ࡱ> SUJKLMNOPQRt|;` 3bjbjss S  &&& zzzpb|N| QD֎L"pd2&55htBvBvBvBvBvBvB$gFhH$Bq&D@<% $2@D@D@B DTgTgTgD@h &nBTgD@tBTgTg&R&Pʎ p-zNJ4dt,!D0QDIbIP"I&r'694Tg$<=\Z6`66 BBfp666QDD@D@D@D@  E\  \   B K HOCH V U T TNG CC THNG K TI LIU HNG DN NGHIP V IU TRA (DNG TRONG IU TRA TH) H NI - 11/2007 CHNG I VAI TR V NHIM V CA IU TRA VIN 1. Trong giai on chun b 1/ Tham d tp hun nghip v iu tra: tham d y , nghim tc cc bui tp hun nghip v iu tra. Khng b bt c mt bui ln lp (hng dn nghip v, tho lun v lm bi tp) cing nh i thc tp ti a bn. Ch nghe ging, nghin cu k ti liu, lin h vi tnh hnh thc t ca a phng nm vng phm vi trch nhim ca mnh, c th ho cc vn nghip v v phng php iu tra, ghi v bo qun phiu; 2/ Nhn y cc ti liu, phng tin iu tra t t trng nh: phiu iu tra; cp ng ti liu iu tra; s a bn iu tra; bng k s nh, s h, s ngi; ti liu hng dn nghip v iu tra (s tay TV); bt, ch, ty, & 3/ Nhm gim bt thi gian phi n h nhiu ln, TV cn thm v hn ngy lm vic c th vi tng h, ni cch khc l ln lch iu tra c th cho ngy iu tra u tin v nhng ngy tip theo. Pht hin nhng h c th vng mt ti a bn trong sut thi gian iu tra c k hoch tin hnh iu tra, ng k trc. 2. Trong giai on iu tra 1/ Phi thc hin ng phng php iu tra l phng vn trc tip; 2/ Xc nh y s h thuc a bn mnh ph trch. Vic phng vn, ghi phiu phi tun th ng nhng quy nh v nghip v v quy trnh phng vn, m bo khng iu tra trng hoc b st mt i tng iu tra (TT) no, cing nh khng ghi tha hay b st mt mc no trn phiu; 3/ Cn iu tra theo ng tin quy nh: ngy u iu tra khng qu 7-8 h/ngy, cc ngy sau tc tng dn hon thnh iu tra ton b a bn vo ngy cui cng theo k hoch. Chng t tng ch quan, lt nhanh, lm u dn n kt qu km chnh xc; 4/ Cui mi ngy iu tra, phi kim tra li cc phiu ghi, pht hin cc sai st sa cha kp thi, nu cn thit phi quay li h xc minh v sa cha. Vic sa cha nhng sai st phi theo ng quy nh. Sp xp nhng phiu hon thnh theo s th t h t nh n ln. Bo co tin v np cho t trng s phiu hon thnh trong ngy t trng kim tra cht lng ghi phiu. Xc minh nhng sai st ghi trn phiu m t trng yu cu. Ghi chp kt qu iu tra ghi phiu hng ngy vo bng Theo di tin iu tra (Ph lc 1). 5/ Phi c tinh thn hp tc vi cc TV khc, phc tng s ch o ca t trng iu tra. 6/ Phi gi gn phiu v cc ti liu iu tra khc sch s, an ton, ng thi khng c tit l cc thng tin ghi trn phiu cho ngi khc bit. 3. Khi kt thc iu tra 1/ Sot xt trn bng k xem c cn h no, ngi no thuc TT ca a bn m cha c iu tra ghi phiu. Nu c, phi tin hnh iu tra b sung; 2/ Cng vi t trng sp xp cc phiu theo s th t h t nh n ln theo a bn mnh ph trch. - Trong mi cp ng ti liu ca tng a bn iu tra, phiu iu tra v cc ti liu c lin quan ca a bn iu tra c sp xp theo th t sau (theo th t t trn xung di): + Bng k s nh, s h, s ngi; + Phiu iu tra hon thin ca mt a bn c sp xp theo th t h t nh n ln v cho vo cp ng ti liu. - Giao np phiu iu tra v cc ti liu khc cho t trng. CHNG II NHNG QUY NH CHUNG V NGHIP V IU TRA I. THI IM IU TRA Thi im iu tra th l 0 gi ngy 1 thng 12 nm 2007. Trong thi gian iu tra, d TV n h phng vn ghi phiu vo bt k ngy, gi no, th cing phi ly mc thi im l 0 gi, ngy 1 thng 12 nm 2007 (hay 12 gi m ngy 30/11/2007) xc nh s nhn khu thc t thng tr (TTTT) ti h v cc c trng c nhn ca h ghi phiu. i vi cc cu hi v tnh hnh di c v t vong ca dn s, TV phi cn c vo khong thi gian thu thp thng tin xc nh y cc s kin. II. THI GIAN IU TRA Thi gian iu tra c tin hnh trong 12 ngy, t ngy 10 n 21 thng 12 nm 2007. III. PHM VI, I TNG IU TRA 1. Tt c nhng ngi Vit Nam v ngi nc ngoi (khng k nhng ngi lm trong cc i s qun, cc c quan ngoi giao on v thn nhn ca h i theo) vn thng xuyn c tr ti h c n thi im iu tra. 2. Nhng ngi Vit Nam c c quan c thm quyn cho php xut cnh ra nc ngoi c thi hn, v tnh n thi im iu tra h vn nc ngoi trong thi hn quy nh (thng xuyn c tr ti h trc khi xut cnh ra nc ngoi). 3. Nh ca cc h dn c thuc a bn iu tra. IV. N V IU TRA n v iu tra l h theo khi nim sau y: Khi nim h H l mt n v x hi ng thi trong thng k, h l n v iu tra (thu thp thng tin), bao gm mt ngi ring hay mt nhm ngi chung v n chung. i vi h c t 2 ngi tr ln, c th c hoc khng c qu thu-chi chung; Cc thnh vin trong h c th c hoc khng c mi quan h hn nhn, rut tht, h hng; hoc kt hp nhng ngi c quan h rut tht vi nhng ngi khng c quan h rut tht. Mt h thng s dng ton b, mt phn hay trn mt ngi nh/cn h, nhng cing c nhng h sng trong cc lu/ln/tri/nh tr/khch sn; hoc nh tp th, doanh tri, k tc x, v.v & , hoc khng c nh . Trong hu ht cc trng hp, mt h ch bao gm nhng ngi c quan h h hng, nh b m v cc con, hoc cc gia nh nhiu th h. Trong mt s trng hp, thm ch ch nhng ngi c quan h h hng xa cing l thnh vin ca mt h. Nhng ngi gip vic gia nh, ngi tr v nhng ngi khng c quan h h hng cing c coi l thnh vin ca h nu h thng xuyn ng chung v n chung trong n v nh ca h. Thng thng, mt h gm nhng ngi chung trong mt n v nh . Tuy nhin, trong mt s trng hp khi c hai nhm gia nh tr ln hoc c hai nhm ngi tr ln khng c quan h h hng tuy c chung trong mt n v nh nhng khng n chung vi nhau, mi nhm gia nh nh vy to thnh mt h. Mt ngi tuy chung trong n v nh vi mt h nhng li nu n ring hoc n ni khc, th ngi khng c coi l thnh vin ca h chung nh m phi tch ra thnh mt h ring. Nu hai nhm ngi tuy n chung nhng li ng ring hai n v nh khc nhau, th hai nhm ny to thnh hai h khc nhau. Trng hp c bit khi cc tr em cn ph thuc kinh t vo b m nhng li ng cc n v nh gn cho tin, th qui c coi s tr em ny l thnh vin h ca b m chng. i vi nhn khu c th : c iu tra ring v ghi vo mu phiu ring. V. THNH VIN CA H (NHN KHU THC T THNG TR TI H) 1. Nhn khu thc t thng tr ti h: l nhng ngi thc t vn thng xuyn n, ti h hoc mi chuyn n n nh ti h t 6 thng tr ln, khng phn bit h hay cha c c quan cng an cho ng k h khu thng tr. Nhn khu TTTT ti h bao gm c s nhn khu tm vng, nhng khng bao gm s nhn khu tm tr. Nhn khu TTTT ti h (thnh vin ca h) bao gm cc loi sau y: a. Nhng ngi vn n nh ti h tnh n thi im iu tra, bao gm: Nhng ngi trong 6 thng qua hoc lu hn vn thng xuyn n, ti h, n thi im iu tra h cn ang c tr thng xuyn , khng phn bit h hay cha c ng k h khu thng tr, k c nhng qun nhn, cng an, hc sinh, & vn thng xuyn c tr ti h (khng k nhng nhn khu c th s c iu tra ring xem Mc VI); Tr em mi sinh trc thi im iu tra; Nhng ngi tuy c giy t di chuyn, nhng n thi im iu tra h vn cha ri khi h n ni mi (giy gi nhp ngi, giy chiu sinh, quyt nh tuyn dng, thuyn chuyn cng tc, v.v...). b. Nhng ngi mi chuyn n n nh ti h tnh n trc thi im iu tra, bao gm: Nhng ngi ri hn ni ci c giy chng nhn di chuyn (khng k thi gian h chuyn n h c bao lu) hin ang ti h; Nhng ngi ri ni ci, tuy khng c giy t chng nhn s di chuyn, nhng xc nh r h chuyn n n nh ti h t 6 thng tr ln nh: n xy dng vng kinh t mi, v nh chng/nh v lm du/lm r, n lm con nui, cn b, cng nhn vin chc, qun nhn, cng an ngh theo ch hu tr, mt sc tr v thng tr h, v.v& Nhng qun nhn, cng an o ngi, o nhim ( c giy bo ca n v hoc c mt cn c xc ng khc) hin ang c tr ti h. c. Nhng ngi tm vng: L nhng ngi tm thi vng mt ti h, gm nhng trng hp sau: ang i ngh h, ngh l, i cng tc, i du lch hoc hc tp/o to ngn hn trong nc v s/hoc d nh quay tr v trong vng 6 thng k t khi ra i; Nhng ngi Vit Nam c c quan c thm quyn cho php i lm vic/cng tc, hc tp, cha bnh, du lch nc ngoi hin vn cn trong thi hn cho php. ang cha bnh ni tr trong cc bnh vin, c s iu dng trong thi hn 6 thng (tr nhng bnh vin, c s iu tr thuc i tng iu tra ring); ang b tm giam gi trong thi hn 6 thng; Cc trng hp tng t khc. Nhng nhn khu tm vng c gi l nhn khu tm tr ti a bn ni m h c mt ti thi im iu tra. Tt c cc nhn khu tm vng v tm tr u phi c iu tra, ng k ti ni TTTT ca h. d. Nhng ngi tr, thu nh ca h hoc ngi lm thu cho h m hng ngy h khng tr v gia nh ca h. e. Nhng ngi ang tm thi trong h nhng h khng c mt ni thng tr bt k no khc. Ch : i vi nhng ngi khng xc nh c tnh cht di chuyn (khng xc nh c h chuyn n c tr n nh ti h hay khng), nh: nhng ngi nng thn i ra thnh ph lm nhng cng vic khng mang tnh cht n nh, lu di mt ni nht nh (lm thu trong cc nh hng, khch sn, gip vic cho cc gia nh, lm cc cng vic xy dng, v.v& ), nhng ngi i lm thu cc cng vic thuc ngnh nng nghip (lm c, ct la, thu hoch c ph, cao su, & ), th quy c nh sau: - Nu i c h, th iu tra h ti ni m h hin ang c tr; - Nu ch i mt hoc mt s ngi trong h: + Nu h ri ni ci cha c 6 thng, tnh n thi im iu tra, th vn c tnh l nhn khu TTTT ti ni ci trc khi i; + Nu h ri ni ci t 6 thng tr ln, tnh n thi im iu tra, th khng c tnh h l nhn khu TTTT ti ni ci, m tnh h l nhn khu TTTT ti h ni ang . (Thi gian 6 thng nu trn khng tnh nhng ln h v thm nh); 2. Khng c tnh l thnh vin h (nhn khu TTTT ti h) nhng ngi sau y: - Tr em mi sinh sau thi im iu tra v nhng ngi cht trc thi im iu tra; - Nhng ngi chuyn i hn khi h trc thi im iu tra, nhng ngi mi chuyn n h c tr lu di (trn 6 thng) sau thi im iu tra; - Nhng ngi c tr n nh nc ngoi (c hoc khng c giy xut cnh), k c nhng ngi  nc ngoi qu thi hn quy nh; - Vit kiu v thm gia nh; - Ngi nc ngoi cha nhp quc tch Vit Nam (hay nhng ngi mang quc tch nc ngoi), ang c tr ti h (nu c). - Ngi Vit Nam ang lm trong cc i s qun, c quan ngoi giao ca nc ngoi (k c thn nhn ca h i theo); 3. Mt s im cn ch khi xc nh thnh vin h (nhn khu TTTT ti h): a. i vi nhng ngi c hai hoc nhiu ni : nhng ngi ny c xc nh l nhn khu TTTT ti ni m h c thi gian nhiu hn (ni chnh): - Nu cc ni ca h cng nm trn phm vi lnh th ca mt a bn: TV s iu tra ng k h vo mt ni m h c xc nh l ni chnh. b. i vi nhng ngi n mt ni, ng mt ni: nhng ngi ny c xc nh l nhn khu TTTT ti ni m h ng. VI. NHNG THNH VIN H (NHN KHU TTTT TI H) CHT TRONG KHONG THI GIAN T NGY 01 TT BNH TUT (TC 29/1/2006 THEO DNG LCH) N HT THNG 11 NM 2007. Nhng ngi tng l nhn khu TTTT ti h nhng cht trong khong thi gian t ngy mng 1 Tt Bnh Tut nm 2006 (29/01/2006 theo dng lch) n ht ngy 30/11/2007, bao gm: - Nhng ngi lu nay vn n nh ti h nhng cht trong khong thi gian ni trn; - Tr em mi sinh nhng cht trong khong thi gian ni trn; - Nhng ngi mi chuyn n n nh ti h nhng cht trong khong thi gian ni trn. VII. NHN KHU C BIT (S C IU TRA THEO K HOCH RING, KHNG IU TRA TRONG IU TRA TH IM) i vi nhn khu c bit : c iu tra ring v ghi vo phiu iu tra ton b. Nhn khu c th bao gm cc loi sau: Qun i v cng an trong doanh tri (lc lng thng trc), bao gm: Nhng ngi l qun nhn ti ngi, cng nhn vin quc phng, cng an, k c nhng ngi mi c tm tuyn hoc lm hp ng ngn hn v di hn (tr nhng ngi ang lm cng nht hoc thi v) ang sng trong cc khu vc do qun i v cng an qun l; Phm nhn trong cc tri giam, tri ci to, bao gm: Nhng ngi ang hc tp/ci to/ci hun trong cc trng/tri ci to, ci hun (do ngnh qun i hoc cng an qun l), k c nhng ngi b tm giam ( c Vin Kim st ph chun lnh bt giam); Thng tr trong khch sn t 6 thng tr ln tnh n thi im tng iu tra (ch tnh nhng ngi khng c ni no khc); Bnh nhn (khng ni nng ta) nm ti bnh vin t nht 6 thng. Tr em trong cc tri tr m ci, nhng ngi sng trong cc nh dng lo, tri phong/hi, trung tm/trng/tri cai nghin, phc hi nhn phm v cc trung tm/trng/tri/c s ci to t nn x hi khc ng trn phm vi ranh gii ca x/phng/th trn c a bn iu tra; Trng thanh thiu nin, trng dn tc ni tr, trng cm/ic, cc n tu s trong cc n tu vin, cc nh s v tu s, nh chung, nh cha; Nhng ngi lang thang c nh, khng c nh v nhng ngi sng bng ngh trn mt nc. (i). Nhng ngi khng c ni n nh, sng nay y mai . (ii). Nhng h sng bng ngh trn mt nc c nh trn b hoc bn gc: - Nu h c nh trn b: nh ca h thuc a bn no s do TV ph trch a bn iu tra ng k. - Nu h khng c nh trn b nhng c ng k ti bn gc: bn gc ca h thuc a bn no s do TV ph trch a bn iu tra ng k. VIII. PHN CNG TRCH NHIM IU TRA i tng iu tra c th thuc phm vi mt a bn iu tra. - Nhng ngi l nhn khu TTTT ti cc h thuc phm vi ranh gii ca a bn iu tra (khng k nhng ngi thuc lc lng qun i, cng an v ngi nc ngoi khng thuc nhng ngi mi chuyn n c tr n nh ti BT , hin ang tr ti a bn. + Ring nhng ngi ang lm cng nht hoc thi v (khng k lm hp ng v tm tuyn) cho qun i, cng an th phi c tnh l nhn khu TTTT ti h. - Nhng ngi c php xut cnh ra nc ngoi (cng tc, hc tp, tham quan, du lch, thm ngi thn, cha bnh, vv& ) c thi hn v tnh n thi im iu tra h vn cn nc ngoi trong thi hn cho php (khng k nhng ngi do lc lng qun i, cng an qun l, nhng ngi lm trong cc i s qun, cc c quan ngoi giao ca Vit Nam nc ngoi v thn nhn ca h i theo); - Nhng qun nhn, cng an o ngi, o nhim ( c giy bo ca n v hoc c mt cn c xc ng khc) hin ang c tr ti h; - Nhng ngi sng trong cc nh dng lo, tri tr m ci, tri phong/hi, v cc trung tm/trng/tri/c s khc thuc ngnh Lao ng Thng binh X hi qun l ng trn phm vi ranh gii ca a bn iu tra; - Nhng ngi gc nc ngoi nhp quc tch Vit Nam - Nhng ngi ang b qun thc, n treo hoc tm gi (cha c Vin Kim st ph chun lnh bt giam) v thc t thng tr ti a bn. Trng hp ch h khng xc nh c tm giam hay tm gi , th quy c: nu b tm giam/gi di 24 gi l trng hp tm gi ,nu b tm giam/gi trn 24 gi l tm giam 2. Phn cng trch nhim iu tra. - V lnh s (B Ngoi giao) iu tra ng k cc v i s quc tch Vit Nam v thn nhn ca h hin ang sng v lm vic nc ngoi. Nhng ngi ang cng tc, hc tp v lao ng,& c thi hn nc ngoi s c iu tra ng k theo h Vit Nam. - Hc sinh ph thng th c iu tra ng k theo gia nh ca h (tr s hc sinh cc trng hc dn tc ni tr, va hc va lm tp trung,& ) - Hc sinh cc trng trung hc chuyn nghip, cao ng, i hc, v cc trng ni tr hin thng tr trong k tc x s c iu tra ring. - Bnh nhn nm ti bnh vin t nht 6 thng: (i). Khng ni nng ta th c iu tra ti bnh vin; (ii). C gia nh th c iu tra theo gia nh ca h. - i vi nhng ngi thuc lc lng qun i, cng an nhng khng phi qun thng trc (cng nhn quc phng, qun nhn, cng an sng cng gia nh, v.v& ) s c iu tra ng k theo h m h ang . IX. S A BN IU TRA, BNG K S NH, S H. Xem s tay Hng dn v s v lp bng k cho Tng iu tra Dn s v Nh 2009. 1. a bn iu tra L mt khu vc a l c dn c tr, c ranh gii r rng hoc tng i r rng m mt iu tra vin phi hon thnh trch nhim iu tra ng k trong thi gian iu tra. Mi a bn iu tra c th hin trn mt s c gi l S a bn iu tra . 2. Bng k s nh, s h ca a bn. L bng lit k cc ngi nh c ngi c tr thng xuyn, cc h v s nhn khu TTTT ca tng h trong a bn, theo mt s tiu thc chnh v h v nhn khu. 3. S dng s v bng k. - TV cn hn cc h lch thi gian n h phng vn ghi phiu. - R sot ht cc ngi nh v cc h trong phm vi ranh gii ca a bn. - Cn b hiu chnh cn pht hin v ghi chp y cc trng hp chuyn n c h v cht c h pht sinh trong a bn vo Ct Ghi ch ca Bng k tin hnh iu tra nhng h ny trong thi gian iu tra. Trong sut qu trnh i iu tra thc t ti a bn, TV phi xem li s th t nh, s th t h trn s v bng k xem c ng l ngi nh v s th t h m mnh nh n iu tra khng. - Trc khi tin hnh phng vn ghi phiu, TV xc nh h v tn ch h xem c trng vi h v tn ch h dc ghi trn bng k hay khng. Trng hp khng trng th gii quyt nh hng dn Chng IV, Phn B Cch ghi trang ba ca phiu . Sau khi kt thc phng vn ghi phiu cho mi h v trc khi ri h i n h tip theo, TV phi ghi s nhn khu thc t thng tr v s n ca h iu tra c vo cc ct 8, 9 tng ng (xem Ph lc 2) bit l ngi nh v h  c iu tra. Ct 10 dng ghi nhng im cn lu khi iu tra h . Sau khi kt thc iu tra, TV phi kim tra s v bng k xem tt c cc dng cc ct 8, 9 trn bng k c ghi cho y cha. Nu cn h no cha c ghi chp vo bng k th phi kim tra li phiu iu tra xem h  c iu tra cha. Nu iu tra th ghi tip vo bng k, cn nu cha th phi n h iu tra b sung cho . CHNG III MT S NGUYN TC V QUY NH CHUNG V PHNG VN V GHI PHIU Phng vn l mt ngh thut v khng c coi l mt vic lm my mc. Mi cuc phng vn cho ta mt ngun thng tin mi, v th n to nn s hng phn cho iu tra vin (TV). Ngh thut phng vn pht trin qua thc t, nhng TV cn tun theo mt s nguyn tc nht nh. Trong phn ny, bn s c hng dn cch tip cn vi i tng iu tra thc hin thnh cng mt cuc phng vn. TV phi n tng h hi ch h v tng nhn khu thc t thng tr ca h ghi vo phiu iu tra. Ch h hoc mt thnh vin l ngi ln bt k ca h c kh nng tr li cc cu hi trong phiu c th c chn lm ngi tr li thch hp phng vn h. Nu ngi tr li khng bit mt thng tin no khi phng vn h th TV c th hi cc thnh vin khc ca h thu thp thng tin. Nu ngi i din ca h khng nh chnh xc v mc no ca mt thnh vin trong h, th TV hi trc tip thnh vin . Trng hp ngi i vng th TV hn (ngy, gi) tr li h hi trc tip ngi . Ch trong trng hp h khng c mt thnh vin l ngi ln no th bn hn quay li h vo thi gian khc. i vi nhng cu hi v lao ng - vic lm v v lch s sinh th TV phi gp v phng vn trc tip cc i tng thch hp, khng c phng vn gin tip qua bt k mt ngi no khc. TV phi xc nh c tng s ngi thc t thng tr (TTTT) ca h trc khi hi v ghi cc thng tin cho tng ngi vo phiu iu tra. Vic phng vn phi c tin hnh cho tng ngi mt, u tin l ch h; tip n l chng/v, con , con ring ca v (hoc chng) ch h, con du/r/nui, cha/m ca ch h, cui cngl nhng ngi c quan h gia nh khc v nhng ngi khng c quan h gia nh vi ch h. Khi hi cn ni chm v r, t cu hi nh in trn phiu, phi hi ng theo Quy trnh phng vn . Khng gii thch di dng hoc gi cu tr li. Tuy nhin, cn lu rng, v hu ht TV l ngi a phng, nn cn trnh my mc khi t cu hi. V d, khi TV bit chc chn gii tnh ca TT, th khng cn nhc li cu hi [TN] l nam hay n? Trong mt s trng hp, c th a ra nhng cu hi ph nhn c cu tr li chnh xc, nhng phi m bo khng lm sai lc ca cu hi gc. I. XY DNG MI QUAN H TT VI NGI TR LI L mt TV, cng vic u tin ca bn l xy dng mi quan h tt vi ngi tr li. Khi bt u cuc phng vn, bn v ngi tr li l nhng ngi xa l vi nhau. n tng u tin ca ngi tr li i vi bn s nh hng n thin ch hp tc ca h. Cn lu th hin c ch thn thin ngay t u bng li t gii thiu v bn thn. 1. Gy n tng tt ban u Khi bt u tip cn vi ngi tr li, hy c gng lm cho h cm thy d chu. Vi nhng t ng c chn mt cch cn thn, bn s a ngi tr li vo trng thi tm l thoi mi cho cuc phng vn. Hy m u phng vn bng mt n ci v li cho nh "Cho anh/ch" ri t gii thiu. Mt li gii thiu tt c th l: "Tn ti l..., ti l i din ca Ban Ch o Tng iu tra Dn s v Nh Trung ng. Chng ti ang tin hnh mt cuc Tng iu tra Dn s v Nh trn phm vi ton quc. Ti mun hi anh/ch mt vi cu hi". 