ц╘╜╘╡хun.Ь&Ь{Fы╔Ct+шХ∙=К▐а*т:ёT/иQV╒nJUй║ФЗаЫ$■нЫ╫ЦhzБсX}У¤░ЇыqgР`аFТЇ ╤╙┴йPe~<Г╢9DХrg|ГЇ$_ї│в▀-ТкlЙlx~;k╚M|FЇ.┼_мЖ"√сЛbC?╠ъTЫ▐C┬╨)Hr╛I┬OQ°ШжI·РБrtЇE$╡▒ю3W=ЄFБн3D4н+ХФ ╝2I(CО╧╓yZ$|Uй╢выВ■ЭDCБЧ│tмъєNfM│/;ГО─oP°Е┴sf╘A▓╓r┬6W█╤]l(▐IПНЭлuYС╦x╣Yl┘$KчЫIW╒фi[fУ∙6∙4лк▓мТЯЮZТхн`МK╧n\╫$√╗u╕>Ь╦в▌Ў6Жш=zШР щамє▓{┼╬;3*Впп╔?Б√;╪ўo~¤   PK!с1Ї·█drs/downrev.xmlLОMO├0DяХ°╓VтRQчг@ qк ЙG┌J\▌xIBуu;MшпgсRОг╜y∙f▓н8cяG тeйtжбJ┴a z╖сГ&г[Gир=lКЫYо3уFz╟є.TВ!ф3наб╦дЇeНV√еыР╕√t╜╒Бc_I╙ыСс╢ХI=HлтЗZw°Rcy┌ V·с>О╢O╢:╝]╞┼Gr∙╗╜R╖єi√ "роc°╒gu(╪щш2^┤ ╓лG^*HR\п╥4q№╦▓╚х¤т  PK-!╢Г8Т■с[Content_Types].xmlPK-!8¤! ╓Ф /_rels/.relsPK-!їЛю,;.drs/e2oDoc.xmlPK-!с1Ї·█wdrs/downrev.xmlPKєЁЁЁ┘ Ё 3 ЁЕ№   З№   ┐"ёПй├ЙPK!╢Г8Т■с[Content_Types].xmlФСAN├0EўH▄┴Є%N╗@%щВ┤K@и`dOЛdlyLhoПУ╢DСX┌3 ┐'╗▄╞AL╪:кф*/д@╥╬Xъ*∙╛▀eRp208┬JСхж╛╜)ўGП,RЪ╕Т}М■Q)╓=О└╣єHi╥║0BL╟╨)·:Tыв╕W┌QDКYЬ;d]6╪┬ч┼ЎРоO&Цтщ┤8│* ▐VCLжj"єГТЭ yJ.;▄[╧wICк_ єф:рЬ{IOмAё !>├Ш4Ф мpэзє┐;f╔С3╫╢Vc▐▐.йЛ╙╡nу╛(рЇ▀Є&┼▐p║┤лхГъo  PK!8¤! ╓Ф _rels/.relsдР┴j├0 ЖяГ╜Г╤}qЪ├гN/г╨kщ└╪Кc[F2┘·Ў3Г┴2z█Q┐╨ўЙ°LЛZС%R6░ыzPШ∙ШГБў╦ёщФTЫ╜](гБ ╞╟З¤[█С╠▒ИjФ,цZ╦л╓тfLV:*Ш█f"N╢╢СГ.╓]m@=Ї¤│ц▀ 7LuЄ°фPЧ[iц?ьУ╨T;GI╙4EwПк=}ф3оНb9`5рY╛C╞╡k╧Б╛я▌¤╙╪Ц9║#█Дoф╢~иe?z╜щr№  PK!.;mH;drs/e2oDoc.xmlмSMП┌0╜Wъ░|З|l`!"мV Ї▓mСv√Мэ$V█▓ U¤яВ╪ЎRUх`╞ЩЩ7oцНWOз╛CGnмP▓└╔4╞ИKкШРMБ┐╜m' Мм#ТСNI^р3╖°i¤ё├j╨9OUл:╞ iєA╕uNчQdi╦{bзJs ╬ZЩЮ8╕Ъ&bЖ А▐wQ╟єhPЖiг(╖╛V'^№║ц╘}нk╦ъ ▄\8M8ў■М╓+Т7ЖшV╨+ Є,z"$╜AU─t0ти^Pгмк▌Фк>Ru-(=@7I№[7п-╤<Ї├▒·6&√ `щЧу╬ ┴ Ьb$I=Ь Х╤Г╧аmQе▄▀ =╔W¤вшwЛд*["В▀╬rЯ╜Kёлб╚~°м─└│:╒жўР0t ТЬoТЁУC>&Y║xЬБrtЇE$╡▒юW=ЄFБн3D4н+ХФ ╝2I(CО/╓yZ$|Uй╢выВ■ЭDCБЧ│tмъєNfM│/;ГО─oP°Е┴sf╘A▓╓r┬6W█╤]l(▐IПНЭлuYС╦x╣Yl┘$KчЫIW╒фy[fУ∙6yЬUUYV╔OO-╔ЄV0╞еg7оkТ¤▌:\╬e╤n {CЇ=╠ ╚О БtP╓ЛyYЛ╜bчЭЗ ┴╫╫фЯ└¤ь√7┐■  PK!oч╩Ф█drs/downrev.xmlLПAOГ@Ея&■З═Шx1v[cСеiL╝ЬзЫ╖ь№1ї{cопцэ#иHs№;Ж}QЗRЬО~dTgр.[╩/╤@ЦВТ|╡\ YЧЕ■я_~  PK-!╢Г8Т■с[Content_Types].xmlPK-!8¤! ╓Ф /_rels/.relsPK-!.;mH;.drs/e2oDoc.xmlPK-!oч╩Ф█xdrs/downrev.xmlPKєАЁЁЁB ЁS Ё┐╦  ?Ё?Ё`Ё        Ё        Ё        9{Уиr tOыtи rt  _GoBackfФfФ "#%,.8AILNPX[^cdgjlrvzОФЦЧЪЫЯбдзмнп╢╕┬├┼╞╩╦╧╨╙╘╓▄▐▀хцшщыьяЁїЎў√¤ !$%)*./23569GHLPUX[adekmnqrvx{ДЖНРЩЬабежклоп▒▓╢╕╗╝╛┐┬├┼╟╦╠╧╨╒╓┌█▐▀уфчшъыяёЇ∙¤■ #%(13:<DEGHJKNOSTY[^_dilmoptuwx|~АБДЕЗИОПФХЧШЪЫЯадейкоп▓│╖╕╝╜└┴─┼╔╩╠═╨╤╘╒╪┘▐▀тучшыьяЁєЇў°√№ #$'(+,/0238:<=@BDEJKNOSTVWZ[^`bcfgijlmqrvx~АБДЕЙЛОЧЩагмнп░┤╢╗╝┬├╟╚╠═╧╨╘╪█▄рьяЁєЇ°∙№¤ #$)*,-1267:;=>@ADEJOQRVW[\_`bcefiloprswx|}БВЖЗЙКОПТУШЭбвзилмп░╡╢╣║╜┬┼╞╔╩╬╧╙╘╫╪█▄▐▀стхшыёЎ·■ "#&',-01569>CDGHKLRTUXY]_bkmtvxzАВЕЖКЛНОСТФХЫЭЮбгдиймн▒▓╖╕║╗╛┐┴├╟╚╦╠╨╘╫╪▄▌тчщЇїў∙№  )+25>?DINORSWX\]`aikpqszАГДЖЗЙКОПТУШЭЯадейкно░▒│┤╖║╜╛└┴─┼╩╦╨╒┘┌▄▌рсхцъыюяЄєїЎ°∙№  Эавжзклн╡╗╜╛┴┬╞╚╦╘╓▌рщъэюЄє°∙№¤  #$'(*+/056:;<@BENPWYagijlmoprsСФ8<^_zЪ┬Ў%)╡bgijlmoprsСФ3уфfФо╪BъV         T$у"T▄         wЭт1аJ         fvА▌         о4nЪ▓е         @╕цb@а         *оBъV         /YЮ!Ў╛L         х:╙"D█К╜         yа-░∙R"         ┌2№9ь├ш▌         юDОюPF         ╬_LHBъV         D0_SXw\         л$U▄"@[          <╗U№9*╣         #Q_└ 4С         1c:gRFx         ▒rЮg~мЇ█         r4jь(ь         XGПj╓2j`         Д8ДШ■^Д8`ДШ■o(.ДаД0¤^Да`Д0¤o(..ДаД0¤^Да`Д0¤o(...ДД╚√^Д`Д╚√o(.... ДД╚√^Д`Д╚√o( ..... ДpД`·^Дp`Д`·o( ...... Д╪ Д°°^Д╪ `Д°°o(....... Д╪ Д°°^Д╪ `Д°°o(........ Д@ ДРў^Д@ `ДРўo(.........Д8ДШ■^Д8`ДШ■OJPJQJ^Jo(-АДДШ■^Д`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д╪ ДШ■^Д╪ `ДШ■OJQJo(зЁА Ди ДШ■^Ди `ДШ■OJQJo(╖ЁАДxДШ■^Дx`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДHДШ■^ДH`ДШ■OJQJo(зЁА ДДШ■^Д`ДШ■OJQJo(╖ЁАДшДШ■^Дш`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д╕ДШ■^Д╕`ДШ■OJQJo(зЁ ДаДШ■^Да`ДШ■OJQJo(№ЁАДpДШ■^Дp`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д@ ДШ■^Д@ `ДШ■OJQJo(зЁА ДДШ■^Д`ДШ■OJQJo(╖ЁАДрДШ■^Др`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д░ДШ■^Д░`ДШ■OJQJo(зЁА ДАДШ■^ДА`ДШ■OJQJo(╖ЁАДPДШ■^ДP`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д ДШ■^Д `ДШ■OJQJo(зЁД╨ДШ■^Д╨`ДШ■B*OJPJQJ^Jo(ph -АДаДШ■^Да`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДpДШ■^Дp`ДШ■OJQJo(зЁА Д@ ДШ■^Д@ `ДШ■OJQJo(╖ЁАДДШ■^Д`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДрДШ■^Др`ДШ■OJQJo(зЁА Д░ДШ■^Д░`ДШ■OJQJo(╖ЁАДАДШ■^ДА`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДPДШ■^ДP`ДШ■OJQJo(зЁД8ДШ■^Д8`ДШ■o(()АДДШ■^Д`ДШ■.ВД╪ ДL ^Д╪ `ДL .АДи ДШ■^Ди `ДШ■.АДxДШ■^Дx`ДШ■.ВДHДL ^ДH`ДL .АДДШ■^Д`ДШ■.АДшДШ■^Дш`ДШ■.ВД╕ДL ^Д╕`ДL .ДаДШ■^Да`ДШ■o(()АДpДШ■^Дp`ДШ■.ВД@ ДL ^Д@ `ДL .АДДШ■^Д`ДШ■.АДрДШ■^Др`ДШ■.ВД░ДL ^Д░`ДL .АДАДШ■^ДА`ДШ■.АДPДШ■^ДP`ДШ■.ВД ДL ^Д `ДL .Д8ДШ■^Д8`ДШ■o(.ДаД0¤^Да`Д0¤o(..ДаД0¤^Да`Д0¤o(...ДД╚√^Д`Д╚√o(.... ДД╚√^Д`Д╚√o( ..... ДpД`·^Дp`Д`·o( ...... Д╪ Д°°^Д╪ `Д°°o(....... Д╪ Д°°^Д╪ `Д°°o(........ Д@ ДРў^Д@ `ДРўo(.........ДаДШ■^Да`ДШ■OJPJQJ^Jo(-АДpДШ■^Дp`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д@ ДШ■^Д@ `ДШ■OJQJo(зЁА ДДШ■^Д`ДШ■OJQJo(╖ЁАДрДШ■^Др`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д░ДШ■^Д░`ДШ■OJQJo(зЁА ДАДШ■^ДА`ДШ■OJQJo(╖ЁАДPДШ■^ДP`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д ДШ■^Д `ДШ■OJQJo(зЁД8ДШ■^Д8`ДШ■o(()АДДШ■^Д`ДШ■.ВД╪ ДL ^Д╪ `ДL .АДи ДШ■^Ди `ДШ■.АДxДШ■^Дx`ДШ■.ВДHДL ^ДH`ДL .АДДШ■^Д`ДШ■.АДшДШ■^Дш`ДШ■.ВД╕ДL ^Д╕`ДL . Д╨ДШ■^Д╨`ДШ■OJQJo(╖ЁАДаДШ■^Да`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДpДШ■^Дp`ДШ■OJQJo(зЁА Д@ ДШ■^Д@ `ДШ■OJQJo(╖ЁАДДШ■^Д`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДрДШ■^Др`ДШ■OJQJo(зЁА Д░ДШ■^Д░`ДШ■OJQJo(╖ЁАДАДШ■^ДА`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДPДШ■^ДP`ДШ■OJQJo(зЁД8ДШ■^Д8`ДШ■PJo(.АДДШ■^Д`ДШ■.ВД╪ ДL ^Д╪ `ДL .АДи ДШ■^Ди `ДШ■.АДxДШ■^Дx`ДШ■.ВДHДL ^ДH`ДL .АДДШ■^Д`ДШ■.АДшДШ■^Дш`ДШ■.ВД╕ДL ^Д╕`ДL . Д╨ДШ■^Д╨`ДШ■OJQJo(╖ЁАДаДШ■^Да`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДpДШ■^Дp`ДШ■OJQJo(зЁА Д@ ДШ■^Д@ `ДШ■OJQJo(╖ЁАДДШ■^Д`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДрДШ■^Др`ДШ■OJQJo(зЁА Д░ДШ■^Д░`ДШ■OJQJo(╖ЁАДАДШ■^ДА`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДPДШ■^ДP`ДШ■OJQJo(зЁД8ДШ■^Д8`ДШ■o(.ДаД0¤^Да`Д0¤o(..ДаД0¤^Да`Д0¤o(...ДД╚√^Д`Д╚√o(.... ДД╚√^Д`Д╚√o( ..... ДpД`·^Дp`Д`·o( ...... Д╪ Д°°^Д╪ `Д°°o(....... Д╪ Д°°^Д╪ `Д°°o(........ Д@ ДРў^Д@ `ДРўo(......... ДаДШ■^Да`ДШ■OJQJo(╖ЁАДpДШ■^Дp`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д@ ДШ■^Д@ `ДШ■OJQJo(зЁА ДДШ■^Д`ДШ■OJQJo(╖ЁАДрДШ■^Др`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д░ДШ■^Д░`ДШ■OJQJo(зЁА ДАДШ■^ДА`ДШ■OJQJo(╖ЁАДPДШ■^ДP`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д ДШ■^Д `ДШ■OJQJo(зЁДД╛√^Д`Д╛√o(()АДДШ■^Д`ДШ■.ВД╪ ДL ^Д╪ `ДL .АДи ДШ■^Ди `ДШ■.АДxДШ■^Дx`ДШ■.ВДHДL ^ДH`ДL .АДДШ■^Д`ДШ■.АДшДШ■^Дш`ДШ■.ВД╕ДL ^Д╕`ДL .Д8ДШ■^Д8`ДШ■o(.АДДШ■^Д`ДШ■.ВД╪ ДL ^Д╪ `ДL .АДи ДШ■^Ди `ДШ■.АДxДШ■^Дx`ДШ■.ВДHДL ^ДH`ДL .АДДШ■^Д`ДШ■.АДшДШ■^Дш`ДШ■.ВД╕ДL ^Д╕`ДL .Д8ДШ■^Д8`ДШ■B*OJPJQJ^Jo(ph -АДДШ■^Д`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д╪ ДШ■^Д╪ `ДШ■OJQJo(зЁА Ди ДШ■^Ди `ДШ■OJQJo(╖ЁАДxДШ■^Дx`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДHДШ■^ДH`ДШ■OJQJo(зЁА ДДШ■^Д`ДШ■OJQJo(╖ЁАДшДШ■^Дш`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д╕ДШ■^Д╕`ДШ■OJQJo(зЁД8ДШ■^Д8`ДШ■OJPJQJ^Jo(-АДДШ■^Д`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д╪ ДШ■^Д╪ `ДШ■OJQJo(зЁА Ди ДШ■^Ди `ДШ■OJQJo(╖ЁАДxДШ■^Дx`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДHДШ■^ДH`ДШ■OJQJo(зЁА ДДШ■^Д`ДШ■OJQJo(╖ЁАДшДШ■^Дш`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д╕ДШ■^Д╕`ДШ■OJQJo(зЁД-ДШ■^Д-`ДШ■OJPJQJ^Jo(-АД¤ДШ■^Д¤`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д═ ДШ■^Д═ `ДШ■OJQJo(зЁА ДЭ ДШ■^ДЭ `ДШ■OJQJo(╖ЁАДmДШ■^Дm`ДШ■OJQJ^Jo(oА Д=ДШ■^Д=`ДШ■OJQJo(зЁА Д ДШ■^Д `ДШ■OJQJo(╖ЁАД▌ДШ■^Д▌`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДнДШ■^Дн`ДШ■OJQJo(зЁДД╛√^Д`Д╛√OJPJQJo(-АДДШ■^Д`ДШ■.ВД╪ ДL ^Д╪ `ДL .АДи ДШ■^Ди `ДШ■.АДxДШ■^Дx`ДШ■.ВДHДL ^ДH`ДL .АДДШ■^Д`ДШ■.АДшДШ■^Дш`ДШ■.ВД╕ДL ^Д╕`ДL . Д╨ДШ■^Д╨`ДШ■OJQJo(╖ЁАДаДШ■^Да`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДpДШ■^Дp`ДШ■OJQJo(зЁА Д@ ДШ■^Д@ `ДШ■OJQJo(╖ЁАДДШ■^Д`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДрДШ■^Др`ДШ■OJQJo(зЁА Д░ДШ■^Д░`ДШ■OJQJo(╖ЁАДАДШ■^ДА`ДШ■OJQJ^Jo(oА ДPДШ■^ДP`ДШ■OJQJo(зЁо╪л$Ur4jх:╙"@╕╬_LHо4n*о▒rЮgXGПjюDyа-/YЮ!wЭD0_S1c:gT$у┌2№9#Q_fv <╗U                                                                                        `Т░         ▐░Дj    z/#    └эZБ    ╝Э@ш    t R╔         ╓@L             Мп    HL\▀    zJh     Nн    ╝Э@ш    H╓╞#         *)7Дf·HuF<|╗VюjnДf·HQGJ╡%ї ╗0АJk> Y |[ ▒ ═{ №{ Д ╝8 ;k ў , ┤& ц EA.`Тf▓mЕ Ї ┌? eДi▌3Щnт√@╔P&tVEїKgV └╠'╝ M:ЦClRnT{3aMЪYўЗ:eBvE ┼┬эL{_ в 7┴:MYd-f█ьи8P9╩G}!Б{/З5 Иq !r z ў:! "є/"█S"c{"─8#╤k#o]$kv$╕ %V9%╚p%z]&3f'╖r')(п((╓$(Ж3(аp()u(Я%)╦**,*jB+Й ,T.,JU,╓\,╘)-╡x-2/wX/▓*040ш@0┼{0?1╟;2}f2W 3z3Y=3ЬU3Мb3.54Sf47~4E~4Й~4Щ:5ЄB5 Y5╗`6рe6u,7v47|7°#8c(8e48╞\8┼9╟49ў :╚]: s:}u:g<√.< j<=+= q=Et=Х>>вG> i>ks>?Vg?┘@╡5@юAи/An4A>^AfA;mAЄ|A╓-B╡KB]qBL-CМ.C LCumCсDGiDтE9$E\BEWE iEШ|EМF$\F"pFYGIGoNGЯQG`H,(IR?IїJс#J┐LJОKу=K╙@K.bKйL L┬/L_!M39Mэ]M╤uM░{M╨O}O├Pе QЬdQ1nQ╜*RYJRЮoR└$SMJS lSTVг%V╖NV╪OVM+W*XzX^3XпeXКtYх}YFFZOzZн \│%\XF\╬r\▓2]4h]хm]Е^K^м^P6^ЛB^i^═/_wV_d_Тs_л*`Ї4`,H`s`шz`2 a╞*a├+aН4awa╗b bЮ!bИ"bЬ)bd-b3Lbufbobтc28cXcdSbdJedJnd|drge═cfы*g@9gЪKgtZghв%hQ(hЪ9h`Sh╟thC1iфjPjРojТsjkOkъukNml╫/ni5nЙEn╖jn┘jn┴nn▌qn oYCoppo pд-pпCpЗUqawqC}q;2rR5rуhrI soys░tq1t$qtсuN&uDuЮNuЄkuj v█NveRv┴uv■wR wwWy╣{P|TZ|╓~▀"~Ў.~ЁO├S0e2w{JА╟!БwHБ[UБTВ pГ╘5ДёSДз]ДFЕ╡ЕZ'Еў3ЕX[Е&hЕЮЖ3'ЖdЗн;ЗTЗ\И+ ИHИ│mИ@%ЙсIЙ1jЙBnЙ*КkЛп"ЛS6ЛкuЛ(CМ▌'Н~ОїО=>О▀GОaMО|Р РV"Рх8Р┴0С┘[СnС?vС▓<Т└MТQWТєWТ~Уn УAУ'Ф2Ф*LФА]Ф1eФ!ХVХZWХ┘&Ц┘1Ц¤>Ц╧MЦ┐ЧlЧ &Ш2DШф]ШїpШўuШzШ>ЩsЩhЪ\KЪГЫ┬ЫJ)Ыў4ЫtPЫ╕WЫЬ╞ЭK~Э░ЮOЮЎЯ┐+ЯчEЯа#1бйWб(Xб№5гocг║{║2Y╗рl╗С{╗╓5╝WH╝6N╝6╜V╜Шf╜$y╜е<╛tZ╛m5┐*U┐6\┐ьg┐╚z┐┘└у&└┤(└Y└p┴K┴ n┬▒N├эr├ ─Хl─zq─O5┼%B┼ЄI┼9f┼Yn┼в8╞╤B╞Z]╞¤z╞Х╟K╚╚ЮH╚Q╩#F╩КM╩╪ ╦Т╦^I╦зZ╦?^╦╥%╠╥8╠╔@╠╫G╠ю═!%═HN═{═р╬/╬ФM╬кN╬]`╬╡╧i*╧┴1╧ :╧ o╧o#╨┌.╨ N╤<╥(D╥╟c╥╫{╥╘#╙ыM╙eU╙еW╙"f╙лz╘╒лM╒в╓╖╓м╓ш"╓Ч*╓█c╓Й╫y╫N╫ф9╫bK╫o╫Cx╫ъ╪1╪<╪Ц┘╚┘█┘B┘╖K┘ ┌┌f'┌╜o┌В█b█ё█~G█Е▄Й6▄e▄}k▄on▄╕o▄M$▌╪?▌║W▌Пt▌▐№ ▐KC▐EI▐o▀Ц?▀Raр┘fр─jр'yр|zр64с:xс,Aт╛JуsZут1ф┤KфRnфRх6xхwцВ,ц╔Mц╓ч |чашЦшp#ш%ъШRъHaъР"ы^ьгGьZ!эХfэQюкю9я№aя cяН3Ё=Ё]FЁКhЁлё┼-ё Aё·Iё╧hёuёFЄp4Є╨Ї√GЇ TЇ,'ЎИ0Ў╟DЎўYЎО$ўр*ў,mў[°чO°╢3∙ФB∙╟|∙╦}∙Ўb·д √c>√a√$b√"№╙№їN№%*¤E e b4 I\ ─i gi @ЎHЎЎ4 У`` ``&  Unknown            GР *рAx└  Times New Roman5РАSymbol3.Р  *рCx└  Arial7.Р р м@ЯCalibri9&  .фф└  Segoe UI?=Р  *рCx└  Courier New;РАWingdingsAР р $BЯCambria Math"q ИЁ╨h╟├tg╟├tgDt'A&РA&Ёеn┤┤ББ20cc>ГЁ№¤HP Ё  $Pф                     p2!xxа  Linhd`        ■ рЕЯЄ∙OhлС+'│┘0м!