2. Hy t nh khi tip xc vi TT Khng nn t thi rt r v khng nn s dng nhng cu nh "Anh/ch c bn lm khng?", "Anh/ch c dnh c vi pht khng?" hoc "Anh/ch c th tr li mt vi cu hi khng?". Nhng cu hi nh vy s gy ra s t chi trc khi bn m u. Tt hn l ni vi ngi tr li: "Ti mun hi anh/ch mt vi cu hi v dn s" hoc "Ti mun c ni chuyn vi anh/ch mt lt". 3. Nhn mnh s gi gn b mt cc cu tr li khi cn thit Nu ngi tr li lng l tr li cc cu hi hoc hi cc thng tin s c s dng lm g, hy gii thch rng thng tin thu thp s c gi kn v tt c nhng thng tin ny s c tng hp li vit mt bo co chung cho c nc. ng bao gi k li cc cuc phng vn khc hoc a cc phiu iu tra ghi cho TV khc hoc t trng xem trc mt ngi tr li hay bt k ngi no khng c trch nhim. 4. Tr li thng thn bt k cu hi no ca ngi tr li Trc khi ng c phng vn, ngi tr li c th hi bn mt s cu hi v cuc iu tra hoc ti sao h li c chn phng vn. Ngi tr li cing c th quan tm v di thi gian phng vn. Trong trng hp ny hy ni rng cuc phng vn cho c h thng ko di 30 pht. Hy ni r l bn vui lng tr li vo dp khc nu lc TT khng tin tr li cu hi. 5. Ch nn phng vn mt mnh i tng iu tra c nhn S c mt ca ngi th 3 trong lc phng vn c nhn c th lm cho ta khng nhn c cc cu tr li chn tht. Do , iu quan trng l phng vn c nhn nn tin hnh ring v tt c cc cu hi u do chnh ng s tr li. II. NHNG LI KHUYN KHI TIN HNH PHNG VN 1. m bo tnh khch quan trong qu trnh phng vn Hu ht nhn dn thng lch s v mun a ra nhng cu tr li m bn thch nghe. V vy iu quan trng l bn nn gi c tnh khch quan khi t cu hi. ng bao gi th hin qua nt mt hoc ging ni cho ngi tr li ngh) rng h tr li ng hoc Sai i vi mi cu hi ca bn. ng bao gi cng nhn hoc ph nhn bt k cu tr li no ca TT. Nu cu tr li cha r rng, hy c gng thm d mt cch t nh bng cch t cu hi nh: "Anh/ch c th gii thch thm cht na khng?" hoc "Ti nghe cha r, anh/ch lm n ni li cho ti mt ln na". 2. ng bao gi gi cu tr li Nu cu tr li ca ng s khng ph hp vi cu hi, ng gi nh: "Ti ngh) anh/ch c ni rng.... c phi khng?". Trong nhiu trng hp, h s ng ngay vi li gii thch ca bn, mc d thc cht h khng ngh) nh vy. Tt nht l bn nn t cu hi thm d sao cho chnh TT a ra cu tr li thch hp. ng bao gi c cc phng n tr li in sn bng ch in hoa phn ghi cu tr li cho TT nghe, ngay c khi h cn lng tng cha tr li. 3. ng thay i t ng hoc trnh t cc cu hi Cn dng ng t ng v trnh t ca cc cu hi trong phiu iu tra. Nu ngi tr li hiu lm cu hi, bn nn nhc li cu hi chm v r. Nu ngi tr li vn khng hiu, bn nn din t li cu hi, nhng thn trng ng lm thay i ca cu hi gc. 4. X l kho vi nhng ngi tr li lng l S c nhng trng hp ngi tr li ni n gin l "Ti khng bit" hoc a ra mt cu tr li khng ph hp, hoc t chi tr li. Trong nhng trng hp , bn nn c gng khi phc li s hng th ca TT trong cuc i thoi. V d, nu bn nhn thy TT xu h hoc bi ri, c gng lm cho TT ht xu h hoc bi ri trc khi hi cu sau. Hy dnh mt lt ni chuyn v nhng iu khng lin quan n cuc phng vn (V d: hi v thnh ph hoc xm lng ni TT ang , tnh hnh thi tit, cc cng vic hng ngy ca TT, v.v...). Nu TT tr li cc cu hi khng ph hp hoc qu di, ng ngt li h t ngt hoc th bo, m hy lng nghe iu h ni, ri kho lo hng h v cu hi gc. Nn gi c bu khng kh tt trong sut cuc phng vn, trong ngi tr li coi TV nh mt ngi bn chn thnh v TT c th ni ht mi iu m khng thy xu h hoc bi ri. 5. ng to ra s mc cm Khng c to ra nhng mc cm v mt nng lc v s hiu bit ca ngi tr li. ng cho rng nhng ph n nng thn hoc nhng ngi hc vn thp th km hiu bit. Mt khc, nn nh rng s cch bit gia TV v ngi tr li c th nh hng n cuc phng vn. Bn nn t thi v li ni sao cho TT cm thy d chu v thoi mi khi ni chuyn vi bn. 6. Khng phng vn vi vng Hy c cc cu hi mt cch thong th m bo ngi tr li hiu c h ang c hi v vn g. Sau khi t ra cu hi nn dng li v dnh thi gian cho ngi tr li suy ngh). Nu ngi tr li cm thy b hi thc hoc khng cho h c by t quan im ring ca mnh, th TT c th tr li "Ti khng bit" hoc a ra mt cu tr li khng chnh xc. Nu bn cm thy TT tr li thiu suy ngh), ch mun cho xong cuc phng vn, hy ni vi TT rng: "Khng c g phi vi, kin ca anh/ch rt quan trng, xin anh/ch xem xt cu tr li tht cn thn". III. CC QUY NH CHUNG HON THNH PHIU IU TRA thu c nhng thng tin cn thit, bn cn bit cch hi ca tng cu hi nh th no, thng tin g m cu hi mun thu thp v lm th no vt qua nhng kh khn ny sinh trong qu trnh phng vn. Bn cing cn phi hiu lm th no ghi ng cc cu tr li ca i tng iu tra v lm th no tun th cc cu trc c bit ca cu hi. Phn ny ca s tay c thit k cc bn lm quen vi phiu iu tra. 1. Nu cc cu hi iu quan trng l bn nn t cu hi ng nh c in trong phiu. Khi hi, cn ni chm ri v r rng sao cho i tng iu tra khng gp kh khn trong vic nghe v hiu cu hi. C lc, bn cn c li cu hi i tng iu tra hiu r. Trong trng hp nh vy, khng c thay i t ca cu hi, m c ng nh chng c vit. Cn ch rng, tt c cc hng dn cho iu tra vin c in bng CH IN HOA , trong khi cc cu hi c in bng CH IN THNG . Nu sau khi bn c li cu hi, i tng iu tra vn khng hiu, bn c th sa li cu hi. Tuy nhin, bn cn ht sc thn trng khi sa li t, sao cho khng thay i ngh)a gc ca cu hi. Trong mt s trng hp, bn cn t thm cu hi ph c th thu c cu tr li chnh xc ca i tng iu tra (chng ti gi l cu thm d). Nu bn thc hin iu ny, bn cn cn thn s thm d ca bn mang tnh khch quan v khng gi cu tr li cho i tng iu tra. Vic thm d nn va t nh va kho lo, v n s l mt thch thc quan trng nht i vi bn vi t cch l iu tra vin. Phiu c thit k dng chung cho c i tng iu tra l nam cing nh n, gi cing nh tr. Do cn s dng i t nhn xng sao cho ph hp vi hon cnh thc t. 2. Ghi cu tr li Phiu c thit k p dng cng ngh qut. TV v t trng s s dng bt ch v ty ghi thng tin vo phiu. Cn vit sao cho nt ch u v r, trnhlm gy rut ch, ghi cc ch s ng nh mu trn trang ba. Trong phiu iu tra c cc k hiu c bit sau: a). vung nh: ch c gch cho x trong phm vi ca . V d: EMBED Visio.Drawing.11 b). to: ghi 1 ch s vo trong mi , ch ghi mt cch r rng, chn phng, ng vi mu. V d: 4. [TN] sinh vo thng, nm dng lich no? THNG 0 I NM 2 0 0 5 c). Cc dng k lin nt c s dng ghi thng tin vo . V d: TNH/THNH PH: Hi Dng HUYN/QUN/TH X/THNH PH THUC TNH: Gia Lc d) Cc mii tn chuyn, biu th cu hi tip theo cn chuyn n tng ng. V d: I7. Hin nay [TN] ang i hc, thi hc hay cha bao gi i hc ph thng?ANG HC PH THNG.................I THI HC PH THNG............2 CHA I HC PH THNG& ........3 C20C bn loi cu hi c s dng trong phiu iu tra: 1) Cu hi vi cu tr li m ho trc, cn gi l cu hi ng; 2) Cu hi vi cu tr li khng c m ho, cn gi l cu hi m; 3). Cu hi va ng va m; 4) Cu hng dn chuyn. Sau y trnh by chi tit tng loi cu hi: 2.1 Cu hi vi cu tr li m ho trc i vi mt s cu hi, chng ta c th d on trc cc cu tr li. Cc cu tr li cho loi cu hi ny c lit k trong phiu. ghi cu tr li ca i tng, bn ch cn gch cho x vo cc vung nh in sn km sau m s. Du hiu nhn bit cc cu hi ng l cu m trong phn tr li c mt danh sch la chn tng ng vi cc s v mt vung nh bn cnh, c hoc khng c dng k lin ( ghi cu tr li KHC ). V d: Cu hi ng ch c s v cc vung nh: I0. Cch y I nm, ni thng tr ni trn l x hay phng, th trn? PHNG/TH TRN I X 2 b) Cu hi ng c s, vung nh v phn ghi trng hp KHC dng k lin dnh sn (gi l m KHC ) Trong mt s trng hp, cu hi ng c m KHC . M KHC s c chn khi cu tr li ca i tng khc vi tt c cc cu tr li c lit k cho cu hi ny. Trc khi s dng m KHC , bn cn m bo rng, cu tr li khng th a vo bt k loi no lit k. Khi bn chn m KHC cho mt cu hi c th, bn ng thi phi vit cu tr li ca i tng vo dng k lin dnh sn. Nu cn ch nhiu hn, bn c th vit vo l phiu. I4. Ting ni thng dng hng ngy trong gia nh ca [TN] l g? TING VIT (KINH) I CI7 KHC 2 Ty _________________________________ (GHI C TH)c) Cu hi ng c s, vung nh v hng dn chuyn I7. Hin nay [TN] ang i hc, thi hc hay cha bao gi i hc ph thng?ANG HC PH THNG.................I THI HC PH THNG............2 CHA I HC PH THNG& ........3 C202.2 Cu hi vi cu tr li khng m ho trc (Cu hi m) C nhng cu hi khng th m ho trc. Khi ghi cu tr li cho nhng cu hi ny, bn phi vit cu tr li ca TT vo phn c dnh sn. Thng thng, bn phi in s, ngy thng vo cc cho, hoc vit ch vo dng k lin. Du hiu nhn bit loi cu hi ny l trong phn tr li ca cc cu hi c cc to v dng k lin. Cn ch rng, nu cu tr li c s ch s t hn so vi s m c th bn phi vit thm cc s 0 pha trc. V d, nu cu tr li l 8 th ghi 0 v 8 vo ni c 2 m. V d: a) Cu hi m ch c to 4. [TN] sinh vo thng, nm dng lch no?THNG 0 8 NM.... I 9 7 9b) Cu hi m c to v dng k lin 6. [TN] thuc dn tc no? Kinh (TN DN TC)Ch : Cu hi m s 6 c c dng k lin v to, TV ch c ghi vo dng k lin, cn cc m trng (do cp tnh, thnh ph ghi m sau). 2.3 Cu hi va ng va m y l cu hi kt hp c 2 loi cu hi ni trn. Khi ghi cu tr li cho nhng cu hi ny, bn phi gch cho x vo cc vung nh v ghi cu tr li vo cc to. Du hiu nhn bit loi cu hi ny l trong phn tr li ca cc cu hi c c cc vung nh v cc to. V d: 56. Ngi nh c a vo s dng vo nm no?TRC NM I975 I T NM I975 N NM I999 2 T NM 2000 N NAY 3 2002.4 Hng dn chuyn C hai loi hng dn chuyn, mt l cc mii tn hng dn chuyn trong phn tr li ca cc cu hi ng v, hai l cu kim tra c hng dn chuyn. Du hiu nhn bit hng dn chuyn i vi cu hi ng l cc mii tn trong phn tr li ca cc cu hi ng. V d: I7. Hin nay [TN] ang i hc, thi hc hay cha bao gi i hc ph thng?ANG HC PH THNG................I THI HC PH THNG............2 CHA I HC PH THNG& ........3 C20i vi cu kim tra, TV phi kim tra mt iu kin c th, nu iu kin c p ng th chuyn n cu ch nh, ngc li s chuyn n mt cu khc. L do phi c cc hng dn chuyn l khng phi hi nhng cu khng thch hp. Du hiu nhn bit loi hng dn chuyn ny l nhng cu c bi nn mu xm v c ch in hoa. V d: I9. KIM TRA CU I8: NU LP <= 5 CU 20, CN LI CU 21Ch : Khi kim tra mt iu kin no , TV phi quay n cu c ghi thng tin cn kim tra xem xt ( v d trn l phi quay li Cu 18). Khng c da vo tr nh, hoc phn on, v iu c th gy nhm ln. IV. SA LI Cng ngh qut l nhn dng k t bng quang hc theo ta xc nh trc. Tc l my tnh ghi nh nhng ta m  c th c thng tin (trong trng hp ca chng ta, l v tr ca cc vung nh v cc to). Khi qut phiu iu tra, my qut nhn dng k t ghi nhng v tr v bin thnh thng tin theo quy nh ri ghi vo b nh. V vy, thng tin thu thp c phi ghi ng vo cc v tr quy nh trc. iu quan trng l bn phi in cu tr li r rng v ng. i vi nhng cu hi c m ho, bn phi m bo rng mnh cn thn nh du x v tr ng m tr li. i vi cu tr li m, vic ghi cu tr li phi r rng, d c, s ghi trong m phi ng mu. Nu bn mc li khi in vo vung nh hoc to, th bn ty sch cc thng tin ghi sai v dng bt ch kim vit li thng tin ng theo quy nh. V. KIM TRA CC PHIU IU TRA HON THNH Sau khi kt thc phng vn, bn phi kim tra li phiu iu tra i vi tng ngi trong h m bo mi cu hi thch hp u c hi, v cc cu tr li c ghi mt cch chnh xc, hp l (bao gm cc thng tin chung cho c h). Bn phi kim tra cn thn cu tr li ca tng cu hi. Kim tra xem bn tun th ng bc chuyn khng v bn c b qun on no khng. Nu cn thit, bn cn kim tra cu bn vit v phn loi cu tr li. Bn phi kim tra li phiu TRC KHI BN RI KHI H, nu bn cn hi li i tng mt cu hi no , bn vn c th thc hin c. Bn cn kim tra tnh logic ca cc thng tin tr li ca tng nhn khu v gia cc nhn khu thc t thng tr trong h v nhng ch tiu c lin quan. Trn thc a, nu pht hin nhng trng hp nu di y th phi i kim tra thc t xc minh v sa li ngay: Kim tra tnh logic v tui gia cc thnh vin trong h - M phi hn ngi con u t nht 13 tui. V Vit Nam, ngi ph n hu nh khng c kh nng sinh con trc tui 13. - Hai ngi con sinh lin k nhau phi cch nhau t nht 8 thng (tr trng hp sinh i, sinh ba,...). V mt ngi ph n thng ch c kh nng mang thai t nht 1 thng sau khi sinh con, v thi gian mang thai t nht l 28 tun (7 thng). V vy, hai ngi con sinh k tip nhau phi cch nhau t nht 8 thng. Kim tra tnh logic gia tui vi trnh vn ha v trnh chuyn mn k thut Mt ngi mi 10 tui khng th hc lp 8. Thng thng mt a tr bt u i hc khong 5 n 6 tui. Nu a tr hc mi nm mt lp th khi 10 tui, n cing ch c th hc n lp 5 hoc lp 6 l cao nht. - Mt ngi t c trnh i hc thng phi trn 20 tui. Ni chung, t trnh i hc, mt ngi thng phi hc 12 nm hc ph thng v t nht 4 nm hc bc i hc. Nh vy, ngi phi hc tt c l 16 nm. Nu ngi i hc t khi 5 tui, th thng cing phi 21 tui mi t c trnh i hc. VI. KIM TRA KT QU IU TRA TRONG NGY Cui mi ngy iu tra, TV phi kim tra li tt c cc phiu iu tra c trong ngy xem trang ba ca phiu ghi y v chnh xc cha, kim tra li cc tiu thc ghi trong phiu m bo y , chnh xc v hp l cha, sp xp cc phiu hon chnh theo s th t h t nh n ln. ring v ghi chp li nhng phiu cn c sai st, lp k hoch tr li h hon thin nhng phiu ny. CHNG IV HNG DN CCH HI V GHI PHIU IU TRA A. GII THIU PHIU IU TRA Phiu Tng iu tra Dn s v Nh gm 2 loi: 1 loi dng cho iu tra ti cc a bn mu v 1 loi dng cho iu tra ton b dn s. Phiu dng cho iu tra mu gm 4 phn: (i) Trang ba, (ii) Thng tin v dn s, (iii) Thng tin v ngi cht v (iv) Thng tin v nh . Bn phn ny c ng thnh mt tp Phiu Tng iu tra Dn s v Nh 2009 dy 12 trang A4 c nh s trang. Cc cu hi cing c nh s lin tc t Cu s 1 n Cu s 62. Phiu dng cho iu tra ton b gm 3 phn: (i) Thng tin nh danh, (ii) Thng tin v dn s, v (iii) Thng tin v nh . Ba phn ny c b tr trong 1 trang A3 c nh s trang, gm mt s cu hi c ly t phiu iu tra mu. im ch quan trng trong mi tp phiu l trn u ca cc trang l in lp li mt s thng tin phn nh danh: x/phng/th trn, BT s, h s v tp phiu s. S d) phi lp li nh th v thng tin t phiu c qut vo my tnh theo tng t (gm 2 trang). Nu khng lp li nh th, th my tnh s khng th nhn bit c t ny l ca h no, thuc a bn s my v x/phng/th trn no. V vy, vic ghi li mt s thng tin nh danh ln u cc trang l l bt buc i vi iu tra vin. B. CCH GHI TRANG BA CA PHIU I. Phn LU Ngoi mt s iu nhc TV v ghi phiu, phn ny quy nh mu ch s ghi vo cc to trong phiu iu tra. Phn ln thng tin trn phiu c ghi di dng s thp phn, nn vit cc ch s theo ng mu l rt quan trng, gip vic c thng tin bng cng ngh qut chnh xc. V vy, TV phi dnh thi gian, nht l trong nhng ngy tp hun, tp vit cc ch s, ng thi dnh thi gian c my iu lu vi cc biu tng i km ph hp v n tng. II. Phn NH DANH . Vic ghi nh danh l n gin, gm ghi thng tin vo dng k lin v ghi m s vo cc to. 1. Dng "Tnh/thnh ph", "Huyn/qun/th x", "X/phng/th trn": Ghi tn tnh (hoc thnh ph); tn huyn (hoc qun/th x/thnh ph trc thuc tnh); tn x (hoc phng/th trn) vo dng k lin tng ng. (V d: TNH/ THNH PH: H Ni ) . TV s dng Danh mc cc n v hnh chnh mi nht ca Tng cc Thng k ghi thng tin vo cc m tng ng vi cc dng "Tnh/thnh ph", "Huyn/qun/th x", "X/phng/th trn". 2. Dng "a bn iu tra s" v "Tn a bn iu tra": TV ghi s ca a bn iu tra vo ba m dnh sn v tn (a ch) ca a bn iu tra vo dng k lin tng ng. S v tn ca a bn iu tra ghi trn trang ba ca phiu phi thng nht vi s v tn ca a bn iu tra c ghi trn Bng k s nh, s h, s ngi v S a bn iu tra m TV c t trng giao. 3. Dng Thnh th/Nng thn : Ghi m thnh th = I hay nng thn = 2 vo to dnh sn. Lu : TV nn ghi cc thng tin mc 1, 2 v 3 nu trn trc khi ti tng h iu tra. 4. Cc dng "H s", "H v tn ch h": TV hi h v tn ch h ri i chiu cu tr li vi h v tn ch h, s th t h ghi trong bng k. Nu trng nhau, TV ghi h v tn ch h vo dng k lin tng ng, ghi s th t h vo ba m dnh sn thuc dng H s . Trng hp cu tr li khc vi ch h ghi trn Bng k s nh, s h, s ngi , TV hi xc nh ngi ch h chnh thc ca h ny v sa li bng k. 5. Dng a ch ca h : Ghi thng nht vi a ch ca h c ghi trong bng k. Thng thng, a ch ca h chnh l a ch thng dng gi th. 6. Dng Tng s ngi trong h , Tng s nam , Tng s n : Sau khi kt thc phng vn v kim tra phiu hon thnh, TV m tng s ngi trong h ghi vo hai m dnh sn tng ng vi dng Tng s ngi trong h , m v ghi s nam ca h vo 2 m tng ng vi dng Tng s nam , m v ghi s n ca h vo 2 m tng ng vi dng "Tng s n". TV khng c nhn vo dng S th t dng cui cng trong phiu iu tra ghi cho dng Tng s ngi trong h . 7. Dng y l tp phiu s EMBED Visio.Drawing.11 trong EMBED Visio.Drawing.11 tp phiu : Mc ny ch c ghi sau khi TV hon thnh phng vn. Mi tp phiu c thit k ghi cho 6 nhn khu, mi nhn khu mt ct. Nu h c trn 6 nhn khu thc t thng tr, th TV phi dng t 2 t phiu tr ln. V d: - Mt h ch dng 1 tp phiu th ghi mc ny nh sau: y l tp phiu s trong tp phiu - Mt h khc dng 2 tp phiu th ghi mc ny nh sau: Tp th nht ghi: y l tp phiu s trong tp phiu Tp th hai ghi: y l tp phiu s trong tp phiu 8. Dng Bt u phng vn v Kt thc phng vn : Ghi gi theo cch m 24 gi/ngy, ghi ngy v thng theo dng lch, khng cn ghi nm. (gia ngy v thng c du gch xin). V d: BT U PHNG VN: 9 GI 20 PHT, NGY 15/12. III. Phn K XC NHN Trong cuc TTDS v Nh , thng tin chung ca h c thu thp thng qua phng vn ch h hay mt thnh vin l ngi ln c hiu bit v cc thnh vin khc trong h. Thng tin v ph n 15-49 tui th phi hi trc tip ngi ph n . Cing vy, thng tin v vic lm v tht nghip i hi TV phi phng vn trc tip tng nhn khu thc t thng tr trong h t 13 tui tr ln. V vy, mt ln vo h c th cha hon thnh phng vn v ghi phiu cho h ngay c. Khi , TV c yu cu quay li thm 1, 2 ln na tip tc phng vn v ghi phiu. Phn K XC NHN c ghi sau khi hon thnh phng vn. i). H tn v ch k ca ch h: Sau khi kt thc phng vn, TV cn kim tra cht lng ghi phiu, c li cho ch h nghe ri ngh ch h ghi h v tn ri k tn trn dng k lin dnh sn. ii). H tn v ch k ca TV: TV ghi h tn v k tn trn dng k lin dnh sn. iii). H tn v ch k ca t trng iu tra: Sau khi nhn bn giao, kim tra v nghim thu phiu iu tra hon thnh t TV, t trng iu tra ghi y h v tn ri k tn mnh trn dng k lin dnh sn. IV. Ch : Nu h phi dng t 2 tp phiu tr ln, th t tp th hai tr i, TV vn phi ghi y cc thng tin t mc Tnh/thnh ph n mc a ch ca h , v mc y l tp phiu s ...., trong..... tp phiu ca phn nh danh nh ghi trn tp phiu th nht, cc mc cn li b trng, ng thi ghi STT ngi dng trn cng ca phiu cho lin tc vi t phiu lin k trc . C. CCH HI V GHI CC CU HI TRONG PHIU PHN 1: THNG TIN V DN S Trnh t hi v ghi nh sau: - Hi v ghi h, tn tng ngi Cu 1, quan h ca ngi vi ch h Cu 2 v gii tnh ca tng ngi Cu 3. Hi v ghi cho 3 cu ny ng thi cho tng thnh vin l nhn khu thc t thng tr (NKTTTT) ca h. Sau hi v ghi cc cu cn li theo tng ngi (theo ct). - Ghi h v tn cc nhn khu TTTT ca h km theo s th t vo tng ct. Cc nhn khu TTTT ca h phi ghi theo s th t lin tc t s 01 , 02 , ... cho n thnh vin cui cng ca h, khng c cch qung. Ngi mang s th t 01 dnh ring ghi cho ch h. Sp xp cc thnh vin ca h theo trt t Cu 2: ch h, v/chng, con (), chu ni/ngoi, b/m (), quan h gia nh khc v cui cng l khng quan h gia nh vi ch h. Nu v l do no m TV ghi sai phi hy b mt (hay nhiu) ct th phi ghi li s th t dng trn cng cho lin tc. Trng hp 1 h phi dng trn 1 tp phiu, th t tp phiu th 2 tr i, TV phi sa li s th t cho ph hp vi s th t cui cng ca t phiu lin k trc . Phn iu tra nh , phn iu tra v cht (i vi cc a bn iu tra mu) ca nhng h phi dng t 2 tp phiu tr ln phi c ghi tp phiu cui cng. - Sau khi ghi xong S th t v H v tn cho tng ngi vo trang th nht, TV ch cn chp li Tn v s th t ca mi ngi vo ct tng ng vi Tn v s th t ca h cc trang tip theo. Vic ghi li tn v s th t ca mi ngi trong h u cc trang l bt buc i vi iu tra vin. Cu 1 n Cu 7: Hi tt c cc nhn khu TTTT ti h. Cu 1: H v tn ca tng ngi TTTT trong h. TV phi ghi b sung nhng ngi trong h ang i cng tc, hc tp hay lao ng c thi hn nc ngoi (nu c). xc nh chnh xc s nhn khu TTTT ca tng h, TV phi vn dng mt cch ng n nhng quy nh v nhn khu TTTT v phm vi, i tng iu tra nu Chng II, thng qua vic s dng Quy trnh phng vn (Ph lc 3) hi. H v tn (k c tn m) ca tng ngi TTTT trong h phi c ghi r rng bng ch thng c du trn cc dng k lin dnh sn. Trng hp tr em mi sinh cha kp t tn th TV ghi h ca b (hoc m) ca chu b km theo ba du chm (...). Ch : (i). Mi ngi ch c mt ni thng tr; (ii). Ni thng tr l a ch m mt ngi ang hoc c nh  t 6 thng tr ln. (iii). nhng huyn bin gii, mt s dn tc t ngi c tp qun du canh, du c, TV cn lu hi v ghi ht s nhn khu tm vng trong thi gian iu tra. V d: I. Xin ng/b cho bit h v tn ca tng ngi thng xuyn n ng ti h, bt u t ch h? Ngoi s ngi ng/b va khai, h ta c cn ai ang hc tp, cng tc hay lao ng c thi hn nc ngoi khng? Nguyn Vn An __________________________ ___________________________ ___________________________ Cu 2: [TN] c quan h th no vi ch h? Ch h lun c ghi m s 1 tp phiu th nht. + Ch h: l ngi i din ca h c cc thnh vin trong h tha nhn. + V/chng: (xem cch hi v ghi Cu 24). Ghi ch: Nu mt ngi c t 2 v (chng) tr ln cng sng chung trong mt h, th nhng ngi ny u c xc nh l v (chng) ca ch h. + Con : L ngi con do chnh ch h sinh ra. + Chu ni/ngoi: L ngi chu ni/ngoi ca ch h. + B/ m : L b (m) ca ch h. + Quan h gia nh khc: C quan h gia nh nhng khng phi l v/chng, con hay b/m , chu ni/ngoi. V d: b m nui, b m v/chng, con ring ca v/chng, anh/ch em rut, ngi c quan h h hng, v.v& + Khng quan h gia nh: Nhng ngi c quan h vi ch h khc vi cc quan h nu trn. V d: Bn ca con, ngi thu gip vic gia nh (-sin), v.v& . Cu 3: [TN] l nam hay n? i vi nhng TT c phng vn trc tip, th TV c th d dng xc nh ngi l nam hay n chn m thch hp. Tuy nhin, i vi cc chu nh v nhng ngi i vng, TV khng c da vo tn m suy on ngi l nam hoc n, m phi hi ch h. Cu 4: [TN] sinh vo thng, nm dng lch no? Thng v nm sinh phi ghi theo dng lch. Nu TT nh thng, nm sinh theo dng lch, ghi thng, nm vo cc dnh sn tng ng. Trng hp TT ch nh thng, nm sinh theo m lch, th xem Bng i chiu nm m lch v dng lch (Ph lc 4) ghi. Lu : Nm dng lch thng n trc nm m lch hn 1 thng, nn khi chuyn thng sinh t m lch sang dng lch, TV cn ly thng theo m lch cng thm 1. Nh vy, nhng ngi sinh t thng ging n thng mi mt ca nm m lch no , th chuyn t nm m lch sang nm dng lch tng ng trong bng i chiu. Nu sinh vo thng chp (thng 12) nm m lch th phi chuyn sang thng 1 ca nm dng lch sau. Nu ngi tr li khng nh r thng sinh, th dng nhng cu hi thm d: Sinh vo ma no trong nm? Sinh trc hay sau Tt, Thanh Minh? Sinh trc hay sau ngy min Nam hon ton gii phng, v.v...? ngi tr li hi tng. Qua , TV c th xc nh c tng i st thng sinh, hoc t nht cing c th xc nh c thng sinh xy ra trc, trng hay sau thng iu tra. Nu sau khi t thm nhng cu hi thm d m TT vn khng th nh c thng sinh, th ghi s 98 2 m tng ng v hi nm sinh ca TT. Nu TT nh nm sinh, th ghi nm vo bn m dnh sn. V d: Nu nm sinh l 1954, th ghi s 1954 . Nu TT khng nh nm sinh theo dng lch m ch nh nm sinh theo m lch (nh nm T, Su, v.v...) th dng Bng i chiu nm m lch v dng lch (Ph lc 4) xc nh nm dng lch tng ng. Ch , khi i chiu xc nh nm dng lch c th chnh lch ti 12 nm nn cn hi thm Nm nay [TN] khong bao nhiu tui? hoc kt hp vi quan st din mo xc nh nm sinh chnh xc, trnh nhm ln. Phi c gng t thm nhng cu hi thm d thu thp c nm sinh. Nu cc cu hi thm d vn khng c kt qu, th hi s tui trn (khng tnh tui m) ca ngi  chuyn thnh nm sinh tng ng. Khng c ghi m khng xc nh (9998) cho nm sinh. V d: mt ngi khai l 54 tui trn th quy i thnh nm sinh nh sau: 2007 54 = 1953. Khi TT khng th nh tui ca mnh th TV c th tham kho cc h s, giy t, ti liu lin quan hoc trao i thm vi cc thnh vin khc trong h ghi tui, hoc phi thm d c lng tui. C th thm d theo 3 cch nh sau: i) Hi TT kt hn hoc c ngi con u khi bao nhiu tui. Sau c lng tui ca TT cn c vo di hn nhn hoc tui ca ngi con u. V d: Nu TT ni rng ch ta/anh ta c ngi con u lc 23 tui v ngi con u nay 12 tui, th TT hin nay khong 35 tui. ii) So snh tui ca TT vi tui ca mt ai trong h hoc tui ca nhng ngi xung quanh m h bit chnh xc tui ca ngi ny. iii) Xc nh tui ca TT cn c vo thi im ca nhng s kin quan trng nh: sinh trc hay sau cc s kin chin tranh, li lt, ng t, thay i th ch chnh tr ,... khong bao lu, t xc nh tui ca TT. Nu cc bin php thm d tui khng c kt qu th TV phi c lng tui cho TT thng qua trc tip quan st TT, tc l quan st b ngoi, tui ca cc con ca TT, tui ca chng/v, ... c lng tui gn ng ca TT. Lu rng y l bin php bt c d) ch thc hin khi mi c gng thm d tui khng c kt qu. Cu 5: Hin nay, [TN] bao nhiu tui trn? y l mt trong nhng cu hi quan trng nht ca cuc tng iu tra v hu ht cc ch tiu iu tra u c phn tch theo tui. V vy, TV phi ghi c tui cho Cu 5, khng c b trng (thm ch ch l kt qu c lng gn ng). TV ghi tui ca TT theo s nm trn theo dng lch (cn gi l tui trn - mi tui trn bng 12 thng dng lch) vo 2 to dnh sn. Ch thm s 0 vo to bn tri cho nhng ngi di 10 tui. Quy c, nhng ngi t 95 tui tr ln th ghi 95 . V d: Mt ngi khai l 9 tui th TV ghi nh sau: 5. Hin nay, [TN] bao nhiu tui trn? TRN 95 TUI , GHI 95 TUI TRN .... Vic hi v ghi tui Cu 5 phi hon ton c lp vi ghi thng, nm sinh Cu 4, mc d chng c quan h ton hc rt cht ch. Tuyt i khng da thun ty vo thng tin Cu 4 tnh ra tui trn. Kim tra tnh hp l (l-gc) gia thng, nm sinh v tui trn: Sau khi ghi c tui cho TT vo Cu 5, TV cn kim tra tnh hp l gia tui ny v thng, nm sinh ghi Cu 4. Nu c mu thun, cn xc minh v sa cha. Trong cuc iu tra th, tui c xc nh ti thi im iu tra l 1/12/2007, nn ta c cc cng thc sau: (i) Khng bit thng sinh: Tui = 2007 Nm sinh (1) (ii) Trng hp bit thng sinh: - Thng sinh < 12: Tui = 2007 Nm sinh (2) - Thng sinh > hoc = 12: Tui = 2007 Nm sinh - 1 (3). V d: Mt ngi tr li l Ti sinh thng 3 nm 1941 , nhng n khi hi Cu 5, ngi ny li tr li l Nm nay ti 76 tui . Nh vy: - Hoc Cu 4 sai: nu 76 tui, th theo (2) phi sinh nm 1931; - Hoc Cu 5 sai: Nu sinh ng nm 1941, th cing theo (2), tui ca ngi ny l 66. Cu 6: [TN] thuc dn tc no? Ty vo cu tr li ca ch h hoc ngi i din ca h, TV ghi c th tn dn tc ca TT trn dng k lin dnh sn v m s dn tc tng ng vo 2 to. Hy s dng Danh mc cc thnh phn dn tc Vit Nam Ph lc 7 ghi chnh xc tn v m s ca dn tc . V d: 6. [TN] thuc dn tc no? Kinh (TN DN TC) Dn tc ca con phi khai theo dn tc ca ngi b (hoc m i vi con ngoi gi th hoc i vi nhng dn tc theo mu h ). Trng hp con nui: nu cha 18 tui th k khai theo dn tc ca b nui, nu ngi con  18 tui tr ln th do ngi con t xc nh dn tc cho mnh. Nhng ngi nc ngoi nhp quc tch Vit Nam, th ghi tn quc tch gc ca h. Cu 7a: [TN] c theo tn gio/o no khng? Cn c vo cu tr li ca TT, nu cu tr li l C th TV gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 1 , ng thi ghi tn tn gio (o) m TT tr li vo dng k lin dnh sn, v ghi m vo trng (theo Ph lc 8). Nu cu tr li l Khng (hoc tr li l Lng ) th TV gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 2 , sau chuyn sang hi Cu 8. Cu 7b: Nu theo cc tn gio sau, hi thm: Cu ny ch hi cho nhng ngi c gch vo s 1 Cu hi 7a, ng thi to c ghi 1 trong cc m 1,2,3,4,5 hoc 6 tng ng vi 6 tn gio: Pht gio, Cng gio, Tin lnh, Hi gio, Cao i hoc Ho Ho. 1. Pht gio: Phi hi xc nh xem TT  Quy y tam bo hoc c cp S ip cha. Nu  Quy y tam bo hoc c cp S ip , th TV gch cho vo tng ng vi m s 1 , nu cha th gch cho vo tng ng vi m s 2 . 2. Cng gio: Phi hi xc nh xem TT  Chu php ra ti cha. Nu  Chu php ra ti th gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 1 , nu cha th gch cho vo tng ng vi m s 2 . 3. Tin lnh: Phi hi xc nh xem TT  Chu php Bp tm cha. Nu  Chu php Bp tm th gch cho vo tng ng vi m s 1 , nu cha th gch cho vo tng ng vi m s 2 . 4. Hi gio: Trc ht, TV phi hi xc nh xem TT theo o Hi gio Ixlam hay Hi gio BNi. + Nu l Hi gio Ixlam: i vi nam, phi hi xem lm l Xu Nt (ct da quy u) cha. Trng hp lm l Xu Nt th gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 1 , nu cha th gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 2 . i vi n, phi hi xem lm l Xung tc (ct tc) cha. Trng hp lm l Xung tc th gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 1 , nu cha th gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 2 . + Nu l Hi gio BNi: Phi quan st v hi xc nh trong nh h c th Thn Ln khng. Nu c th gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 1 , nu khng th gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 2 . 5. Cao i: Phi hi xc nh xem TT c cp S cu o cha. Nu c cp S cu o th gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 1 , nu cha th gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 2 . 6. Pht gio Ho Ho: Phi hi xc nh xem TT c cp Th hi vin , trong nh c th Thn iu (ming vi mu hoc nu), v c treo nh Gio ch Hunh Ph S hay khng. Nu c t nht mt trong cc iu kin trn th gch cho vo m dnh sn tng ng vi m s 1 . Nu khng th gch cho vo m tng ng vi m s 2 . Cu 8: TV kim tra Cu 4 v 5 lc ra nhng ngi sinh trc thng 12/2006 (t 1 tui tr ln). Cu 9: Cch y 1 nm (vo thng 11/2006) [TN] thng tr u? Cch ghi c th nh sau: Ni thc t thng tr cch thi im iu tra 1 nm ch c th ri vo mt trong cc trng hp sau: (i). Cng x/phng/th trn: Nu ni thng tr cch y 1 nm ca TT l trong cng mt x/phng/th trn ( c ghi trn dng x/phng/th trn trn trang ba ca phiu iu tra) th TV gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 1 . (ii). X/phng/th trn khc trong cng huyn/qun/th x: Nu ni thng tr cch y 1 nm ca TT l thuc x/phng/th trn khc trong cng huyn/qun/th x hin ang c tr, th TV gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 2 . (iii). Huyn/qun/th x khc trong cng tnh/thnh ph: Nu huyn/qun/th x ni thc t thng tr ca TT cch y 1 nm v huyn/qun/th x hin ang c tr khc nhau, nhng trong cng mt tnh, thnh ph, th TV gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 3 , ng thi ghi c th tn huyn/qun/th x vo dng k lin dnh sn, b trng cc m. (iv). T tnh, thnh ph khc: Nu tnh, thnh ph ni thc t thng tr cch y 1 nm ca TT v tnh, thnh ph hin ang c tr khc nhau, th TV gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 4 , ng thi ghi c th tn tnh/thnh ph vo dng k lin dnh sn, b trng cc m. (v). nc ngoi: Nu ni thc t thng tr cch y 1 nm ca TT l nc ngoi, th TV gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 5 , sau chuyn sang hi Cu 11. Ch : Nu mt ngi no m ni TTTT cch y 1 nm khc vi ni TTTT ti thi im iu tra ca h, song tn ca ni hin thay i do thay i a gii hnh chnh hoc i tn n v hnh chnh, v.v& th TV ghi tn ca ni TTTT trc y ca h theo tn n v hnh chnh mi m khng ghi theo tn n v hnh chnh ci. Trng hp TT khng bit tn ni ci theo tn gi hin nay, th TV ghi tn ni theo li khai ca TT. i vi nhng ngi khng c ni TTTT vo ngy 30/11/2006, th ghi theo a ch ni h c mt vo ngy 30/11/2006. Cu 10: Cch y 1 nm, ni thng tr ni trn l x hay phng, th trn? Nu ni thng tr cch thi im iu tra 1 nm ca TT l phng hay th trn th TV gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 1 , cn nu ni ci l x th gch cho vo tng ng vi m s 2 . Lu : Nhng ni vo ngy 1/12/2006 vn l x, nay c cng nhn l th trn/phng th vn nh m s 2 Cu 11: TV kim tra Cu 4 v 5 lc ra nhng ngi sinh trc thng 11/2002 (t 5 tui tr ln). Cu 12: Cch y 5 nm (vo thng 11/2002) [TN] thng tr u? Cch ghi cho cu ny tng t nh Cu 9, nhng cch thi im iu tra 5 nm, tc l vo thng 11/2002. Cn c vo cu tr li ca TT m chn m tr li thch hp v thc hin theo hng dn chuyn. Cu 13: Cch y 5 nm, ni thng tr ni trn l x, phng hay th trn? Cch ghi cho cu ny tng t nh Cu 10, nhng cch thi im iu tra 5 nm, tc l vo thng 11 nm 2002 Lu : Nhng ni m thng 11/2002 vn l x, nay c cng nhn l th trn/phng th vn nh m s 2 Cu 14: Ting ni thng dng hng ngy trong gia nh ca [TN] l g? l ngn ng thng c s dng trong sinh hot hng ngy ca TT vi cc thnh vin trong h. Ty theo cu tr li ca TT m chn m tr li thch hp. Nu gia nh TT thng s dng ting Vit (Kinh) th TV gch cho vo tng ng vi m 1 , sau chuyn sang hi Cu 16. Nu ngn ng thng dng trong gia nh ca TT khc ting Vit (Kinh) th TV gach cho vo tng ng vi m s 2 , sau ghi c th ngn ng trn dng k lin dnh sn, b trng cc m. Cu 15: Kh nng ni ting Vit (Kinh) ca [TN] t trnh no? Cu ny ch dng hi cho nhng ngi tr li ting thng dng trong gia nh (Cu 14) khng phi l Ting Vit (Kinh). Kh nng ni ting Vit (Kinh) ca TT c chia thnh 3 cp : thng tho , cha thng tho , v khng ni c . Cn c vo cu tr li ca TT m chn m tr li thch hp. Cu 16: Hot ng no sau y m [TN] gp kh khn tnh n nay trn 6 thng? TV c v hi tng cu i vi tng hot ng (nhn, nghe, ni, vn ng, tr nh) gch cho vo c hoc khng tng ng. Ch phi nhn mnh cm t tnh n nay trn 6 thng phn bit tnh trng tn tt vi nhng kh khn do m /au tm thi. Cu 17: Hin nay [TN] ang i hc, thi hc hay cha bao gi i hc ph thng? T i hc bao gm i hc cc trng tiu hc, trung hc c s, ph thng trung hc, v cc trng tng ng khc trong h thng gio dc o to chnh quy. nh ngh)a trng hc ny khng bao gm cc trng tn gio, o to ngh, cc trng chuyn nghip. Cu 18: Lp v h ph thng cao nht m [TN] hc xong l g? Hy ghi lp ph thng cao nht m ngi  t c vo hai m; ghi thm s 0 vo bn tri cho cc lp ph thng t 1 n 9. H thng gio dc ph thng ca nc ta hin nay gm 12 nm hc, c chia ra 3 cp hc theo s nm hc l: 5-4-3, tc l 5 nm tiu hc (t lp 1 n lp 5), 4 nm trung hc c s (t lp 6 n lp 9) v 3 nm trung hc ph thng (t lp 10 n lp 12). TV ghi lp v h cao nht m ngi  hon thnh vo dng k lin v ghi m vo 2 to bn cnh theo h 12/12. Trng hp 1 ngi no hc theo cc h ph thng khc th phi s dng Bng chuyn i trnh vn ho ph thng chuyn v trnh vn ha ph thng hin nay (h 12 nm) (xem Ph lc 5). V d: Mt ngi tr li rng: "Ti hc xong lp 5 ng u thi Php thuc th ghi 5/ ng u. Cn c vo Bng chuyn i lp ca cc h thng gio dc ph thng, thy rng hc xong lp 5 ng u thi Php thuc ng vi lp 1 theo trnh vn ho ph thng hin nay, nn ghi 01 vo 2 to "*,.0PRX\^ͺͺߘvdR@"h>*CJOJQJ\]aJ"hz56CJOJQJ\]aJh> @ B D F H J \ : z$d xYD<a$gdA$d xYD<`a$gdl5$d xYD<a$gdl5$d xYD<a$gdl5$d xYD<a$gdz. r ^ , :  v8֨zkkY"hz56CJOJQJ\]aJh>*CJOJQJ\]aJ(h>*CJOJQJ\]aJ(h>+h+j+z+|+~++++++++++++++++++ ,ŵ{{l`Qh>H??BB~D4E$d x<1$a$gdl5$ & F d xYD<a$gdl5$d xYD<a$gdl5$d xYD<`a$gdl5 ,,r,t,,,,,,,,,,,,,,,,,-- - ------,-0-6-8-F-H-----------⹩⹚rhg)bhg)bCJOJQJaJ o(hg)bCJOJQJaJ h^gCJOJQJaJ h\uh\uCJOJQJaJ h\uh\uCJOJQJaJ o(h\uCJOJQJaJ h>.