АИШи ┤└ р ь ° (0фLinhNormald2Microsoft Office Word@ П@"▌╞ээ╘@*f▒t·╘@*f▒t·╘A&Gt     ╡u 2! ╡!A ╠╡╡(╡    TTTЩЩЩ╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢╢uuu   gggыыы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ╕╕╕   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                        ∙∙∙   °°°            ···№№№¤¤¤···°°°°°°°°°∙∙∙№№№      ···   ···∙∙∙∙∙∙√√√∙∙∙∙∙∙°°°···№№№єєє√√√№№№   √√√···°°°   ···¤¤¤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ооо   fff▐▐▐                                                                     √√√▒▒▓ЧШШ▒▒▒┐┐┐   ┐┐└╩╩╩ЭЭЮЭЭЭ∙∙∙иийеееееж▒▒▒ХХФООО∙∙∙лкк╗║║ЁЁЁ╦╦╠йййЮЮЮСССЭЭЭлллммн┼┼╞ЁЁЁЭЭЭ┼──╡╡╡╜╜╜═╠═╠╦╠ююю└┐┐▌▌▌єєє                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ооо   fff▐▐▐                                                                     №№№ЬЫЬФФФ╡╡╡еед°°°ХХФ┴┴┴ЯЯЯааत¤ЛЛЛХХХЛЛМЪЪЪиииЛЛЛ■■■жееЪЩЪ╧╧╧┴┴┬ЗЗЗкккНННЩЩЩЙЙЙММН┴┴┬   ▌▌▌йиймммЦЦЦ╗║╗├┬├оннДДДррр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ооо   fff▐▐▐                                                                        ыыыїїї▓▓│ррр∙∙∙ыыыєєє╠╠═▐▐▐¤¤¤сссцццУУУххх▐▐▐╘╘╙   ыыы└┐└ЄЄЄЁЁЁ▌▌▌фффжееххх▐▐▐▐▐▐ЎЎЎєєєоооеее▓▓▓╡╡╡┬┬┬╦╦╦оопмммъъъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ооо   fff▐▐▐                                                                              ╤╤╥эээ         ···            ЁЁЁ   √√√ююю   №№№√√√                           ∙∙∙▄▄▄   ЄЄЄ         ■■■ЇЇЇ                                                                                                                                                                              ўўў№№№                                                   ∙∙∙√√√                                                                                                               ооо   fff▐▐▐                                                                        ЄЄЄёёёяяяццц°°°їїїЁЁЁ╪╪╪╩╩╩№№№№№№хххёёёююю╘╘╘ШШШ╣╣╣   ёёёяяя╪╪╪╥╥╥╪╪╪ЄЄЄєєєэээєєє╛╛╛╓╓╓│┤│■■■   юююцццяяяьььшшш╤╤╤¤¤¤эээяяяёёёююю   ЇЇЇццц°°°╨╨╤▐▐▐   ЇЇЇчччЄЄЄцццчччъъъ№№№ЁЁЁэээыыыююющщщчччъъъэээ°°°№№№▀▀▀щщщхххщщщюююєєє   фффюююхххўўўЎЎЎэээёёёфффЄЄЄЁЁЁїїїїїїччч   ёёёччч√√√ъъъЎЎЎюююхххЪЪЪнннЇЇЇєєєщщщЁЁЁчччссс╦╠╠√√√ууу   ¤¤¤ыыы■■■ыыыїїїяяяыыыЭЬЬиииюююїїї▐▐▐юююЇЇЇхххЎЎЎфффїїї¤¤¤чччяяяьььшшш¤¤¤їїї▀▀▀шшшшшшыыыэээ∙∙∙                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ЎЎЎЮЮЯ┤┤│жжжггг╘╘╘╫╓╓ЦХХХХХУУУююю╒╘╘ПОПРПРиииЬЬЬККЛ╗╗╗■■■ЯЯаШШШШЧЧ▓▓▒║║║ЇЇЇ╛┐┐еееККК░ппЫЫЫбвб│▓▓√√√ЬЬЭЬЫЫ{{{УУТ╔╔╔╤╤╤№№№аааШШШЪЪЪ▓▓▓ччч┴┴┬ЭЭЭ│┤┤ийймлл√√√ЩШЩ╟╞╞ЪЩЪЩШЩРРРДДД···еежзззЬЬЬиииУФУИИИТТТддд╫╫╫┐┐┐УТТЬЫЬКККОООЩЩЩ═╠╠╘╘╘ЭЭЭ╗╗╗ВВВ╥╤╤╧╧╨ЮЮЮЭЭЬЦЦЦаааеее░ппММЛ╔╚╚№№№ллмжжжппп▒▒▓ЩЩЪжжжЮЮЭНННжжж···ХХФ╩╔╔ШЧШФФХППП╕╕╕ААА┴└└ЎЎЎ¤¤¤ТСТ███кйкзжжЩЪЪаЯаРРРаааїїїЪЪЪжжжзжзТСТааа╣╕╕ЖЕЖ╩╩╩ррргггллмоопБАБїїїЫЪЪааЯУФФЖЖЖФФФеее███                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     °°°│││ЩЩШМММШШШссс╘╘╘ЯЯажжеддд╫╓╓╥╤╤кйкЮЭЮЦЦЦкккиии╖╕╖   ГГДШШШ░п░кккььь   ░▒▒ПППззз┤││yyyЪЫЪжееЎЎЎТТТнмнЧЧЧ╕╕╖╧╧╧      ЕЕЕЪЪЪ│▓▓ооощщщммнЮЮЮФФФ╖╢╢СССшшш╕╕╕┼┼┼баа╢╡╢иииЪЪЩ   ЯЯааааЩЪЪФФФ▒▓▒ЦЧЧЬЬЬЦЦЦттт╙╙╙ЪЪЩбббЯЯЯЭЮЮККК╫╓╓▀▀▀╖╖╖┬┬┬ФФФууу╬╬╧ОООввб┤┤┤УУУ░ппУУУЧЧЧ╔╔╔¤¤¤ХХЦжжжООО╜╜╛ШШЩЧЧЧддднннгг⤤¤┤╡╡───гвв░п░ггг░░░ЭЭЭ╚╚╚їїї   ГВГттт╖╖╖бббТТТЭЬЬпопввв°°°╕╖╕ввведдкйконнжежзжж╓╓╓╤╤╤ЭЭЭФФХнноЦЦЦ№№№╖╢╢ЭЭЬдддХЦЦЫЫЫЪЪЪччч                                             ооо   fff▐▐▐                                                                        ···эээЄЄЄЁЁЁ   №№№єєєЎЎЎёёёєєє∙∙∙╨╨╤ёёёЁЁЁ¤¤¤ЎЎЎ°°°···ЯЯЯўўў███╝╗╗      ╖╕╕╥╥╥   ЁЁЁЁЁЁяяя№№№√√√╙╙╙╪╪╪рррўўўєєє   ∙∙∙ааत¤▄▄▌онн   ███фффЄЄЄїїїяяя∙∙∙   ьььщщщ╫╫╫ЎЎЎўўў   ЎЎЎєєє╡╢╢┌┌┌ыыы▓▓▓°°°ЁЁЁ      ╛╛╛╜╝╝╖╖╖яяяЁЁЁ¤¤¤   ёёёЄЄЄ╩╩╩   √√√ЁЁЁўўўўўўяяяссс╧╧╧ЎЎЎяяя   ╙╙╘эээєєєЄЄЄ¤¤¤ўўў■■■···ЎЎЎ   ¤¤¤эээўўў°°°ууу║║║   эээ   ╙╙╙ССС╫╫╫╗╝╝╫╫╫ЇЇЇЎЎЎ№№№ЇЇЇ   ■■■ЩЩЩ─├├чччпппччч°°°¤¤¤ььь┘┘┘°°°їїїўўў      ппо├├├╕╕╕°°°ёёё                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                              °°°      ■■■      ■■■                                          ■■■ююю┴┴┴┐╛╛                                                         ■■■               √√√∙∙∙                                          √√√                        яяяЁЁЁ                        сссЇЇЇ      ■■■   ■■■тттььь                     ўўў√√√╧╨╧               юююЄЄЄ                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ¤¤¤тттуууююю┌┌┌▐▐▐цццъъъ   щщщрррЁЁЁцццхххъъъ   ▀▀▀┘┘┘┴┴┴╞╞╞хххыыы   ¤¤¤уу󤤤фффююючччфффШЩЩнннёёёььь╘╘╘цццыыы┘┘┘ЁЁЁ╫╫╫ЁЁЁ···▐▐▐ыыыттт███√√√ъъъ╒╒╒ррр▄▄▄тттшшшўўўяяяъъъщщщыыы      їїїччч┘┘┘°°°ьььчччхххчччррр┘┘┘ЁЁЁ∙∙∙ссс¤¤¤   юююьььэээєєє▀▀▀▌▌▌цццтттЩЪЪлллюююююю╪╪╪ёёёуууЇЇЇццц╪╪╪ШЩЩ│││ЎЎЎююючччччччччцццЄЄЄ∙∙∙▌▌▌ъъъррр███ууущщщ■■■ььь▌▌▌їїї├──▌▌▌чччсссШЩЩннняяяэээ┌┌┌ссс▐▐▐хххчччхххўўў                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ¤¤¤ККК┤╡╡ЛККЕЕЖДДЕЬЬЬппоьььЦЦЦ▀▀▀╚╚╔ЭЭЭЪЪЪаЯаэээСРСЦЦЦЪЩЪpppХХХжжещщщ¤¤¤ИИИ┌┌┌ггвЩЩЩСССУТТПППЬЫЫ∙∙∙УУФеддЮЭЮЗЗЗЭЮЭппоАА╔╚╔┌┌┌ЫЫЫзжзеееzzz°°°РРРЪЪЪОННЛЛЛЫЫЫррр├├├ГГГФУФиииыыы╘╘╘ЬЬЬ▒▓▒yyyэььпп░ЬЬЬТУУЧЧЧХХХ═╠╠╜╜╜ЯЯЮ├┬┬   ╛╛╛╣╣╣╛╛┐╡╡╡ЬЫЬЖЕЖЧЧЧФФУРРРЫЫЪ∙∙∙кккОООЧЧЦжжжЯЮЯЯЯЯХХХЙЙЙзжж№№№┤╡╡ФУФнноШШШУУУ╠╦╦╘╘╘ЧЧШкклббб{{{ООПЧЧЧЎЎЎммнЮЮЮиииййиЦЦЦФФФУУТОООЭЬЬ···ЧЦЧ───ЦЦЦ}}}ООПЬЭЭЩЩЩ▐▐▐                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                         БББЬЬЬбббззиллмШЧШ╔╚╚███ХХФ   ╟╟╟ЖЖЖ┤┤┤▒▒▒ўўў╢╡╡~~╜╝╜ЯЯЯ╝╝╝оооЄЄЄ···БББццц╢╡╡дддШШШжее╖╕╖ййй∙∙∙┬┬├РРСвбв│▓│нммйии▒░▒▄█▄═══ЭЭЭЪЩЪ░░░ббб   ┴┴┴ЦЦХййиШШШгвгЯЯЯёёё╚╚╚ккк╣╕╕йййЇЇЇ╗╗╗└└┐╗╝╗ЧЧЧ√√√╢╢╖ЯЯЯвггЖЗЗ┴└┴ШШШххх╪╪╪ииизжж   ║║║╡╡╡├├─ССС╛╜╛млмЫЫЫзжж╕╣╣иии°°°╝╝╗пппЬЬЫ╢╡╡КЙКЬЬЬммн╡╡╡ннн■■■▒▒▒╢╡╡└└┴йййХХХррр╞╞╞ЮЭЮЭЬЭжежЮЮЮЬЬЭдд䤤¤ЮЮЯжжжЦЦЦ┐╛╛зииЩЩЩжее╕╖╖иии···──┼┼┼┼┤│┤бвбЯЯаШЩЩгггЁЁЁ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ¤¤¤ггд╣╕╕┘┘┘      ■■■   √√√╛╛╜═══ззз╞╞╟■■■╪╪╪   °°°ЬЬЭ···            ╤╨╤ЩЩЩ╓╓╓───▌▄▄                  ░░░╔╔╔ъъъ┤┤┤ЇЇЇ      ёёёыыы   №№№         ╝╝╗╠╠╠──┼   ■■■         ╪╪╪───   ■■■   яяя┌┌┌         ╟╟╚╓╓╓   ╨╨╨      ╥╥╥√√√ёёё░п░кккяяя№№№                        ■■■■■■¤¤¤¤¤¤■■■                  тттїїї■■■   яяяэээ   ╓╓╓╨╨╨         чччўўў   ■■■                     ···шшшххх                                                         ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                    ¤¤¤                                             сссььь                     ■■■°°°╥╥╥                                                      эээ███                                                                                                                        №№№                                                                                                                                    ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                     √√√хххссстттууу╔╔╔╚╚╚тттррр▀▀▀▀▀▀тттуууррртттууу╒╒╒╕╕╕╘╘╘уууттттттфффссстттуууууусссрррууухххтттууууууууутттссссссхххрррссс▐▐▐ууурррсссшшш°°°            ёёёўўў                                                                                             ╧╧╧▄▄▄√√√                                                                                                                                                                                                         ооо   fff▐▐▐                                                                     ∙∙∙иииииидддкккЗЗЗЖЖЖ┐┐┐╡┤╡─├─╨╨╨ооозззиииооозззЧЧЧrrrШШШФФФЮЮЯзззЫЫЫ│││аааЬЬЬбббггг╕╕╕УТТЪЪЪРРРЭЭЭФФФЬЬЬжжжззздддзззллл╕╕╕═══▒▒▓┐┐┐жжжййй╟╟╟ЄЄЄ╚╚╚╚╚╚╟╟╟онннно╛╛╛╬╬╬¤¤¤   ■■■┐┐┐╦╦╦▀▀▀╬╬╬├├├═══╔╔╔╕╕╣ЎЎЎ███╛╛┐╫╫╫║║║╔╔╔°°°╟╟╟███╚╚╚╘╙╙¤¤¤╧╬╧╦╩╩┐┐┐║║║╔╔╔├├├ИЗИЯЯЯЁЁЁ   ┘┘┘                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                        ХХЦЬЬЫЩЩЩкккШШШЪЫЫжзз▄██╓╓╒╙╙╙ддеЪЪЪ││▓ЕЕЕОООЫЫЫЬЬЬЫЫЪзззгггППРШШЩмммаЯЯСРСУУФЫЫЬ╗╗╗ГГГyyyгггЮЮЮЛЛЛННННННвввРРРИИИ╢╢╢╟╞╞▄▄▄ШШШ╖╖╖ППП╕╕╖ЎЎЎуууСССОООНМНСРРУТУААА╠╠╠···   ¤¤¤▌▄▄ВБВОНОООО╗╗╗ЕЕДЩШЩьыы││┤ХХХвггМННЯЮЯчччЮЮЮxxxЮЯЯЮЮЭЄЄЄЮЮЯИИИЮЭЮЖЕЖПППООНХХХббб      ёёё                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                     ■■■ЖЖЖ───кккддд╖╢╢╡┤┤╨╨╨ччч╠╠╦╬╬═ЦЦЦ╘╒╒╩╩╩╦╦╦╖╖╖╪╪╪╟╟╟╤╤╤┬┬┬ССР╞╞╞╓╓╓╗║║╒╒╒╦╩╩ЭЭЮ┴┴┴├┬┬───рррЭЬЭ▒░▒╚╚╚╧╧╧╕╖╖╙╙╙╬╬╧┘┘┘╚╚╚ЎЎЎ┘┘┘╪╪╪═╠╠╖╢╢ххх   ЄЄЄ╝╝╝╜╝╝┼┼┼╧╧╧╥╥╥┘┘┘╬╬╬¤¤¤оппллмzzz══╬ЕЕЖ╛╛╛╧╧╨вбб╔╔╔╒╒╒∙∙∙╢╢╖╖╖╖╗╗╝┬┬┬сссхххККК╟╞╞┴┬┬╕╕╖№№№╨╨╨╬╬╬╒╒╒═╠╠╜╜╜╩╔╔╙╙╙├├├───┬┴┬¤¤¤                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                     №№№╦╦╦      ···            эээчччььь                     ЎЎЎ╨╨╨ццц            ¤¤¤            рррццц                                                                     уууууф═══╘╘╘щщщщщщ▀▀▀├├┬                        ююю╫╫╫   ╘╘╒╥╤╥                           ╠╠╠╚╚╚√√√                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                           ёёёЄЄЄ                                 ╔╔╔───ЇЇЇ                        ЎЎЎ╜╜╜╓╓╓№№№                                 ффф¤¤¤                                                         єєєєєє      яяя╝╝╝███                  ЇЇЇЎЎЎ                                                                                                                                 ууу                  ууу                           ■■■                                                ооо   fff▐▐▐                                                                        ╕╕╕ЫЫЬЧЧЧ╕╕╕ююю   √√√лллыыы┬┬┬╜╝╝вбв▒▒▒┬┬┴ТТТУТТццц   ╙╙╙ооо╗╗╝╢╢╢╜╝╜└└┴╛╛┐░ппИЗЗнмм№№№   ╡╡╡╣╣║╗║╗╜╜╝███   ├├─ззз╣╣║╝╝╜ХХХ╛╜╜╝╝╜╠╠╠   шшш╗╗╗░░пооо   ■■■пп░╦╦╦│││йййлллизи√√√   ▀▀▀└┐┐ссс╜╝╜╛╛┐╛╛┐лллИИИ│││   ыыыиий▒░░╣╕╕нно╠╠╠╖╖╢иййўўў   ╝╝╜╣╕╣═══ЭЭЭ╨╧╨   ╪╪╪бббмммвввййй╗╗╝╧╧╧   ыыы▓▓▓▓▓▓┬┬┬ъъъ   √√√┴┴┴╨╨╨ЭЭЭ▀▐▐   ╠╠═╛╜╛опо╜╜╝мммввв┌┘┘   ╨╨╨╗╗║ъъъ   фффмммНННпоп┼┼╞   чччежж╡╡╡ЭЭЭнннззз√√√ўўўййй╚╚╚┴┴└╢╢╢╢╡╢╪╪╪°°°                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ¤¤¤ЗЗИккл~~~ЮЮЮццц      ЕЕЕяяяДДДеддyyyДДДСССЪЪЪРРРшшш   оопШШШДДДИИЗ▒▒▒КККТТТФФФжее   ∙∙∙ЙЙЙЯЯаСССЖЖЖ╠╠╠   ддежжжЦЦЧРРРлккУУУВВВ╕╕╖   ╧╧╧ТТТггвВВВЇЇЇ√√√ХХЦ───ТСТТТТЮЮЮБАБ      ╫╫╫ккк─├├йййzzzИИИХХХССС▓▒▒   ╘╘╘вввЪЩЩОООФФХ▓▓▓ЙЙИСТТїїї   ООПЩЩЩЬЭЭ|||├┬├   ╛╛╜ХХХЩЩЩМММЕЕЕААА╜╜╝   ┘┘┘ЖЖЖммм╞╞╟   ───ТТТ╖╖╖|||▄██   иийКККПРРГГГЬЬЬБББ╙╥╥   мммЮЮЭкйй   ┬┬┬ЬЬЬНМНХХХммм   ╬╬╬ЯЯЯаааФФХбббВВВ   шшшЮЮЮ┴┴┬УУУЛККПППууу∙∙∙                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     №№№ппп▀▀▀┘┘┘╬╬╧єєє   ▀▐▀{{{╓╓╓╩╔╔╒╒╒╪╪╪╫╫╫╙╙╙шшш╙╙╙ЇЇЇ   ╩╩╦ЩЩЩввгъъъпоп╧╧╧╧╧╧ссс▀▀▀███   ∙∙∙п░░╩╩╦╒╒╒═══ЎЎЎ   єєєООНггг▄▄▄▓▓▓───═══ььь   ▀▀▀║║║╨╨╧╛╛╛яяя   ъъъ╙╙╙╧╧╧╬══▄▄▌▀▀▀   ўўў╗║╗ЧЧЧ▌▌▌ппп╙╙╙═══ууу▄▄▄▐▐▐   ■■■╟╟╟~}}╟╟╟╙╙╘ппп▐▐▐рр𤤤   ▒▒▓╘╘╘╔╔╔╓╓╓ЄЄЄ   °°°░░░дддннн╨╨╨╠╠╠ююю   єєє▌▌▌╪╪╪нмнЎЎЎ   сссшшш▄▄▄▓▓▓···   ррр╨╨╨ноозззххх▓▓▓°°°   ЁЁЁ╡╡╡╓╓╓   ╘╘╘─├├╪╪╪▄▄▄╙╥╥   №№№┐┐┐ЖЕЕ╟╟╟▌▌▌ррр      ууу╚╚╚ООО▄▄▄└└└ссс∙∙∙                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                 эээ√√√   ффф╪╪╪ххх                              щщщЇЇЇ   ▀▀▀···                     яяя               эээхххўўўссс■■■               єєє№№№            °°°ЎЎЎ         √√√▀▀▀┌┌┌яяя┬┬┬∙∙∙                     рррэээ┌┌┌╤╤╤                                 єєєъъъссс■■■               їїї╗╗╗               эээ            щщщЎЎЎ   ыыы         эээ                  яяя      ¤¤¤сссььь               √√√ууу   яяя                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                         √√√   ¤¤¤                              ╗╗╝└┐┐ЁЁЁ                                          чччїїї      ■■■            ╬╬╬╢╢╢ххх            ├──ууу         ЇЇЇ               ╖╖╖├┬├ЇЇЇ      ўўў√√√               ■■■                                             ЁЁЁ                                                                                          ■■■                     ···ххх                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ∙∙∙═══╩╩╩╥╥╥■■■ўўўааЯххх┤┤┤ееенно║║╣ззи╡╡┤ТТТЧЦЧяяя╨╤╤╕╕╕пппХХХЫЫЫ╡╡╡▐▐▐   ┤┤│╘╘╙РПР┼┼╞эээ│││ЦЦЦЫЪЪ   ▓│▓╗║║░░пЮЭЮиии╢╢╢ШШЧККК▀▀▀┌┌┌ааб╝╝╝ЦЦЦЕЕЕжзжтттсссддд╗╗╗жжжооп║║╣иий▒▒░НННЭЬЭЄЄЄ══╬ммнллм╖╖╖╕╕╖   ═══╧╧╧жжж╞╞╞■■■ммн│▓│ппп││▓гггммм╤╤╨ххх▓▓▓пппллмкккоонжжж╖╖╖ыыы╛╛╛ЭЬЭЧЧЧШШШддд▒▒▒╘╘╘шшшббвббб╜╜╜ццц■■■▓▓│╠═╠ППП╫╓╓╓╓╓оооввб╖╖╖ЮЮЮРРР╚╚╚ххх░п░╦╦╦√√√ЮЯЮ╩╩╩зжжЪЩЪбббЬЬЬ···ннн▓▓▒ЬЬЫ░░░щщщ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                         тттЧЧЧ■■■   ■■■ЖЖЖъъъПППДДДиизЩЩЩzzzХХФвввПППЄЄЄ╖╕╕ИИИЧЧЧЖЖЖЛЛЛгвг╟╟╞фффННН╛╛╛ЖЕЖ┼┼╞███СССввбГВВЁЁЁиии─├├ОННзжзКККПППЫЫЪМММ███╨╨╤ккл╜╜╜ЖЖЖМММЙЙИ╟╚╟╟╟╟УУУХХХЕЕЕлллЧЧЧ}}}ССРЫЫЫФФФ°°°ммнЬЬЭХХЦЛЛЛииз№№№УФУ│││ЪЪЫ▒▒▒√√√ЖЖЗлклХХХЛЛКФФФ}}}╠╠╦сссКККЭЭЭЪЩЪЖЖЗССРМММСССэээ│││ЬЬЬХХХКККТТТИИИ╤╨╨┌┌┌ЖЖЖПППннн╘╘╘╨╨╨ХХХ╝╝╝БББ█┌┌╟╟╚ВВВТТСПППЩЩЩЗЗЗ╚╚╚╘╘╘лллИЙЙёёёбвб╛╛╛ЫЪЪХФХбббЛЛЛ   ККЛТТТУУТммм╒╒╒                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                      №№№└┴┴▒░░      ╫╫╫ЙЙЙ┴┴┴ЦЦЦыыы╞╞╞├┬┬▌▌▌▀▀▀ЄЄЄ▐▐▐···опп│││эээ╗╗╗єєєррр√√√ююююююыыы┐┐┐яяяььь└└└ъъъ┘┘┘ёёё°°°▄▄▄цццыыыррр┘┘┘ЄЄЄрррЄЄЄ■■■ссс███░░░▐▐▐╤╤╤∙∙∙▐▐▐░░░ЫЬЬььь├├├╞╞╟▌▌▐рррЁЁЁ▀▀▀№№№╨╨╤───╓╓╒╓╓╓эээ№№№фффЄЄЄ╬╬╬╗╗╗¤¤¤╗╗╗─┼┼╪╪╪┘┘┘╕╕╣иийЎЎЎ╪╪╪ЭЭЭууу───▄▄▄▀▀▀ТУУ╫╫╫   ∙∙∙кйкннн▓▓▓ссс╫╫╫···ЎЎЎццц▌▌▌░░░   ъъъюююшшш║║║№№№яяя╒╒╒┐┐┐еееыыы┐┐┐ююю   ╩╩╩═══√√√яяя▌▌▌╒╒╒╓╒╒хххъъъ¤¤¤МММ▀▀▀▌▌▌ппп                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                         рррююю      цццттт▀▀▀ююю   яяяёёё               ъъъ■■■   ююю                  яяя                                                   ■■■╜╜╜            ···ююю   эээєєє                  ∙∙∙їїї               ╫╫╫╫╫╫      ююю      ююю∙∙∙   ЄЄЄёёё   ёёё      ччч         єєєюююшшш               ёёё├├├            яяя         єєєЇЇЇ   яяя      єєє            ўўў°°°      ¤¤¤ццц   ўўўщщщ                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                ЄЄЄ¤¤¤                                                               їїї···                                                                                 ёёё                                                                                                                                    ооо   fff▐▐▐                                                                                                їїїыыы                        ЁЁЁяяя                           щщщўўў      ЁЁЁ                                          ьььєєє               эээ                           ччч√√√                              ЁЁЁ№№№                                                                                                                                                                                                                              ооо   fff▐▐▐                                                                        ЎЎЎшшшєєєяяяшшш▐▐▐чччщщщжжжЬЬЬфффўўў┘┘┘ёёёфффїїїщщщчччЫЫЬжжжыыыёёё▀▀▀шшшэээфффЄЄЄшшш╥╥╥ЦЦЦ┤┤┤¤¤¤рррХХХффф▄▄▄▐▐▐▀▀▀№№№щщщ╪╪╪ыыы┌┌┌ЄЄЄфффЎЎЎщщщ▐▐▐ЧЧЧпппЇЇЇъъъ╪╪╪▐▐▐▀▀▀║╣║тсс   ьььшшшюююхххёёёшшш╔╔╔УУУ┴┴┴√√√ччччччччччччыыы▄▄▄ыыыччч∙∙∙│┤┤╞╞╞яяяшшшцццююю   ьььЇЇЇьььєєєєєєььь···ччч∙∙∙···   чччюююссс   чччыыы╔╩╩№№№шшшццццццшшш▌▌▌▐▐▐хххшшшцццшшш∙∙∙юююэээщщщююю   ЇЇЇэээ╥╥╥ххх                                                                                          ооо   fff▐▐▐                                                                        ▀▀▀ббб╦╦╦╗╗╗ЩШШПОПФФФбббТТТОННъъъ═══АААЩЩЩмммдггУУФЬЬЬОООЫЪЫїїї╗╗╝ЬЬЬЧЧЧИИИнмнУУУЯЯЯШШШЙИИ░░░яяяХФХЛККШЧЧФУФКККАААїїЎППРаааЭЭЭРРПЧЧЦизиедеаабФФУМММгвв···ОППЩЩШПООЖЖЖ╜╜╜ЭЭЭ   ммнЬЬЬДДГпооОООЭЭЭЧЧЦККК───ЁЁЁЭЭЭУУФЧЦЧЬЬЬЙЙЙ│││ХХЦЭЭЭттт╡╢╡ЭЭЬХХХЧЧЧЧЦЧ║╣║   ╕╕╕╦╦╦йккЮЮЮггдлллШШШппп╦╦╦вбб╡╡┤ддд┴┴┴╔╔╔мммкккноо███ЄЄЄЪЪЪТТСЧЧШШШШХХХРРСШШЧЪЪЪЮЮЮццц╗╗╗ВВВЯЮЯжжжЇЇЇ╙╙╘╣╕╣▀▀▀эээ                                                                                          ооо   fff▐▐▐                                                                     ■■■▄▄▄ЬЬЬ╧╧╧ЬЬЬдгг╢╢╖ЮЮЮббб╕╕╕еееццц╤╤╤кккССС┐┐┐РРРММНеее╖╢╢иииїїїпп░ЩЩЩДДД▒▒░││▓аааЩШЩноо▒▒▒▓▓▓ЎЎЎ╛╛╛жеелкк╜╝╜пппЯЯЯ¤¤¤╕╕╣ЛЛМззж┤┤│ФФФ│││ЛКЛЩЩЪжжз╡╡╡ззз···╗╗╝УУТккйЩЩЩп░п└└└єєє┤┤╡ЫЫЫ▒▓▒││▓ЯЯЯЧЧЧ┤┤│ннн┬┬┬ЄЄЄЫЫЫФФХгвг▓▓▓╡╡╡│││ШШЩЯЯЯёёё╜╛╜ФХФЦЦЦДДДоно╞┼╞   ╕╕╕╨╨╨МММПОПФФФийиggg╣║╣rrqЫЫЫkkk░░░гдгзззХХФоппЮЯЮ   ЄЄЄЩЩЩиизДДДддг╖╖╖ЮЯЯЩЩЪдггПРРЮЮЮЇЇЇ╛╛╛ммм╕╕╖иии∙∙∙╤╤╥║╣║чччёёё                                                                                          ооо   fff▐▐▐                                                                     ЎЎЎ└└┴ввв▄▄▄∙∙∙№№№■■■   №№№   №№№   ¤¤¤■■■···√√√···√√√■■■         ььь╣╣╣╨╨╨   ╕╕╕ЁЁЁ■■■   ¤¤¤      ■■■···■■■■■■¤¤¤      ■■■ззиююю■■■∙∙∙╩╩╩∙∙∙√√√               ││▓╠╠╠──┼№№№   ¤¤¤   √√√   ╩╔╔   №№№   ¤¤¤      №№№¤¤¤■■■ттт▐▌▌гг㤤¤№№№      ■■■╩╩╦╨╨╨ЄЄЄ▄▄▄   ┼─┼▐▐▐║╗╗└└└┬┬├╝╝╝╦╠╠╛╛╜┐┐└╗╗╗╟╟╞││▓╘╘╘ллл╘╘╘┤┤┤╒╒╒      №№№···ззз■■■ццц▀▀▀■■■№№№ллмїїї         ╧╬╬╠╦╠   ╫╫╫╠╦╦¤¤¤¤¤¤                                                                                          ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                 №№№                                                            хххччч                                                                                          ччч╩╩╩√√√         ¤¤¤         ¤¤¤                     цццььь                                                                        эээффф                                                                                                         ооо   fff▐▐▐                                                                                                      √√√╠╠╠╓╓╓ссс■■■   ▐▐▐╪╪╪ъъъ╝╝╜▐▐▐▐▐▐   їїї╩╩╩▄▄▄ттт╗╗╗╩╩╩ррр▐▐▐   єєє╓╓╓рррррр███ццц▀▀▀▀▀▀ЪЪЫзжзъъъ№№№▌▌▌шшш╙╙╙╪╪╪┌┌┌ыыы   ЄЄЄ═══ффф▀▀▀ссс┘┘┘ЎЎЎ   ффф▄▄▄ууу╓╓╓╤╤╤███▐▐▐№№№   ┘┘┘▀▀▀цццррр▀▀▀щщщ   шшш╠╠╠╨╨╨онн▀▀▀███°°°   °°°███∙∙∙┘┘┘щщщррр╫╫╫ФФХоооЄЄЄЎЎЎ╦╦╦┌┌┌ттт╒╒╒ууу╪╪╪╓╓╓   ЇЇЇ╓╓╓ффф┌┌┌╥╥╥№№№°°°╠╠╠╥╥╥╥╥╥╙╙╙▀▀▀ффф   ыыыррр▌▌▌ффф      юююююю╨╨╨▐▐▐   ччч▀▀▀┘┘┘▀▀▀╪╪╪╬╬╬щщщ   тттттт                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                      №№№▓▓▓┬┬┬ууу■■■╓╓╓ЫЫЪ╟╟╟wvwиииЦХЦЙЙЙ   └└└ЙЙКиийВВВПППнннФФФККЙ   ╟╟╚УФФаааuuuЮЭЮЧЧЧБББПООРРРУУУўўўчччЮЯЯМММЙЙЙgggбббХХЦ   ║╗║бвбп░░ЙЙЙ|||ббб▒▒▒   кккШШЩЖЗЗСССtttЕЖЖЛЛЛ№№№╒╒╒ЩЩШщщщ╗╗╝ПППРРРкйк   ЯааЪЪЪСТТzzzvvvббб╝╝╝   юююМММ╦╦╠еежЙЙКУУФЙЙИИИИЬЫЬ   ├├├МЛМввгЗЗЗЛЛЛкйкУТТДГД   ╦╦╦ТТТввгЮЮЮqqq№№№╞╞╞ЛЛЛЙЙЙВВВxxxУУУеед   ╛╜╛xxxРРРбббччч№№№МММ└└└АААЮЮЮ   ▒▒▓РРРЕЕЕМННРССvvv└┐└■■■СССбба▀▀▀                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                      √√√юююллл      ╔╔╔жжеЄЄЄ╜╝╜─├├╗╗╗╢╖╖   шшшЯЯаЫЪЫ╣╣╣╕╕╕иииззз╖╢╢   ┬┬├ЬЭЭОПП╢╡╡║║║оооддд▒░▒╚╟╟▒▒▒їїїцццЖЖЖпоп▓▓▓│▓│╞┼┼╜╜╜   ффф├├├ллмККК┼┼─╝╝╝╥╥╥   ▒▒▒ЮЯЯЙКК╚╟╚▓││зии░░░   ╞╞╞ззз№№№╕╕╣ЛЛЛ└┐└─├─   ┘┘┘СССмммоно╚╟╟╣╕╕┌┌┌■■■шшшСССттт┤┤┤░░▒жжз╡╡╡┬┬┬│▓▓¤¤¤ъъъедеХФХ╗╗╗╝╝╜ааа┼──╛╜╜   ╞╞╞гггдгд╕╕╕▒▒▒   ъъъ░░░ЩЩЩзззпопббв╬══   ╨╨╨╕╕╕└└└оооЎЎЎъъъ╕╕╕╤╤╥ллл╩╔╔   ╟╟╚еееййиЗИИ╠══вввффф   ┼┼┼ЬЭЬ╫╫╫                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ···╗╗╝║║║      √√√╔╔╔╦╦╦утт      ███      ███╝╗╗ууу╓╓╫▐▐▐         ўўў▄▄▄┼╞╞   ╤╤╥ттт               шшш┬┬┬   чччююю               ══╬▌▌▌            ╦╦╠╝╝╝╦╦╦               ···╟╟╟╟╟╟▒▒▒▄▄▄■■■▐▌▌      ┬┬┬╒╒╒            ■■■╦╦╦ммм▌▌▌┴┴┴ццц                  ▀▀▀╕╖╖ууу╧╧╨╙╥╥         ЎЎЎЎЎЎ               ььь─┼─╦╩╦ЁЁЁ               ╪╪╪╔╔╚            ▀▀▀їїї         ╤╤╤███   ╫╫╫      їїїссс                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                           ■■■         ■■■            ■■■                                                                                                                                                                                 тттёёё                           сссэээ                                                         ЁЁЁ▀▀▀                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ъъъууу╘╘╘                           ███───ююю                                                   ╨╨╨╩╩╩ъъъ°°°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ооо   fff▐▐▐                                                                        ╜╜╛╜╜╜┼──╜╜╜ккк▀▀▀ччч▒▓▓┼┼┼╢╡╢ХЦЦФФФЭЮЮ┘┘┘№№№╕╕╕╕╕╕├├├║╣║╦╦╩┬┬├╞┼┼ЮЮЮЕДД╪╪╪шшш╗╗╝╜╜╛┴└└╜╜╜¤¤¤╞╞╟╤╨╤┬┬┬╟╟╞ёёё███╛╛┐╕╕╕пп░╗║╗╞┼┼ФУУППП╖╖╖┘┘┘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ооо   fff▐▐▐                                                                     ■■■ММНдееРРРЛЛКЩШЩ╠╦╠╚╚╚ФХХЦЦЦРРРШЩЩ|||ЫЫЫУУУЄЄЄХХХННОПППЙЙЙ▒▒░yyyТТТЦЦЦФФФ┌┌┌╔╔╔дддХХЦИИИЙЙИ   ССТЫЫЫqqq┤┤│╠╠╠╛╛╛МММПООШЧШАААФФФЩЩЩЧЧЧ╙╙╙ЁЁЁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ооо   fff▐▐▐                                                                     №№№зззЦЧЧ╣╣╣┘┘┘┌┌┌ёёё╥╥╥ЫЬЬШЩЩ▄▄▄иии┼┼┼┬┬┬███їїїйййВВВ╨╨╨╤╤╤ммл╒╒╒╟╟╟ттт╠╠╠ььь╘╘╘╖╖╖╦╩╩╔╔╔╙╙╙¤¤¤ЕЕЕ╟╟╟╙╙╙млм°°°ццц╘╙╘┘┘┘┌┌┌═══╠╠╠ууу═══▀▀▀яяя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ооо   fff▐▐▐                                                                           ███№№№            эээххх   ███ўўў         ¤¤¤╓╓╫   ЇЇЇ▄▄▄                  №№№ыыы      ■■■╒╒╒   ЄЄЄ╜╜╜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ооо   fff▐▐▐                                                                                 ьььююю                                             ууу                                       ЇЇЇ         №№№                     щщщЎЎЎ                                                                                                                  ╟╟╟┐┐┐эээ                                             эээююю   яяящщщ            ссс                                                ╓╓╓╣╣╣ффф      ■■■ррр                                                ооо   fff▐▐▐                                                                        ооп▒▓▓╕╕╕ЯЯЯ╨╨╨цццккк┐┐└│▓▓ЦХЦиии╢╢╡эээ╧╧╨дддопп├├┬√√√╔╔╩ЮЮЮКККиии╫╫╫┘┘┘ЧЧШмлмбвбуууЄЄЄввб║║║нмнЪЪЪааа│││╙╥╥ЇЇЇллл╒╒╒╟╟╚░░░│││├├─ьььдддЯЯаХХЦОООппп└└└···дее╚╚╚иииааа   ╗╝╝ббб░░▒▒▓▓жжж╞╞╞ЫЪЫ─├─ЎЎЎпппооп───ТТТууу···╖╖╖┌┌┌кллжжж┐┐┐▓▓▓╩╩╔ЇЇЇннноопнммооо┐╛╛ммн╕╕╕ФФФНННшшш╘╘╘ФФФ╣╣╕аааэээ╪╪╪ШШЩйийеее┐┐└┤┤┤┬┬┴ЁЁЁ╢╖╖изиддд┤┤│°°°нон─┼─╡╢╢ззз╖╖╖┤┤┤ЙККЪЪЪаааыыыууу╢╢╢жжж▓▓│╟╟╟╢╢╖ЇЇЇ╖╕╕вбвЯЯаЪЪЪжжж╕╣╣ЪЪЪЗЗИ╪╪╪ттт░░░╓╒╒╣╣╣▌▌▌                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ¤¤¤ЖЖЗаббПППЩЩШ╘╘╘╠╠╠ФФФПППжежБББЗЗЗРРПёёё│▓│ЕЕЕгввЛЛКсссззизззЕЕЕЩЩЩ╬╬╧══╬ЧЧШРПРбба╦╦╦єєЇЕЕЕЦЦЦЬЫЫЖЖЖККК|||╤╨╨└└└иии   ┼┼╞}}}ЯЯЯ╖╢╖ррржжжТТТЯЯаvuuжжжХХФєєєЫЫЬ┼┼┼ТТТЖЖЖюююнонгггЧЧШЦЦЦжжжТТТШЧШ╗║╗чччФФФББВ░░▒xxxьыы───ЩЩЩ│▓│УУУгггЧЧЧБББ└└┐уууЦЦЦЛКЛЕЕЕЭЮЮеедyyyТТТЬЬЬЛЛЛччч╔╚╚rrr╜╛╜ЩЩЩ╪╪╪╦╦╠ЧЧШНМНжееШШЩЖЖЖ▓▓▒ёёёСТТАААеедЮЮЮэээФФУ╔╔╚КККДДДнннМММТТТДГГмллххх╪╪╪ЙЙЙлллАССТЇЇЇиизгвгЪЪЫВВВРРРЛММШШШККК╫╫╫╤╤╤жжжТТС▓▓▓╟╟╟                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ¤¤¤╣╣╣ЪЫЫ╟╟╟╫╫╪шшшррр┼┼┼╙╥╙├├─╖╖╖▌▌▌███   эээщщщ███╛╛╛ЄЄЄ╦╦╠╒╒╒▀▀▀╪╪╪ффф¤¤¤лллдгг║╣║┘┘┘ЄЄєЛЛЛЯЯЯ╬╬╬▀▀▀ффф╘╘╘ўўў▌▌▌ллл╘╘╘гггкклххх╧╧╧   ╙╙╙~~рррыыышшшшшш   яяя███╓╓╓┴┴└яяя∙∙∙УУТеееррр╖╖╖╦╦╦шшшЁЁЁЄЄЄ╝╝╝╘╘╒┌┌┌▐▐▐   чччяяя╓╓╓█┌┌▓▓▓╬╬╬╙╙╙ЄЄЄЁЁЁ╣╣╣КККссс╒╒╒╕╕╕ррр┘┘┘ЁЁЁ▄▄▄ЎЎЎ├┬┬╝╗╗юююооо▀▀▀¤¤¤нннЯЮЮ╣╣╣╠╠╠╘╘╘юююыыыРРРччч╩╩╩╛╛╛   ═╬═кккжжжюююуууъъъжжз█┌┌тттяяяЎЎЎ╙╙╙ыыыччч╓╓╓┬┬├№№№ўўўООО╗╗╗▀▀▀ууу╓╓╓яяя▀▀▀яяя■■■╔╔╔╠╠╠╗╗╗ЁЁЁ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                           шшш   ЎЎЎЇЇЇ         щщщ╩╔╔               °°°№№№            °°°ЎЎЎ   ∙∙∙ЄЄЄ╤╤╤ъъъ■■■уууььь                  яяясссттт√√√   ЄЄЄ      щщщ                     №№№√√√      ЄЄЄэээ°°°─├─°°°                              ∙∙∙°°°ххх               ъъъ   ххх╠╦╦               яяяўўў   ччч¤¤¤   °°°ёёё╩╩╩яяя      ўўўыыы   єєєююю      ццц∙∙∙         їїї                        яяя¤¤¤   ёёё···                     їїї■■■№№№                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                ¤¤¤ЄЄЄ   ўўў∙∙∙їїї      °°°∙∙∙їїї∙∙∙°°°√√√№№№ЇЇЇ▓▓▓ппп▀▀▀№№№ЇЇЇ   ···■■■ЄЄЄ      ЇЇЇўўў∙∙∙   √√√      °°°яяя   №№№ЎЎЎЇЇЇЎЎЎ      цццЎЎЎ°°°°°°ЇЇЇ¤¤¤   їїїєєє┐╛╛■■■ЄЄЄ      ўўў∙∙∙   єєє√√√їїї╠╠╠ггг╒╒╒   єєєЎЎЎ°°°∙∙∙ЎЎЎ   ЎЎЎ¤¤¤юююЄЄЄ∙∙∙їїї···   ∙∙∙°°°ЎЎЎ√√√ўўўЎЎЎ   ···їїїэээ¤¤¤         ўўў···   ўўўїїї∙∙∙∙∙∙ЇЇЇїїї№№№   ЇЇЇ   ¤¤¤°°°ЎЎЎєєєїїї╫╫╫   мнмууу   ўўў∙∙∙єєє   ЇЇЇ¤¤¤ЎЎЎЎЎЎннн▓▓▓╧╧╧ЄЄЄ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                         ╔╚╔╦╩╦┘┘┘■■■¤¤¤ШЧЧъъъ░▒▒ЫЪЫдед╡┤┤ЮЭЮ│││РРПЦЦЦЇЇЇ╪╫╪пппккйИИИООО░░п╨╧╧хххЬЬЫ┐┐┐▒▒▒ЧЧЧопо│││   ккк╣║║ЪЪЫЩШЩКЙКпппккй■■■ммн╦╦╦▐▐▐кккеддизи°ўў▒▒▒ЯЮЮЫЬЬЙЙЙННН▓▓▒╘╘╘   ╝╝╝╩╩╩╖╕╖╕╕╕аббоннЮЮЮИИИ╫╫╫┌┌┌ШШЩкккдееЫЫЫ┼┼┼ЬЫЫХХХ√√√┴┴┬жжж┐┐└ТТУпопюююЫЫЫФУФЫЫЫЙЙЙззидгг■■■╝╝╜ССС▒▒░┤││■■■╪╪╪┤┤┤оооИЗИўўў╛╛┐нннЬЭЭмммЭЭЭЙЙЙ╙╥╥╒╒╒ккк╠╦╦■■■╛╛┐еддааЯККК╝╝╝■■■ЫЬЫ│││гдд░░пдддОППллл▓│▓╕╖╖жжзммлТТТЯЯЯ┐└└ъъъ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                         ├┬├├┬├         ДГДЄЄЄПППРРРнннддгЕЕЕЮЮЮеееХХХЄЄЄ╚╟╚ЗЗЗЩЩШХХХЧЧЧммл┐┐╛ссс┤││╡╡╡ПППРРР╡╡┤ЭЭЭ   ЪЪЪЪЫЫЛЛМгвгТСТХХХддг№№№vvv   °°°ЙЙЙЧЦЦдгд∙°°╗╗╗гвгдееТТТЧЧЧллк╞┼┼   ╡╡╡┬┬┬║║╣▓▓▓ЛЛЛФУФзззУУУ╤╤╤███ййкаааЯЯЯзззззиЪЪЪааत¤аабЭЭЭЮЮЮЦЦЧ║╣║эээоонЙИЙкккТТТУТУЩЩШ   нноУУУ╡╡┤ЮЮЮ■■■ннн▒▒░▒▒▒ННН   ░░▒ХХХЦЧЧКККоооППП▌▌▌╥╥╥кккХХФ¤¤¤ЭЭЮ░░░▒▓▒УУУ      дедЩЩЩЛЛЛУУУЭЭЭЭЮЮЖЖЖ║║╣ЖЕЖГГДЫЫЪйййЧЧЧЇЇЇ                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                         ├┬├╧╧╧      ┘┘┌ПОП┼┼┼ЬЬЬЁЁЁ╤╤╨└┐┐ыыыццц···ччч√√√┼┼╞оопЎЎЎ├┬├їїїшшш№№№   ььь╠╠╠иииўўўьььїїї   йййопп╕╣╕ьььёёётттЁЁЁ   ▓▓▓╘╘╘╗╝╝ЩЩЩъъъ╧╧╧ЎЎЎ¤¤¤ЪЪЫ┐┐┐ььь√√√ччч■■■ЁЁЁеее▓▓▓▌▌▌поояяяссс∙∙∙ьььЄЄЄ   ╦╦╦ТСС╒╒╒╫╫╫▓▒▒ёёёЁЁЁ   ╥╥╥███сссщщщ°°°   ьььЧЧЧ├─├╦╩╩хххььь   ЄЄЄЇЇЇ╝╝╝╘╘╘   ыыыўўў▄▄▄╬╬╬   юююууу╗╝╝╝╝╝їїї└┐┐■■■   ╚╚╚▌▌▌№№№ъъъЁЁЁ╗╝╝╣╕╕      ыыыттт╕╣╣└└└ЄЄЄяяяффф╔╔╩╪╪╪▀▀▀ъъъ∙∙∙ччч√√√                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                         √√√№№№      юююыыычччЄЄЄ   ўўўїїї               ёёё¤¤¤   їїї¤¤¤            ∙∙∙ЎЎЎ            ёёёыыы                     цццщщщёёё   їїї√√√   їїї∙∙∙            °°°шшшъъъяяя╠╦╦                  ■■■ёёёЁЁЁ▌▌▌┘┘┘                              ёёёїїїўўў               ┘┘┘▌▌▌         ···∙∙∙         ёёё¤¤¤   ЇЇЇ      ЎЎЎ            ¤¤¤¤¤¤            ёёё■■■         єєє                                                                  ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                    ···                           ∙∙∙¤¤¤                                                      ¤¤¤∙∙∙                                                                                                                                                               ооо   fff▐▐▐                                                                           ¤¤¤   ···▀▀▀√√√   ёёёЁЁЁ                                                                                                         ∙∙∙                                          ¤¤¤                              уууююю                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                        ╞╞╞▀▀▀ссс┬┬├ЧЧЧ║╣╣╙╙╙╙╙╘╕╕╖   єєє╩╩╩фффхххъъъ╛╛╛№№№╘╘╘╘╘╘ЁЁЁїїї      ээээээ╙╙╙ЁЁЁщщщ╔╔╔чччцццььь¤¤¤¤¤¤ххх···╫╫╫╥╥╥яяяссс√√√ссс···яяяўўў╞╞╞   ффф▄▄▄фффууу╫╫╫ьььррр■■■юююррртттццц║╗╗чччррр№№№ффф▄▄▄єєє▀▀▀ьььууу╓╓╓ХХЦ│┤┤їїїррр┌┌┌┘┘┘▐▐▐╙╙╙ъъъ   ╘╘╘ррр╒╒╒ссс╥╥╥хххсссюююўўўттт┘┘┘╪╪╪ррр╓╓╓сссЇЇЇ                                                                                                                                                                           ооо   fff▐▐▐                                                                     ЇЇЇШЩЩ┬┬┬ЗЗЗШШШЙЙЙвввvvv┤╡╡НННфффЇЇЇкйй╗╝╗гггЧЦЧ╓╓╓■■■┴┴┴╕╕╕эээ╛╛╛   тттРРР└┐└ttt╠╦╦хххззз╔╚╚ФФФЮЮЮ╘╘╒жжжЕЕЕ╥╥╥╔╔╔╡╡╡ллкггв╦╦╦ЩЩЩяяяЭЭЭ╘╘╘ЩЩЩєєєЫЫЬЮЮЮЩЩЩzzzгввМММжжж╙╥╥╚╚╔ЕЕЕЫЫЪ{{{лллФФФЪЩЪ№№№ШШШЮЮЮееейййЗЗИШЩЩПППИИИаЯЯ№№№ЙКК┴┴┬ПППmmmРРР▌▌▌███ШШЧ╣╕╕{{{{{{дде┤┤┤ЗЗЗ───цццБББЛЛЛzzzИИИПОП╞┼┼єєє                                                                                                                                                                           ооо   fff▐▐▐                                                                     °°°ббб╦╦╦ХХХ┐└└│││║║║гггноо╣║║┌┌┌√√√▄██мммЕЖЖ╣╕╕      їїїнннЄЄЄ║║║ЄЄЄ╚╚╚╛╜╜╦╩╦ШШШччч···╔╔╔╢╢╢www─├─╔╚╔аааааЯ═══ююю│││ФФУоон╝╝╝ввв┐└└ПППййибабЎЎЎЦЦЧЪЪЪЧЧЧ└└┐▓▒▒╡┤┤╢╡╡ххх╥╥╙ХХХааЯ╡┤╡╢╢╢дгдЪЫЫ√√√УУУпппЬЬЬ└┴┴ллмЯаа░░░╗╗╗поо№№№┼┼─╞╞╞поплкк├├┬╒╒╒ЁЁЁ┴└└╚╚╚ЮЮЮ╛╛╛┬┬┬кккБББ▀▀▀чччммм├──ввв╡┤┤┴└┴╠╦╦ююю                                                                                                                                                                           ооо   fff▐▐▐                                                                        ▐▐▐ЄЄЄ            ╓╓╓■■■      ЇЇЇззи╧╧╧╫╫╫ччч      ┼┼╞кйй╠╠╠бббффф      ¤¤¤╫╫╫   уууббб═╠╠╛╛╛хххр▀▀▐▐▐╚╔╚эээ││┤ййй╒╒╒╗╗╗ччч└└└ххх├──╒╓╓ррр   эээ║║║ъъъ                           ┼──щщщэээ   щщщ                                 чччыыы               ███№№№   ╩╩╩┘┘┘                                                                                                                                                                                                      ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                     ўўў                                 ▐▐▐шшш                                                                                                                                                                                                               ххх███ўўў                        ххх███№№№   ▀▀▀їїї                                                                  ооо   fff▐▐▐                                                                        ╒╒╒▀▀▀═══╟╟╟╤╤╤███   ъъъ╨╨╨╤╤╤ььь╘╘╘■■■▌▌▌╥╥╥┘┘┘╠╠╠╞╞╞╨╨╨╙╙╙···єєє╚╚╚ууу╫╫╫╘╘╘╧╧╧ыыыЎЎЎ┬┬┬╦╦╦ййк╚╚╚╤╤╤ххх   їїї╧╧╧їїї╨╨╨▀▀▀╓╓╓╦╦╦ММНйййєєє▀▀▀┬┬┬╥╥╥┘┘┘╟╟╟ттт├├├ттт   ╧╧╧╨╨╨▐▐▐┬┬┬ыыыєєє└└└╔╔╔┼┼┼╚╚╚╘╘╘▄▄▄■■■╫╫╫╓╓╓╧╧╧ъъъ   ЁЁЁщщщ╤╤╤╟╟╟¤¤¤▌▌▌╘╘╘╬╬╬╙╙╙╩╩╩───шшш°°°╧╧╧ъъъ   ╪╪╪╘╘╘╟╟╟╟╟╟╬╬╬╒╒╒╤╤╤щщщЇЇЇ╜╜╜▄▄▄┘┘┘ххххххсссЄЄЄэээ   ььь╔╔╔▀▀▀┌┌┌┌┌┌╫╫╫╒╒╒ббаППП▌▌▌№№№╙╙╙ффф┌┌┌ЁЁЁ   ┘┘┘╘╘╘ббаТТТ╜╛╜───┼╞╞║╗╗   ЇЇЇ╥╥╥╤╤╤ффф┘┘┘ЄЄЄ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                        ТСТбббБББlkkТТТЮЮЭыыы╞╞╟zzzзззввбРРР   │││ЩЩЩГГГОООwwwЙЙКУУУ···ггд┬┬┬їїїдееЫЫЫССС╙╥╥╦╦╦ХХЦФФХЛЛЛkkkкккХФХ   яяяФФФ╩╩╩мммЙЙЙЩЩЪОООМММбаб   ШЩЩедеРППРРРЯЯагвг~╖╢╖···ТУУНМН╜╝╝nnn╒╘╘┼┼┼РРРКККГГГ|||ЦЦЦпп¤ШЧШtttлллббб   оппзззаЯаuuu¤¤¤пп░ШШШРРРПППТУУxxx═╠╠═══зззЩЩШ   ЯЯаЧЧЧМНМ}}}НННЪЫЫРРР┼┼┼···╕╕╕║╣║зззЯЯЯ╛╜╛─├─╫╫╫ОООїїї╞╞╟ККЛзззФФУеедБББЭЭЭПППМММъъъ╧╧╧йййбба╒╒╒ддг   ббвЩЩЩПППРРРжззxxx░░░РРСЎЎЎ┌┌┌ЗЗЗгггШЧЧШЧШууу                                             ооо   fff▐▐▐                                                                        БББ▒▒▒└└┐┤┤│╧╨╨┴└└∙∙∙╛╛┐пп░╣╕╣жжж╗╗╗   ╡╡╡ЭЭЮЗЗЗ╬╬═└┐└▒▒▓╖╢╢■■■ааб╤╤╤ЄЄЄТТТмлл┐┐┐▐▐▐єєєпппФУУ└└└╚╚╚╦╦╦╔╔╔¤¤¤тттСССууу│││╣╣║пп░╛╛╛╔╔╔╣╣╣■■■▀▀▀ТСТаЯЯ══╬ллм░п░╞╞╞▐▐▀ЇЇЇЪЪЪоно┴└┴╡┤┤єєєёёё▒░▒ЭЭЭййй╢╢╢ккл╫╓╓■■■┴└┴═══▓▓▓╔╔╔■■■╝╝╝┘┌┌┬┬├│││   ╚╚╔поооннОНО╤╤╤ииияяяёёё╝╝╜ззз°°°┐┐└▒░░┬┬┬УТТ╛╛┐лмм▒░▒ччч°°°╨╨╨ЦЦЦййкЯЯЯ╖╢╖├┬├ЧЧЧХХХррр╟╟╚дде░п░└┴└├├├╖╖╕▓▒▒╤╨╨╢╢╢ъъъ╔╔╔попЯЯЯ───ннм   ┐┐└▒░░╤╨╨╕╕╕╦╦╦ййй└┐┐╨╧╧ыыы┌┌┌жжж╞╞╟ввб░░░ёёё                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ···┐┐┐   єєєццц         ∙∙∙¤¤¤фффёёёссс   ╒╒╒├├├╘╘╘               ЇЇЇ╦╦╦╩╩╩╖╖╖···ыыыяяя   ччч┴└└            ¤¤¤╬╬╬╖╖╖▀▀▀└└┴шшш                  ╟╟╟╦╦╦ЁЁЁ║║║ЇЇЇ         ўўў               ЁЁЁ╬╧╬╬╬╬ЇЇЇ               ┐┐└яяя         ьььъъъ         ╓╓╓ттт   █┌┌      ффх∙∙∙         яяя┌┌┌            ўўў╖╖╖╪╪╪╓╓╓███рррффф███╬══√√√···                           ∙∙∙╔╔╔ттт╞╞╟┌┌┌               №№№▌▄▄         ¤¤¤∙∙∙ЁЁЁэээыыы∙∙∙                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                    єєєїїї                  ччч                              ььэўўў            ЎЎЎЁЁЁ         ▌▄▄         ЁЁЁ∙∙∙            ўўўЁЁЁ                     ∙∙∙ппп═══¤¤¤            ╦╦╦                           ўўў╚╚╚▐▐▐                              яяя                     ╥╥╥√√√                                                                           ╙╙╙╨╨╨ЎЎЎ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ¤¤¤├├├┼┼┼└┐┐╚╟╚░░░│││ЎЎЎ███┬┬┬ЄЄЄЎЎЎ▓▓▓╫╫╫╕╕╕▓▓│ппп╬══∙∙∙┼┼┼┐┐┐░░▒╜╝╝№№№╒╒╓╞╞╞╛╛╛╞╞╟╚╚╚УУУ╖╖╕╕╕╕√√√ффф│││╬╬╬───├├├░░░╚╚╚▓││╧╬╬■■■╛╛┐┐╛╛╩╔╔▓▓│ЯЯЮ═══╡╡╡···ффф┼┼┼╞┼┼╟╟╟ббб╜╜╜╚╟╚╟╟╟   ╞╞╟║║╗ЩЩШщщщЇЇЇ▓▓▓╘╘╘┤┤╡╖╖╕╚╚╔╝╝╝ЙЙЙжжж√√√├├├╞╞╞╣╣╣▒▓▓ЖЖЕ╤╨╨№№№╒╒╒╝╜╜───┬┬┬──┼╠╠╠╟╟╟╖╖╕ЕЕЕййй   ╔╔╩╟╟╚┐┐┐┬┬┬█┌┌√√√╛╛╛┬┬┬███ССР╧╬╬│││ыыыЎЎЎ┬┬┬╣╣╣╕╕╕┐╛╛╩╔╔╟╟╟╚╟╟├├├╞╞╞їїїссс│││╚╚╚├┬┬╬══■■■╫╪╫┐┐┐╚╚╔──┼├├├▀▀▀ЄЄЄ╜╜╜╞╞╞┐┐┐┬┬├╧╬╬├├├╩╔╔СРСПППххх                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ■■■ДДЕУУТФФФФФФТТТ}}}°ўўлллггг╢╢╡┌┌┌жеж▓▒▓аЯаЛЛЛДДДоно№№№ХХХ{{{Яааеедэээ║╗╗ПППxxxмнмППППППyyy╣╕╣яяя╛╛┐пппнооКККННННННЩЩЩЗИИпоп∙∙∙ЦЧЧФУУЦЦЦСССЪЪЪДДД▓▓▓ююю╠╠╠НННаааКККввбедеНННЪЪЩ   ХФХзззТТС╟╟╟╒╒╒ииилклЬЫЬЗЖЗРРРХХХЧЧЧиии■■■ССС╩╩╔ЭЬЭАААКЛКОООяяяпп░жжжЕЕЕБББ╡╡╡}}}ПППШШШХХХ░▒░   ЩЩЪ│││ЙЙЙААА┼┼─яяяЭЭЭЖЖЗ░░пССРАААккктттуууЪЪЪХФФПОПоопвввФУУ╕╕╕~~~ФФФєєє┴┴┬РРРУУУЧЧЧкйк   кллЩЩЩпп░СССЖЖЖ╠╦╦┌┌┌гггЪЪЪzzzЮЮЯЯЯЯuuuШШЧЦЦЦЫЫЫььь                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ■■■╞╞╞╦╦╦ХЦЦ╝╝╝╤╤╤╢╢╢   шшш░░░╧╬╬√√√╒╒╒╠╠╠╚╟╚═╠╠╟╟╟шшшЎЎЎИИИ╬╬╬─┼┼▓▓▒¤¤¤оппжжжссс═══╤╤╤ЪЩЪ███╬╬╬єєєЎЎЎ╨╨╨жззааа╙╙╙╙╙╙╝╝╝╟╟╟щщщїїїдееЗЗЗ╞╞╞╓╓╓═══╟╞╞╧╧╧ЇЇЇ───ЩЩЩ┌┌┌═══╣║║│││┴└┴╪╪╪   гвг╬╬╬╧╧╧╧╬╬···╘╘╘╩╩╩┘┘┘╤╨╨└└└╓╓╓╘╘╘═══■■■ууу╨╨╨╕╖╕╗╗╝├├├├├├¤¤¤╣╣║ЭЭЭЪЪЪрррллл╞╞╞┐┐└┘┘┘╥╥╥╤╤╤   жжз╔╚╔╟╟╚╝╝╝ьььюююиии╛╛┐┼┼─╙╙╙╛╛╛╥╥╥щщщщщщддд╒╒╒╨╧╧╠╠╠ууу╔╔╩лкл───╚╚╚■■■╟╟╚ПППЮЮЮ╙╙╙╟╟╟■■■╠╠╠╙╙╙╬╬╬╩╩╩╛╛╛ЄЄЄ▐▐▐жжжМММ╧╧╧├├─│││╞╞╞╔╔╔▐▐▐┼──ЇЇЇ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                              ╒╒╒   ∙∙∙ъъъ      цхх            ыыы···      ўўў╒╒╓   шшшррр   ┌┌┌єєє      ¤¤¤▌▌▌¤¤¤            ррряяя                  √√√╒╒╒                  ррръъъ   эээ▌▌▌ююю         ¤¤¤                                             ╘╘╘╤╨╨            ▌▌▌эээ   ╘╘╘···               ¤¤¤яяяЎЎЎ         №№№                     №№№            ффф┴┴└            рррыыы···щщщ         ььь¤¤¤         єєє╒╒╓   чччттт                                                            ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                  °°°╝╝╝╙╙╙√√√                        ¤¤¤ььь                        ───єєє                                    ррр                        ···їїї                                 яяя╗╗╗╪╪╪                                                         √√√эээ                                                                                                                           ооо   fff▐▐▐                                                                     ўўўкклййй└└┴││┤╕╖╖┴┴┴гвгхххєєє╡╡╡║║║─┼─ЮЮЮъъъ   ├─├ццц╕╕╕клк├┬┬┐╛┐║║╣   ╫╫╪ййй╜╜╛▓▓▓╝╗╝├┬├╛╛┐▒▒░ИЙЙкйй···╧╨╨ЯЯЯ╗╗╗клкїїї°°°╢╢╢╢╢╖╫╫╫ЗЗЖ├┬├ииишшш   ╖╖╕╝╝╜│││╖╢╢ШШШ╖╢╢юююъъъежж░░░ккк┬┬┬┐╛┐╝╗╗   ╩╩╦╜╜╝▒▒░бббуууЎЎЎййклклммн╟╟╟■■■╨╨╨╝╝╗╢╢╖╜╝╜┼┼╞╞╞╟   ╩╩╦▒▒▒╗╗║▒▓▓╛╛╛└└┴╛╛┐лклЙИИ▒▒▒■■■╥╥╥┤┤┤┤╡╡┐╛┐╞╞┼   ььь╩╔╔╦╦╦╡┤┤№№№ффф║╗╗╣╕╣╢╖╖╢╢╢▓▓│╝╝╜єєєффф╗╗╗╕╕╣║╣║║╣╣┤││││┤╗╗╝їїї▄▄▄ааайййвввккй╜╜╛╔╔╚   ┼┼┼ммн╗╗╗═══   ЎЎЎ┬┬┬╧╧╧ЬЬЬсрр                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ьььЩЩЩХХХеежЛЛЛоооИИИЫЪЫ┌┘┘▐▐▐ШШШАААммлvvvяююыыыГГГ┬┴┬ЙККЭЭЭбабКККРРР   ││┤РРРЛЛЛВВБ░░░ДДДЛЛЛПППХХХЯЮЮ   ║║║ppo┤││ЫЫЫуууъъъФФФББВжжеССР{{{ллкттт   ЙЙКеежМММнооЖЖЖООН╠╠╠╘╘╘бббММНЮЭЮЯЯаЙЙЙЦЦХ   │┤┤ЙЙЙГГГннн║║╣щщщЭЭЭТСТФХХ┤││■■■╛┐┐ВВВЕЕЕмммИИИнно   ббвЯЯЯГГГГГГпппЙЙЙХХХСССпоо   ммнЧЧЧПППИИИммл   пппЪЪЪЭЭЭнннЁЁЁ╞╞╞еееЩЩЩАББКККМЛМПППєєє╘╘╘ИИИЩЩЩЪЩЪДДДИИЗННОООО°°°├├┬ХХХЧЧЧЛЛЛИИИЖЖЖ││▓   ШШШyyy▒▒▒ЦХЦ   ╝╝╝ХХХ╕╕╕{{{▀▐▐                                             ооо   fff▐▐▐                                                                        ┌┌┌uuv╦╦╦┌┌┘ййй╪╪╪уууўўўыыы╕╕╕═══╓╓╓╫╫╫   юююхххррр╬╬╬├├├╖╖╖╧╧╧▀▀▀   ╧╧╨ЧЧЧддещщщ▓▒▓╙╙╙╧╧╧рррссс┌┌┌   ╣╣╣╝╝╝щщщзззъъъЄЄЄ╡╡╡═══╤╤╤ррр╠╠╠▌▌▌ъъъ   пп░╬╬╬╫╫╓млл╧╧╧╦╦╦ўўў¤¤¤└└└КЙЙ┬┴┬╝╗╗╬╬╬ссс   ийй╡╡╡шшшйййщщщ   ╓╓╓xxx══╬┤┤┤   ▓││кккььь╛╛╛╓╓╓╒╒╒   ├├─ЪЪЪлллщщщллл╒╒╒╬╬╬ффф▐▐▐▐▐▐   ╟╟╚╝╝╜╤╤╤╬╬╬щщщ   ▐▐▐эээ┘┘┘ййй···┌┌┌╗╗╗┴┴┴╥╥╥╫╫╫ККК╘╘╘   ╩╩╩ЭЭЭ▌▌▌┴┴┴╥╥╥╪╪╪ИИИ╓╓╓   ∙∙∙╢╢╢ввбннн╤╤╤═══ыыы   сссццц╡╡╡╥╥╥   ррръъъ▄▄▄┤┤┤√√√                                             ооо   fff▐▐▐                                                                           сссёёёщщщ┐┐┐                                    яяящщщёёё            ыыыЇЇЇ   ┴┴┴ююю               цццЎЎЎ   ▀▀▀■■■                              