@.B.h.l.p.v.x......8//H/J/L/R/T/b/d/j/n/t/x/|/////////////ɺɺɺɺɺɫh>h>zCJOJQJaJ h>z5CJOJQJaJ h>h>>>>>?F?H?L?N????ô⤔r`rM>h>z5CJOJQJaJ h>z6CJOJQJaJ h>zCJOJQJaJ h>LBLDLPLRLTLZL\L`LfLhLxLzL~LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMM MMMM(Mɺɺɭɺɝɺɺɺɺɺɺɺɝɺh^gh^gCJOJQJaJh^gCJOJQJaJh\uh\uCJOJQJaJo(h\uCJOJQJaJo(h\uh\uCJOJQJaJh\uCJOJQJaJhg)bhg)bCJOJQJaJo(hg)bCJOJQJaJhg)bhg)bCJOJQJaJ3(M*M0M4MBMDMHMMzNOO OHObOOP2Ph>*CJOJQJaJ"h>\J\L\R\T\оscsSsSsssssh Kh KCJOJQJaJo(h KhVX>*CJOJQJaJh Kh KCJOJQJaJh KCJOJQJaJh>^^^^^^^ _ __P_T_~___F`³q³eVD"h>*CJOJQJaJF`J`P``@atavaxazabbbbbbbccd d"d$d(d*d6d8d>d@dzhd]YRYNGNGNG h&h&h& hyhyhy h>*CJOJQJaJh>u@uDuFuLuNuPuRuXuZu`ubujulunuputuxu|u~uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvv"v$v*v,v4v6vv@vBvHvJvPvRvh!hyCJOJQJaJo(h!hyCJOJQJaJh$ihyCJOJQJaJhyCJOJQJaJh&hyCJOJQJaJHRvXvZvbvdvfvjvrvtvxv|vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwww w wwwwww"w&w.w0w4w6wwwwƷhh5CJOJQJaJ"hh5CJOJQJaJo(h>xBxFxJxNxPxXx\xó򚋚{h!hCJOJQJaJo(h!hCJOJQJaJhCJOJQJaJh{5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJ"hh5CJOJQJaJo(h5CJOJQJaJ0\xbxfx|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyyy y&y(y*y0y2y6y>yByHyJyVyZy^ynypyyyyyyyyyyyyyyyyųųųųųų"hh>*CJOJQJaJo(hh>*CJOJQJaJh!hCJOJQJaJo(h!hCJOJQJaJhCJOJQJaJFyyyyyyyyyyzzzzz z"z&z(z2z4z:z{@{J{L{N{R{V{Z{`{d{j{l{r{t{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{|| ||||*|,|2|4|:|>|B|D|H|J|P|R|T|\|^|b|d|f|h|l|n|p|r|||||||||||||||||||||h4 hCJOJQJaJo(hCJOJQJaJh4 hCJOJQJaJT||||||}}}}}}}"}(}*}.}0}4}:}<}L}N}T}V}^}`}j}l}n}t}v}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~~ ~~~~~ ~&~*~.~0~2~4~D~F~n~h&^hCJOJQJaJo(h&^hCJOJQJaJh4 hCJOJQJaJo(hCJOJQJaJh4 hCJOJQJaJHn~p~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $&(24:<@DHJVXbdflnhhCJOJQJaJo(hhCJOJQJaJh&^hCJOJQJaJo(hCJOJQJaJh&^hCJOJQJaJH $&*,26>BHJXZ`jn~Ҁրڀހ "&*,08h (CJOJQJaJhhCJOJQJaJo(hCJOJQJaJhhCJOJQJaJO8:>@BHLRVZ`fj|~ʁ΁ҁց܁ށ "(.24FHVX^`blnrvxz~‚ĂȂhhCJOJQJaJo(hCJOJQJaJhhCJOJQJaJTȂʂ̂Ђ҂ڂނ &(,.046:>NPTVXfhlntvxăƃ̃΃܃ރ.0B"hh5CJOJQJaJo(hh5CJOJQJaJhhCJOJQJaJhhCJOJQJaJo(hCJOJQJaJo(hCJOJQJaJABHJNPXZ`bjn|~„Ƅ̄҄ք (*.08<>@DFJRT^`jlnrt~h<h<CJOJQJaJo(hzTCJOJQJaJh<h<CJOJQJaJh<CJOJQJaJOƅʅ΅҅ԅօڅ܅,.028<FHNRbdjlvxz~ĆȆ̆Άֆ؆܆ކhCJOJQJaJhzTCJOJQJaJh<h<CJOJQJaJh<h<CJOJQJaJo(h<CJOJQJaJJ "&,.48<@DHLNRTX\vzƇʇև؇ڇ $(.02<>NPTX\^bdfjnprtvh<CJOJQJaJh<h<CJOJQJaJh<h<CJOJQJaJo(Tƈ̈Ј҈ֈ܈ވ $*,.268:<>LPTZ`dvx‰ĉƉΉ҉։hzThzTCJOJQJaJhzThzTCJOJQJaJo(hzTCJOJQJaJh<CJOJQJaJo(h<h<CJOJQJaJh<h<CJOJQJaJo(h<CJOJQJaJ>։؉ډ܉ &(*,.248>@PR\^hjrt|~ʺʫʫʺʫʫʺʞʫʺʫʺʫʫʫʺʫʫʫʫʒh%Eh%ECJOJQJaJh%ECJOJQJaJh<CJOJQJaJo(h<h<CJOJQJaJh<h<CJOJQJaJo(h<CJOJQJaJhzTh<CJOJQJaJhzTCJOJQJaJhzThzTCJOJQJaJ3ŠĊ̊Ί֊؊ "&(*,.:>FHVX\^bdfhprtvz影hhCJOJQJaJo(hCJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJh,M)CJOJQJaJhzTCJOJQJaJh%Eh%ECJOJQJaJo(h%Eh%ECJOJQJaJh%ECJOJQJaJ4܉v܋L VΖT$hd xx`ha$gd$ hd xx^ha$gd$$hd xx`ha$gd$$d xxa$gd$$d xx`a$gd"$d xxa$gd"‹ȋʋ̋΋Ћҋ֋؋܋ "&*,46DFLNPR`bhjnpvxz|彮hhCJOJQJaJo(hhCJOJQJaJhCJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJo(hCJOJQJaJhhCJOJQJaJ<ʌΌЌҌ֌ڌ܌ *.26<>@FHLNVX\`bdfhxzѲѲѲѲ¦Ѳh<7h<7CJOJQJaJh<7CJOJQJaJhhCJOJQJaJo(hhCJOJQJaJhCJOJQJaJ"hg=h5CJOJQJaJo(hg=h5CJOJQJaJ;ȍ̍ԍ֍ $&(*6:>DFLPVX^bfhjlnptx|Žȸhg=h`5CJOJQJaJhg=5CJOJQJaJhhCJOJQJaJo(hhCJOJQJaJhCJOJQJaJE $&*.46>@DFLNRVX^`fhjvxʏ̏ڏ܏ ³³³³³³³³££³£³³³³³³³³³³£³³³³³³h`h`CJOJQJaJo(h`h`CJOJQJaJh`CJOJQJaJhg=hz5CJOJQJaJhg=h`5CJOJQJaJ"hg=h`5CJOJQJaJo(@&(,.24:<DFLRΐАԐؐڐܐސ ȸ~~rh(CJOJQJaJh h CJOJQJaJo(h h CJOJQJaJh CJOJQJaJh h(CJOJQJaJhg=hv^5CJOJQJaJhg=hz5CJOJQJaJhg=5CJOJQJaJh`h`CJOJQJaJh`CJOJQJaJ+B6:<@Bt 2 ̟񲦲yj[jLjh>*CJOJQJaJh>ɷ╂ohahRhhkhcCJOJQJaJ hkhc hkh 8%hkh 8B*CJOJQJaJph%hkhRB*CJOJQJaJph%hkh-`B*CJOJQJaJphhkh'\ZCJOJQJaJ"hkhXx6CJOJQJ]aJ"hkh 86CJOJQJ]aJ h>`fltxn¨“thkh 85CJOJQJaJhkhCJOJQJaJ hkhh>DHP^̽ےwhwhwh\M\M\M\MwAhOJQJmH sH h1gh1gOJQJmH sH h1gOJQJmH sH h#h#OJQJmH sH h#OJQJmH sH h>l 4($IfYD<gdI" 4x$IfYD<gdh( x$IfgdI"$d xYD<`a$gdl5$d xYD<`a$gdl5$ d x<`a$gdl5^lnp˸mWD1$h>*CJOJQJ]aJmH sH $hkh CJOJQJaJmH sH "D$ 4 xx$If] a$gd d$Ifgd d$x$Ifgd x$Ifgd <x$Ifgd $Ifgd "$<Dlij~z~zi]N8*jh OJQJUaJmHnHsH uhHh CJOJQJaJh CJOJQJaJ h1gh CJOJQJ^JaJh h)]h h>@~d8 : R 񭝭|l]D5h>FHtϾϾݤσtiZJZh> rx|ԾufVC0$h>77777777`8b8d8j8l8z8|8899: ::::: :&:*:n:;<<$<&<,<2<4<:<><B<F<Z<hkh mH sH h}h mH o(sH h}h mH sH h mH sH h>*mH sH CCDDFDHDPDRDEHEPEEEE*OJQJmH sH h>*OJQJmH sH "h>*OJQJmH sH 'h>*CJOJQJ\]aJmH sH 9h>*@OJQJmH sH #h>*@OJQJmH sH h>*OJQJmH sH IXJ\J`JtJJKKtL~LL,MMMMMM N N$NDN OOOOP²yeUBe²$hA:h CJOJQJaJmH sH h CJOJQJaJmH sH 'h>*OJQJ]mH sH "h>*OJQJmH sH h>*OJQJmH sH "h>*OJQJmH sH $h>*OJQJmH sH h>*OJQJmH sH %h>*OJQJ]mH sH LSNSPSRS`SbSSSSSSS&TUUVV\W`WWWWӾ蕾gggS:0h*}h 6B*CJOJQJaJmH phsH 'h>*CJOJQJaJmH sH *h>*CJOJQJaJmH sH $h>|@|F|H|L|X|h|j|t|"}$}˶ve hItmh CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJhh(h OJQJ^JaJo(hh(h OJQJ^JaJ$hkh OJQJ^JaJmH sH (hkh CJOJQJ^JaJmH sH #hah CJOJQJ\^JaJh CJOJQJ\^JaJ&hah CJOJQJ\^JaJo($$}&}}}~~lڀ*yddRddddd$ xxYD2a$gd $ d xYD<a$gd kd$$Ifl07hc t0644 lap $}&}2}4}6}8}:}<}>}B}D}H}T}Z}\}`}d}|}~}}}}}~~~~ѿѰѡ}hhO1hdh 56B*CJOJQJ\]aJph(h>RTVXtʆΆ҆Ԇֆ؆h҈ȶtteUIehV/CJOJQJaJhkh 6CJOJQJaJhkh CJOJQJaJ"h>*CJOJQJaJmH sH hkh 6CJOJQJaJhkh CJOJQJaJo(h CJOJQJaJh>*CJOJQJaJR~0Bڠܠ4>weOO<$h 6>*CJOJQJaJmH sH *h>*CJOJQJaJmH sH "hBh 6CJOJQJ\aJ*hkh 6CJOJQJ]aJmH sH *hkh 5CJOJQJ]aJmH sH $hkh CJOJQJaJmH sH 'h>@ $Ifgd  h$Ifgd\Diexx$If^e`gd $d x<`a$gd $d xYD<`a$gd\Diex<^e`gd (*6p\H0\.hRjh 5CJOJQJ\^JaJmH sH 'hh CJOJQJ\aJmH sH 'h>*CJOJQJaJmH sH $h 6>*CJOJQJaJmH sH *hXh 6>*CJOJQJaJmH sH :<B`ҧاӿp]G4$h 6>*CJOJQJaJmH sH *h>*CJOJQJaJmH sH $h>*CJOJQJaJmH sH *h>*CJOJQJaJmH sH $h>*CJOJQJaJmH sH 6TXtثܫ",&46htȵ؟t^J4*h>*CJOJQJ]aJmH sH 246df$(*,048>DHJPT\`dhlnpȳrƷ}k}}}}}\}}Lhkh CJOJQJ]aJh CJOJQJ]aJo("h h CJOJQJ]aJo(h h CJOJQJ]aJh CJOJQJ]aJh>LNv֩֩֓gRg֩(h 6CJOJQJaJmHnHsH u.h>*CJOJQJ]aJmH sH 'h>n4NԾԾԾԓ|eQ=Q'h>*CJOJQJ]aJmH sH -h>Kh>KCJOJQJaJmHnHsH u%h>KCJOJQJaJmHnHsH u+hkhqfCJOJQJaJmHnHsH u+hkh\[NCJOJQJaJmHnHsH u#hkh\[NCJOJQJ]mH sH *hkhqf6CJOJQJ]aJmH sH *hkh\[N6CJOJQJ]aJmH sH 'hkh\[NCJOJQJ]aJmH sH *hkh9t5CJOJQJ]aJmH sH &(0268:@BLVZ\bdӽq]q]L;!h7DCJOJQJ]aJmH sH !h CJOJQJ]aJmH sH 'h>Kh>KCJOJQJ]aJmH sH !h>KCJOJQJ]aJmH sH 'hlh9tCJOJQJ]aJmH sH *hlh9tCJOJQJ]aJmH o(sH !h9tCJOJQJ]aJmH sH +hkh9tCJOJQJaJmHnHsH u+hkh\[NCJOJQJaJmHnHsH u+hkhhCJOJQJaJmHnHsH udhjvxz|\`q$h 6CJOJQJ]aJmH sH *hkh6CJOJQJ]aJmH sH *hkh5CJOJQJ]aJmH sH 'hkhCJOJQJ]aJmH sH *hlh9tCJOJQJ]aJmH o(sH 'hlh9tCJOJQJ]aJmH sH !h9tCJOJQJ]aJmH sH %`dfhjlnptvz|P^ "HJprZ\fòÜpppp_K_'h h CJOJQJ]aJmH sH !h CJOJQJ]aJmH sH *hkhCJOJQJ]aJmH o(sH *hkh6CJOJQJ]aJmH sH *hkh5CJOJQJ]aJmH sH !h>KCJOJQJ]aJmH sH 'hkhCJOJQJ]aJmH sH $h 6CJOJQJ]aJmH sH *h h 6CJOJQJ]aJmH sH P>6BBGxHyyyyy$ d xYD<a$gd[x$d xYD<`a$gd[x$ d xYD<a$gdCD$ d xYD<a$gdg=$ Zd xYD<^Z`a$gdg=$ d xYD<a$gdfjvx>HJNXZrtڰpZCZCZCZCZCZ-hRjh 6CJOJQJ]aJmH o(sH *hRjh 6CJOJQJ]aJmH sH 'hkhECJOJQJ]aJmH sH *hkh5CJOJQJ]aJmH sH *hkhE5CJOJQJ]aJmH sH 'hkhCJOJQJ]aJmH sH *h h CJOJQJ]aJmH o(sH !h CJOJQJ]aJmH sH 'h h CJOJQJ]aJmH sH  $(.48:<BJN`djnprxǶ{{{{{{{{{{{{{{{{{{{'h h CJOJQJ]aJmH sH !h CJOJQJ]aJmH sH *h h CJOJQJ]aJmH o(sH !hg=CJOJQJ]aJmH sH *hRjh 6CJOJQJ]aJmH sH *hRjhE6CJOJQJ]aJmH sH hRjh6I6CJaJ0 "$&(24BD`bdfhnpx|}}0hg=h 56CJOJQJ]aJmH o(sH -hg=h 56CJOJQJ]aJmH sH -hg=hg=56CJOJQJ]aJmH sH *h h CJOJQJ]aJmH o(sH 'h h CJOJQJ]aJmH sH !h CJOJQJ]aJmH sH 1u_I*hkh\^6CJOJQJ]aJmH sH *hkhC5CJOJQJ]aJmH sH *hkh\^5CJOJQJ]aJmH sH 'hkhZCJOJQJ]aJmH sH 'h hT@CJOJQJ]aJmH sH !h5CJOJQJ]aJmH sH *h h CJOJQJ]aJmH o(sH 'h h CJOJQJ]aJmH sH !h CJOJQJ]aJmH sH LN^`z~տիnXnAXnXnX-h6Ih6I6CJOJQJ]aJmH o(sH *h6Ih6I6CJOJQJ]aJmH sH $h6I6CJOJQJ]aJmH sH *hkhq{56CJOJQJ]aJmH sH 'hkhe/CJOJQJ]aJmH sH 'hkhq{5CJOJQJ]aJmH sH *hkhe/6CJOJQJ]aJmH sH *hkh\^6CJOJQJ]aJmH sH 'hkh\^CJOJQJ]aJmH sH ůo[J6J6J['hh6CJOJQJaJmH sH !h6CJOJQJaJmH sH 'hkh 16CJOJQJaJmH sH 'hkh 15CJOJQJaJmH sH *hkhC5CJOJQJ]aJmH sH *hkhCD5CJOJQJ]aJmH sH *hkh 15CJOJQJ]aJmH sH 'hkhCJOJQJ\aJmH sH 'hkhq{5CJOJQJ]aJmH sH $h 6CJOJQJ]aJmH sH (6BDT~>Z^`dׯvvvcvvvS@S$h}9]h}9]CJOJQJaJmH sH h}9]CJOJQJaJmH sH $h>hR>CJOJQJaJmH sH $hMUhMUCJOJQJaJmH sH 'hR>hR>CJOJQJaJmH o(sH hR>CJOJQJaJmH sH $h>CJOJQJaJmH sH !hC5CJOJQJaJmH sH 'h>5CJOJQJaJmH sH U$hR>h5HCJOJQJaJmH sH $hR>hR>CJOJQJaJmH sH hR>CJOJQJaJmH sH Cu 19: y l cu kim tra lc ra nhng ngi ch tt nghip cp 1 tr xung. TV kim tra Cu 18, nu TT ch hc xong t lp 5 tr xung th hi tip Cu 20, trng hp khc th gch cho m 1 ca Cu 20. Cu 20: Hin nay, [TN] c bit c v bit vit mt cu n gin (bng mt ngn ng bt k) khng? Bit c bit vit: L kh nng c, vit v hiu c mt on vn n gin trong sinh hot hng ngy bng ting quc ng, ting dn tc hoc ting nc ngoi. Cc Cu t 22 n 34: Hi cho nhng ngi sinh trc thng 12/1994 (t 13 tui tr ln). Nhng cu ny hi v trnh chuyn mn k thut cao nht t c, ngnh/ngh, tnh trng hn nhn, tnh trng vic lm v tht nghip ca TT. Cu 21: TV kim tra Cu 4 v 5 lc ra nhng ngi sinh trc thng 12/1994 (t 13 tui tr ln). Cu 22: Trnh chuyn mn k thut cao nht m [TN] t c ( tt nghip) l g? L trnh chuyn mn k thut cao nht m mt ngi c cng nhn chnh thc hoc tt nghip trong cc trng/lp o to chuyn mn /k thut trong nc hoc nc ngoi, o to chnh quy hay km cp. y l cu hi ng c hng dn chuyn (bc nhy) m 1 v 2 (chuyn n Cu 24). Ty theo cu tr li ca TT, TV gch cho vo nh tng ng vi m tr li thch hp ri thc hin theo hng dn chuyn. Nu TT tr li Khng c bt k trnh chuyn mn k thut no th TV cn hi thm: [TN] c hon thnh mt cng vic i hi chuyn mn t 5 nm tr ln hoc i hi tay ngh k thut t bc 3 tr ln khng? . Nu C th gch cho vo c m 2 , nu Khng th chn m 1 , sau chuyn n hi Cu 24. Mc ch ca cu hi ny l lc ra nhng ngi c trnh chuyn mn k thut nhng khng c bng/chng ch. C tt c 9 loi trnh sau: (i) khng c trnh chuyn mn k thut; (ii) chuyn mn k thut khng c bng iii) hc ngh ngn hn; (iv) hc ngh di hn; (v) trung hc chuyn nghip; (vi) cao ng; (vii) i hc; (viii) thc s; v (ix) tin s; (1) Khng c trnh chuyn mn k thut Gm nhng ngi khng c bt k trnh chuyn mn k thut no, hoc khng lm nhng cng vic i hi tay ngh k thut t bc 3 tr ln hoc lm cng vic c i hi chuyn mn nhng c thm nin di 5 nm. (2) Chuyn mn k thut khng c bng L nhng ngi tuy cha qua mt trng lp o to no nhng do t hc, do c truyn ngh hoc va lm, va hc nn h c c k nng, tay ngh tng ng v thc t hon thnh mt cng vic i hi tay ngh k thut t bc 3 tr ln ca cng nhn k thut c bng cng ngh hoc thc t hon thnh mt cng vic i hi chuyn mn vi thm nin ngh t 5 nm tr ln. (3) Hc ngh ngn hn gm: - L nhng ngi c o to trong cc c s o to ngh di 1 nm v c cp chng ch ngh ca c quan c thm quyn. - L nhng ngi c o to chuyn mn di 1 nm v c cp bng s cp. (4) Hc ngh di hn Gm nhng ngi c o to trong cc c s o to ngh t 1 n 3 nm v c cp chng ch hoc bng ngh ca c quan c thm quyn. (5) Trung hc chuyn nghip L nhng ngi c bng tt nghip cc trng o to bc trung hc chuyn nghip. (6) Cao ng L nhng ngi c bng tt nghip cc trng o to bc cao ng chuyn nghip. (7) i hc L nhng ngi c bng tt nghip cc trng o to bc i hc. (8),(9), Thc s/Tin s L nhng ngi c cp hc v thc s (master), tin s. Nhng ngi c bi dng thm mt s mn hc sau i hc hoc ch qua thc tp sinh sau i hc, th khng c tnh l c trnh thc s, tin s. Nu cn thit, TV c th yu cu TT cho xem vn bng tt nghip. Mt ngi c xc nh l c trnh thc s/tin s/tin s khoa hc th TV gch cho vo cc tng ng vi m 8 hoc 9 . i vi cc trnh chuyn mn k thut c bng/chng ch, nu TT c nhiu bng/chng ch cc trnh khc nhau, th TV ghi theo vn bng cao nht m ngi  t c (hoc chng ch xc nhn tay ngh i vi cng vic ang lm). Cu 23: [TN] c o to v ngnh, ngh g? Ngnh, ngh m TT tt nghip l tn ngnh, ngh c ghi trong vn bng/chng ch/hc v m TT c cp. TV cn ghi ng tn ngnh, ngh nh c ghi trong vn bng m TT c o to vo cc dng k lin dnh sn, trng 4 m bn cnh (s do cp tnh ghi). Nu mt ngi c nhiu bng/chng ch khc nhau nhng c cng trnh , th ghi ngnh/ngh o to m h hin ang s dng. Trng hp hin h khng lm bt c ngh no m h c o to th quy c ghi ngnh/ngh m h thch nht, hoc ngnh/ngh h lm trc khi ngh hu (nu ngi  ngh hu), hoc ngnh/ngh m h lm trc khi thi khng lm cc ngnh/ngh m h c o to. i vi nhng ngi tuy cha qua o to chnh quy, song c cp c thm quyn cp bng/chng ch cng nhn trnh tay ngh ca h, th quy c ghi ngnh ngh o to l ngnh/ngh m h c cp bng/chng ch . Cu 24: Tnh trng hn nhn hin nay. Tnh trng hn nhn hin ti ca mt ngi ch c th thuc mt trong 5 loi sau y: (1) Cha v/chng: l nhng ngi cha bao gi ly v (hoc ly chng) hoc cha bao gi chung sng vi mt ngi khc gii nh v chng. Mt ngi cha v/chng nhng c th c con. (2) C v/c chng: l nhng ngi c lut php hoc phong tc, tp qun ca a phng tha nhn l ang c v (hoc c chng), hoc ang chung sng vi ngi khc gii nh v chng. (3) Ga: l nhng ngi m v (hoc chng) ca h b cht v hin ti ngi cha ti kt hn. (4) Ly hn: l nhng ngi trc y c v/c chng, nhng v l do no , h c php lut cho ly hn v hin ti h cha ti kt hn. (5) Ly thn: l nhng ngi v danh ngh)a th h ang c v/c chng, nhng v l do no hin ti h khng sng vi nhau nh v chng. Ch : Cn phn bit gia nhng ngi sng ly thn v nhng ngi sng xa v/chng, nh: i cng tc, lm n xa nh (thm ch ang lm vic nc ngoi) trong mt thi gian di. Nhng ngi ny vn thuc nhm "c v/c chng". THNG TIN V NGUN LAO NG Cu 26: Trong 12 thng qua, [TN] lm loi cng vic g vi thi gian nhiu nht? Loi cng vic (Hot ng) chim nhiu thi gian nht trong 12 thng trc thi im iu tra ca mt ngi ch c th ri vo 1 trong 5 trng hp sau y: 1) Lm vic: Gm nhng ngi c thi gian lm vic to ra thu nhp chim nhiu thi gian nht trong cc loi cng vic m ngi tham gia trong 12 thng trc thi im iu tra, khng k thi gian ngi lm vic c bao lu. Mt ngi c xc nh lm vic th TV khoanh m s 1 V d: Mt ngi tr li cc loi cng vic ca mnh trong 12 thng trc thi im iu tra nh sau: i hc 4 thng, i xin vic 3 thng, 5 thng i lm th xy. Vy ngi c xc nh l lm vic , v trong 12 thng qua, trong s nhng loi cng vic m ngi tham gia, th thi gian lm th xy chim nhiu thi gian nht - Mt ngi khc tr li, cc loi cng vic m h tham gia trong 12 thng trc thi im iu tra nh sau: nm bnh vin 4 thng, lm cc cng vic ni tr cho gia nh 3 thng, i lm thu cc cng vic nng nghip 2 thng, bn hng n 3 thng, th ngi cing c xc nh lm vic , v trong 12 thng qua , tng s thi gian ngi lm vic l 5 thng (2 thng lm thu + 3 thng bn hng n), ln hn thi gian nm bnh vin hoc thi gian lm ni tr. 2) Ni tr: Gm nhng ngi c thi gian lm cc cng vic ni tr cho gia nh chim nhiu thi gian nht trong cc loi cng vic m ngi  tham gia trong 12 thng trc thi im iu tra. Mt ngi c xc nh l ni tr th TV nh du (x)vo cnh m 2 . Sau chuyn sang hi Cu hi 31 m khng hi cc cu hi 27 v 28, 29, 30. Ch : Nu thi gian lm cc cng vic ni tr ca mt ngi m c tr cng bng tin hoc hin vt th khng c tnh l thi gian lm ni tr , m phi tnh vo thi gian lm vic, xt h c khoanh vo m s no thch hp. 3) i hc: Gm nhng ngi c thi gian i hc (ti cc trng ph thng , cc trng chuyn nghip, trng dy ngh hoc cc trng/lp khc c Nh nc cng nhn) chim nhiu thi gian nht trong cc loi cng vic m ngi  tham gia trong 12 thng trc thi im iu tra. Mt ngi c xc nh l i hc th TV nh