єєєёёё╗╗╗               ххх╥╥╥▌▄▄         ххх√√√   ссс         тттууф╧╧╧   ччч∙∙∙   ЁЁЁ∙∙∙ёёё      шшш°°°   ррр                     ЎЎЎ°°°               ёёё┬┬┬      ■■■яяя      ▐▐▐      эээёёё   ёёё      ▌▌▌         ўўўъъъууу■■■               ╔╚╔ффф            яяя                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                 √√√єєє   ¤¤¤└└└│││щщщ   ├├├ххх                        ¤¤¤               ЇЇЇўўў■■■ъъъооо╚╚╟√√√ёёё├──№№№   ¤¤¤···√√√∙∙∙               √√√···      ЁЁЁ¤¤¤√√√■■■№№№ффф   ўўўЄЄЄ   ···            ┴┴┴╕╖╖ььь      ···ЇЇЇ         ■■■         ■■■         ■■■      №№№   ■■■■■■         юююччч   √√√      ўўў██▄ннн╩╩╩         ¤¤¤   ■■■                  ¤¤¤         √√√                        №№№ўўўЇЇЇ   ЎЎЎ▌▄▄                                                      ооо   fff▐▐▐                                                                        кклпппХФФххх   ▓▓││││ЧЧЧУТТеееТТТ╔╔╔ддд   №№№╡╢╢║║║╓╓╫┐╛┐   шшшЯЯЮЮЭЭЭЮЭ┬┬┬нннииз   ▀▀▀░░░зззММЛдгдХХЦпопноо╓╓╓   ▀▀▀ЩЩЩ╬╬╬═══├├├ффф╒╒╒ЦЦЦ╪╪╫╚╚╚ввв╞╟╟нннтттлкк···╔╔╔╘╘╘┴┬┴   ╨╨╨лллееееее├┬┬НМН╠╦╦   жжзШЧЧ╗║╗ЭЮЮППП╫╓╓√√√ЬЬЬЯЯЯ╢╡╢ккк│││аааййй═══   ╕╕╣▒▒▒ЦЧЦТТТЫЫЫ╗║╗ссс■■■ккллллввв╛╜╛ТССЛЛЛХХХ┼┼┼   ╫╫╫▒▒▒кккКЙК▓▓▓ггвЯЮЮ░░░┴┴└╖╢╢╬╬╬   ╢╢╖▒▒▒ЦЧЦУУУЮЮЮ║╣║ттт···ЬЫЫ┐└└┤┤┤кккЮЯЯЬЫЫмммПППЇєєрррЫЪЫнмнддгЭЬЬ▒░░││▓кйклккїїї                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ¤¤¤ГГДеееШШШ├├├   ЧЧШХХХеееСССммнЙЙЙдддбббьььэээШЩЩггг╕╕╕╕╖╕   рррлллМММбввкллЙЙЙРПП   ╘╘╘КККаааШШШбабЩЩЪЬЫЬЧЦЧ├├├■■■■■■╬╬╧▄▄▄╜╜╜ппп╟╟╚жжж~~}─┼┼їїї╚╔╔ШЩЩккл│││ЬЫЬ┌┌┌УФФЪЪЩ      └└└АААЫЫЫддеЪЩЪФУФ╩╔╩   ▓▓│ФФФпппвггДДД█┌┌єєєвггТТТоноУУУСССХХХ~~~╦╦╦   ббвРРРдедЖЖЖУУУкйк╧╧╧   ЗЗИПППЫЫЫеееЧЧЧЕЕЕЯЯЯ╚╚╚   ╠╠╠ЙЙЙгггЦЦЦЯЯЯддгЕДДФФХеедБББ╠╠═   ЭЭЮТТТдедЖЖЖЧЧЧйий╨╨╨ЎЎЎззж╛╜╛ПППСРРШЩЩИЗЗжжжВВВ¤№№╓╓╓зжзХФХЮЮЭЕДДЦХХжжжvvv╜╝╝эээ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ¤¤¤╜╜╛╫╫╫╔╔╔ффф   ууу▀▀▀ЎЎЎтттффф└┐└шшшєєєїїї√√√мнн▓▒▒╩╔╔┐╛╛      ╪╪╪ЕЕЕ╦╦╠╝╝╝▐▐▐ххх   їїї┘┘┘яяяыыышшш╔╔╩╓╓╓эээяяя■■■ыыыЭЭЭ┴└┴ЪЪЫ▀▀▀╙╙╙╪╫╪ЯЯЮффх╜╜╜ЮЯЮлллиии╧╧╧зжж╘╘╘ззз╖╕╖      ююю┘┘┘ююю░░░┘┘┘ыыыїїї   ЇЇЇттт┘┘┘тттффф№№№   ффф}}}├┬├┌┌┌▄▄▄╗╗╗▒▒▒ўўў   ццц▌▌▌щщщ┬┴┬ЎЎЎууу   ■■■РРРфффєєєццц╬╬╧▒░▒ЇЇЇттт   єєє╪╪╪ёёёыыыуууэээ▀▀▀╫╫╫─├├╨╧╧ццц   ххх▐▐▐шшш─├─ўўўттт      ёёё╓╓╓ЦЦЦцццэээ▌▌▌сссччч      ╩╩╩ЛККююю▌▌▌щщщ▌▌▌чччссс°°°                                             ооо   fff▐▐▐                                                                           ■■■√√√                  ■■■ўўў         ■■■ёёёїїї№№№√√√         юююууу┘╪╪                        ∙∙∙            ∙∙∙ссс   ЄЄЄяяя···№№№ЎЎЎ   яяяттт   яяя   їїї   яяя¤¤¤               ├├─№№№               ЎЎЎЄЄЄ            юююёёё      яяяЎЎЎ               ЎЎЎ         ∙∙∙щщщ            ■■■                              ЎЎЎ№№№¤¤¤°°°            °°°            ■■■   эээ                     ■■■щщщ                                                                  ооо   fff▐▐▐                                                                        яяяыыы╘╘╘╫╫╫єєєєєє   ■■■ююю■■■ўўўєєєЇЇЇяяяжжжзззььь   чччЁЁЁїїїэээ√√√щщщшшш   єєєыыыЇЇЇъъъЎЎЎ   щщщяяяэээюююяяяЄЄЄ   ЎЎЎ№№№ёёё            ёёёЄЄЄ   їїїЇЇЇюююїїїюююяяя∙∙∙   ыыы■■■   √√√цццєєєЄЄЄїїїыыыЁЁЁЁЁЁ╗║║ЮЮЮ▌▌▌   щщщЎЎЎ∙∙∙∙∙∙їїїЁЁЁ╛╜╜ЭЭЭ███   хххєєєььь···¤¤¤ЁЁЁьььббб▒▒▒сссЁЁЁ╥╥╥▄▄▄∙∙∙   ўўўёёёїїї∙∙∙яяяЎЎЎЄЄЄяяябббллляяя°°°ЇЇЇъъъЁЁЁЎЎЎююю№№№ыыыюююЁЁЁ╓╓╓ЪЪЪ╗╗╗   ЇЇЇыыыЁЁЁўўўэээ√√√ЄЄЄ√√√жжжмммтттюююэээюююяяя···                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     яяяЦЦЧЬЬЭЫЪЫzzzЮЭЭ▓▒▓эээ■■■ЮЮЮ▐▀▀ддд░ппХФХннмРПРШШШяяя╜╜╜ТТУоопЭЭЭЬЬЬ║║║ЫЪЫзжз   ввгккл┬┬┬ААА╞┼╞▌▌▌ЫЫЫФФФУУФЖЕЖйййййи   попКЙК░пппоо   ╧╧╧▓▓▓пппДГД°°°╛╛┐зззЧШШгггЯЯЯЖЖЖ╠╦╦╫╫╫ййй╝╜╝   ёёёЮЮЮ▀▀▀╢╢╖зззЩШЩЭЭЭмммХХХММНуууфффУУУбббеее╡╡┤ииилллЩЩЩЛЛМссс╥╥╥ХХЦЦХЦЫЪЪ┌┌┌ўўўгггббаСССвввдеенннввв╜╜╜эээ   ╧╧╧╖╖╖══╬оппооокййЬЬЬбббФФФЯЯЯїїї┴┴┴АА╢╢╖йййССР▒▒▒ЮЮЮННОИЗИмммЭЭЭЙЙК║║║   ййкйййкккППО▓▒▒┤│┤╢╢╖   ТТТееекклЭЭЭЖЖЖЧЧЧиии▄▄▄                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ЄЄЄ░ппРРР╢╡╢ППП░░░ззжыыы   ТТТ▀рр▓││еееЙЙЙабамммЭЭЭяяя╧╧╧ЩЩЩкклеее▓▓▓ЫЫЫ▒░▒│▓│■■■ККЛжжзгвгХХХ╒╘╒ууу▒▒▒РРРвггЩЩЪЦЦЦннм   иийЯЯЯ║║╣ееж   мнм║║║┤┤╡УУУ   ╖╖╕ЦЦЦЫЫЫДЕЕ╡╡╡ЦЦЦ███┌┌┌▒▒▒УУУ№№№ЇЇЇОООсссХХХЧЧЧ╖╢╖ШШШЫЫЫлллЬЬЬ▌▌▌███мммРРРмллХХФКККЬЭЭоооЬЬЬ███▄▄▄ййкРПРннм┼┼┼°°°ФФФЭЭЬмммгввСТТЬЬЬооо├├├ььь   ╦╦╦░░░╩╩╦ККК╢╡╡аЯаОООЫЫЫоноааа···╗╗╗ННМ└└┴ИЙЙЯЯЯ╖╖╖ааЯЬЭЭЫЪЫЦЦЦиииггг╡╡┤   ТТУЯЯЯТТТеед░░░ЕЕЕ╗╗╝   йййбббооп│││ТУУЪЪЪШШШццц                                             ооо   fff▐▐▐                                                                        ыыыЖЖЗэээўўўўўўєєє   ▄▄▄ЪЪЪ═══╟╟╚─├├ЄЄЄяяя¤¤¤ююю¤¤¤   иииооошшш║║╗═╠╠їїї°°°   ╠╠╠юююъъъЁЁЁ¤¤¤   уууззж╕╕╕┌┌┌ьььЎЎЎ   ЇЇЇ∙∙∙││┤▌▌▌   ЁЁЁ∙∙∙ррр╙╥╥   їїїыыы┬┬├└└└∙∙∙┬┬┬■■■   ╧╧╨ххх■■■╦╦╦ЧЧЧ╘╘╘щщщэээЎЎЎЄЄЄыыы¤¤¤ююю№№№∙∙∙ЇЇЇыыыЄЄЄъъъыыыььь■■■яяя√√√   ┼┼┼жее╖╕╕╫╫╫■■■эээєєє∙∙∙ёёёггдххххххуууўўўёёё╖╖╖ддд▀▀▀эээяяяўўўяяяЄЄЄ√√√яяя   ┬├├╒╒╒┬┬┬╝╝╝   ююю№№№╧╧╧ыыыыыы···єєєЇЇЇ   ╤╤╥ккк╙╙╙№№№───ррр▐▐▐   °°°ёёё┌┌█юююёёёЇЇЇььь                                                ооо   fff▐▐▐                                                                           ···            щщщЇЇЇ···∙∙∙щщщррр                  №№№···ўўў╘╘╘яяя      яяя                     ўўў···                  ▐▐▀шшш                        ∙∙∙               ∙∙∙ъъъ■■■єєє∙∙∙∙∙∙                                                            ···╥╥╥яяя               ∙∙∙   ¤¤¤         єєєЄЄЄ                           ¤¤¤   ■■■                                    ···            №№№         №№№                                                            ооо   fff▐▐▐                                                                        ыыыэээЄЄЄєєєщщщ╟╟╚УУУ───уууъъъььььььєєєхххЄЄЄ      √√√√√√ююю   ЎЎЎ···╞╞╞┼┼┼╝╗╗щщщ╟╟╟°°°ююю╫╫╫ююю▄▄▄   ўўўсссэээрррррршшшчччцццххх№№№юююфффхххыыыттт▄▄▄ЇЇЇїїїъъъффф▀▀▀тттщщщ╞╞╟УУУ╟╟╟   шшш√√√ъъъяяя   ыыыЁЁЁхххїїїччч∙∙∙ьььшшшцццъъъссс▐▐▐╞╞╟шшшЇЇЇчччяяя╜╝╜яяя   ▀▀▀▌▌▌▐▐▐▀▀▀шшшэээ   ъъъфффчччррр      ЎЎЎёёё███єєєєєєшшшхххщщщууу▀▀▀фффыыыЁЁЁ···щщщтттщщщщщщ▌▌▌фффуууссс├├├ЎЎЎяяясссЄЄЄфффрррщщщщщщ¤¤¤№№№▌▌▌яяящщщщщщччч∙∙∙                                             ооо   fff▐▐▐                                                                        аЯаЯЯЯххх╔╔╩ЦЦЦШШЧОООлллХХХЦЦЦЫЫЫ▓▓▒еде║║║ЁЁЁ   ╨╨╨ЭЭЭыыыззз   ╕╕╣╡╡╡дггЗЗЗ╢╖╢ммм╓╓╓√√√ХХХдддКЙКзжжїїї╔╔╩ННО╡╢╢ЫЫЫГГГЭЬЭУУТШШЩЩЩЩ√√√бббЖЕЖ┤╡╡ЭЭЭРРРБББ╪╫╫╦╦╠СССЪЪЪИИИЙЙЙХХЦШШШКЙК═══ьььзииУУУЭЬЬжжжЇЇЇ░░▒|||иззгвгЦЦЦ···жжзЯЯЯХЦЦбббЛЛЛДДД╡┤┤єєє╠╠═ЪЪЪЗЗЗиии╕╕╖сссЩШШЛЛЛХХХ~~~ЯЮЯЦХХ№№№ПОП╬╬╬РРРЛЛЛ√√√чччЧЧЧ┼─┼|||╘╙╙╦╦╠ФФФРРПеееРРРЕЕЕЙИЙЮЮЮ╖╖╢єєєooo┤┤┤ЬЬЭФФФХХХЕЕЕТТТННН═══∙∙∙ппп░░░ОНОЪЩЪВВВССТЧЧЧ№№№ееж╟╟╟чшчШШЩЬЬЫЬЬЬхфф                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ■■■йийХХХххх╧╧╨ППП││▓░░░жжж║║║ШШШкййЫЪЪЫЪЫ▐▐▐   №№№ТУУ│││╨╧╨╢╢╢¤¤¤жзз╩╩╩▒░▒ЬЬЬлмм├├├      ╜╜╜УУФжежмммььь║║╗ФФХввгбабжжзЫЫЬиизДДДббб   ааамлл▓││ЛММ║╣║ЧЧЧььь══╬ННН╗╗║ЦЦЦдееССТ┤┤┤ллл╠╦╦чччЙЙЙХФФ╖╢╖ккй°°°┤┤┤ййй╕╖╖жежМММ¤¤¤ллмаааЭЮЮОПП╖╖╖ЦЦЦЁЁЁ   ╞╞╟ДДДннм▓▒▓╝╗╗яяя╗╗║ЙИЙлклЯЮЯЫЫЬйи褤¤╗╝╗┴┴┴оннШШШщщщ╔╔╔╖╖╖╞┼╞ЦЦЦщщщ╧╧╨СССааЯМММ│││ЮЮЮддеЦЦЦ╔╩╔ЄЄЄ~~~╪╪╪ВВГввв▒▒▒ЮЮЮ▓▒▓ппп      лллХЦЦЙИЙ╖╢╖жежШШЩббб   ААБєєєЎЎЎАББгввпппъщщ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                        ╙╙╙▌▄▄ЄЄЄ   √√√         ■■■°°°▌▌▌рррцццэээ   шшшгггыыы╜╝╜▄▄▄¤¤¤√√√¤¤¤╨╨╨╬╬╬№№№¤¤¤¤¤¤      жжж╨╨╨┤┤┤   ыыыыыы√√√▄▄▄ццц№№№···жж椤¤   ╕╣╣ъъъ╝╜╜┘┘┘¤¤¤╙╥╥         ЇЇЇ╝╝╝ЇЇЇ√√√   √√√   ффф╡╡╡   хххффф         ┌┌┌чччррр      √√√╛┐┐┌┌┌№№№╨╧╨      ╔╔╔╦╦╦   ╕╕╕ььь   ўўўззз╩╩╩ффф¤¤¤■■■      їїї■■■∙∙∙···√√√■■■ЎЎЎ═══         ╫╫╫╔╔╔   ║║║ююю√√√   ыыы╕╕╖№№№ммм■■■╦╦╦╬╬╬¤¤¤¤¤¤      ╝╝╝ппп╜╝╝№№№   ¤¤¤¤¤¤   ╧╧╧───╕╣╣жж椤¤▀▀рююю                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                          ёёёссс√√√                                                                     ▐▐▐■■■                                                   яяяттт√√√                                                   ▀▀▀ююю                                             ЄЄЄ▌▌▌···                                       ЇЇЇ▐▐▐∙∙∙                     цццххх   щщщыыы                                             °°°                                                      ооо   fff▐▐▐                                                                        ╫╫╫╙╙╙ууусссуууррропоЧЧЧ┘┘┘···╨╨╨╙╙╙╙╙╙╘╘╘рррууу   ╫╫╫╙╙╙▐▐▐╪╪╪рррррр√√√ююю╨╨╨┌┌┌╙╙╙╒╒╒┘┘┘   ттт╨╨╨╩╩╩───╤╤╤ыыы···▄▄▄шшш╥╥╥╓╓╓рррффф   ▀▀▀сссрррууухххрррннмЧЧЧ███···╫╫╫▀▀▀ррр▐▐▐фффтттссс└┐└шшш   шшш°°°╥╥╥╫╫╫ссс╧╧╧ФУУ││▓°°°шшш███╤╤╤███╒╒╒╥╥╥┴┴┴   ўўўёёёыыы╧╧╨███ттт╖╖╕ХХХ╤╤╤∙∙∙щщщ╪╪╪╙╙╙╧╧╧└└└   ЎЎЎЁЁЁшшш╤╤╤▄▄▄ссс││┤ЦЦЦ╘╘╘···╬╬╬███▌▌▌чччррртттЩЩЪзжжъъъєєє▌▌▌ччч╨╨╨▌▌▌███°°°¤¤¤╥╥╥╥╥╥╥╥╥╙╙╙▀▀▀ррр   ффф▄▄▄╜╝╝шшш╧╧╧√√√                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ьььЛМЛПППНМНннн{{{ЩЩЩММЛГГГттт╬╬╬РРРЗЗЗЕЕЕxxxХХХЮЮЭЁЁЁКЛЛТТТЖЖЖ│││БББХХХЁЁЁмммоннЮЯЯtttttt╟╟╟···МННаааЫЪЫТУУuuu┼─┼███жжжИИИАААxxxФФФввб■■■ЙЙКОООГГГлллАААШШШННМГВГттт▀▀▀ФФФЪЫЫ}}}УУУааа{{{ЦЦЦ├├├їїїэээЛЛЛ╗╗╗РПРБАБЧЧЧОООЕДЕжее   зззАААЗЗЗzzzСРСРПР▐▐▐   ╝╝╝бббмллОНОВВВФФФНННААА╓╓╓°°°ИИИедеЙИЙИИИ▀▀▀   ╣╣╣ввввббПОПИИИЦЦЦЛЛЛБББ▄▄▄╧╧╧ФУФДГДЭЭЭЩЩШБББЦЦХКККСССўўў╟╟╚ЩЩЩПППyyyrrrббб╛╛╛┌┌┌ФФФГГГКЙКvvvЦЦЦРРР   ЩЩЪРРРиииrrsнннёёё                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ∙∙∙┐┐╛}}~╜╜╜ооолллизи╞┼┼ппп▐▐▐ЁЁЁ╕╕╕ФФФииинннвгг╞┼┼···└┴┴~~╝╗╝йййбабппп№№№▄▄▄┬┬┬┬┬├ггг╟╟╟╚╚╚■■■╠══ННОлкл╞╟╟млмшшш╘╘╘ККК▓▓▓ннн░░░бвв╦╩╩   еежооо╜╜╛нннмннизи╞┼┼пппссс▄▄▄ЪЪЪИЙЙ▓▒▒╛╛╜лллддемлм№№№   ╥╥╥└┴┴╛╛╛╛╜╜│▓│ггг╣╣╣╛╛╛╢╢╢   └└┐┼┼╞ииииии┼─┼╚╟╚   ■■■╕╕╕╬╬╬╢╡╡╜╝╜ннндее┼┼┼░░░╓╓╓°°°ббб█┌█╖╖╕╟╞╞   ¤¤¤╢╢╖╬╬╬│▓▓╛╜╛пппееж─├├░░░┘┘┘ЁЁЁпп░ЙИИ╝╗╗пппддд░░п╞╞┼пппїїї┴┴┬ВГГ╛╜╜ддд┴┴┴║╣╣╫╫╫ЇЇЇ┴┴┴МММммнлллжжж╝╗╗   ШШЩ╛╛╛млм╗║║├├├яяя                                             ооо   fff▐▐▐                                                                        №№№лллэээ╚╚╚                  ЄЄЄ└┴└╠╦╠ььь            ннн▌▄▄├├┬               ўўў▐▐▐            ╣╣╣╬╬╬эээ      ┘┘┘╤╤╤   ▌▌▌°°°               ыыы╩╩╔               √√√ттт╝╜╜   ххх╘╘╙                     ╫╫╫■■■                     ╩╩╩ььь                  ЇЇЇ▐▐▐                                          ёёётсс                  шшш╝╗╗╬╬╧╓╓╓               ╠╠═███   ╓╓╫            ···║║║╧╧╧ччч         ёёёЄЄЄ───                                                      ооо   fff▐▐▐                                                                              яяя                                          ььь   √√√╘╘╘╙╙╙ццц                                             ···▌▌▌                  ЁЁЁ¤¤¤                           ╒╒╒ссс■■■                                                                                                                                                      ╓╓╓ўўў                                                                        ЁЁЁ···                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     №№№╤╤╤╥╥╥ЯЯЯ╥╥╥   эээ╠╠╠ррр╨╨╨├├├╘╘╘╧╧╧╥╥╥   ▐▐▐╖╖╕╨╨╨ммм╪╪╪╤╤╤╜╜╜ИИИммм■■■ъъъ├┬┬▄▄▄╧╧╧╙╥╥═══╠╠╠№№№ььь┬┬┬┼┼┼╤╤╤┼┼┼└└└нноХХФссс   ууу╩╩╩╧╧╧═══▒▓▓╒╒╒╬╬╬¤¤¤   ┌┌┌ёёё┼┼┼┬┬┬╬╬╬╔╔╔ЛКЛвввЁЁЁЁЁЁ╠╠╠╧╧╧╩╩╩═══╦╦╦╤╤╤╬╬╬╬╬╬ЎЎЎўўў╜╜╜▄▄▄┬┬┬───╝╝╝╪╪╪   ╬╬╬╜╜╜┼┼┼┐┐└╚╚╚ъъъ¤¤¤╠╠╠╧╧╧╦╦╠┬┬├▄▄▄╠╠╠ццц╝╝╝ёёё   ╙╙╙╨╨╨╝╝╝ыыы   ╨╨╨╦╦╦┼┼┼├├├╛╛╛ррр   ┌┌┌╝╗╗╜╜╜╣╕╕╗╗╗▐▐▐   ╓╓╓╪╪╪╔╔╔╛╛╛╟╟╟╬╬╬ёёё№№№╩╩╩╔╔╔╧╧╧╛╛╛┐┐└╩╩╩╬╬╬╚╚╚╬╬╬ёёё№№№╩╩╩╔╔╔╧╧╧оопщщщ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ···ШЧШЗЗЗХХХШШЧ   ╞╞╟бббРРПЗИИЭЭЬеежХХХЮЮЭ   жззЯЯЯБББ╢╢╡ДДДШШШУУУННН╢╢╡   ──┼ННОййкППП╗╝╝ЕЕЕППП   ╫╫╫ihh╜╛╛аааЗЗЗППП|||бввПОП   ├├─ЗИИЫЬЬxxx▓▓▓ЦЦЦПОП   єєєЖЖЖ╜╜╜ЬЫЬЕДЕУУУППОСССббб   ▄▄▄УУУШШШПОПСССППП╗╗╝ДГДЩЩЩєєє╤╤╤баалклШЧШЙИЙ}}}ннн   