du (x)vo cnh m s 3 . Sau chuyn sang hi cu hi 31, m khng hi cc cu hi 27, 28, 29 v 30 4) Mt kh nng lao ng : Gm nhng ngi c thi gian khng lm bt k mt loi cng vic g (v iu kin sc kho v/hoc tinh thn nh m, au tn tt ,vv& ) chim nhiu thi gian nht trong cc loi cng vic m ngi tham gia trong 12 thng trc thi im iu tra. Mt ngi c xc nh l mt kh nng lao ng th TV nh du (x)vo cnh m s 4 sau chuyn sang hi cu hi 31 ,m khng hi cc cu hi 27, 28, 29 v 30 5) Khng lm vic: Gm nhng ngi c thi gian khng lm bt c mt loi cng vic g chim nhiu thi gian nht trong cc loi cng vic m ngi tham gia trong 12 thng trc thi im iu tra. Mt ngi c xc nh l khng lm vic , th TV s nh du cu hi (x)vo bn cnh m 5 . Sau chuyn sang hi cu hi 31 m khng hi cc cu hi 27,28,29 v 30. Ch : Nu mt ngi trong 12 thng trc thi im iu tra, c thi gian lm 2 loi cng vic bng nhau, v l 2 loi cng vic chim nhiu thi gian nht trong cc loi cng vic m ngi  lm th gii quyt nh sau: Nu mt trong hai loi cng vic thuc loi lm vic v loi cng vic th hai thuc 1 trong s cc loi cng vic c m s t 2 n 6 , th xp ngi vo loi lm vic . V d: ng Hong trong 12 thng qua, lm rung 5 thng, lm cc cng vic ni tr gia nh 5 thng, khng lm vic 2 thng. Theo quy nh trn, ng Hong c xp vo loi lm vic (nh du (x)vo bn cnh m 1 ). Nu 2 loi cng vic thuc 2 trong s cc m t 2 n 6 th xp ngi vo loi c m s nh hn. V d: anh Cng tr li trong 12 thng qua, i hc 6 thng, 6 thng khng lm vic. Theo quy nh trn, anh Cng c xp vo loi i hc (nh du (x)vo cnh m 3 ), m khng xp anh Cng vo loi khng lm vic (khng nh du vo m 5 ). Cu hi 27: Trong 12 thng qua [TN] lm cng vic g l chnh v gi chc v g (NU C)? Cu ny ch hi cho nhng ngi c khoanh m s 1 Cu 26. Cng vic chnh trong 12 thng qua l tn cng vic chim nhiu thi gian nht trong tng s thi gian lm cc cng vic c thu nhp ca mt ngi trong 12 thng trc thi im iu tra. TV phi ghi r tn cng vic m TT lm (cng vic chim nhiu thi gian nht) trong 12 thng trc thi im iu tra v chc v (nu c) gn lin vi tn cng vic m TT lm trong 12 thng trc thi im iu tra, khng c ghi chung chung nh l: lm ry , cng nhn , cn b , vin chc , lm thu , gio vin , v.v& , 4 m trng. Mt s v d: - Mt ngi khai cng vic chnh trong 12 thng qua l th n th phi ghi nh sau: 27. Trong I2 thng qua [ANH/CH] lm cng vic g l chnh v gi chc v g (NU C)? Th n   - Mt ngi khai cng vic chnh trong 12 thng qua l ko si, v gi chc v qun c phn xng ko si th ghi nh sau: 27. Trong I2 thng qua [ANH/CH] lm cng vic g l chnh v gi chc v g (NU C)? Qun c phn xng ko si  - Mt ngi khai cng vic chnh trong 12 thng qua l lm cng tc t chc, v gi chc v trng phng thi ghi nh sau: 27. Trong I2 thng qua [ANH/CH] lm cng vic g l chnh v gi chc v g (NU C)? Trng phng t chc  Ch : - i vi nhng ngi l lnh o cc c quan, x nghip, v nhng ngi lm cng tc ng, on th (hng lng chuyn trch), th ghi chc v ca h km theo tn c quan, x nghip, cn b ng, on th m h hin ang gi chc v nh: Gim c x nghip bnh ko H Ni, gim c Tng cng ty lp my Vit Nam, trng phng thng k huyn, ch tch huyn, b th tnh u, trng phng thng k huyn, ch tch lin on lao ng tnh, ch tch hi lin hip ph n huyn, v.v& - i vi nhng ngi va lm chuyn mn, va kim tham gia cng tc ca t chc ng, on th (ban chuyn trch khng hng lng kim nhim) th ghi cng vic chnh ca h l cng tc chuyn mn v chc v ca cng tc chuyn mn (nu c), m khng ghi ghi chc v ca cng tc kim nhim m ngi hin ang gi. V d: + Mt ngi va lm trng phng t chc ca cc thng k va l b th ng b Cc thng k (kim nhim- khng hng lng), th ghi cng vic chnh ca ngi ny l Trng phng t chc ; + Mt ngi va trng la v l b th chi b thn (kim nhim- khng hng lng hoc ch hng ph cp do x/phng i th), th ghi cng vic chnh ca ngi ny l Trng la ; i vi nhng ngi va tham gia cng tc x/phng, va lm cc cng vic khc c thu nhp, ng thi c hai cng vic u khng chuyn trch (chng hn mt ngi va lm trng thn, va lm cng tc vin dn s k hoch ho gia nh), th cn c vo cng vic no chim nhiu thi gian nht trong 12 thng qua ghi chc danh v cng vic chnh cho h (trong v d ny, nu ngi lm cng tc vin dn s vi thi gian nhiu hn, th TV ghi l cng tc vin dn s ). i vi nhng ngi lm ngh tn gio, th ghi r chc sc ca h. V d: ho thng, gim mc, c cha, gio s), mc s, tiu, si, v.v& Cu hi 28: C s ni [ANH/CH] lm cng vic trn thuc kinh t c th, t nhn, tp th, nh nc hay c vn u t nc ngoi? Tng t nh cu hi 27, Cu hi 28 ch hi cho nhng ngi c nh du (x) c m s 1 cu hi s 26. Mt ngi c xc nh l lm vic ( gch cho vo bn cnh m s 1 cu hi s 26), v tr li cng vic chnh Cu 27, ch c th thuc mt trong 6 loi t chc kinh t- x hi sau: (1) C th: gm cc h sn xut/kinh doanh nh trc tip tham gia lao ng sn xut, cha iu kin thnh lp doanh nghip t nhn, t t chc di hnh thc kinh t h gia nh, c th, tiu ch. (2) H c th: gm h sn xut, kinh doanh cc mt hng/sn phm phi nng - lm - thu sn trong khu vc nng, lm, thu sn, cng nghip, xy dng, dch v hin khng tham gia hp tc x (c thnh lp theo Lut Hp tc x) v cha ng k thnh lp doanh nghip. (3) Tp th: gm cc t chc kinh t (thng c gi l hp tc x) c thnh lp trn c s t nguyn gp vn sn xut kinh doanh v s tham gia lao ng trc tip ca cc thnh vin (thng gi l x vin) theo Lut hp tc x quy nh. Thnh phn kinh t tp th bao gm: - Cc hp tc x (HTX) nng nghip, tiu th cng nghip, xy dng, vn ti, mua bn, dch v, v.v& - Cc tp on sn xut hot ng theo nguyn tc ging nh HTX; - Lin doanh, lin kt gia cc n v kinh t tp th vi nhau; - Cc doanh nghip hot ng trn c s gp vn ca cc h cng nhn vin chc thuc cc c quan, on th v cc t chc hip hi; - Cc lin doanh gia mt bn l mt hoc nhiu n v thuc thnh phn kinh t tp th Vit Nam vi doanh nghip, t chc, c nhn nc ngoi; Mt ngi c xc nh l lm cng vic chnh cho thnh phn kinh t tp th th gch cho vo bn cnh m s 3. (4) T nhn: gm cc doanh nghip c thnh lp v hot ng theo lut doanh nghip t nhn (DNTN). DNTN l n v kinh doanh c mc vn khng thp hn vn php nh, do 1 c nhn lm ch v t chu trch nhim bng ton b ti sn ca mnh v mi hot ng ca doanh nghip. Mt DNTN phi c: Tn doanh nghip, con du (phi c k hiu DNTN), ti khon ring; a ch, ni giao dch chnh; C ng k ngnh ngh sn xut, kinh doanh, dch v. Thnh phn kinh t t nhn cn bao gm cc lin doanh gia mt bn l mt hoc nhiu n v thuc thnh phn kinh t t nhn Vit Nam vi doanh nghip, t chc c nhn nc ngoi. Nhng ngi ch v cc cng nhn lm thu cho doanh nghip t nhn u c xp vo Thnh phn kinh t t nhn v c gch cho vo bn cnh m s 4 . (5) Nh nc: gm tt c cc c quan, n v, v doanh nghip Nh nc do trung ng v a phng qun l, c th l: - Cc c quan, n v hnh chnh, s nghip ca Nh nc; - Cc t chc ng, on th, hip hi ca Nh nc; - Cc doanh nghip ca nh nc c thnh lp hon ton do ngun vn trong nc v hot ng theo iu l hoc lut doanh nghip nh nc; - Cc lin doanh m cc bn tham gia u l doanh nghip nh nc - Cc lin doanh m mt bn l 1 hoc nhiu n v thuc thnh phn kinh t Nh nc Vit Nam vi cc doanh nghip, t chc, c nhn nc ngoi. Mt ngi c xc nh l lm cng vic chnh cho Nh nc th gch cho vo bn cnh m s 5 . (6) Vn nc ngoi: bao gm cc n v: - Cc doanh nghip c 100% vn nc ngoi; - Cc vn phng i din ca hng, cng ty, doanh nghip nc ngoi; - Cc t chc nc ngoi, quc t. Mt ngi lm vic cho n v thuc thnh phn kinh t Vn nc ngoi th TV gch cho vo bn cnh m s 6 . Cu hi 29: Tn c quan, n v ni [ANH/CH] lm cng vic trn v cp trn trc tip (NU C) l g? Cu hi ny ch hi v ghi cho nhng ngi c khoanh m s 2 , 3 , 4 , 5 v 6 Cu 28. Tn c quan, n v lm vic l tn n v ni TT trc tip lm vic v n v qun l cp trn trc tip (nu c) ca n v . TV ghi tn c quan, on v lm vic ca TT vo ba dng k lin dnh sn. V d 1: Mt ngi khai l lm vic ti phn xng dt, nh my dt 8-3 th ghi nh sau: 29. Tn c quan/n v ni [ANH/CH] lm cng vic trn v cp trn trc tip (NU C) l g? Phn xng dt Nh my dt 8-3  V d 2: Mt ngi khai n v lm vic l Phng khoa hc thng k thuc Vin khoa hc Thng k th ghi nh sau: 29. Tn c quan/n v ni [ANH/CH] lm cng vic trn v cp trn trc tip (NU C) l g? Phng khoa hc Thng k Vin Khoa hc Thng k  V d 3: Mt ngi khai lm vic ti Trung tm bo hnh v sa cha dng c in thuc Cng ty TNHH i Vit, th ghi nh sau: 29. Tn c quan/n v ni [ANH/CH] lm cng vic trn v cp trn trc tip (NU C) l g? Trung tm bo hnh v sa cha dng c in Cng ty TNHH i Vit  Cu 30: Nhim v/sn phm chnh ca c quan/ n v ni [TN] lm vic l g? Cu ny ch hi v ghi cho nhng ngi c thng tin tr li Cu 29. Nhim v/ sn phm chnh ca c quan/n v l cng vic chnh m c quan/n v c ngnh ch qun hoc c cp c thm quyn giao cho. Nhim v chnh ca cc n v sn xut, kinh doanh dch v thng gn lin vi sn phm hoc dch v ch yu ca n v . TV ghi nhim v chnh ca n v ni TT lm vic vo hai dng k lin dnh sn, ba m trng. V d: Mt ngi khai nhim v sn phm chnh ca n v ni h lm vic l sn xut xi mng, th ghi nh sau: 30. Nhim v/sn phm chnh ca c quan/n v ni [ANH/CH] lm cng vic trn l g? I VI C TH, KT HP VI CU 27 GHI M NGNH KINH T Sn xut xi mng   Cc cu hi t 31 n 34: Hi v cng vic chnh (chim nhiu thi gian nht) trong 7 ngy qua/7 ngy trc khi tm ngh Nhm cu hi ny hi v cng vic chim nhiu thi gian nht m i tng iu tra lm trong 7 ngy qua (i vi ngi ang lm vic), hoc trong 7 ngy trc khi tm ngh (i vi ngi ang ngh vic tm thi). N c th trng hoc khng trng vi cng vic lm trong 12 thng qua (Cu 29). Nhm cu hi ny c 2 thi k quan st khc nhau cn ch khi la chn cm t thch hp: 7 ngy qua hoc 7 ngy trc khi tm ngh. l: (i) 7 ngy qua: l 7 ngy trc ngy iu tra vin n h iu tra. (ii) 7 ngy trc khi tm ngh: 7 ngy trc ngy tm dng cng vic ci, bao gm nhng ngi tm ngh vic vn c tr lng/tr cng, v nhng ngi tm ngh vic khng c tr lng/tr cng nhng c mt cng vic v s tr li lm vic trong vng 30 ngy ti. Cu 32: Trong 7 ngy qua, [ANH/CH] c lm mt cng vic g to ra thu nhp, k c lm cho gia nh hoc cho ngi khc khng i hi tin cng khng? Bao gm nhng ngi trong tun nghin cu lm vic t nht 1 gi to ra thu nhp, k c lm cho gia nh hoc cho ngi khc khng i hi tin cng, nh: ngi lm cng n lng, ngi lm kinh doanh hoc lao ng trong rung vn, trang tri ca h. Nu TT tr li c nh du vo c v chuyn xung cu 35. Nu i tng iu tra tr li khng , TV phi hi tip [ANH/CH] khng lm vic m vn c tr lng/tr cng khng? Nhng ngi tr li C cu ny chnh l nhng ngi tm thi ngh vic do ngh php, ngh vic ring, m au, v.v... H vn nhn tin lng/tin cng hoc cc khon thanh ton lin quan khc v chc chn s tr li lm vic sau khi kt thc k tm ngh. Nhng ngi hng lng hu hoc cc ph cp th khng c tnh vo nhng i tng ny. Nu TT thuc loi ny, TV nh du x vo c v chuyn sang cu 35. Nu TT khng thuc loi ny, TV tip tc hi cu sau: [ANH/CH] c 1 cng vic v s tr li lm cng vic trong vng 30 ngy ti khng? Nhng ngi tr li C cu ny th TV nh du (x) vo c . Nu TT vn tr li khng, th nh du (x) vo khng v chuyn sang cu 33. Cu 33: Trong 30 ngy qua, [ANH/CH] c tm kim vic lm v s sn sng lm vic khng? Cc hot ng tm vic bao gm: ng k tm vic ti vn phng vic lm ca nh nc hoc t nhn; np n xin vic n ngi s dng lao ng/ng ch; kim tra ti ni lm vic; kim tra, c v tr li cc mc qung co trn bo; tm s h tr t nhng ngi bn v ngi thn; chun b khai trng cc hot ng kinh doanh ca chnh h, v.v& Nhng ngi tr li c cu hi ny nh du (x) vo cnh m 1 v chuyn sang cu 35. Nu TT tr li khng , nh du (x) vo canh m 2 v hi tip cu 34. Cu 34: Ti sao [ANH/CH] khng tm vic/ khng sn sng lm vic? Khng mun i lm: L nhng ngi khng lm vic m khng i tm vic v c mt ngun sng no , nh: v hu, c tr cp, gi c c ngi thn hoc x hi nui dng, v.v... Tin l khng c vic: L nhng ngi khng lm vic m khng i tm vic v tin l d c tm cing khng c vic. Khng c vic thch hp: L nhng ngi khng lm vic m khng i tm vic v tin rng khng c vic thch hp vi mnh. Khng bit tm vic u: L nhng ngi khng lm vic nhng khng i tm v khng bit tm vic u hoc khng bit tm vic bng cch no. m au tm thi: L nhng ngi khng lm vic nhng khng i tm vic hoc c tm vic nhng khng sn sng lm vic v m au. Khi khi s i lm hoc i tm vic. Bn vic ring: L nhng ngi khng lm vic nhng khng i tm vic hoc khng sn sng lm vic v bn vic ring, nh: nh ang c tang, mi sinh con, trng con/chu v ang xin vo nh tr, v.v& Ch kt qu xin vic: L nhng ngi hin khng lm vic nhng khng tm kim vic lm trong 30 ngy qua do h i phng vn/xin vic lm trc , ang ch kt qu phng vn/xin vic v cing cha bit kt qu v thi gian bt u i lm cng vic . Ch nhn vic mi/ m c s SXKD mi: Bao gm nhng ngi c mt cng vic mi, s bt u lm cng vic trong tng lai, tuy nhin thi gian bt u lm cng vic mi/bt u sn xut kinh doanh nhiu hn 30 ngy k t thi im iu tra. Do thi tit xu/ ang ch thi v: Bao gm nhng ngi ang tm thi ngh vic do thi tit xu/cha n thi v, thi gian tm ngh nhiu hn 30 ngy k t thi im iu tra. ang i hc: L nhng hc sinh, sinh vin v nhng ngi dnh ton b thi gian i hc tp, o to mt trnh hay ngh nghip no (ti cc trng ph thng, cc trng chuyn nghip, trng dy ngh, trng cao ng, trng i hc hoc cc trng lp khc c Nh nc cng nhn) trong 7 ngy qua. Ni tr trong gia nh mnh: Gm nhng ngi dnh ton b thi gian lm cc cng vic ni tr trong gia nh mnh v khng c tr tin lng, tin cng trong 7 ngy qua. Ch : Nhng ngi lm ni tr thu cho gia nh khc (-sin) c tr cng th phi xp vo nhm lm vic . Mt kh nng lao ng: Gm nhng ngi khng lm bt k mt loi cng vic g v iu kin sc khe v/hoc tinh thn khng c kh nng lm vic, nh b tn tt, m au ko di hoc qu gi yu, v.v& Tnh trng KHC : Bao gm nhng ngi m tnh trng ca h khng xp c vo mt trong cc phn t pha trn. H c th l ngi khng c nhu cu lm vic (h sng da vo ngun tr cp ca b/m, con ci, ngi thn hoc da vo ngun ca ci d tr t trc, v.v...) hay ngi ngh hu khng lm vic g kim thm thu nhp. Cu 35: TV kim tra Cu 3,4 v Cu 5 xc nh v tnh s ph n sinh t thng 12/1957 n 12/1992 (t 15 n 49 tui - nhm tui sinh ). Cc Cu t 36 n 38b: hi v ghi thng tin i vi (cc) con (rut) ca TT khng phn bit ngi con l con trong gi th hay ngoi gi th, con vi ngi chng hin ti hay vi ngi chng trc, nhng khng c tnh con ring ca chng hoc con nui. Cu 36: Ch sinh con bao gi cha? Nhng ph n sinh con l nhng ngi tng sinh con sng (tc l khi sinh ra a tr c t nht mt trong cc biu hin cn sng, nh: khc, th, tim cn p, cung nhau rung ng, v.v...) khng k nhng ci thai cht lu - cht t trong bng m. Nu TT tr li c ( tng sinh con), TV nh du (x) vo cnh m 1 v hi tip cu 36a. Nu i tng iu tra tr li khng (cha sinh con bao gi), TV nh du (x) vo cnh m 2 v chuyn sang cu 36c. Cu 36a: S con trai v con gi do ch sinh ra v hin ang sng vi ch trong cng h ny? Hi v ghi s con (s con do chnh ngi ph n sinh ra sng) hin ang sng trong cng h vi TT. Tu theo cu tr li ca TT, TV ghi thng tin thch hp vo cc to dnh sn. Cu 36b: S con trai, con gi do ch sinh ra hin khng sng vi ch trong h ny ( ni khc)? l s con ca TT, nhng ti thi im iu tra ang khng cng sng trong h vi i tng iu tra (ngi m). Cu 36c: C ngi con trai hoc con gi no do ch sinh ra nhng b cht khng? S con cht l "con sinh ra sng" do chnh TT sinh ra nhng cht trc thi im iu tra. TV phi hi Cu 36c ngay c khi TT tr li ch ta cha bao gi sinh con, bi v c th TT khng mun khai bo cho bn v nhng ngi con b cht khi cn rt nh. Cu 36d: Tng s con trai v con gi sinh? y l tng s con trai v con gi do i tng iu tra sinh ra cho ti thi im iu tra, bt k nhng a con ny cn sng hay cht, cng sng chung trong h vi ngi m hay sng ni khc. TV i chiu cu tr li vi tng s con trai v con gi ghi cc Cu 36a, 36b v 36c, nu trng th ghi s lng vo cc to tng ng. Nu khng trng th quay tr li hi cc Cu 36a, 36b v 36c v tnh li Cu 36d. Ch : TV khng c b trng bt k mt m no ca cc dnh sn phn tr li ca cc Cu hi 36a, 36b, 36c v 36d (nu TT cha sinh th ghi 00 . Ghi thm s 0 vo cc m pha tri, nu s con nh hn 10). Cu 37: Kim tra Cu 36d. Nu Tng s con sinh e" 1 th hi tip Cu 38a, cn li chuyn sang hi Cu 39. y l cu kim tra lc ra nhng ph n 15-49 tui c t 1 con tr ln. Cu 38a: Thng, nm dng lch ca ln sinh gn nht? y l cu hi m, hi v thi im sinh con gn nht ca ngi ph n, khng phn bit s con sinh ra trong ln sinh l cn sng hay cht. Sng chung trong h hay sng ni khc. Xem hng dn cch ghi Cu 4. Cu 38b: S con trai, con gi ca ln sinh gn nht? Hi v ghi ring s con sinh ra sng thuc ln sinh gn nht l trai hay gi. PHN 2: THNG TIN V NGI CHT HI V S NGI CHT CA H T NGY 01 TT BNH TUT (vo ngy 29/1/2006 theo dng lch) N NAY (ngy 1/12/2007). Phn ny c hi chung cho c h. Phiu c thit k ghi thng tin ti a cho 3 ngi cht, mi ngi 1 ct. Trng hp h c t 4 ngi cht tr ln, TV s dng t phiu th hai ghi tip. Cu 39: T ngy 01 TT BNH TUT nm ngoi (ngy 29/1/2006 theo dng lch) n nay, trong h ta c ai hay chu nh no b cht khng? Trc khi hi v ghi cc thng tin ca tng ngi cht ca h, TV phi hi ch h v cc thnh vin ca h xc nh h c ai cht trong khong thi gian t mng 1 Tt Bnh Tut nm 2006 (tc ngy 29/01/2006 dng lch) n ht ngy 30/11/2007 hay khng. Ghi tr li v thc hin theo hng dn chuyn. Cc thng tin v t vong ca dn s thng rt kh thu thp, c bit l i vi cc thng tin v cht tr em v cht s sinh, nht l cht trong vng 1 tun sau khi sinh. V vy, mun thu thp c y , chnh xc cc thng tin ny, TV phi kho t ra nhng cu hi thm d nhn c cu tr li chnh xc. Lu : Nu pht hin trong a bn c nhng trng hp cht c h trong khong thi gian t ngy mng 1 Tt Bnh Tut nm 2006 (tc ngy 29/01/2006 dng lch) n ht ngy 30/11/2007, th TV phi hi gin tip (thng qua cn b ch cht a phng, ngi thn thch ca ngi cht, hoc thng qua giy t qun l h tch, h khu a phng, ...) ghi cc thng tin ca Phn 2 (Thng tin v ngi cht), b trng cc cu hi 2 phn cn li (Thng tin v dn s v Thng tin v Nh ). Ghi 00 vo cc m dnh sn tng ng vi Tng s ngi trong h , Tng s nam , Tng s n . Nu trong h c ngi cht t ngy 01 Tt Bnh Tut (tc ngy 29/1/2006 theo dng lch) n ht ngy 30/11/2007, th TV gch cho vo dnh sn tng ng vi m 1 , ng thi ghi s th t ca ngi cht (01, 02, 03, & ) vo tng ct. Nu h khng c ai b cht trong khong thi gian ni trn, th TV gch cho (x) vo bn cnh m 2 ri chuyn n phn THNG TIN V NH m khng hi thng tin v ngi cht. Cc Cu 40 v 41: Cch hi v ghi cc cu ny ging cch hi v ghi cc Cu 1 v 3 ca Phn 1 (Thng tin v dn s). Cu 42: [TN] cht vo thng nm dng lch no? TV hi v ghi thng, nm cht theo dng lch ca ngi cht vo cc m dnh sn. V chng ta ch thu thp thng tin ca nhng ngi cht trong 2 nm 2006 v 2007, nn ch c th ghi s 6 hoc 7 vo mt to dnh sn cho nm cht. Cu 43: Khi cht [TN] bao nhiu tui trn? Mt tui trn bng 12 thng tui. Tham kho cch t cu hi thm d Cu 5 (Tui trn) xc nh tui khi cht. Bt buc phi c thng tin cho cu hi ny, c gng c c thng tin gn ng tt nht. Ch : Nu ngi cht cha 12 thng tui th ghi 00 . Nu ngi cht t 95 tui tr ln th quy c ghi 95 . Cu 44: [TN] cht v nguyn nhn g? Cu hi ny nhm thu thp thng tin v nguyn nhn dn n ci cht ca ngi cht. Nguyn nhn cht c chia thnh 5 nhm nguyn nhn sau: (1) Cht do bnh tt: Gm nhng ngi cht do cc loi bnh gy ra, nh: cc bnh v tim mch, v thn kinh, v tiu ho, v h hp, v nhim trng, v.v& . Nhng ngi gi b cht khng r nguyn nhn (lu nay vn gi l cht gi) cing c xp vo nhm ny. (2) Cht do tai nn lao ng: L nhng trng hp cht khi ang lm vic, b cht do tai nn. (3) Cht do tai nn giao thng: Gm nhng trng hp cht do cc phng tin giao thng gy ra khi ang tham gia giao thng. (4) Cht do cc loi tai nn khc: Gm nhng ngi cht do cc tai nn khc ngoi tai nn lao ng v tai nn giao thng, nh: cht ui, do chy nh, b in git (nhng khng phi trong khi ang lm vic), do ng t, st nh, rn cn, v.v& . (5) Cht do cc nguyn nhn khc: Gm nhng ngi cht khng c tnh vo nhng nguyn nhn trn, nh: cht do t t, do ngi khc git, v.v& Cu 45: Hng dn chuyn. TV kim tra cc Cu 41, 43 v 44 xc nh, ngi cht l n (m 2 Cu 41), 15-49 tui (Cu 43) v khng phi cht do tai nn (m 1 hoc 5 Cu 44). Cu 46: Cht do thai sn. Cu ny dng xc nh ngi b cht c phi l cht do thai sn khng. Trc ht, TV hi xem c phi [TN] cht khi ang mang thai khng, tc l cht do nguyn nhn c lin quan hoc b nng thm bi vic c thai hoc cc vn ca thai nghn (loi tr cc l do tai nn) trong thi gian mang thai. Nu i tng iu tra tr li c th nh du (x) vo cnh m 1 v chuyn sang trng hp cht khc. Nu i tng iu tra tr li khng th TV li hi tip: C phi cht khi sinh con khng, tc l cht do nguyn nhn c lin quan hoc bnh b nng thm bi vic sinh con. Nu i tng iu tra tr li c th nh du (x) vo cnh m 2 v chuyn sang trng hp cht khc. Nu i tng iu tra tr li khng th TV li hi tip: C phi cht sau xy/no/ht/ph thai khng, tc l cht do nguyn nhn c lin quan hoc bin chng sau ca xy/no/ph thai. Nu i tng iu tra tr li c th nh du (x) vo cnh m 3 v chuyn sang trng hp cht khc. Nu i tng iu tra tr li khng th TV li hi tip: C phi cht trong vng 42 ngy sau khi sinh hoc sau khi sy/no/ph thai/thai cht lu, tiu thai, (tc l thai hng) khng, ngh)a l ngi m cht trong vng 42 ngy sau khi (loi tr cc nguyn nhn do tai nn) hoc trong vng 42 ngy sau khi sy thai, no/ph thai, thai cht lu, tiu thai, ...(thai hng). Nu i tng iu tra tr li c th nh du (x) vo cnh m 4 v kt thc trng hp cht ny. Nu TT tr li khng th nh du (x) vo cnh m 5 v kt thc phn ny. PHN 3: THNG TIN V NH Cu 47: Loi nh ang ? Nh ca TT thuc mt trong cc loi sau: (i) Khng c nh ; (ii) Nh chung c; (iii) Nh ring l; (iv) Nh bit th; (v) Nh lu ng. TV hi ch h v kt hp vi quan st chn m tr li thch hp. Khng c nh l nhng h, c nhn hin khng c nh , h phi ti h ng, gc ph, gm cu, hang ng, v.v... Nh chung c l nh c nhiu h , c li i, cu thang v h thng k thut h tng s dng chung. Nh ring l l nh ca h gia nh, c nhn c xy dng trn mt khun vin c lp. Nh lu ng l ni ca h, c nhn trn cc phng tin giao thng nh trn tu, thuyn, toa xe, v.v... Cu 48: H ng/b c chung nh vi h khc khng? Tng s h trong nh/cn h l tng s h thuc TT trong ngi nh/cn h (h gm cc thnh vin thng xuyn n, chung trong ngi nh/cn h). Cch ghi phiu: h chung nh ch xy ra khi c t hai h tr ln chung trong mt ngi nh/cn h, ni ca cc h ny khng m bo yu cu c lp v ring bit v mt cu trc. Cch ghi nh sau: i vi h th nht (phng vn u tin): quy c gch cho (x) vo bn cnh m 1 sau hi tip cu 49. i vi cc h chung nh cn li: gch cho (x) vo bn cnh m 2 , ghi tn ca ch h i din vo dng k lin dnh sn, ghi s th t ca h i din vo ba to dnh sn, sau chuyn n cu 58. V d: H ang chung nh vi h khc, h i din l Nguyn Vn An th ghi Cu 48 nh sau: 48. H ng/b c chung nh vi h khc khng? NU C: GHI TN CA CH H V H S CA H I DIN? KHNG I C 2 Nguyn Vn An (H I DIN) C58 Cu 49: Ngi nh ny c bao nhiu tng? S tng nh l tng s tng ca ngi nh m h ang (k c chung c) tnh t nn nh n mi (khng tnh tng hm). TV quan st v ghi s tng nh vo 2 to dnh sn. Cu 50: Ngi nh/cn h (chnh) ny c my phng ? TV hi v kt hp vi quan st ghi tng s phng v s phng ng. Phng : bao gm 4 loi phng: phng ng, phng n, phng khch, phng hc tp. Khng tnh phng chuyn dng cho sn xut/kinh doanh, phng lm kho, hm cha trong nh, bp, nh tm, v sinh. Ring i vi nh/cn h khp kn, s phng phi tnh c phng v sinh (nh x), phng tm, phng nu n (bp). Lu : Cc loi phng phi tha mn iu kin: c nhng bc tng cao t nht 2 mt v c din tch sn ti thiu l 4 mt vung. Cu 51: Tng din tch sn ca ngi nh/cn h l bao nhiu mt vung? - Tng din tch sn (nh , cn h): Din tch tnh bng mt vung (m2), bao gm c bp, cng trnh ph (tr din tch xy dng chung, tri nui gia sc, gia cm; ni chuyn dng cho sn xut/kinh doanh, hm cha trong nh, & ). i vi nh mt tng th ghi din tch sn xy dng ca nh ; trng hp c tng, khung ct chung th ch tnh 1/2 din tch mt bng tng, khung ct chung . i vi nh nhiu tng th ghi tng din tch sn xy dng ca cc tng; trng hp c tng, khung ct chung cc tng th ch tnh 1/2 din tch mt bng tng, khung ct chung . i vi nh sn, phn nn c tnh vo din tch sn khi c chiu cao t nn nh n sn t 1,7m tr ln, nn t c m cht hoc lng xi mng, lt gch, & c s dng , gia cng sn xut hoc ct gi cc dng gia nh. i vi nh sn c chiu cao t nn nh n sn nh hn 1,7m th khng tnh din tch sn phn nn di sn nh. TV hi, kt hp vi quan st ghi phn din tch sn vo 3 to dnh sn. Cu 52: Vt liu chnh lm ct (tr hoc tng chu lc)? Ct (hoc tr hoc tng chu lc) l cu kin c xy dng  dm hoc v ko. Vt liu chnh lm ct ca nh/cn h bao gm: b tng ct thp; st/thp; xy gch/; g v cc loi vt liu khc. Cu 53: Vt liu chnh lm dm (hoc v ko) mi /trn? Vt liu chnh lm dm/v ko ca nh/cn h bao gm: b tng ct thp; st/thp; xy gch/; g v cc loi vt liu khc. Cu 54: Vt liu chnh lm mi? Vt liu chnh lm mi, bao gm: B tng ct thp; tm lp bng kim loi; ngi/phibrximng; g/l/rm r/giy du v cc loi vt liu khc. Cu 55: Vt liu chnh lm tng/bao che? Vt liu chnh lm tng bao che bao gm: b tng ct thp; xy gch/; g/tn; t/vi rm; phin/lip/vn p v vt liu khc. Cu 56: Ngi nh c a vo s dng nm no? TV ghi nm m ngi nh c hon thin v bt u a vo s dng. Trng hp nh ca h bao gm nhiu phn, m mi phn c hon thin v bt u dng  vo cc nm khc nhau, th ch ghi nm m b phn chnh (c din tch ln nht) ca ngi nh  c xy dng xong v bt u s dng . Nu ngi nh/cn h m h hin ang c xy dng xong v bt u a vo s dng trc nm 1975, th TV gch cho vo dnh sn cnh m 1 ; t nm 1975 n nm 1999 th TV chn m 2 . Nu ngi nh/cn h m h hin ang c xy dng xong v a vo s dng t nm 2000 n nay, th TV gch cho vo dnh sn cnh m 3 , ng thi ghi ch s cui ca nm xy dng xong v a vo s dng vo 1 to dnh sn bn cnh s 200. V d: Ngi nh c a vo s dng trong nm 2006 th Cu 56 c ghi nh sau: CU HI/CU KIM TRACU TR LI56. Ngi nh c a vo s dng nm no?TRC I975 I T I975 N I999 2 T 2000 N NAY 3 200 Cu 57: Ngi nh/cn h ny thuc quyn s hu ca ai? Quyn s hu nh c phn loi theo 6 nhm sau y: Nh ring ca h: gm cc ngi nh/cn h do h t lm, mua, c tha k, c cho/tng hoc nh tnh ngh)a, hin ang dng . Nh thu ca Nh nc: gm cc ngi nh/cn h m i din h, cc h gia nh k hp ng thu ca Nh nc, nhng ngi nh/cn h do c quan Nh nc xy dng, phn phi cho cc h cn b, cng nhn vin s dng  cha thc hin vic mua nh theo Ngh nh s 61/CP. Nhng ngi nh/cn h m cc h thu ca Nh nc, c quan, x nghip, & nay chuyn nhng cho cc h khc thu li/bn hoa hng, th cing c tnh l Nh thu ca Nh nc . Nh thu/mn ca t nhn: gm cc ngi nh/cn h do h thu ca t nhn  v thc t hin ang , theo thi gian v gi c do hai bn tho thun. Nh ca tp th/tn gio: gm cc ngi nh/cn h do cc hp tc x, tp on sn xut, cc t hp sn xut, hoc cc t chc tn gio t xy dng hoc c php qun l, phn phi cho cc thnh vin ca cc t chc ny dng  v thc t hin ang . Nh ca Nh nc v nhn dn cng lm: gm cc ngi nh/cn h do Nh nc t chc xy dng bng mt phn kinh ph ca Nh nc v mt phn vn ca nhn dn ng gp, nhng ngi nh/cn h ny c phn phi cho cc h gp vn v thc t ang c dng . Nh cha r quyn s hu: gm cc ngi nh/cn h khng thuc mt trong cc nhm ni trn, nhng ngi nh/cn h ln chim ca Nh nc/tp th/c nhn, v nhng ngi nh ang tranh chp quyn s hu cha c phn x r rng. Cu 58: Loi nhin liu chnh m h ng/b ang s dng thp sng l g? Nhin liu dng thp sng trong h gm c cc loi sau: H s dng in thp sng t cc ngun: li in quc gia, li in do a phng qun l, in dn t cc trm pht in ca a phng th TV nh du (x) vo cnh m 1 . H s dng in thp sng th my pht in ring hoc trm thu in nh ca gia nh, th TV nh du (x) vo cnh m 2 . H s dng in thp sng t cc bnh c quy (c th np li) th TV nh du (x) vo cnh m 3 . H s dng n du ho hoc xng (n mng xng) thp sng th TV nh du (x) vo cnh m 4 . H s dng kh ga thp sng th TV nh du (x) vo cnh m 5 . Loi KHC bao gm nhng h ang s dng, nn, uc, m ng vt ... hoc khng s dng bt k loi nhin liu no k trn. Cu 59: Loi nhin liu chnh m h ng/b dng nu n l g? Cn c vo cu tr li ca i tng iu tra chn m thch hp. Nhin liu dng nu n trong h gm c cc loi sau: in, du la, ga, than, ci, v cc loi nhin liu khc. Trong thc t, c nhng h khng dng bt k loi nhin liu g nu n trong mt thi gian di. H thng n ung qun hoc nhng khu nh tp th nh khch sn, bnh vin, nh dng lo, v.v & Trng hp ny nh du (x) vo cnh m 7 Cu 60: Ngun nc n ung chnh ca h ng/b l g? Ngun nc n chnh l ngun nc ch yu m h s dng n ung vi thi gian s dng nhiu nht trong nm, khng phn bit ngun nc ly t u, ca h hay ca tp th/ca ngi khc. Cn c vo cu tr li ca TT, TV gch cho vo dnh sn tng ng vi m tr li thch hp t 1 n 8 . - Nc my ring: c ng ng dn nc vo tn ngi nh/cn h. - Nc my cng cng: c ng ng dn v vi nc dng chung cho nhiu ngi nh/cn h. - Nc khoan c b lc: l nc t ging khoan m nc c chy qua cc b c ngn lc, lng. - Nc khoan khng lc: l nc t ging khoan c s dng trc tip, khng qua b con ngn lc, lng. - Nc ging c lc: l nc ging khi chy qua b cha c ngn lc, ngn lng. - Nc ging khng c lc: l nc ly trc tip t ging khi, s dng khng qua b cha c ngn lc, lng. - Cc loi nc khc (gm c nc ao, h, sng sui& ). Nu h s dng nhiu ngun nc n khc nhau, th xc nh ngun nc n chnh l ngun nc c khi lng nc n s dng nhiu nht. Cu 61: H ng/b ang s dng loi h x no l chnh? H ang s dng loi h x no th gch cho vo dnh sn c m s tng ng. Lu rng, cu hi ny thu thp thng tin v loi h x m h ang s dng tnh n thi im iu tra, khng phn bit h x thuc s hu ca ai. Nu h s dng trn mt loi h x, th ch ghi mt loi h x c thi gian s dng nhiu nht. - H x t hoi v bn t hoi: l loi h x c dng nc thi phn qua ng ng xung b pht (cn gi l b nhim khun), khng phn bit nc c vo b x qua ng ng hay nc vo b x bng thng/x/chu. - H x Suilabh(cn gi l h x thm): l loi h x t hu phn bng c ch nc - thm. - H x khc l loi h x th s: gm cc loi h x 1 ngn, 2 ngn, hoc n gin ch l mt ci h o/p/xy. H x dng nc nhng khng c b pht, hoc loi h x thng, h mo, cu c, v.v... cing thuc loi ny. - Khng c h x: l trng hp h khng s dng bt k mt loi h x no, m phi i i tin ngoi ng/i/ni/bi t trng/b bi, v.v... Cu 62: H ng/b c ang s dng cc loi thit b phc v sinh hot gia nh sau y: (Tivi, i, in thoi c nh, t, xe my, my vi tnh, my git, t lnh, iu ho, bnh nc nng)? TV hi trc tip ch h hoc ngi i din ca h, kt hp vi quan st ghi cc loi thit b phc v sinh hot gia nh ca h. y l nhng thit b m h gia nh thng dng trong sinh hot hng ngy. TV s hi ln lt cc loi thit b t trn xung di. i vi tng loi thit b, nu i tng iu tra tr li C th TV s gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 1 . Nu i tng iu tra tr li l KHNG th TV s gch cho vo dnh sn tng ng vi m s 2 . PHN PH LC PH LC 1: THEO DI TIN IU TRA Ngy iu traS hS ngiGhi chNamNCng(1)(2)(3)(4)(5)(6)Ngy 1 Ngy 2Cng dn t ngy 1 n ngy 2Ngy 3Cng dn t ngy 1 n ngy 3Ngy 4Cng dn t ngy 1 n ngy 4Ngy 5Cng dn t ngy 1 n ngy 5Ngy 6Cng dn t ngy 1 n ngy 6Ngy 7Cng dn t ngy 1 n ngy 7Ngy 8Cng dn t ngy 1 n ngy 8Ngy 9Cng dn t ngy 1 n ngy 9Ngy 10Cng dn t ngy 1 n ngy 10Ngy 11 Cng dn t ngy 1 n ngy 11Ngy 12Cng dn t ngy 1 n ngy 12 PH LC 2: BNG K S NH, S H CA A BN Tnh/Thnh ph: Huyn/Qun/Th x: X/Phng/Th trn: i bn iu tra s: Tn a bn iu tra: ________________________________________________Tng s nhTng s hKhi lp bng kKhi hiu chnhKhi lp bng kKhi hiu chnh STT nha ch/v tr/m t ngi nhSTT h Tn ch hS ngi, trong n ca h khi Ghi ch Lp bng k Hiu chnhiu traT. sNT. sNT. sNA(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)..................... PH LC 3: QUY TRNH PHNG VN XC NH NHN KHU TTTT TI H  SHAPE \* MERGEFORMAT PH LC 4: BNG I CHIU NM M LCH V NM DNG LCH Gip tBnhinhMuKCanhTnNhmQuT (Chut)1984 1924 -1996 1936 18762008 1948 1888- 1960 1900- 1972 1912Su (Tru)1985 1925 -1997 1937 18772009 1949 1889- 1961 1901- 1973 1913Dn (H)1974 1914 -1986 1926 -1998 1938 1878 1950 1890- 1962 1902Mo (Mo)1975 1915 -1987 1927 -1999 1939 1879 1951 1891- 1963 1903Thn (Rng)1964 1904 -1976 1916 -1988 1928 -2000 1940 1880 1952 1892T (Rn)1965 1905 -1977 1917 -1989 1929 -2001 1941 1881 1953 1893Ng (Nga)1954 1894 -1966 1906 -1978 1918 -1990 1930 18702002 1942 1882Mi (D)1955 1895 -1967 1907 -1979 1919 -1991 1931 18712003 1943 1883Thn (Kh)2004 1944 18841956 1896 -1968 1908 -1980 1920 -1992 1932 1872Du (G)2005 1945 18851957 1897 -1969 1909 -1981 1921 -1993 1933 1873Tut (Ch)1994 1934 18742006 1946 1886- 1958 1898- 1970 1910- 1982 1922Hi (Ln)1995 1935 18752007 1947 1887- 1959 1899- 1971 1911- 1983 1923 PH LC 5: BNG CHUYN I TRNH VN HA PH THNG Cc lp ph thng tng hpH thng trnh vn ho ph thng tng ngCp hcH thng thi Php thucT 1945 n 1954H thng b tc vn haGio dc ph thng min BcMin Nam v min Bc t 1989 n nayVng t doVng tm chimTrc 1981T H T)nh tr ra1945-19501950-19541981-861986-89 TiuLp 1Lp 5 ng uLp 5 tiu hcD b BTVHV lngLp 1Lp 1Lp 1hcLp 2Lp 4Lp tLp 1Lp t tiu hcLp 1Lp 1Lp 2Lp 2Lp 2(Cp I)Lp 3Lp 3 (u s hc yu lc)Lp baLp 2Lp ba tiu hcLp 2Lp 2Lp 3Lp 3Lp 3Lp 4Lp nh nm th nht Lp nh nm th haiLp nhLp 3Lp nh tiu hcLp 3Lp 3Lp 4Lp 4Lp 4Lp 5Lp nht (u tiu hc)Lp nhtLp 4Lp nht tiu hcLp 4Lp 4Lp 5Lp 5Lp 5Trung hcLp 6 nht nin trung hc nht nin tht trung hcLp 5Lp 6Lp 6C sLp 7 nh nin trung hc nh ninLp 5 lc trung hcLp 6Lp 5Lp 7Lp 7(Cp II)Lp 8 tam nin trung hc tam ninLp 6 ngi trung hcLp 7ALp 6Lp 6Lp 8Lp 9 t nin trung hc t ninLp 7 t trung hcLp 7BLp 7Lp 7Lp 8Lp 9Ph thngLp 10 nht nin (thi t ti phn th nht) nht nin chuyn khoaLp 8 tam ninLp 8Lp 8Lp 10Lp 10Lp 10trung hcLp 11 nh nin nh nin chuyn khoaLp 9 nh ninLp 9 Lp 10ALp 9Lp 11Lp 11Lp 11(Cp III)Lp 12 tam nin (thi t ti ton phn) tam nin chuyn khoaLp 10 nht nin (thi bng trung hc nh cp)Lp 10BLp 10Lp 12Lp 12Lp 12 PH LC 6: BNG M CC TNH, THNH PH TRC THUC TRUNG NG TN TNHM STN TNHM SH Ni01 Nng48H Giang02Qung Nam49Cao Bng04Qung Ngi51Bc Cn06Bnh nh52Tuyn Quang08Ph Yn54Lo Cai 10Khnh Ho56in Bin 11Ninh Thun58Lai Chu 12Bnh Thun60Sn La14Kon Tum62Yn Bi15Gia Lai64Ho Bnh17c Lc66Thi Nguyn19c Nng 67Lng Sn20Lm ng68Qung Ninh22Bnh Phc70Bc Giang24Ty Ninh72Ph Th25Bnh Dng 74V)nh Phc26ng Nai75Bc Ninh27B ra Ving Tu77H Ty28TP. H Ch Minh79Hi Dng30Long An80Hi Phng31Tin Giang82Hng Yn33Bn Tre83Thi Bnh34Tr Vinh84H Nam35V)nh Long86Nam nh36ng Thp87Ninh Bnh37An Giang89Thanh Ho38Kin Giang 91Ngh An40TP.Cn Th 92H T)nh42Hu Giang 93Qung Bnh44Sc Trng94Qung Tr45Bc Liu95Tha Thin Hu46C Mau96Nc ngoi98 PH LC 7: DANH MC CC THNH PHN DN TC VIT NAM NM 1979 