МННеееЧЦЧ|||ЕЕЕууу   ЙЙКТТТМММПППНННнннyyyаабццц   ФФХбббЛЛК┴┴┴   НОН──┼ТТТlkkУУУ╥╥╥   ЭЮЮизиФУФаааvvv╝╗╝   ЪЪЪеееААА{{{ИИИШШШхххюююЪЪЪРРСШШШППП{{{ЙЙКЧЧЦПППШШШхххюююЩЩЩРРСЩЩШЩЩЩххх                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ¤¤¤╟╟╚╚╚╟╬╬╬╢╢╡···╟╞╟ПОП┼┼┼╟╚╚┤┤┤млм▓▓▓╧╬╬   шшшТТУккк▒▒▒╜╜╜▒▓▓╠╠╠╚╟╚╞╞╞   ┼┼╞ййк╕╖╖╡┤╡бвв┤┤┤┐╛╛   ╘╘╘ввв╠╠═ННН╚╚╚ббв║╣╣▓││├┬┬   ███ооп╡╡╡══════╠╠╠╛┐╛   ууу╬═══╠╠├├├┐╛┐╢╢╢├┬┬╬╬╧╝╝╝¤¤¤ььь│││╢╡╡─├├┴┴└╔╔╩вбв╡╡╡╝╝╝¤¤¤їїї╧╧╨├├├─├─╔╔╩┐┐┐ссс   ┘┘┘ЙЙЙ╢╡╡йййгггссс■■■╡╡╢╝╗╗╦╦╦└└└┴└┴▒▒▒▒▒▒╩╩╩шшш   ЭЮЮ┬┬├╢╢╖───   ███═══╛╛╛└└└╙╙╘╫╫╫   хххУУФЯЯЯ╨╨╤└└└ччч   МММ│▓▓╦╦╦░░░╛╛╛╕╕╕∙∙∙ьььдддГГД╛╛╛╟╞╞║╣╣╕╕╣╛╛╛ПРР│││∙∙∙ьььгггГГД╜╜╜├├─яяя                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                       ┘┘┘ттт   ъъъ╚╚╚▐▐▐            ╬╬╬┌┌┌╨╨╨°°°               √√√¤¤¤   шшш┌┘┘         фффссрЇЇЇ╤╤╤   ╞╟╟щщщ                           ррр            ттт°°°                           ттт▐▐▐╞┼┼                  ххх∙∙∙            ├├├╫╫╫╜╜╜№№№√√√                  ▐▐▀            ∙∙∙єєєффф            юююыыы            ╠╠╠═══ЄЄЄ      ¤¤¤───   ЎЎЎцхх            ЇЇЇ───   эээёёё      ╞╞╟         ЇЇЇ───   цццўўў                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                   їїїююю                                                                  уууччч      ЁЁЁўўў                     їїї∙∙∙                                                   юююЁЁЁ                                          ууу               ╠╠╠╤╤╤ыыы■■■                                                                                 ╫╫╫╦╦╦єєє            ■■■╥╥╥■■■                                                                           ооо   fff▐▐▐                                                                        ──┼╙╙╙╢╖╢оно╝╝╝───°°°┌┌█┐┐┐───╞╞╟╚╔╚клл╡┤┤┼┼┼╙╥╥   ╜╜╛╝╝╝╞┼┼▒▒░░░░╗║║╟╞╟║╣║╞╞╟╚╚╚яяя   ╥╥╙╒╒╒▌▌▌млм╠╠═жжж■■■ЄЄЄ╚╚╚┐┐┐╛╛╛├├├├┬┬╛╛╛┐┐┐───╟╞╞попшшшшшшиий╝╗╗┬┬┬╓╓╓   ╜╜╛ооо▒░░▒░▒╛╜╜┼─┼эээшшч╛╜╛┴└└╩╩╩ЎЎЎччч┼─────││┤┬┴┴╞╞╞╥╥╤───├┬┬№№№ттт░░▒ккк┌┌┌ЁЁЁ░░▒║║║┬┬┬╬══└└└╞╞╞МЛЛШШШнннъъъъъъ░░░╓╓╓иии┘╪╪   ┬┬┬╛╛┐▐▐▐▒▒▓╟╟╟   ччч╪╪╪└└└ппп№№№▄▄▄┤┤┤┼┼┼───▒░▒╟╟╞┼┼┼╥╥╥╦╦╦╞╞╟ШШЧЖЖЖ▐▐▐єєє╔╔╔───║║║╕╕╕║║║╧╧╧╗╗╗╠╦╦───└└└¤¤¤╧╧╧╜╜╜╚╚╚╚╚╚ЄЄЄ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                        ОНОЧЧЧЛЛЛ~}~ДДЕППП···╞╞╟БББЕЕЕоооЖЖЖЗЗЗВВВЛЛЛ╢╢╡   ННОЩЪЪТТТШШШ~~~ДДДХХХОООРРР═══№№№   ╗╗╗└└└╝╗╗ЩШШгддСССчччьььНННППОННОННМЩЩЩККК╖╕╖АААУУУ┌┌┌   ┴┴┴ЬЬЬ}}}оппФУУ№№№СССЯЯЮЧЧЧБББКККСССххх╘╘╙ДДДЖЖЖ│││╨╨╨═══КККМММЬЬЬИИИФУФЫЫЪqqq═╠╠∙∙∙├├├ШШШААА╔╔╔╧╧╧дддОООежжЩЩЩxxxТТТЧЧЧЭЭЭыыы   ───лллпппЕЕЕппо   РРРЮЮЯХХХаЯакйк   йййжжжккл{{{   ╣╣║ХХХОООММЛЫЫЫЗЗЗаааФФУБББФФФЧЧЧЦЦЦ▀▀▀···~~~│││гввТСТвггдддХХЦ▓▒▓ЖЖЖККЙ   ббб├┬├ЙИЙппп╩╩╩                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     №№№ВВВ╞╞╞╩╩╦┐┐┐╔╚╔╦╦╦   ╗╗╝ЫЫЫффф╤╤╤┘┘┘┤┤┤╤╤╤┴┴┴ццц№№№гггМНН┬┬┬╒╒╒╡╡╡╬╬╬╔╔╔ЫЬЬ▓▓▓°°°   їїїгггеее╫╫╫┘┘┘╚╚╚▌▌▌ььь∙∙∙├├├╥╥╥ЕЕЕ╠╠╠╦╦╦╙╥╥ежж╞╞╞╟╟╟№№№   ЎЎЎ┤┤┤бба╫╫╫▌▌▌   уууРРП▓▓▒ллл╧╧╧╞╞╞√√√ььь╥╥╥╨╨╨нмм°°°ъъъ└└└╤╤╤┘┘┘├┬├╔╔╔лкк╨╨╨╤╤╤¤¤¤╟╟╟║║║╠╠╠ёёё∙∙∙╕╕╕ПОО╛┐┐╣╣╣╚╟╚╠╠╠▌▌▌╔╔╔∙∙∙   ЎЎЎ╤╤╤╨╨╨╘╘╘┼┼┼■■■ддг═══╕╕╕┐╛┐▄▄▄¤¤¤╬╬╬ццц╞╞╞╜╜╝   ┼┼╞УУУЮЮЯ╒╒╒┘┘┘┬┴┬──┼▓▓▓╛╛╛╚╚╚ррр╟╟╟яяяїїї┬┬┬███┌┌┌╨╨╨╧╧╧ууу┴┴┬ппп┼┼┼╬╬╬   ыыы╧╧╧╥╥╥╗║║ЎЎЎ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     №№№╘╘╒   °°°ЁЁЁ         ррряяя         ттт               ╪╪╪   ∙∙∙ыыы      ┌┌┌···      ЇЇЇ╒╒╒╥╥╥···                     ╘╘╒   ьььЁЁЁ╪╪╪               єєєттт            ▄▄▄ццц▄▄▄               яяя╕╣╣                  №№№щщщ         ■■■            єєє╒╒╒фффщщщ                                    ¤¤¤      ффф¤¤¤         єєєяяя      рррььь         ыыы°°°                                    чччххх               №№№ццц                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                        √√√щщщ═╬═шшш                           ╫╫╫┼┼┼ььь                                                      єєєЁЁЁ                              ╛╛╛╞┼┼▐▌▐                                                                                                                                                                                                                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                                        ▓▓▓дддЮЮЮЮЮЯ╚╚╚   ╤╤╤ззз╣║║▒▓▒дгд╗║╗   ║║╗┤┤┤║║╣ЫЬЬНННИИИммлххх°°°▒▒▒ооп╡╢╡лкл┬┴┴▒░▒╝╝╗ЬЬЬЙИЙ▌▌▌···▒▒▓пп░┤┤┤╢╢╡шшшцццггг╦╦╦аЯажжжЦЦЦ═╠╠∙∙∙ввв╦╦╠млмввбеее╡╡╡ааб╠╠╠   ¤¤¤ззищщщ╡┤╡└└┐пп░╖╕╖ТТТЪЩЪєєє╪╪╪ЪЪЫ┤┤╡│││еее╚╟╚кйкмлм   ╬╬╬ййй╚╔╔вгг╡┤╡   нннвввЬЬЫЯЮЯооо╕╕╖щщщэээкккмнм╗╗╗ффф   ╟╟╚╒╓╓вгг░п░   ╗╗╝╣╣╣кйк╗╗╗аааЪЪЪцццххх│▓│╙╙╙   ├├─╕╕╕аааЮЮЮккк╗╝╝ооо╙╙╙√√√ггг╜╜╜┬┬┬╛┐┐ррр┐╛╛ЇЇЇ╚╟╟¤¤¤уууббвеежббб░п░   ооо└└┴││┤├├┬ЎЎЎ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     ¤¤¤ЖЕЖййк{{{ЧЧЧ╚╚╚   оопУУУЛЛЛЖЖЕЯЮЯлкл   ППРжжжИИИЬЭЭЙЙЙИИИЗЗЖ┼──ъъъЦЦЦККЛКККТТТиизwwwРРРЮЮЭЙЙЙ┘┘┘яяяППРЦЦЧНННКККччч╤╤╤лккжжжЩШЩЬЬЬ|||╟╞╞яяяввв▒▒▒бабБББжжеУУУЛЛЛ╦╦╦      ЛЛЛсссжееХХХxxxРРПЯЯЯРРРєєє╟╟╚ФФХддеПППЯааШШШЯЮЯШЧШ   ййкНННЧШШКККжеж   ЧЧШЩЩШХХХВВВММММММщщщ▌▌▌БББПППзжз╟╟╟ЎЎЎИИИ╝╝╝СССаЯа   УУФОООСССНННЫЬЬ~~~ьыы═══еееККЙ¤¤¤ггдЗЗЗЫЬЬБББПППЙКК}}}╟╟╚   ччч─├─УУУййй║╣║┤│┤╟╟╚ЕЕЕ╨╨╨╒╒╒аЯаШШЩУУУбаб   ЫЪЪ┬┴┬УУУРРП╧╧╧                                             ооо   fff▐▐▐                                                                     №№№╡╡╡╒╒╒╞╞┼яяя▄▄▄   ╨╨╤ЭЭЭиийтттчччыыы   ╜╜╛ааа╕╕╕рррллл┌┌┌═══ЎЎЎЄЄЄ╣╣║ЖЖЖ▄▄▄╫╫╫▓▓▓▀▀▀╓╓╓яяя▄▄▄ёёёїїї╕╕╕╚╚╔┌┌┌╫╫╫¤¤¤¤¤¤ррр▌▌▌╔╔╔ссс▌▌▌ЇЇЇ   шшш┘┘┘чччшшш╚╟╚┴┴└эээ▐▐▐   ▀▀▀ДДД╫╫╫├├├┼─┼┘┘┌▄▄▄ююю┌┌┌∙∙∙№№№кккХФХ╒╒╒───╜╜╜чччччч   ╔╔╩╩╩╩╨╨╨┘┘┘ююю   ЁЁЁШШЧ┤┤┤┤┤┤▌▌▌╫╫╫■■■ЎЎЎфффрррпооўўўЎЎЎхххььь┴┴┬▄▄▄   ▌▌▌╪╪╪абб┐┐┐ххх║║║¤¤¤№№№╟╟╟╔╔╔¤¤¤ууу╒╒╒╫╫╫жжж▀▀▀╥╥╥╓╓╓ЇЇЇўўў╔╔╩ТТУежемнм╩╔╩╖╢╖▓││ггг╧╧╧   ├├├ЙИИмлл╟╞╞   ёёё▄▄▄эээ╤╤╤эээ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                           ¤¤¤ЄЄЄ            эээїїї               ыыы      ххх               ффф   °°°щщщ                     яяя                  ЄЄЄ                        ЄЄЄёёё         шшш▀▀▀шшш┌██ррр                  ···ыыыїїї╧╧╨ххх                              яяяяяяъъъ               √√√╝╝╝            ЎЎЎ···         щщщ      єєє      їїї            ¤¤¤їїї               ┌┌┌ьььЇЇЇььь√√√ёёё√√√ффф      ¤¤¤щщщюююўўў                                                               ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ¤¤¤ЎЎЎ      ¤¤¤√√√¤¤¤      №№№∙∙∙єєє╫╓╓      ■■■■■■∙∙∙ЎЎЎ╖╖╖мммщщщ■■■ўўў   ███щщщ▄▄▌■■■■■■ўўў№№№°°°°°°∙∙∙ўўўЎЎЎ∙∙∙   │││╡┤┤ыыы···∙∙∙¤¤¤   ■■■№№№юююЁЁЁ∙∙∙шшш┌┘┘¤¤¤№№№   √√√№№№√√√ъъъєєєўўў¤¤¤   їїї■■■°°°√√√∙∙∙¤¤¤   ···      №№№···°°°ммм┤││яяяЄЄЄїїї   °°°   ∙∙∙      №№№ўўў   №№№   ¤¤¤ўўў√√√√√√   їїї   °°°ЄЄЄууу   №№№ЎЎЎ   ЇЇЇ   √√√      ∙∙∙√√√√√√ццц├├├            ■■■√√√√√√ўўў▒▒▒░ппыыы                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ¤¤¤╟╞╟███жжелллзззббб╗║║яяяьььЮЮЯжжжЙЙИ╤╨╨   аЯЯЦЦЧввв┤┤┤ЦЦЦТТТьььццц▓▓▓ЪЪЪжзжоно╜╜╜■■■╬╬╧ЫЫЫ▓▓▓ббаЛЛЛЦЦЦ░▒░░▒▒╡┤╡   вггЬЫЫ╗║╗ЯааККК╘╙╙ъъъпппааа▓││изззииЪЪЪ╛╜╜гггїїї███ооокйклллиизиий░░░ЄЄЄ╠╠╠ггг└┐┐ТСТЫЫЫЛЛЛ╘╙╙▌▌▌ЩЩЪЪЩЪннм│││ввгннмУУУЮЭЭЇЇЇ▄▄▌╡╡╡ллкЛЛЛХХХ▒▒▒╞┼┼№№№ЫЪЪ╜╜╜ЩЩЩЯЮЯ   ▓▓│▒▒▒еедШЧЧлкк▓▓▓╢╢╢ЬЬЬ╔╔╔╩╔╔√√√ЫЫЫЯЯаЪЪЪ╗╗╗ззипппъъъ┘┘┘пппЮЮЮЛЛЛ╜╜╛ЬЬЬъъъ√√√ЪЪЩ╜╜╜ллк╡╡╡ввв││▓ПППШЧЧэээ                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                         зззМММзззЙЙКУУУжжжШЧШ╨╨╨цццУУУвввааЯнмм■■■ЬЫЫббвНННЬЬЬиииСССщщщфффПППМММ┤┤│ЮЭЭ■■■   ││┤ОООМММиизТТТХХХТУТУФФпоп   ▒▓▓ШШШ▓▓▓йккЙЙЙ▐▌▌цццРРРЩЩЩПРРЧЦЦЯЯЯежжооп{{{№№№┬┬┬бббгвгРРРЧЧЦММНЪЪЪЎЎЎ╠╠═┤┤┤иззгвгзззККК▌▄▄┌┌┌кйкЛКЛ▒▓▒ЬЫЫЕЕЕШШЧжжжЦЦЦ∙∙∙╚╟╚ПППФФУФФФЦЦЦоооппо№№№ййи───ЮЮЮеде   ЮЮЯЧЧЧЫЫЪддгДДД▒▒▒wwwннн╫╫╫   ···ддеШШШЬЬЬпппИЗИШШШЁЁЁ╤╤╤ОООдддУУУддеЫЫЫ╘╘╘∙∙∙лкл╕╖╖ммлааЯЖЖЖЬЬЫгггТТТььь                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ···ЖЖЖ╒╒╒┬┬┬СССщщщррр┼┼┼ЄЄЄ√√√ььььььэээссс■■■▌▌▌╒╒╒хххффф∙∙∙ххх∙∙∙▀▀▀бббєєє╛╛╛╥╤╤      ███еее││┤єєєъъъююю▀▀▀рррЄЄЄ   ўўўццц┌┌█ууушшш■■■∙∙∙▐▐▐рррЪЪЪъъъ╒╘╘┌┌█ппп───№№№ттт╚╚╚╩╔╔тттшшшФФФххх   ■■■цццччч╠╠╠ёёёшшш¤¤¤   ╟╟╟ЪЩЩ├├├═╠╠хххчччўўўццц№№№╞┼╞лклєєє─┼┼ёёёшшш∙∙∙   ЇЇЇшшш╤╤╥ууу   шшштттЁЁЁьььууу╟╟╚╪╪╪щщщяяя      яяяЖЖЖ╧╬╬нннхххууу   їїї▐▐▐ЄЄЄъъъъъъєєєЄЄЄ   єєєыыы╔╔╚───чччффф°°°ххх···                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ···єєє   ьььэээ   ЎЎЎ№№№                     √√√ўўў               ЎЎЎєєє   ёёёўўў         їїї···                           ЎЎЎўўў            ¤¤¤ЁЁЁ   яяяўўўЄЄЄ            їїї      ььь               ЄЄЄ            ¤¤¤ёёё╙╙╙ууу               ёёё√√√   ЄЄЄ                  ўўў№№№                  ўўў№№№               ЁЁЁююю╚╟╟                                       ЇЇЇїїї                                                            ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ўўў¤¤¤                                                                                                їїї                                                                                                         ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                 єєєффф¤¤¤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ¤¤¤фффяяя╒╒╒фффффффффрррфффЇЇЇїїї┌┌┌хххччч┌┌┌ррр███▌▌▌■■■███┘┘┘шшшцццщщщхххпопЪЪЪ▌▌▌ўўўрррэээ╓╓╓фффррр···¤¤¤╘╘╘ттт╓╓╓ЁЁЁёёёуууччч╫╫╫шшшхххяяяччч███ььь°°°                                                                                                                                                                                                                                                                                    ооо   fff▐▐▐                                                                                                      ¤¤¤}}}ООО╛╛╛ФФФШШЩЪЪЪНННЩЩЩ╘╘╘╧╧╨ЙККаааПППРРРФФФЦХЦЕЕЕшшшРРРРРРТТТлллВВВЮЮЮХХХЕДДххх╨╧╨ЮЮЮХХХ|||yyyггг└└┐╨╨╨ЫЪЪ╖╖╖vvv╬══╔╔╩НННППОНННФФФЯЮЮввбВВВ╩╩╩╘╘╒ЇЇЇ                                                                                                                                                                                                                                                                                    ооо   fff▐▐▐                                                                                                         eefввв   ееекклдддЧШШФФФъъъ┬┬├ЛММОООннн╜╜╜ааЯизи│││°°°╕╖╖|||╖╖╕нннЭЭЭддд└┴┴йййррр╚╟╚БББ▒▒▒ааа╡╡┤╡┤┤╧╧╧щщщ╜╝╝╞╞╞ЩЩЩшшш╥╥╙ФФФннм╝╝╝ЪЪЪ╢╡╡УФУйий╩╩╩╢╢╢щщщ                                                                                                                                                                                                                                                                                    ооо   fff▐▐▐                                                                                                      №№№ммн═══┌┌┌╓╓╓¤¤¤   ╝╝╜щщщ   єєє╟╟╟╦╠╠         ■■■      ∙∙∙ггг▀▀▀╛╛╛               ╩╩╦╙╙╙   ╥╥╥               √√√┘┘┘                  ььь▌▌▌   ■■■╗╗╗шшш                                                                                                                                                                                                                                                                                    ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                     чччууу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                  ■■■                     ъъъ                              ▌▌▌╫╫╫шшш                                                                                                                                                         ╘╘╘╪╪╪яяя                  ■■■╘╘╘╙╙╙ссс                                                                                                               ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                    ╙╙╙╕╕╕┼┼┼▓▒▓▒▒▒───╔╔╩ёёёщщщ╖╢╢▄▄▄╟╟╟╦╦╠┐┐┐шшш╫╫╫иии▓▓▓ШШШ│││──┼╓╓╓   ╦╦╦╫╫╫╥╥╙╚╟╚╠╠╠╠╠╠кккРППрррсссллл║║║└└┴ллл▄▄▄╕╕╕╡╡╡   ╜╜╜╩╩╩ююю╢╡╢▓▓│¤¤¤пп░┤┤┤ккк╡╡╡┴┴┴╠╠╠ффф▌▌▌├├├├──╠╠╦ЎЎЎыыы╧╧╧╣╣╣▓▓▓ььь╪╪╪╠╠╦└┐└═╠╠╢╢╢ккк╨╨╨эээ┴┴┴┌┌┌   ╥╥╥╨╨╨█▄▄ЁЁЁ└└└▒▒▒───╬╬╧зззТССяяярррддд╩╔╩╞╞╟╥╥╥╠╠╠├┬┬вввЮЮЮ╣╣║▌▌▌                                                                                                            ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                    ▄▄▄ЫЫЪЗЗЗоооШШШ~~~╪╪╪┤┤┤╖╖╖   мммЕЕЕФФФ═══╪╪╪ЭЭЭААА╣╕╕sssзииХХХ■■■╪╪╪╡╢╡┴┬┴иииМММСССФФФ╗║║рррзззЛЛЛЩЩЩРРР▒▒▒ЙЙЙОООўўўддгЛЛЛааазззНННяяяоооТТТОООйййГГГyyy┼┼┼сссРРРЬЬЬккй╒╒╒╦╦╦ХХХаааЯЯЯ═══┬┬┬xxxСССКККЗЗЗпппЬЬЬуууккйЛЛЛЄЄЄчччнон╠══ЬЬЬХХХПППДДДВВВЫЫЫРРП╬╬╬╓╓╓ДДДЗЗЗЭЭЭРРП|||ИИИФФФЩШЩ╗╗╗оон                                                                                                            ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                       ГВГФФФуууррр▀▀▀╤╤╤ЄЄЄ▀▀▀ийи▄▄▄ооожжеттт╘╘╘   ╪╪╪ЖЖЖ▐▐▐▐▐▐чччттт   ▄▄▄ГГГ╧╧╧└└└╓╓╓┘╪╪▐▐▐▐▐▐███   хххЙЙК│││▀▀▀╡╢╢╓╓╓ыыы∙∙∙╒╒╒┼┼┼╒╒╒ччч▐▐▐ўўў···├├├┤┤┤┐┐┐╠╠╠╒╒╒ьььўўўтттыыы╜╜╜ъъъьььхххэээ┼╞╞уууєєє╒╒╒▀▀▀УУУттт▐▐▐┼┼─   ххх╣╣╣ыыыцччББВ───╤╨╨╒╒╒щщщссс╥╥╥ффф┌┌┌уууїїїххх╪╪╪▐▐▐╓╓╓╤╤╤╫╫╫ссс┘┘┘▄▄▄╞╞┼                                                                                                            ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                       ссс▀▀▀■■■               щщщ███┘┘┘ъъъ   ццц      ╪╪╪ўўў            шшш╤╤╤рррррр┘┘┘                  ррр▀▀▀°°°╞╟╟°°°                           √√√ррршшш∙∙∙               ╥╥╥▄▄▄         ъъъ№№№         ▀▀▀   єєєўўў      ыыы   ыыы╥╥╥▄▄▄                                                   √√√°°°                                                                                                            ооо   fff▐▐▐                                                                        ■■■                                                                           яяяЄЄЄ                                                         яяя                           ЇЇЇ№№№                                                      ∙∙∙ўўў                     ЄЄЄЎЎЎ¤¤¤   ююю                                             єєєЁЁЁ∙∙∙                                                                                                                                    ооо   fff▐▐▐                                                                        ррр███шшшрррррр┌┌┌ььььььшшшёёёЄЄЄ▐▐▐яяяххх┘┘┘эээтттЇЇЇ   ыыы┌┌┌ьььуууыыыЁЁЁ╤╤╤кйй▒▒▒№№№єєєяяя▄▄▄╪╪╪щщщччч√√√цццъъъхххыыыььь№№№   яяяїїїююю···√√√▄▄▄ссс√√√▌▌▌фффууу▀▀▀ччч   ррр   яяяїїї√√√      ььь   фффїїї■■■┘┘┘ттт№№№┌┌┌чччттт▀▀▀ъъъ■■■ттт   яяяЄЄЄ      ьььььь│││еее╨╨╨╤╤╤╠╠╠╠╦╦   ЇЇЇ╠╠╠єєєЇЇЇЇЇЇ■■■сссщщщччч┌┌┌╪╪╪хххююю▓▓▓ддд▐▐▐   ёёёўўўЎЎЎяяяссс┘┘┘┘┘┘щщщэээттт■■■███┘┘┘їїїчччўўўууу···ююю   їїї╫╫╫ыыы┘┘┘срр╓╓╓ффф                                                ооо   fff▐▐▐                                                                        ╗║║╞╞╞ЙККШШШ╡╡╡ПППпппДДДГГГ╩╩╩╘╘╘ЪЪЪЮЮЮЖЖЖЖЖЖииидддвбᤤ¤ЙЙЙррр╚╚╚зззФХХТТТЧЧЧНММкйй···┼┼┼ЬЬЭУУУЦЦЦЕЕЕУУУттт╞╞╟УУУЩЩЩзии╥╥╥№№№ыыыЖЖЖ┬┬┬││┤ддд╒╒╒ввбШШЧгггЮЮЮччч╗╗╗вгв╜╜╜╞╞╞ХХФ···зззЦЦЦ╖╢╢ччч▌▌▌ЪЪЪ█┌┌╝╝╝┤││°°°ТУУЭЬЬеддгггщщщ▒░░ккк╕╕╕╔╔╔ТУТ   ЫЫЫЦЦЦ┬┬┬   ▒▓▓РРРЬЬЬПОПизиУУУнннПОП▀▀▀ЇЇЇиий┌┌┌ЦЦЧллк■■■ЦЦЦЫЫЫЦЦЦВВВЭЭЭЙЙЙТТТЧЧЧККК▌▌▌ёёёЙКК┐╛╛ёёёТУУГГГЧЧЧПППКККЗЗЗКККєєє╬╬╬╡╡╡╝╝╝еее╚╚╚ЭЭЭїїїаЯа╬╬╬╓╓╓гдд┐╛╛ВВВБББЭЭЭФФФ                                                ооо   fff▐▐▐                                                                        ╓╓╓└└└ЗЗЗмммЄЄЄ╛╜╛▓▓▒ЭЭЭааа╤╥╤ЁЁЁбабЛЛЛйий╧╧╨╢╢╢╠═╠╝╗╗¤¤¤ОППэээььь┬┬┴░░▒мммпоп├┬┬йккэээ╬╧╬╞╞╞╟╟╟зиинннжжжуууччч╝╝╝╚╟╟╕╕╕┌┌┌щщщўўўкккЪЪЪЧЧШЧЧЧ═══▓▓▓ИИИХХХЮЮЭ   ╪╪╪ЛЛК╘╘╘ЬЬЬ╡╢╡═══░░░pooТТТуууЁЁЁкккооо╪╪╪ФХХоннжжжЙЙИЪЪЩеже   ╬╬╬ХЦХ╚╚╚жжжнон╪╪╪бббwwxФФФїїї╫╫╫ааа┐┐└╖╢╖╣╕╕╙╙╙ззз┐┐┐╬╬═   ЇЇїнно─┼┼ЛЛЛ   ░ппЪЪЪТТТ═╬═╝╝╝▒▒▒ежж║║║╢╖╖╛╛╛···░░░ЯЯЯ   ллл░п░╨╧╧ееелллЭЭЭйййъъъ   ╔╔╩ЦЦЦййй╢╢╢╖╖╕┴┴┴ЬЬЫЩШШ∙∙∙╘╘╘┴└└╗╗╗┴┴┴╫╓╫│▓▓√√√                                             ооо   fff▐▐▐                                                                           ▐▐▐─├─┬┬┬┘┘┘цццыыы            ЄЄЄ┬├├ЁЁЁ               щщщ───├├├шшш╬╬╧                     °°°╨╨╨№№№               ───яяя■■■   ўўў└┴┴╦╦╠╦╠╦єєє┴┬┬▒░░╨╨╨╙╙╙╦╦╦┼┼╞┤┤┤───╒╒╒╖╖╖ллл╗║╗╡╡╡╝╜╜╒╘╘   ╔╔╔╨╨╨╧╧╧░░░╜╜╜╬╬╬ммм┘┘┘╨╨╨╩╩╩╔╔╩░░░┼┼┼╪╫╫┤┤┤▒▒▒╖╢╖┤┤┤┐╛╛╓╓╓               щщщццц         ╘╘╒░░░■■■└└┴···√√√╘╘╘╙╥╥   █▄▄ўўў               ···└└└         ЇЇЇ╥╤╤■■■         ўўўппп╘╘╘───ссс╘╘╘╘╘╘╠╠╠╧╬╧         ЄЄЄууу                                                      ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                             тттщщщ                                 ■■■                                                            ■■■                                                                                                                                                                                                                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                           ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤                                                                                                                                                                                                                  ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                        °°°╧╧╧╩╩╩╩╩╩╦╦╦╦╦╦╩╩╩╦╦╦╦╦╦╩╩╩╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╩╩╩╦╦╦╩╩╩╦╦╦╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╦╦╦╦╦╦╩╩╩╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╬╬╬ЎЎЎ                                                                                                                                                                                                               ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                             тттЩЩЩ╡╡╡               №№№                  ■■■      ■■■                     ■■■            ■■■            ■■■                                                            ¤¤¤№№№            ■■■■■■                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                           ГДД╫╫╫кклОООЦХХЙИИЗЗЗccc┤┤┤эээЕЕЕЕЕЕОООЙЙКдддпппlll┼┼┼ыыыФУФРРС▀▀▀ЖЗЗ{zz■■■ЪЪЪ{{{ЧЧЧmmmШШШДДДФФФ■■■ббаРРРЛЛЛ░пп   ╖╖╕╚╔╔ИЙЙyxx■■■ЯЯЯАААЮЯЯЗЗЗМММ|||КЙЙ¤¤¤ЪЪЫТТТ√√√╟╟╟~РРР{{{МЛЛНМНЗЗЗВББ┌┌┌┘┘┘ppp╗╗╗РРР┼──ЧЧЧ╤╤╤╦╦╦╬╬╬                                                                                                                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                           `aa╙╙╙ККЛuuupooXWW~~~iiiжжжфффqqq___sssnooЕЕЕyxx\\]╝╝╝╙╙╘cccoopЫЫЬ|||gff   ~~[[[ЛЛЛaaaОООTTTzzz¤¤¤lllxxxoooУТТ°°°eefлллВВВgff   АААSSSМММLLL~~~yyy{zz√√√wwxddd╥╥╥║║║JIJЕЕЕuuuАfffWWW[ZZ╥╥╥√√√ззжСССWWW~}~}│││yxy_^_¤¤¤                                                                                                                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                        ╬╬╬jkjммм╣║║ЭЭЭщщщ╙╙╙яяя▄▄▄ттт   ╚╚╚```йий╚╚╚РРР┘┘┘рррЇЇЇюююеее▄▄▄╘╘╘хххччч   ЁЁЁпппХХХ▄▄▄╘╘╘шшш   фффыыыТТТ┘┘┘°°°▀▀▀яяя╝╝╝═══   ууу╫╫╫╛╛╛ЕДДььь╕╕╕╫╫╫   ┘┘┌┤┤│цццёёё╥╥╥эээжеж┴┴┬▐▐▐╘╘╘┌┌┌···фффlkkЯЯЯyyyкккМММ│┤│wwwЗЖЖ¤¤¤                                                                                                                                             ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                        ччч▀▀▀тттхххллл                     ььььььцццдгг                                 ёёёЇЇЇ╪╪╪                  нооррр         эээ№№№         №№№ЎЎЎ   ъъъ■■■   °°°яяя            єєєЎЎЎ            °°°▌▌▌   ььь¤¤¤їїї√√√ьььўўў                                                                                                                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                 ╬╬╬∙∙∙                              їїї                                                      ччч╘╘╘ттт°°°                  ўўў╫╫╫▐▐▐                           сссххх                                                            ┌┌┌╪╪╪ёёё                                                                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                      ╤╤╤   ┴┴┴═══   ыыыррр╚╚╚┤┤┤ЙИИ╥╥╥┬┬┬   ╧╧╧ккй┐┐┐╛╛╛┤┤┤▀▀▀ооо╜╜╜   ┼┼┼┴┴┴╘╘╘╙╙╙ееечччщщщ▒▒▒╓╓╓┐┐┐╠╠╠   ╚╚╚╚╚╚░░░╣╣╣┐┐┐╡╡╡ШЩЩXXX╚╚╟єєє║║║╩╩╩╕╕╕ЎЎЎ┌┌┌╡╡╡ййй]]]ННН╝╝╜│││▄▄▄╣╣╣╪╪╪╜╜╜   ┐┐┐├├├ЭЭЭ╜╜╜ююю│││╥╥╥───╞╞╞   ══╬───╝╝╝╤╤╤╗╗╗ЇЇЇ▌▌▌╛╜╜┴┴┴їїї╖╖╖╠╠╠╖╖╖╛╛╛wwxgggррр                                                                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                   чччJJJьыыfgfЧЧЧ¤¤¤НООППОДДД[[[КЙЙfffШЧЧЎЎЎzzzccbwwv[[[efeЩЩЩRRRonn   kkkРРСvvwддд999╥╥╥┬┬┬dddTUUlllooo√√√mmmqqqUVVmmmlllQQQyyysss███╨╨╨RRRcccggg╙╙╙▒▒▒NMMgffpppаабaaaVVVsssllmqqpsss   jijjjj```└└└╨╨╨fffTUUjjjhhhўўў{{z[Z[ghhiii[[[···УУФММЛeeeжжж]]]ijjXXX___{{{ЁЁЁ                                                                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                   ЛЛЛНММ╧╬╬║╗║ЪЪЪ№№№▓▓▓╨╨╨ЬЬЬ▓▓▒ТТТ───░░░°°°╙╙╙__^}}}ллмЭЭЭоон│││┴┴┴   ГДДоопббб┬┬┬пппЎЎЎ╝╝╝fef┼┼┼ЪЪЪ┤┤┤№№№╕╕╣╚╚╟▓▓▓└└└╡╡╡иии╔╔╔ббб┘┘┘ффф╣╣║╢╢╖УУТЇЇЇ╫╫╫ЮЮЮ┼┼┼оооллл║║║кйкоооЬЫЫЧЧЧЬЬЫ   ^^^жжждде╙╙╙╠╠╠cbc└└└▓▓▓▓▓▓¤¤¤╝╝╝═══гдд╕╕╕uvvёёёиииШШЧккк║║║╡╡╡╩╩╩ззз╖╢╢┼┼╞ЯЯЯььь                                                                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                ¤¤¤╕╕╕ъъъ███┴┴┴дгг         ███▀▀▀▓▓▓■■■         ───╚╚╚тттЩЩЪ╪╪╪         ∙∙∙√√√            ▀▀▀┘┘┘   жжж╚╟╚                                    ▌▌▌ФФФ                        √√√╒╒╒№№№╘╘╘¤¤¤┼┼┼   ууушшшшшш╙╙╙   щщщччч         хххшшшўўў¤¤¤√√√°°°                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                            эээъъъ                                       ссс···                                    ыыыЁЁЁ                                    ¤¤¤▄▄▄                                                                                                                                                                                                                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                           ЇЇЇффф   єєє▄▄▄√√√эээ   °°°   рррччч   ЇЇЇ▌▌▌ЁЁЁ···фффъъътттццц°°°┌┌┌∙∙∙   ∙∙∙шшш√√√цццўўў▀▀▀щщщ¤¤¤▀▀▀¤¤¤шшшррр№№№ььь   хххщщщ   ···■■■щщщшшш   ЁЁЁ▐▐▐         °°°   яяя■■■ррр№№№ььь■■■√√√ъъъъъъцццххх∙∙∙ьььыыы   ёёё▌▌▌■■■   ўўўууу···хххўўўуууєєє▄▄▄∙∙∙ыыы   °°°¤¤¤▀▀▀ццц      ррръъъ   єєє▄▄▄√√√эээ   °°°   рррффф¤¤¤                                                                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                           ╨╨╨rsrэээ~}}┴┴┴ЕЖЕ╔╔╔╙╙╙АААССС╕╕╕onnццц╔╔╩srsРРРбббyyzТТУМММ╟╟╟МММммм╧╧╧   эээefeЎЎЎvvvuuvССТ└┐└бббwxw¤¤¤ББВЪЪЫИИИ╜╝╝▓▓▓fff╩╩╩▐▐▐sss№№№╩╩╩ЭЭЭЙЙИЖЖЕ╝╝╝ПОО   ёёёrrrўўў└└└иииnnn№№№═══▌▌▌zyzаабЦЦЦxxyпп░╞╞╞fff╠╠╠ххх~~╛╛╛НММ   фффefe№№№ooosstаааЖЖЗ┤┤┤╨╨╤╦╦╦╚╚╚ЖЖЖМММ╗║║nmmююю╤╤╤zzy╒╒╘╫╫╫~~┬┬┬ЖЖЖ╚╚╚╓╓╓~~~ТТТ╖╖╖poo▌▌▌                                                                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                        √√√╟╟╟efe───XXWєєєLKLддеRRSЛМЛQRR╓╓╓╘╘╘ЁЁЁ╡╡╢\[\tttrrqoooЙККhhhшшшeee╔╔╔┴┴┴■■■хххRSRЁЁЁaaaUUTЩШШххх777╞╞╞   qqrнннRRQ╙╙╥LMMййй╠╠╠WVVvvv   нннZZZГДГjjiхххKJJ   ЯЯЯhhg▀▀▀ццц>??╕╕╕   ───WVV~~~ЭЭЮrrrVVW╘╘╘ТТУTTS■■■└└└__^шшшLKL№№№▄▄▄RSRўўўXXXUUUгггaaa╒╒╒├├├зззNONППОOONссс╤╤╤ЇЇЇ╡╡╡vvuьььоппYZYёёёNMMеежSSTКККRRS╘╘╘╘╘╘ыыы                                                                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                        ьььдее}~}╜╝╝ЦЦХгггмллМММббб╥╥╥╡╡╡╢╢╢╚╚╚яяя╤╤╤ДГДЮЮЮ└└└НОНбббВВВ╜╛╛ООО╠╠╠├├├°°°▓▓▓vwv╢╢╢КККЮЭЭлкк■■■ввᤤ¤   ХХЦЩШЩкйй√√√ЬЬЬёёёггдННН╨╤╤°°°╕╖╖ооо╒╓╓ХФХбаб││▓   ББВ╒╒╒├├├···ШШШ°°°   гггЛЛЛ╓╫╫еежеееЙЙК▄▄▄╦╦╦╜╝╝   ёёёЩЩЩ│││ЖЖЕыыып░░vwv╣╣╕ЗЗЖЮЭЭ│▓▓ККК╙╙╙─┼┼ллл╤╥╤пп░╗╗╗╞╞╞їїї╟╟╟ЦЦЦ▄▄▄╢╖╖ЩЩЩ╝╝╝ЗЖЗ|{{ббб╥╤╤╢╢╢╡╡╡╚╚╚ъъъ                                                                                                ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                    °°°╜╜╜               ∙∙∙···                     ───ўўў                  ■■■                              ∙∙∙жееххх               √√√   ЇЇЇ╗║║               їїї┼┼┼                           ╥╥╥ццц      ЎЎЎ╛╛╛ЇЇЇ°°°      ■■■                              ўўў√√√            ▀▀▀■■■°°°їїї∙∙∙         ∙∙∙∙∙∙                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                №№№                     ¤¤¤                                                            ■■■                              ║║║                                                                                                                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                    ╞╞╞ЯЮЮхххОНН╢╢╢ййй▒▓▓╢╢╖ннн╦╦╦єєєннн╔╩╩пппМЛЛ▌▌▌хххЖЖЖЫЫЫ▓▒▒┘┘┘ИИИ╛╛╛ззиооо╤╤╤¤¤¤бвв╗╗╗фффззз▒▒▒▄▌▌┬┬┴┴┴┴ПОО   ЪЫЪЫЫЫбаб┼┼┼║║║СРР╧╬╬щщщ▓▓▓   ▓▓│ппп▌▌▌ЫЫЫ╜╜╜ССС╖╖╖ЪЪЪ   ЯЯЯввв╡╡╡┬┴┴▓▓▓БВБ╛╛╛▒▒▒гдгэээ                                                                                                                                                         ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                    ╣╣╣yyxщщщSSSОООhiiTUU·√√MNN░░░ЛЛК___]]]┴┴┴╡╡╡▌▌▌▌▌▐QQQbaa┐┐┐ПРРXWWМММССС───fffтттIHH      ZZZ╒╒╒╚╚╚╩╦╦JJJккк   ppphhi}}}╩╔╔EEE╣╣╣╞╞╞bbbЙЙЙ√√√IJIттт   rrsССТZZ[ззиppq   ihiЯЮЮSSR└└┐lmmДДД^__╨╨╨{{|жжж                                                                                                                                                         ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                 ъъъФФФrsr╕╖╕eeeЫЫЫББВ{||╬╬╬yyxРРР[ZZ┴┴┴ТУУиии╘╘╘шшш▌▌▐[[[nnnшшшааб╡┤┤╚╚╚КККййкЩЩШЎЎЎvvw╬╬╬╞╞╞fff╫╫╫┐┐┐юююlll°°°   zzzkklЮЭЭюююnnn¤¤¤kkkА├├├¤¤¤ДДГ╣╣╣═══qqrббвiijззи}}~   vuvЗЗЗ{zzєєєwwwфффТТУ░░░ВБВ╩╩╩                                                                                                                                                         ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                 єєє╫╫╫╪╪╪▀▀▀ррршшшъъъуууЕЕЕ▀▀▀уууёёёЁЁЁ√√√▀▀▀▄▄▄їїїўўў┌┌┌ттт■■■▄▄▄╪╪╪   ссс▄▄▄      єєє╫╫╫ррр╪╪╪├├├шшш   ЎЎЎ      ууу▄▄▄ЄЄЄ   ўўў■■■┘┘┘√√√ыыы   √√√╪╪╪▀▀▀▀▀▀ыыыррр╫╫╫╕╖╖   ццц▄▄▄ЎЎЎ   ЎЎЎ   ¤¤¤┌┌┌ффф                                                                                                                                                            ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                         ╪╪╪¤¤¤                                 ЇЇЇььь                           шшш                                                               ···ыыы                                                                                                                                                                                          ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                      √√√ррр▄▄▄▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌°°°                                                                                          ььь┌┌┌┌┌┌╫╫╫╫╫╫╫╫╫┘┘┘┘┘┘╓╓╓┌┌┌┘┘┘╪╪╪╓╓╓╪╪╪╪╪╪╓╓╓╓╓╓╓╓╓╫╫╫███╪╪╪╪╪╪╪╪╪╫╫╫╫╫╫███┌┌┌┘┘┘┌┌┌╓╓╓╓╓╓╓╓╓╫╫╫███┌┌┌███╪╪╪╪╪╪┌┌┌███┌┌┌███┘┘┘╒╒╒╓╓╓╪╪╪┌┌┌███┘┘┘███┌┌┌┌┌┌╫╫╫яяя                                                                     ооо   fff▐▐▐                                                                                                      √√√фффффф▌▌▌тттццц▐▐▐▐▐▐▀▀▀хххссстттффф▀▀▀фффффф▌▌▌ххх▐▐▐ххх▀▀▀▌▌▌ффф▐▐▐фффцццсссффф▌▌▌ррр▀▀▀хххфффрррууу···                                                                                          ЄЄЄ┘┘┘╫╫╫ёёёппплллччч┘┘┘ччч▌▌▌╖╖╖ЮЮЮРРРЯЯЯъъъщщщЄЄЄщщщффф┌┌┌ууу───СССфффъъъ┘┘┘рррттт▀▀▀щщщЁЁЁэээууу┌┌┌███▄▄▄ЬЬЭ▓▓▓▄▄▄┌┌┌▄▄▄┌┌┌ррр╙╙╙mll▀▀▀▀▀▀┌┌┌ттт┘┘┘ррр▐▐▐▌▌▌їїї                                                                     ооо   fff▐▐▐                                                         ееееее├├├╩╩╩ооогввтут══╬▀▀▀ццч╝╝╜┐╛╛▓│▓┤┤┤╙╙╙   шшш╬╬╬ююю╓╓╓ШШШфффшшшэээ╞╞╟┐┐└╕╕╕ббб╞╞╞╥╥╥ФФФ■■■╥╥╥║║║║║║   ¤¤¤ЫЫЫЇЇЇЮЯЯллм┴┴┴ккл╥╥╥▄▄▄ююю╔╔╩╤╤╥╗╗╗вввьььшшшЮЭЭ╫╓╓ьььнон▒▒▒╚╚╚щщщ╞╞╟╠╠═┤┤┤ЭЭЭттт                                                      БАБвввЬЬЭЛЛЛИЗИwvv┬┬┬   МММЖЖЖbbbxxw||}░▒▒ўўў╦╦╦···   wxxщщщХХЦbbbццц▄▄▄uuuГГГССТИИИЇЇЇ╓╓╓тттєєє||}╕╕╣ИИЙ~nmmННН{{{ЩЩЩ~~дддЄЄЄgggРССОООyyyбабrrsЖЖЗ|||┘┘┘                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                         zzzЬЬЬbcb╞╞╞HGG╞┼┼┤┤┤HHH╫╫╫уууhhijjjqrq╦╦╦hhh   ЛММВВВ∙∙∙ЧШШVUUўўўцццЖЖЖdddббвzzzWXX╙╙╙sss}}}   ^__╓╓╓bbb┌┌┌   ^^^їїїSSSIII▓▓▒bbbффф───ЧЧЧ```bbb╢╢╢╣╣╣ъъъ╗╗╗zzz▄▌▌ЭЭЮСССиииvvvиии]]]gggййй┐┐┐▌▌▌                                                   ···QPQЧЧЧAAAББАЕЕД{{{ввб■■■iiiТТТpppЛККuuuбввєєє───їїї   TUU▐▐▐ЗЗИjjjоон╓╓╓qqq]]]ЕЕЕ}}|эээ╨╨╨▌▌▌ёёёQQRННОnnoРРРzyyАААgggЛММOONжжжЁЁЁttt{{|mmmYYYЧЧШsstДДЕ~~~╗║║                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                         НННУУУбввъъъУУТєєєeeeвввъъъ═══ННН┴┬┴МНМ░░░ййиЎЎЎrrs╧╧╧ссс╛╛╛│▓▓   ══╬[Z[╟╟╟жжзЩЩЩuvvыыыЬЫЬ┘┘┘   ЭЮЮ╗╗╗vuv███╠╠╠nnn╜╜╜yyyИЗИмлл|||ссс┤┤┤__^├├├ггдллм╓╓╓яяя┬┬┬ППП╘╒╒оппЪЪЪбаа~~~cdd╛╛╛йййдде╒╒╒ччч                                                   ¤¤¤~ЩЩЩжжж╡╡╢╡╡┤√√√ццц■■■ККК╖╖╖ЪЪЩяяяссс№№№         ──┼mnm▓▓▒уууъъъццц   ╤╤╤ДДДЎЎЎёёё         ьььxxy││┤ЛЛМёёёєєєьььшшш╖╕╕баа···№№№фффюююЫЬЬ┴┴┴їїї╗╗╗сссёёёэээ                                                                        ооо   fff▐▐▐                                                         эээччч   ыыы╖╖╢№№№ЄЄЄ   °°°   єєє∙∙∙ююю║║║      єєє   ўўў┌┌┌ююю   ЇЇЇЄЄЄЎЎЎЄЄЄїїїєєє√√√╧╧╨√√√      ┬┬┬▐▐▐їїїыыышшшчччёёёєєє√√√ЄЄЄ√√√эээ√√√¤¤¤   ёёёыыы   ўўўяяяёёё▌▌▌ЄЄЄЄЄЄфффўўў№№№   ЁЁЁццц···                        №№№                           °°°ЇЇЇ   їїїёёё         ∙∙∙∙∙∙ююю                  ЎЎЎёёёъъъ               ■■■                  ЄЄЄЎЎЎўўў            ¤¤¤               ···      °°°№№№         √√√                                                                  ооо   fff▐▐▐                                                               щщщ╪╪╪┌┌┌ёёёєєє▐▐▐ЎЎЎ   №№№   тттуууыыышшшшшшщщщщщщ°°°▌▌▌ттт∙∙∙╠╠╠╛╛╛ЄЄЄьььшшш   ўўўцццююю   ╪╪╪ёёёЇЇЇ   ■■■   хххшшш   эээ▐▐▐■■■щщщъъъсссччч∙∙∙███···   ўўўццц∙∙∙ъъъЄЄЄррр№№№ррр···                  ЄЄЄ┌┌┌∙∙∙╫╫╫вбб∙∙∙яяя   №№№ыыы▄▄▄ЎЎЎ°°°тттъъъїїїюююууу···ёёёщщщъъъўўўЇЇЇццц▌▌▌∙∙∙▐▐▐°°°ыыычччффф   ммн╧╧╧ёёёххх   єєє▐▐▐яяятттчччыыыыыыууу   ўўў°°°   №№№ффф▀▀▀ЁЁЁхххфффцццрррщщщ√√√▌▌▌      √√√√√√рррфффЧЧЧ▀▀▀ЄЄЄууу   єєєїїї■■■ццц∙∙∙▐▐▐ццц√√√юююффф                        ооо   fff▐▐▐                                                               ЦЦЦpppЖЗЗ╝╗╗mmmЯЯЯ▀▀рАББ▄▄▄┐┐┐МЛЛыыыиийОООppqЭЭЭЙИЙ   lllСРСТУУ╣║║ghhЬЫЬФХФббв┤││   ППР╛╛╛ббв╢╢╢ЕЖЕ╣╣╣╞╞╟}~~ТТТ┤┤┤ГГГ∙∙∙ММЛММЛЛККxwxаЯаcbc╨╨╨СССддд╥╥╥   ╓╓╓{{{тттXXXppp┐┐┐ийй```єєє               ЁЁЁttt╒╒╒╤╤╤ГДГ╡╡╡ККК┘┘┘ЛЛЛЬЬЭПППЯЯЯ╛╜╜цццqqqЗЗЗУУУКЛК┤┤┤РРР╣╣║dde╦╦╦їїї▓▓▓ddd╞┼┼дееccc∙∙∙еееСССoppННН░░░ООНПППРПП°°°ttt╘╘╘▀▀рoooТТТЦЧЧ|}}┐┐┐ъъъттс╫╫╫ВГГУУУбббФФФггг}~~ЩЩЩyxy╞╞╞ЕЕЕООО   ╤╤╤ЕЕЕєєЇmlmШЧШzzz╥╤╤╩╩╩ГВВ   ▐▐▐╘╘╘}}~╜╜╜ббвggh╩╩╩ОООМНМЗИИ                        ооо   fff▐▐▐                                                               РПРWWWРРР╚╚╔ZYZфуфuuueeeъъъаааФФУ°°°ЭЭЮ|||__`ЭЭЭЕДЕ■■■VVVДДД│┤┤nnm░░░ЙКЙлллККК···ББВ│││kkl╨╨╨qqqЦЦЦPOPТТТijj╠╠╠╘╘╘···wwvГГВccciiiЯЮЯOOOрррzzz║║║╠╠═···╔╔╔rrr╨╨╨PPPeefщщщzzzЧЧЦ                  шшшZYY···│││nnn═══eeeВВВZZZЩЩЩ{{{чччр▀▀фффaaatut{{{xxx╦╦╦uuu╗╗╝__^№№№√√√hhhССР   {{{гдг   ааа~~~`aaccc┼┼┼sssЛККяяяZYY∙∙∙┌┌┌^^^КККfff╪╪╪тттшшчiiiyyyuuuгггттт╡╡╡llljkkЪЪЪ|{|ЁЁЁLLL▐▐▐   z{{УУУ███edeЦХЦonn▀▀р╛╛╛yxxїїїттт___zzzшччnmnллл╢╢╖WWW}}}{||                        ооо   fff▐▐▐                                                               └└┴ввг╬╬╬єєє┌┘┘эээЪЪЪ▀▀▀шшшїїї╖╖╖╟╟╟╕╕╣└└└ооо╣╣║зжз■■■иии░░░шшшыыы▀▀▀ўўў╣╣╣╣╣╣яяящъъЯЯЯ▓▓▓╠╠═жжж║║║┐┐└│▓▓▐▐▐┘┘┘┴┴┴╬╬╬√√√╜╜╜ллл╤╤╤┤┤┤┬┬┬РРС╣╣╣┤┤┤╥╥╥╓╓╓їїї║║║ввв╜╜╜изз╖╖╖ЇЇЇ▄▄▄ььь                     ╔╔╔└└└╠══╣╣╣ккк╙╙╙ЬЬЬ┘┘┘ррр└└┴╔╔╔чццэээннн╣╣╣╠╠╠╖╖╖жжжтттююю▄██   чччЮЮЮ╨╨╨єєєйий╙╙╙   ╟╟╟└└└ммм╒╒╒ккк╣╣╣╩╩╦║║║   ╩╩╩└└└├──ннн┴┴┴╣╣╣жжж╚╚╚цццчччЬЫЫууу███╛╛┐╬╬╬═══╡╡╡╢╢╢ллмzyz√√√═╠═   °°°дддццц╠╠═ллл┐┐┐ЪЪЪ╗╗╗╢╢╢ааа▀▀рсссЯЮЮррсяяя╫╫╫ЎЎЎ╝╝╜─├├╬╬╧┤┤┤                        ооо   fff▐▐▐                                                                                                            ЇЇЇр▀▀                                          ▀▀▀°°°                                    фффяяя                                                                     ёёё                                 ЁЁЁууу                        ╙╙╙ццц               єєє■■■                           °°°┌┘┘                              ЁЁЁ╬╬╬√√√                        ЄЄЄ■■■                                                               ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   fff▐▐▐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ооо   gggффф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   │││   XXX╝╝╝▐▐▐▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌рррРРР   xxx```hhhfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffiiiZZZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ■ ╒═╒Ь.УЧ+,∙оD╒═╒Ь.УЧ+,∙о ▄ hpДМФЬ дм┤╝ ─ ещ¤ Microsoftc b(K├иm theo C├┤ng v─Гn sс╗С: 49/BC─РTW-VPBC─РTW ng├аy 24 th├бng 4 n─Гm 2019 cс╗зa Ban Chс╗Й ─Сс║бo'K├нnh th╞░a ─Сс╗Уng b├аo cс║г n╞░с╗Ыc!lNhс╗Э sс╗▒ с╗зng hс╗Щ, tham gia nhiс╗Зt t├мnh cс╗зa ─Сс╗Уng b├аo cс║г n╞░с╗Ыc, ─Сс║┐n nay c├┤ng t├бc thu thl1. Th├┤ng b├бo cho Ban Chс╗Й ─Сс║бo Tс╗Хng ─Сiс╗Бu tra d├вn sс╗С v├а nh├а с╗Я x├г, ph╞░с╗Эng, thс╗Л trс║еn k2. Gс╗Нi ─Сiс╗Зn th├┤ng b├бo cho Ban Chс╗Й ─Сс║бo Tс╗Хng ─Сiс╗Бu tra d├вn sс╗С v├а nh├а с╗Я Trung ╞░╞бng tj3. Th├┤ng b├бo v├а tс╗▒ cung cс║еp th├┤ng tin vс╗Б t├мnh h├мnh d├вn sс╗С v├а nh├а с╗Я cс╗зa hс╗Щ tс║бi TrnBan Chс╗Й ─Сс║бo Tс╗Хng ─Сiс╗Бu tra d├вn sс╗С v├а nh├а с╗Я Trung ╞░╞бng xin tr├вn trс╗Нng cс║гm ╞бn sс╗▒ с╗зn Title Headings ╕ 8@ _PID_HLINKSщ¤Ap|whttp://tongdieutradanso.vn/j ■    !"#$■   &'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgh■   jklmnopqrstuvwxyz{|}~АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмноп░▒▓│┤╡╢╖╕╣║╗╝╜╛┐└┴┬├─┼╞╟╚╔╩╦╠═╬╧╨╤╥╙╘╒╓╫╪┘┌█▄▌▐▀рстуфхцчшщъыьэюяЁёЄєЇїЎў°∙·√№¤■    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy■   {|}~АБ■   ¤   ¤   ¤   ¤   ЗИ■   ■   Л■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Root Entry         └FPP ╔t·╘К@Data             1Table        %<ЗWordDocument     ;8SummaryInformation(            i▄!DocumentSummaryInformation8        zMsoDataStore        аVр╔t·╘рыЎ╔t·╘╤OM╟╚H╧05─W1═BU┼╓╓▀┬D╨==2        аVр╔t·╘рыЎ╔t·╘Item          6Properties            UCompObj     y            ■    ■    ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ■       └F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.8Ї9▓q