M sTn cc thnh phn dn tc Cc tn gi khc a bn c tr ch yu01Kinh (Vit)KinhTrong c nc02Ty- Th, Ngn, Phn, Th Lao, Pa D - Ty, Ty Khao- Cao Bng, Lng Sn, H Tuyn, Bc Thi, Hong Lin Sn, Qung Ninh, H Bc, Lm ng - Sn La, Ngh T)nh03Thi(Thi trng), Ty m (Thi en), Ty Mi, Ty Thanh (Mn Thanh), Hng Bng (Ty Mng), Pa Thay, Th BcThanh Ho, Lai Chu, Hong Lin Sn, H Sn Bnh, Lm ng04Hoa (Hn)Triu Chu, Phc Kin, Qung ng, Hi Nam, H, X PhngTP. H Ch Minh, H Ni, Hu Giang, ng Nai, Minh Hi, Kin Giang, Hi Phng, Cu Long05Kh-meCur, Cul, Cu, Th, Vit gc Min, Kh-me, KrmHu Giang, Cu Long, Kin Giang, Minh Hi, TP. H Ch Minh, Sng B, Ty Ninh06MngMol, Mual, Mi (1) Mi Bi, Ao T (u T)H Sn Bnh, Thanh Ho, V)nh Ph, Hong Lin Sn, Sn La, H Nam Ninh07NngXung, Giang, Nng An, Phn Sinh, Nng Cho, Nng Li, Qu Rim, Khn Li,....Cao Bng, Lng Sn, Bc Thi, H Tuyn, H Bc, Hong Lin Sn, Qung Ninh, TP. H Ch Minh, Lm ng08HrChm R, Chom, Kr LuNgh)a Bnh09Ph LB Kh P, Mu Di P X Ph, Ph, Va X- Hong Lin Sn - Lai Chu10 Ra-, , Kp, A-ham, Krung, Ktul, li Ru, Bl, Epan, Mhur (2) Bihk Lk, Ph Khnh11DaoMn, ng, Tri, X, Du, Min, Kim, Min, Qun Trng, Dao , Qun Cht, L Gang, Dao Tin, Thanh Y, Lan Tn, i Bn, Tiu Bn, Cc Ngng, Cc Mn, Sn u,...H Tuyn, Hong Lin Sn, Cao Bng, Lng Sn, Bc Thi, Lai Chu, Sn La, H Sn Bnh, V)nh Ph, H Bc, Thanh Ho, Qung Ninh12C TuCa-tu, Cao, H, Phng, Ca-Tang (3)Qung Nam- Nng, Bnh Tr Thin13Chm (Chm)Chm, Chim Thnh, HroiThun Hi, An Giang, TP. H Ch Minh, Ngh)a Bnh, Ph Khnh14Hmng (Mo)Mo, Hoa, Mo Xanh, Mo , Mo en, N Mo, Mn TrngH Tuyn, Hong Lin Sn, Lai Chu, Sn La, Cao Bng, Lng Sn, Ngh T)nh 15Gia-raiGi-rai, T-bun, Ch-rai, H-bau, Hrung, Chor,...Gia Lai, Kon Tum16NgiXn, L, n, Khch GiaQung Ninh, Cao Bng, Lng Sn17Ba naG-lar, T-l, Gi-lng (Y lng), R-ngao, Krem, Roh, ConKe, A-la Cng, Kpng Cng, B-nmGia Lai, Kon Tum, Ngh)a Bnh, Ph Khnh18X-ngX-teng, Hang, T-ra, M-nm, Ha-lng, Ca-dong, Kmrng, ConLan, Bri-la, TangGia Lai, Kon Tum, Qung Nam, Nng19Sn Chay (Cao Lan-Sn Ch)Cao Lan, Mn Cao Lan, Hn Bn, Sn Ch (cn gi l Sn T v khng bao gm nhm Sn Ch Bo Lc v Ch R)Bc Thi, Qung Ninh, H Bc, Cao Bng, Lng Sn, H Tuyn20C-hoXr, Np (Tu-lp), C-don, Chil (3), Lat (Lach), TrinhLm ng, Thun Hi21Sn DuSn Do, Tri, Tri t, Mn, Qun CcBc Thi, V)nh Ph, H Bc, Qung Ninh, H Tuyn22MnngPnng, Nng, Pr, Bu-ng, iPri, Biat, Gar, R-lam, Chil (3)k Lk, Lm ng, Sng B23Ra-glaiRa-cly, Rai, Noang, La-oangThun Hi, Ph Khnh24XtingXa-ingSng B, Ty Ninh25Bru-Vn KiuBru, Vn Kiu, Mng Coong, Tri KhaBnh Tr Thin26Th (4)Ko, Mn, Cui, H, an Lai, Ly H, Ty Png, Con Kha, X L Vng (5)Ngh T)nh, Thanh Ho (Nh Xun)27GiyNhng, Dng, Pu Thn Pu N, Ci Chu (6), XaHong Lin Sn, H Tuyn, Lai Chu28Gi Tringgih, Tareb, Giang Ry Pin, Tring, Treng, Ta-ring, Ve (Veh), La-ve, Ca-tang (7)Qung Nam- Nng, Gia Lai-Kon Tum29MChu M, M Ngn, M Xp, M T, M KrungLm ng, ng Nai30Kh-mX Cu, Mn Xen, Pu Thnh, Tnh, Ty HayNgh T)nh, Sn La, Lai Chu, Hong Lin Sn31CoCor, Col, Ca, TruNgh)a Bnh, Qung Nam- Nng32Ta-iTi-i, Pa-co, Pa-hi (Ba-hi)Bnh Tr Thin33Ch-roD-ro, Chu-rong Nai34KhngX Khao, X Sa, X Dn, X Dng, X Hc, X i, X Bung, Qung LmLai Chu, Sn La35Xinh-munPuc, PaSn La, Lai Chu36H NhU Ni, X U NiLai Chu, Hong Lin Sn37Chu ruCh-ru, ChuLm ng, Thun Hi38LoLo Bc, Lo NiLai Chu, Sn La, Thanh Ho, Hong Lin Sn39La ChC T, La QuH Tuyn40La HaX Khao, Khl PhloLai Chu, Sn La41La HLao, Pu ang, Kh Xung, C Xung, Kh QuyLai Chu42LL, Nhun (Dun)Lai Chu43L LMun DiCao Bng, Lng Sn, H Tuyn44ChtSch, My, Rc, M-ling, A-rem, Tu vang, Pa-leng, X-lang, T-hung, Ch-ci, Tc-ci, U-mo, X L VngBnh Tr Thin45MngMng , X L VngLai Chu46P ThnP Hng, TngH Tuyn47C LaoH Tuyn48CngXm Khng, Mng Nh, X XengLai Chu49B YChng Ch, Trng Gia, Tu Di, Tu DinHong Lin Sn, H Tuyn50Si LaC D X, Kh pLai Chu51Pu PoKa Po, Pen Ti L LH Tuyn52BruBraoGia Lai- Kon Tum53 uTy HtNgh T)nh54R mmGia Lai, Kon Tum55Ngi nc ngoi Ch thch: (1) L tn ngi Thi ch ngi Mng. (2) Mhur l mt nhm trung gian gia ngi - v Gia-rai. C mt s lng Mhur nm trong a phn ca tnh Gia-Lai, Kon-Tum v Cheo Reo, tip cn vi ngi Gia-rai, nay t bo l ngi Gia-rai. (3) Chil l mt nhm a phng ca dn tc Mnng. Mt b phn ln ngi Chil di c xung pha Nam, c tr ln vi ngi C-ho, nay t bo l C-ho. Cn b phn li qu hng ci, gn vi ngi Mnng, vn t bo l Mnng. (4) Th y l tn t gi, khc vi tn Th trc kia dng ch nhm Ty Vit Bc, nhm Thi  Bc v nhm Kh-me vng ng bng Sng Cu Long. (5) X L Vng: Tn ch nhiu dn tc sng du c vng bin gii. (6) Ci Chu (Qu Chu) c b phn Bo Lc (Cao Bng) sng xen k vi ngi Nng, c xp vo ngi Nng. (7) Ca-tang: tn gi chung nhiu nhm ngi min ni Qung Nam - Nng, trong vng tip gip vi Lo. Cn phn bit tn gi chung ny vi tn gi ring ca tng dn tc. * Mt s tn gi ca cc tnh vn theo tn gi ci vo thi gian nm 1978. PH LC 7a: DANH MC TING NI i vi ting trong nc: gm 54 ting ni tng ng vi 54 dn tc (Ph lc 7). i vi ting nc ngoi: Ch ghi cho nhng th ting sau: Anh, Php, Nga, Ty Ban Nha v Trung Quc. Cc ngn ng cn li th ghi KHC . M sTing nc ngoi55Ting Anh56Ting Php57Ting Nga58Ting Ty Ban Nha59Ting Trung Quc60Ting nc ngoi PH LC 8: DANH MC CC THNH PHN TN GIO Tn gio trong danh mc ny c hiu l mt t chc gm nhng ngi c chung nim tin vo mt gio l nht nh. I. Mt s tn gio chnh M sTn cc thnh phn tn gio chnhCc tn gi khcCc h phi(1)(2)(3)(4)1Pht gioC hai h phi chnh: - Pht gio Bc tng; - Pht gio Nam tng.2Cng gio- Thin cha gio - o Thin cha3Tin lnhC 13 h phi chnh: CMA; C c Phc Lm; Bp Tp; C c Truyn gio; Trng Lo; Ngi Tun; Mennonai; Quy C; Chng nhn GiHva; Moc Mng; Tm nhn Th gii; Lin hu C c; Gim l.4Hi gioC hai nhnh chnh: - Hi gio Ixlam; - Hi gio BNi.5Cao iC 11 h phi: Cao i Ty Ninh; Cao i Ban chnh; Cao i Tin thin; Cao i Minh Chn o; Cao i Minh Chn l; Cao i Chiu Minh Long Chu; Truyn gio Cao i; Cao i Chu kho; Cao i Bch y; Cao i Chiu Minh Tam Thanh; Cao i Thng .6Pht gio Ha HoHa Ho7Balamno Hindu, n gio8B Hai II. Tiu chun xc nh tn ca tng tn gio 1. Pht gio: Tn o Pht thng gi l Pht t. Pht t l ngi Quy tam bo v c Nh cha cp S ip o Pht khng quy nh tui i vi Pht t. ng bo Kh me Nam b hu ht l Pht t. 2. Cng gio: Tn o Cng gio thng gi l Gio dn. Gio dn l ngi chu php ra ti v c linh mc ghi tn vo s nhn danh ca gio s hoc h l. 3. Tin lnh: Nhng ngi t 18 tui tr ln chu php Bp Tm l tn thuc mt chi hi (cn gi l Hi thnh) ca o Tin Lnh. 4. Hi gio - Hi gio I xlam: Mt ngi c tnh l tn Hi gio I xlam khi ngi  lm l Xunt (ct da quy u i vi nam, thng t 15 tui tr ln) v l ct tc (i vi n, thng t 15 tui tr ln). - Hi gio BNi: Ch c trong ng bo dn tc Chm (trong gia nh th thn Ln). 5. Cao i: Tn o Cao i thng gi l o hu. o hu l ngi lm l nhp o v c cp S cu o. o Cao i thng ch lm l nhp o v cp S cu o cho ngi t 18 tui tr ln. 6. Pht gio Ha Ho: Tn Pht gio Ha Ho trc nm 1975 u c th hi vin do Gio hi Pht gio Ha Ho cp. T nm 1975 n nay, ngoi nhng ngi c th ni trn, cc tnh c o Ha Ho thng cn c vo nhng im sau y tnh l tn Ha Ho: - Thng xuyn gi chay gii; - Trong nh c th Trn iu (ming vi mu hoc nu) v nh Gio ch Hunh Ph S; - Thng xuyn tng nim (c cc bi sm ging ca c Hunh Ph S). 7. Balamn: Cc thnh vin ca nhng gia nh (phn nhiu trong ng bo Chm) th Thn B u dc xem l tn o Balamn. PH LC 9: TNG IU TRA DN S V NH 1/4/2009 PHIU GIM ST IU TRA Tnh/thnh ph: __________________ Huyn/qun/th x: ____________________ X/phng/th trn:_______________________ H v tn ca t trng iu tra: _________________________________________ a bn iu tra s: (Trang s. . . /. . ..) Ngy, thngH siu tra vin c n h khngS nhn khuS nam S NTm tt nhng sai st chnh ca iu tra vin gp cho iu tra vin cha4CKhngCha Ti m bo rng nhng thng tin ghi vo bng trn y c ti thu thp trc tip t cc h thuc a bn iu tra do ti ph trch; chng khng phi c chp t bt k ngun thng tin c sn no. Nu sai ti hon ton chu trch nhim. T trng iu tra (K, ghi r h tn) K v ng du xc nhn ca phng thng k huyn/qun/th x Vit theo dng phn s. V d: 1/5 ngh)a l trang th nht trong tng s 5 trang. Ghi theo bng k mi c cp nht. Gim st vin v iu tra vin cng s dng mt bng k. Ghi tm tt cu hi s bao nhiu/ct no iu tra vin ghi sai. 4 Ghi X vo ct tng ng   PAGE 4 PAGE 3 Phn ph lc Tng iu tra dn s v nh 2009 Hng dn nghip v iu tra PAGE 70 PAGE 15 Tng iu tra Dn s v Nh 2009 Hng dn nghip v iu tra PAGE 26 Tng iu tra Dn s v Nh 2009 Hng dn nghip v iu tra PAGE 80 Phn ph lc 1.9 [TN] i khi h (ni ci) trong bao lu? 1.7 C ai ni khc mi chuyn n n chung trong h ta hay khng? I 0 0 2 2 I N NH (L NKTTTT) 2 x I I x I 6 9 6 THNG TR LN (l NKTTTT) DI 6 THNG (loi ra) TM THI (Tm tr, loi ra) C C DI 6 THNG (l NKTTTT) 6 THNG TR LN (loi ra) S TR V TRONG VNG 6 THNG (Tm vng, l NKTTTT) (loi ra) I HN (loi ra) I LM N/ KHNG BIT KHNG KHNG C (ghi b sung) KHNG C (G=ghi b sung) Ngoi s ngi ng/b va khai, h ta c cn ai ang i cng tc, hc tp hay lao ng c thi hn nc ngoi khng? (Ghi vo giy nhp) 1.3 Trong h ta, c ai l qun i hoc cng an thng xuyn n ti h khng? 1.4 C ai trc y vn thng xuyn n trong h, nhng nay chuyn i ni khc (khng k i nc ngoi) khng? N LM N 1.5 [TN] i lm n, chuyn i hn hay s tr v sng ti h trong vng 6 thng? KHNG c danh sch NKTTTT ch h xc nhn 1.6 [TN] i khi h trong bao lu? 1.8 [TN] chuyn n lm n, n n nh hay tm thi? Xin ng/b cho bit h v tn nhng ngi vn thng xuyn n chung trong h? (Ghi vo giy nhp) 6 0 2 GGGGGG2H4HdHfHtHvHxHHI볟wcJ7$hkhQCCJOJQJaJmH sH 0hkhQC56CJOJQJ\]aJmH sH 'h>J@JnJJDZǞLjq]qF2'hkhCJOJQJ]aJmH sH -hkhW 56CJOJQJ]aJmH sH 'hR>56CJOJQJ]aJmH sH -hkh56CJOJQJ]aJmH sH *hkh6CJOJQJ]aJmH sH $hR>5CJOJQJ]aJmH sH *hkhC5CJOJQJ]aJmH sH *hkh5CJOJQJ]aJmH sH $hkhCJOJQJaJmH sH hMUCJOJQJaJmH sH xHIKfLMNSU.VW"X[X[V\\]4^n^_6__$d xYD<`a$gdZ&$d xYD<`a$gd[x$d xYD<a$gd[x$ d xYD<a$gd[xJ@KKKKKKL*L.L0L6L8LDLhTh=&-hkhW 56CJOJQJ]aJmH sH -hkh6]56CJOJQJ]aJmH sH 'hR>56CJOJQJ]aJmH sH -hkhy56CJOJQJ]aJmH sH *hkhy6CJOJQJ]aJmH sH *hkhy5CJOJQJ]aJmH sH *hkhs5CJOJQJ]aJmH sH *hkhCD5CJOJQJ]aJmH sH 'hkhCJOJQJ]aJmH sH 'hkhyCJOJQJ]aJmH sH DLFLdLfLlLnLpLrLtLvLLLMMMMԾnZFZF2Z'hkht}6CJOJQJaJmH sH 'hkh1D6CJOJQJaJmH sH 'hkh6CJOJQJaJmH sH 'hkhOxm6CJOJQJaJmH sH 'hkhs5CJOJQJaJmH sH 'hkhOxm5CJOJQJaJmH sH 'hkh1D5CJOJQJaJmH sH *hkhy5CJOJQJ]aJmH sH *hkhy6CJOJQJ]aJmH sH *hkh6]6CJOJQJ]aJmH sH MNNPOTObOtOvOxOzO|OPPPQ.Q,R.R\RnRRȵ|hThhȵA$hkhoDCJOJQJaJmH sH 'hkh96CJOJQJaJmH sH 'hkht}6CJOJQJaJmH sH $hkhCJOJQJaJmH sH $hkhsCJOJQJaJmH sH $hkhCJOJQJaJmH sH $hkh9CJOJQJaJmH sH $hkht}CJOJQJaJmH sH 'hkh6CJOJQJaJmH sH hkhCJOJQJmH sH RRRRR&S,S^SnSSSSSS TTTTTT TǴ}o}^}^M^7*hkhCDCJOJQJ\]aJmH sH hkhCDCJOJQJmH sH hkhCJOJQJmH sH hR>CJOJQJmH sH hkhB 7CJOJQJmH sH $hkhCJOJQJaJmH sH $hkhOxmCJOJQJaJmH sH $hkht}CJOJQJaJmH sH $hkh9CJOJQJaJmH sH $hkhsCJOJQJaJmH sH $hkh3CJOJQJaJmH sH ThTtTvTxTTTTTTTTTTTUU"UVUXUZU\U^UrUtUvUzU|U~Uȴُp_ȁp___ُNȏ hkhoDCJOJQJmH sH hkh V7CJOJQJmH sH hhCJOJQJmH sH hCJOJQJmH sH hkhB 7CJOJQJmH sH 'hkhCJOJQJ]aJmH sH 'hkhCDCJOJQJ]aJmH sH hkhCJOJQJmH sH hkhCDCJOJQJmH sH *hkhCJOJQJ\]aJmH sH ~UUUUUUUUUUUUUUUUUUU*V.V˺ܺܩybK4-hkh5CJOJQJ\]aJmH sH -hkh6CJOJQJ\]aJmH sH -hkh"6CJOJQJ\]aJmH sH hR>hR>CJOJQJmH sH hR>CJOJQJmH sH hkh V7CJOJQJmH sH hkhCDCJOJQJmH sH hkhCJOJQJmH sH hkhoDCJOJQJmH sH hkhB 7CJOJQJmH sH #hkhCDCJOJQJmH o(sH .VpVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWWW"W&W(W,W0W:WhR>CJOJQJ\]aJmH o(sH *hR>hR>CJOJQJ\]aJmH sH $hR>CJOJQJ\]aJmH sH *hkhCJOJQJ\]aJmH sH AWW X"X[[ ["[$[*[.[0[L[ԾlYC0l$h,y26CJOJQJ]aJmH sH *hQnhQn6CJOJQJ]aJmH sH $hQn6CJOJQJ]aJmH sH *hkh6CJOJQJ]aJmH sH *hkh}k6CJOJQJ]aJmH sH $hsK6CJOJQJ]aJmH sH $hkhCJOJQJaJmH sH *hkh5CJOJQJ]aJmH sH *hkh6CJOJQJ]aJmH sH *hR>hCJOJQJ\]aJmH sH L[N[R[V[X[^[`[d[T\V\\\^\b\\\\\ĮxbxOx;'hkh6CJOJQJaJmH sH $hkhBQCJOJQJaJmH sH *hkh5CJOJQJ]aJmH sH $hkhCJOJQJaJmH sH $h"h"CJOJQJaJmH sH h"CJOJQJaJmH sH *hNhK6CJOJQJ]aJmH sH $hN6CJOJQJ]aJmH sH *hNhN6CJOJQJ]aJmH sH $h?5CJOJQJ]aJmH sH \\\\]]]]]]]]4^6^8^j^ڲubuOu=+="h>*CJOJQJaJh>*CJOJQJ\]aJ"h>mVmXmyjjj^RhICJOJQJaJhsCJOJQJaJh>yvyxyyyyyyyyyyyzz z$z2z4zXzȴ|||||||||||||'hahkXCJOJQJaJmH o(sH $hahkXCJOJQJaJmH sH !h!5CJOJQJaJmH sH 'hLhkX5CJOJQJaJmH sH !hkX5CJOJQJaJmH sH 'hkXhkXCJOJQJaJmH o(sH $hkXhkXCJOJQJaJmH sH 0XzZzzzzz{{"{${,{.{B{D{P{R{p{r{{{{{{{{{{{|||||"}.}0}}}}}}}}}}}p~r~z~~ȵhCJOJQJaJmH sH h CJOJQJaJmH sH 'hahVCJOJQJaJmH o(sH $hahVCJOJQJaJmH sH hLCJOJQJaJmH sH $hahkXCJOJQJaJmH sH 'hahkXCJOJQJaJmH o(sH 14xz}ƀ`̈D֍4"$ & F, Zd xx^Z`a$gdC$d xx`a$gdRj$ d xYD<`a$gdRj$ d xYD<a$gd $ d xYD<a$gdL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  "$(*,028<@DHJLRXZbfnp'hhCJOJQJaJmH o(sH hCJOJQJaJmH sH $hhCJOJQJaJmH sH O*,46<>DFPRXZbdtv|€Āƀڀ ͺͺͦͺͦͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖ͺͺͦͺͺͺ'hLh 5CJOJQJaJmH sH hVCJOJQJaJmH sH 'h h CJOJQJaJmH o(sH $h h CJOJQJaJmH sH h CJOJQJaJmH sH $hhCJOJQJaJmH sH hCJOJQJaJmH sH / "&*,26:>BHJ\^`lnxzȁ́Ёҁ؁ځށͺͺͺݖooo$h=Oh=OCJOJQJaJmH sH 'h=Oh=OCJOJQJaJmH o(sH h=OCJOJQJaJmH sH 'hhCJOJQJaJmH o(sH $h h CJOJQJaJmH sH h CJOJQJaJmH sH $hhCJOJQJaJmH sH hCJOJQJaJmH sH +"$(.0468:>@BFTX^`bfjnrvxzĂƂȂ̂΂҂؂ڂɹh%xCJOJQJaJmH sH 'ho8ho8CJOJQJaJmH o(sH $ho8ho8CJOJQJaJmH sH ho8CJOJQJaJmH sH $h=Oh=OCJOJQJaJmH sH 'h=Oh=OCJOJQJaJmH o(sH h=OCJOJQJaJmH sH 2ڂ܂ނ"$028:BDJNRTZ\hjrtz|ƒă΃͹ͦͦͦͦͦͦͦͦͦͦͦ͒|ͦͦͦͦͦ*hLho85>*CJOJQJaJmH sH 'hRjhRj5CJOJQJaJmH sH $ho8ho8CJOJQJaJmH sH 'ho8ho8CJOJQJaJmH o(sH ho8CJOJQJaJmH sH $h!h!CJOJQJaJmH sH h!CJOJQJaJmH sH 0΃҃փڃ $&02:>DHLPVX^`fjnrt|~ĄƄ΄Є؄܄ *,248'ho8ho8CJOJQJaJmH o(sH ho8CJOJQJaJmH sH $ho8ho8CJOJQJaJmH sH O8:>@DFHNRX\^`fhrtxz…ƅʅ΅ԅօ؅"ݹhLCJOJQJaJmH sH *hLho85CJOJQJaJmH o(sH 'hLho85CJOJQJaJmH sH h CJOJQJaJmH sH 'ho8ho8CJOJQJaJmH o(sH ho8CJOJQJaJmH sH $ho8ho8CJOJQJaJmH sH 2"&.02:>FHNRVZ`bdlpvz|†ʆΆކ $hNC-hNC-CJOJQJaJmH sH h!CJOJQJaJmH sH hNC-CJOJQJaJmH sH 'ho8ho8CJOJQJaJmH o(sH ho8CJOJQJaJmH sH $ho8ho8CJOJQJaJmH sH 4 "$(*,.02\^hjntvz|~ʇ̇Ї҇؇܇ $&:<ȸȨh%xCJOJQJaJmH sH h!CJOJQJaJmH sH hNC-CJOJQJaJmH sH $hNC-hNC-CJOJQJaJmH sH 'hNC-hNC-CJOJQJaJmH o(sH B<>HJZ\bdjlvxz|ˆĈʈ̈Έݽ*hLhNC-5CJOJQJaJmH o(sH 'hLhNC-5CJOJQJaJmH sH 'hLhL5CJOJQJaJmH sH ho8CJOJQJaJmH sH h!CJOJQJaJmH sH hNC-CJOJQJaJmH sH $hNC-hNC-CJOJQJaJmH sH * $&,0@BJLRTZ\`djnrt~‰Ɖ։؉"$,0@BTX^bfhrvzȸȸh!CJOJQJaJmH sH hNC-CJOJQJaJmH sH $hNC-hNC-CJOJQJaJmH sH 'hNC-hNC-CJOJQJaJmH o(sH Hz|ĊƊʊЊԊ֊؊ڊ܊ "&(.08:>@NPV\^`bhjltvzݹh%xCJOJQJaJmH sH 'hNC-hNC-CJOJQJaJmH o(sH hNC-CJOJQJaJmH sH $hNC-hNC-CJOJQJaJmH sH D‹ҋ֋ڋ܋ (*02:<BDflnvxŒČȌ̌Ҍ֌ڌ܌'hLh-^5CJOJQJaJmH sH hNC-CJOJQJaJmH sH h!CJOJQJaJmH sH $h-^h-^CJOJQJaJmH sH 'h-^h-^CJOJQJaJmH o(sH h-^CJOJQJaJmH sH :"$6:@DHJTX\^dfhlnpčƍȍ֍؍ڍލ "(,68:<DFHJݹhRjCJOJQJaJmH sH 'h-^h-^CJOJQJaJmH o(sH h-^CJOJQJaJmH sH $h-^h-^CJOJQJaJmH sH IJLTV\^dfjprtxz~ƎʎΎЎ֎؎(*4@LؓݹݧhCCJOJQJaJh!CJOJQJaJhLhLCJOJQJaJ"hLhL5>*CJOJQJaJ'h-^h-^CJOJQJaJmH o(sH h%xCJOJQJaJmH sH h-^CJOJQJaJmH sH $h-^h-^CJOJQJaJmH sH 2X"(02BZޖ*,24b$.;ٮ~qaa~hChC6CJOJQJaJhC6CJOJQJaJhRjhRj6CJOJQJaJhRjhL6CJOJQJaJhRjhL5CJOJQJaJhLhL5CJOJQJaJh!h!CJOJQJaJh!CJOJQJaJhLhLCJOJQJaJhCCJOJQJaJh%xCJOJQJaJ!2HLN|l$ $Ifa$gd"g= $IfgdLexx$If^e`gdL$ ^a$gdL$ vxa$gdC $ xa$gd2$ d xxa$gd2 $ & F, d xx^`a$gdC $:Z^FHNPRVbh|~ٶ|m[|mm|m|m#h21hLCJOJQJ\^JaJhLCJOJQJ\^JaJ#hF~XhLCJOJQJ\^JaJ#hzhLCJOJQJ\^JaJ+h"g=hLCJOJQJ^JmHnHsH u,hL5CJOJQJ^JaJmHnHsH uhCCJOJQJaJhLhLCJOJQJaJhRjCJOJQJaJhCJOJQJaJ (*,0žųųooYJ;/h"g=CJOJQJaJh(5h$CJOJQJaJhLhLCJOJQJaJ+h mhLCJOJQJ^JaJmHnHu0jh+hLOJQJU^JmHnHsH u0jh+hUOJQJU^JmHnHsH u#h"g=hLOJQJ^JmHnHu#h"g=h"g=OJQJ^JmHnHuh"g=OJQJ^JmHnHu#h+hLOJQJ^JmHnHu2hzhL5CJOJQJ^JaJmHnHsH u*,.0cS$ ^a$gdLzkd$$Ifl0lL t0644 la$ <$Ifa$gdL $IfgdLžĞΞ &(*,.2>Dܟޟ $.24FL(*,⸤{{{gXhRjh$CJOJQJaJ'h(5h$CJOJQJaJmHnHu0jh(5h$OJQJU^JaJmHnHuh(5h$OJQJ\^JaJ'h(5h$OJQJ^JaJmHnHu*h(5h$5OJQJ^JaJmHnHuh$CJaJh"g=CJOJQJaJh(5h$CJOJQJaJh"g=h"g=CJOJQJaJ0(*ޟ"$02$ <$Ifa$gd$$ $Ifa$gd$$exx$If^e`a$gd$$a$gd$ $`a$gdC 246*,znzVFFF$ $Ifa$gd$$exx$If^e`a$gd$ $`a$gdC$a$gd$|kd$$Ifl0&\ &6 t0644 lal,.04@Fޡ "Ҫҏ||fRCh(5h$CJOJQJaJ'h(5h$CJOJQJaJmHnHu+h"g=h$CJOJQJ^JaJmHnHu%h"g=CJOJQJ^JaJmHnHu4jh(5h$CJOJQJU^JaJmHnHu+h"g=h"g=CJOJQJ^JaJmHnHu#h(5h$CJOJQJ\^JaJ+h(5h$CJOJQJ^JaJmHnHu.h(5h$5CJOJQJ^JaJmHnHu "2^VJ $`a$gdRj$a$gd$|kd*$$Ifl0&\ &6 t0644 lal$ <$Ifa$gd$$ $Ifa$gd$"02 HJ£ģ*B¦̨ ̭ .PBHJTŶѪѪѪячwkѪѪѪѪѪh"g=CJOJQJaJh"g=h"g=CJOJQJaJo(h$CJaJh5CJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJhRjhRjCJOJQJaJhRjCJOJQJaJh(5h$CJOJQJaJh"g=h$5>*CJaJ"h"g=h$5>*CJOJQJaJ%2|TX8ijThZܺ^fn$d xx`a$gdn $da$gdn $d xxa$gdn $d xxa$gda$d xx`a$gdaThlX8:JL\bd³ijȳξwjwjwjw]Phn 5CJOJQJaJh$CJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJhhCJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJhNhNCJOJQJ\aJhNCJOJQJ\aJh%xCJOJQJ\aJh(5h$CJOJQJ\aJ"hRjh$6CJOJQJ\aJh(5h$CJOJQJaJh(5h$5CJOJQJaJȳسTX\^`dflnprµƵʵеԵ︨xxxxxxlx]xhQhhn CJOJQJaJh%xCJOJQJaJh6bhn CJOJQJaJhIf<hn CJOJQJaJ"hIf<hn 5CJOJQJ\aJh=hn 5CJOJQJaJhn 5CJOJQJaJhhn CJOJQJaJhn CJOJQJaJh(5hn CJOJQJaJh(5hn 5CJOJQJaJ$fh̶ζfhjl~ظ:TVXZ:VX*,28:ʺ{{n^n^h%xh%xCJOJQJ\aJh%xCJOJQJ\aJhhn CJOJQJ\aJhUhn CJOJQJ\aJ"h(5hn 5CJOJQJ\aJhn CJOJQJ\aJh(5hn CJOJQJ\aJhn CJOJQJaJh%xh%xCJOJQJaJh%xCJOJQJaJhIf<hn CJOJQJaJ$:@BFHLNTZ^`jlnrBDJPRXZ^`dflrҸ~~~~~~rbh(5h$CJOJQJ\aJhn CJOJQJaJh%xh%xCJOJQJaJh%xCJOJQJaJh(5hn CJOJQJaJh(5hn 5CJOJQJaJhn 5CJOJQJaJhn CJOJQJ\aJh(5hn CJOJQJ\aJh%xh%xCJOJQJ\aJh%xCJOJQJ\aJ!B~xVn.T$hd xx^ha$gda$d xx`a$gdRj$d xxa$gda$ hd xx`ha$gdn $ & F+d xxa$gdn $hd xx`ha$gdRj^`*,.\IJĕuhXhuh%xh%x5CJOJQJaJh%x5CJOJQJaJh(5h$5CJOJQJaJh%xh%xCJOJQJ\aJh%xCJOJQJ\aJhUhUCJOJQJ\aJ"hUhUCJOJQJ\aJo(hUCJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJh(5h$CJOJQJ\aJ"h(5h$5CJOJQJ\aJ&` $(*<PT $&;;;;;;;;ٞi0jh(5h$OJQJU^JaJmHnHuh}CJOJQJaJh<7h$6CJOJQJaJh<7hn 6CJOJQJaJh"g=h$5CJOJQJaJh%xh%xCJOJQJaJh%xCJOJQJaJhn CJOJQJaJh CJOJQJaJh(5h$CJOJQJaJ!T< l"(,.2$ $Ifa$gd$$hx$If^h`a$gd$$hd xd\$`ha$gd $d xd\$a$gdC$hd xx`ha$gd &*(*.06P" @BFHLNP볧ۄkkkW'h(5h$CJOJQJaJmHnHu0jh"g=h$CJOJQJU^JmHnHu'h"g=h$CJOJQJ^JmHnHuh}h}CJOJQJaJh}CJOJQJaJh(5h$CJOJQJaJ0jh(5h$OJQJU^JaJmHnHuh(5h$OJQJ\^JaJ'h(5h$OJQJ^JaJmHnHu!2468pdXdB$hx$If^h`a$gd$ $`a$gd} $h^ha$gd$zkd$$Ifl0&b &< t0644 lal$ <<$Ifa$gd$ @DFJLN`zkd\$$Ifl0&b &< t0644 lal$ <<$Ifa$gd$$ $Ifa$gd$ NPNP<@Bnr$ <<$Ifa$gd$$ $Ifa$gd$$hx$If^h`a$gd$$ Z`a$gd} $h^ha$gd$ PRV:<>BlnprDF"LϽϬϬϬϝ}maRaFh"g=CJOJQJaJh}h}CJOJQJaJh}CJOJQJaJh<7hC6CJOJQJaJh<7h$6CJOJQJaJh(5h$5CJOJQJaJh(5h$CJOJQJaJ h(5h$CJOJQJ^JaJ#h(5h$CJOJQJ\^JaJ+h(5h$CJOJQJ^JaJmHnHu4jh(5h$CJOJQJU^JaJmHnHuDFxlxYYx$d xx`a$gdC $`a$gd} $h^ha$gd$zkd$$Ifl0&b &< t0644 lalD *.0񮞏vvvvjXIXIXIXh"g=5CJOJQJ\aJ"h>*CJOJQJ\aJ(h>FJPRXZ\bdlntvz|԰°"hy}+B*CJOJQJ\aJph"hLB*CJOJQJ\aJph(hs`hLB*CJOJQJ\aJph+hs`hLB*CJOJQJ\aJo(phE48<@DFHJRTVXrt<>@뱞}k"h>DHJVXbdtv ("h>BDJLVXZbdlnvz~&*,24>@BJLTV^bfhnp%hr+^hL56CJOJQJ\aJhB=CJOJQJ\aJ"hGThLCJOJQJ\aJo(hGThLCJOJQJ\aJhLCJOJQJ\aJEpvx~"$*,68:BDLNVZ`blntv|~򽨽(hr+^hL56CJOJQJ\aJo(%hr+^hL56CJOJQJ\aJhGThLCJOJQJ\aJ"hGThLCJOJQJ\aJo(hLCJOJQJ\aJB ,028:DFHPRZ\dhnpz|­"hGThLCJOJQJ\aJo((hr+^hL56CJOJQJ\aJo(%hr+^hL56CJOJQJ\aJhB=CJOJQJ\aJhGThLCJOJQJ\aJhLCJOJQJ\aJ7"$&(.08:>@FHPTXvz|hh(hLCJOJQJ\aJ%hr+^hL56CJOJQJ\aJ"hGThLCJOJQJ\aJo(hGThLCJOJQJ\aJhLCJOJQJ\aJhB=hB=CJOJQJ\aJ> "&*04:<@BHJLRTVXbdtx *,.6:@BJLTX^`jltv~%hr+^hL56CJOJQJ\aJ"hGThLCJOJQJ\aJo(hlCJOJQJ\aJhGThLCJOJQJ\aJhLCJOJQJ\aJEX:h 8 >t6($$d x@&YD<a$gd[x$d xYD<`a$gd[x$d xYD<a$gd[x$ d xYD<a$gd[x$d x<`a$gdL "$(*24:<DFVZ^`dhprz|ñ"h&ihLCJOJQJ\aJo(h&ihLCJOJQJ\aJ"hLKshLKsCJOJQJ\aJo(hLKsCJOJQJ\aJ"hGThLCJOJQJ\aJo(hGThLCJOJQJ\aJhLCJOJQJ\aJ8,:<DFPRTXZ\`bfjnpz~ ѾޜhLKsCJOJQJ\aJ(hr+^hL56CJOJQJ\aJo(%hr+^hL56CJOJQJ\aJhLCJOJQJ\aJh&ihLCJOJQJ\aJ"h&ihLCJOJQJ\aJo(= $&,.8<@DFHJNPRXZbd(*24>@BFHRV\ѱ(hr+^hL56CJOJQJ\aJo(%hr+^hL56CJOJQJ\aJhLKsCJOJQJ\aJhLCJOJQJ\aJh&ihLCJOJQJ\aJ"h&ihLCJOJQJ\aJo(=\^hjpt "&(*,:<>FHVXⳞ%h>*CJOJQJ\aJhLKsCJOJQJ\aJ%h>FLNP~ȼ㰡㒂ufT"h>HJLTVZͻ|papapQapaph@rh@rCJOJQJaJo(h@rh@rCJOJQJaJh@rCJOJQJaJh>DFHJbfhvz~߽߇zkk_ShlCJOJQJaJhUEXCJOJQJaJh>*CJOJQJ]aJh>'@'F'H'Z'\'j'l''(&(((((())))))))ݻfSSSS$h>.///////////////////4080:0J0L0R0T0V0X000ʷʷʧʷʷʷʷڇtttt^*h>gbCJOJQJaJmHsH126383F3H3J3z3|33333333333 4 4"4ǴڡڡڋxbKb-hFhF6CJOJQJ]aJmHo(sH*hFhF6CJOJQJ]aJmHsH$h(5CJOJQJ]aJmHsH*hkhq{55CJOJQJ]aJmHsH$hkhX=CJOJQJaJmHsH$hkh=\XCJOJQJaJmHsH$hkhGGCJOJQJaJmHsH$hkhZCJOJQJaJmHsH$hkhq{5CJOJQJaJmHsH"4$4246484:4444&5(5Z5z555555ڮxeeO9*h>::;=?@HAhDFH$ d xYD<a$gdT)$ & F d xYD<a$gd[x$ d xYD<a$gd[x$d xYD<a$gd[x55555566 6 6V6X6`6d6f6j6p6r6v6~66666666ǷǷ}j}W$h>6CJOJQJaJmH sH $h><=*>??ꪗt``PP```=$h(5CJOJQJ]aJmH sH hFCJOJQJaJmH sH 'h>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGG G G8G\GʽssdXhCJOJQJaJh>HPHRHTH\H`HfHʻʫʫʫʻʻʜʜʌʜʀʀʜʜʜʜʜʜʌʜhrCJOJQJaJhT)h}"CJOJQJaJo(hT)h}"CJOJQJaJh(h}"CJOJQJaJo(h(h}"CJOJQJaJh}"CJOJQJaJh>#h1>#6CJOJQJaJh1>#6CJOJQJaJh}"6CJOJQJaJh>#6CJOJQJaJh1>#h1>#6CJOJQJaJ#K KKK KtKvKxKzK~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLǻ}廍qhBCJOJQJaJhT)h1>#CJOJQJaJo(hT)h1>#CJOJQJaJh(h1>#CJOJQJaJo(h(h1>#CJOJQJaJh1>#CJOJQJaJh1>#h1>#CJOJQJaJh>L@LDLHLLLNLPLRLTL\L^LbLfLnLpL|L~LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLɺɪɪɺɺɺɺɪɺɞɺɺɺɺɺɺɺɺɺhrCJOJQJaJh%xCJOJQJaJhhCJOJQJaJo(hhCJOJQJaJhCJOJQJaJhBhBCJOJQJaJo(hBCJOJQJaJhBhBCJOJQJaJ8HL MTMNOPlQBRRSLUzk$d <<a$gdQ3$d <<a$gd$d <<`a$gdB$d `a$gdB$d xYD<`a$gdB$ d xYD<a$gd$ d xYD<a$gdB$ d xYD<a$gd1># LLL M2MBMDMNMPMTM~MMMMMMPNrNtNNOlOrOĴĴp`Mppp9p'hBhB5CJOJQJaJmHsH$hLKshLKsCJOJQJaJmHsHhLKsCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsHhBhBCJOJQJaJ"hh5CJOJQJaJo(hBhB5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhhB5OJQJ\aJhhLKs5OJQJ\aJhh1>#CJOJQJaJrOtOOOOOOOPPPPlQtQQQQ4R>R@RBRJRRSS SSSSSSS,S.SRSTSXS\S`SdSjSpSvSxSSڹڹڹڕڄpp'hhCJOJQJaJmHo(sH!h5CJOJQJaJmHsHhMCJOJQJaJmHsH'hBhB5CJOJQJaJmHsH!hLKs5CJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH,SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTT T$T(T:T*CJOJQJaJmHsHhQ3CJOJQJaJmHsHhBCJOJQJaJmHsH'hMhMCJOJQJaJmHo(sHhMCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH'hhCJOJQJaJmHo(sH$VTXT\T^TbTdTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUU UUUUU$U(U,U.U2U6U:U>UDUHULUbUdUrUtUUݶ'hQ3h?CJOJQJaJmHo(sH$hQ3h?CJOJQJaJmHsH'hQ3hQ3CJOJQJaJmHo(sHhQ3CJOJQJaJmHsH$hQ3hQ3CJOJQJaJmHsH?LUrUNVWXXYnYrYYYyd rx$If]rgdv r$If]rgdv r$If]rgdvx$If^gdvex$If^e`gdv$d <<`a$gdB$ & F/d <<a$gd?$hd <<^h`a$gd? UUUUUUUVV&V(VNVPVVVVVWWtWvWWWWWWWWWWlXnXXXXXXXXXXXXƶڶڶڶڣzmzmzmzmhTC,h"g=OJQJ^Jh"g=OJQJ^Jh"g=5OJQJ^JhThCJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsHh?CJOJQJaJmHsH'hQ3h?CJOJQJaJmHo(sH$hQ3h?CJOJQJaJmHsH$h?h?CJOJQJaJmHsH*XXXXXXXXXXXXXYYYYY"YJYRYTYXYZYnYpYrYvYxY~YYYYʼʼʼʑrarRh"g=5CJOJQJ^JaJ h,h"g=CJOJQJ^JaJh"g=CJOJQJ^JaJ h}8h"g=CJOJQJ^JaJ2jh"g=CJOJQJU^JaJmHnHsH u h#Uh"g=CJOJQJ^JaJh"g=CJOJQJ^JaJ h;hh"g=CJOJQJ^JaJhLKsCJOJQJ^JaJhTC,h"g=OJQJ^Jh"g=OJQJ^J YYYYYYYYYYYYYYYZZZ ZZZZ򵛍|jYHHH7 h}8h"g=CJOJQJ^JaJ h<h"g=CJOJQJ^JaJ hTh"g=CJOJQJ^JaJ#hThTCJOJQJ^JaJo( hThTCJOJQJ^JaJhTCJOJQJ^JaJ2jh"g=CJOJQJU^JaJmHnHsH u2jhQ3CJOJQJU^JaJmHnHsH u#h.vh"g=5CJOJQJ^JaJ h,h"g=CJOJQJ^JaJh"g=CJOJQJ^JaJYYZZZ\Z^Z`Z\I:$d <<a$gd?$d <<`a$gdB|kd/$$Ifl0q! t t0 644 lam r$If]rgdv rx$If]rgdvZZZZTZXZ\Z^ZdZlZZZ \\\v\]ǧq`M_B_F_N_T_X_\_^_`_h_l_p_ʦh?CJOJQJaJmHsH'hQ3hQ3CJOJQJaJmHo(sH$hQ3hQ3CJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsHhQ3CJOJQJaJmHsH=p_r_t_v_x_~____________________________ĭĝzgzgzgzSzgzgzgzgz'h|Smh|SmCJOJQJaJmHo(sH$h|Smh|SmCJOJQJaJmHsHh|SmCJOJQJaJmHsH$hQ3hQ3CJOJQJaJmHsHhQ3CJOJQJaJmHsH-hQ3hQ35>*CJOJQJaJmHo(sH*hQ3hQ35>*CJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH$hQ3hBCJOJQJaJmHsH _____` `````$`&`*`,`2`6`:`@`D`F`L`N`X`Z```b`j`l`t`v````````aaab}i}'hBhBCJH*OJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH'hQ3hQ35CJOJQJaJmHsH'hBhB5CJOJQJaJmHsH!hQ35CJOJQJaJmHsH'h|Smh|SmCJOJQJaJmHo(sHh|SmCJOJQJaJmHsH$h|Smh|SmCJOJQJaJmHsH)bbbbbbbblhii~ikkZkkkkllllmm8n->p hOhTCJOJQJ^JaJ#h.vhT5CJOJQJ^JaJ h.vhTCJ OJQJ^JaJ hT5CJOJQJ^JaJhTCJOJQJ^JaJ2jhTCJOJQJU^JaJmHnHsH uhTOJQJ\^Jhn1hTOJQJ\^Jhh?CJOJQJ^Jh?5OJQJ^JhBhB5CJOJQJaJ#hChB5CJOJQJmHsH$hBhCJOJQJaJmHsHZv\vvvv wfN::: pd xx$IfgdCed xx$If^e`gdCkd$$IfTl0> 'd  t0644 lapTvvvvvvvvvvvvvvvvvvw www w"w>wظؕؕ{ؕاjO@hT5CJOJQJ^JaJ5jhT5CJOJQJU^JaJmHnHsH u hOhTCJOJQJ^JaJ2jhCCJOJQJU^JaJmHnHsH u#h.vhT5CJOJQJ^JaJ h.vhTCJ OJQJ^JaJ hT5CJOJQJ^JaJ hCKhTCJOJQJ^JaJhTCJOJQJ^JaJ2jhTCJOJQJU^JaJmHnHsH u wFwHwLww,x4y\{|l]JJJJJ$ d xxa$gdC$d xxa$gdC~kdm$$IfTl0> 'd t0644 laT d xx$IfgdC>wFwHwLwTw\w`wbwlwwwxx.xPx6yby||}*~NBփރn̻p]MhCJOJQJaJmHsH$hThTCJOJQJaJmHsHhTCJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH'hh5CJOJQJaJmHsH'hBhB5CJOJQJaJmHsH!h5CJOJQJaJmHsH'hBhB6CJOJQJaJmHsHhBhTCJOJQJaJh1hT5OJQJ^JaJ|}փnX`2 d|$ d xYD<a$gdB$d <<a$gd $ & F+ d xYD<a$gd$ & F+ d xxa$gdC$d xxa$gd$d xxa$gdC$ d xxa$gdCȅ "&(.0268:>DHJLNRVZ\`bflnprvxz|ݶݶݦ݃ݶݶݶ$hBhCJOJQJaJmHsHh5CJOJQJaJmHsHh%xCJOJQJaJmHsH'hhCJOJQJaJmHo(sH$hhCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH3ƆʆІԆ܆ކ &*.068:>@BFLPRTVbdhjntvxz~ݹݖ$hBhCJOJQJaJmHsHh5CJOJQJaJmHsHh%xCJOJQJaJmHsH'hhCJOJQJaJmHo(sHhCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH;ćƇ̇·҇ևڇއ  $&(*46:<@FHJNRV\^dhlnvx|$hBhCJOJQJaJmHsHh5CJOJQJaJmHsHh%xCJOJQJaJmHsH'hhCJOJQJaJmHo(sH$hhCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH;ƈʈΈЈֈ؈ڈވ "$&,04:@BDFLNTX\^d۸ە۸$hBhCJOJQJaJmHsHh5CJOJQJaJmHsHh%xCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH'hhCJOJQJaJmHo(sH:dfhlnptz~މ  ৗp_Kp'hBhB5CJOJQJaJmHsH!h5CJOJQJaJmHsH'h h CJOJQJaJmHo(sH$h h CJOJQJaJmHsHh CJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH$hBhCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsHh5CJOJQJaJmHsH"$&,046<>@DFHLRVXZ\`djr^rJ'h h 5CJOJQJaJmHsH'hBhB5CJOJQJaJmHsH!h 5CJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH$hBh CJOJQJaJmHsHh5CJOJQJaJmHsHh%xCJOJQJaJmHsH'h h CJOJQJaJmHo(sH$h h CJOJQJaJmHsHh CJOJQJaJmHsHŽĎƎʎ̎Ў:>Z`‘đȑ̑Бԑ֑ޑڳl\lhBCJOJQJaJmHsH'h h CJOJQJaJmHo(sH$h h CJOJQJaJmHsHh CJOJQJaJmHsHh5CJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH'h h 5CJOJQJaJmHsH!h 5CJOJQJaJmHsH'hBhB5CJOJQJaJmHsH$dЎ:n*tțFjФԤ$ d xYD<a$gdB$ d xYD<a$gdB$d <<`a$gdB$d <<a$gd  $*FJPRZ\`bhjptΒВҒ֒ؒܒ,0248JLTXZ^`dfjnpv|ݹ$hBhBCJOJQJaJmHsHh5CJOJQJaJmHsH'h h CJOJQJaJmHo(sH$h h CJOJQJaJmHsHh CJOJQJaJmHsHAГғfΔ$&(,.28>@PRX\`bhjptzݹݓ݃h:nCJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH$h5h5CJOJQJaJmHsHh5CJOJQJaJmHsH'h h CJOJQJaJmHo(sH$h h CJOJQJaJmHsHh CJOJQJaJmHsH1zt ʛΛ֛؛ݽt`M=M=M*$hBhBCJOJQJaJmHsHh:nCJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH'hBhB5CJOJQJaJmHsH'hBhB5CJOJQJaJmHsH!h 5CJOJQJaJmHsH!hT5CJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsHh:nCJOJQJaJmHsHhBCJOJQJaJmHsHh CJOJQJaJmHsH$h:nh:nCJOJQJaJmHsH؛FJ24jp(*.246:BFJLNPVZͺs]I]III]I'h:nh:n5CJOJQJaJmHsH*h:nh:n5CJOJQJaJmHo(sH!h5CJOJQJaJmHsH!h:n5CJOJQJaJmHsH'hBhB5CJOJQJaJmHsH!h 5CJOJQJaJmHsH$ha|ha|CJOJQJaJmHsHha|CJOJQJaJmHsHh:nCJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsHZ\`bnrx|ĠƠ̠Ҡ֠ؠܠΤФҤԤڟ|lh-CJOJQJaJmHsHhBCJOJQJaJmHsH$hBhBCJOJQJaJmHsH'h:nhB5CJOJQJaJmHsH!h5CJOJQJaJmHsH*h:nh:n5CJOJQJaJmHo(sH!h:n5CJOJQJaJmHsH'h:nh:n5CJOJQJaJmHsH%Ԥ֤ؤڤܤޤTp|$d8$Ifa$gdXV$d xYD<a$gd $d xYD<a$gdWyB$d xYD<a$gd gԤ֤ؤڤޤ RTڵɓtbSA0A0A hH h OJQJaJmH sH #hH h 6OJQJaJmH sH h 5OJQJaJmH sH #hfVh 5OJQJaJmH sH hfVh OJQJaJmH sH h-OJQJaJmH sH !hWyB5CJ8OJQJaJmH sH !hUKd5CJ8OJQJaJmH sH 'h>DFLNTV\^bdfjphjٷٛ擈|lhP hd5CJOJQJaJhP hd5OJQJhP hdOJQJh4 1OJQJh>HTprtĻлܻ$ $Ifa$gdKS $IfgdKS Fft~$ $Ifa$gdKS ܻ޻ 8DP\htvʼؼ(Ff$ $Ifa$gdKS $IfgdKS $ $Ifa$gdKS Ff(4@BDPz ,\nzFfь$ $Ifa$gdKS $IfgdKS Ff7$ $Ifa$gdKS ¾ξھܾ*DFjvxzؿFf$ $Ifa$gdKS $IfgdKS Ffk$ $Ifa$gdKS *68DPRdp &PfrFf=$ $Ifa$gdKS $IfgdKS Ff$ $Ifa$gdKS rDvFfu $IfgdKS Ff۞$ $Ifa$gdKS $ $Ifa$gdKS HTlx(Xf $IfgdKS Ff$ $Ifa$gdKS $ $Ifa$gdKS  }tk__k $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P! 9!gd6P!Jkd$$IfTlW"' # #644 la]p T$ 9!$Ifa$gd6P!$ d xYD<a$gdKS $x^a$gdKS Ff ,# $Ifgd6P!kd$$IfTlhr = #& &F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P! $$Ifa$gd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd}$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT,2 $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!24FL8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kdڮ$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapTLPfl $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!ln~8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd7$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!,28/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kdN$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT26LR $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!RThn8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapTnr $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kde$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P! 8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd¹$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $ $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!$&>D8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapTDH\b $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!bdv|8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd|$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT| $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kdٽ$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd6$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!"(8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT(,FL $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!LNbh8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapThl~ $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kdM$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P! &8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT&*:@ $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!@BV\8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kdd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT\`v| $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!|~8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd{$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P! 288/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT8<PV $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!VXlr8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd5$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapTrv $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kdL$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT"8> $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!>@V\8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT\`tz $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!z|8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kdc$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8/# $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT $$Ifa$gd6P! $Ifgd6P!8#$ d xYD<a$gd,kd$$IfTl8r = #' 'F 01$644 lapT(*.,dV8r 0ȸq]J$h>`fXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal`bhvpfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalprxbfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalbdjtfXXXX$<$Ifa$gdfkdu$$Ifl\7$d 0$64 lal0fXXXX$<$Ifa$gdfkdI$$Ifl\7$d 0$64 lal028FvfXXXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalpfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalFfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalRfXXXX$<$Ifa$gdfkdm$$Ifl\7$d 0$64 lalRTZrtvfXXXXX$<$Ifa$gdfkdA$$Ifl\7$d 0$64 lalvx~fXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal *ZfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 laldfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 laljfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalBfXXXX$<$Ifa$gdfkde$$Ifl\7$d 0$64 lalBDJVfXXXX$<$Ifa$gdfkd9$$Ifl\7$d 0$64 lalRfXXXX$<$Ifa$gdfkd $$Ifl\7$d 0$64 lalDzfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalz|fXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal BfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalBDJdfXXXX$<$Ifa$gdfkd]$$Ifl\7$d 0$64 lalnfXXXX$<$Ifa$gdfkd1$$Ifl\7$d 0$64 lal`fXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal`bh~$jfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 laljlrxfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalZfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal$fXXXX$<$Ifa$gdfkdU$$Ifl\7$d 0$64 lal$&,8rfXXXX$<$Ifa$gdfkd)$$Ifl\7$d 0$64 lalfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalrfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalHfXXXX$<$Ifa$gdfkdy$$Ifl\7$d 0$64 lalHJP^vfXXXX$<$Ifa$gdfkdM$$Ifl\7$d 0$64 lal(fXXXX$<$Ifa$gdfkd!$$Ifl\7$d 0$64 lal(*0>ZlfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lallntfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal0BfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalBDJPrfXXXX$<$Ifa$gdfkdq$$Ifl\7$d 0$64 lalfXXXX$<$Ifa$gdfkdE$$Ifl\7$d 0$64 lalfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal*fXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal*,2B^pfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalprxfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalfXXXX$<$Ifa$gdfkdi$$Ifl\7$d 0$64 lal RfXXXX$<$Ifa$gdfkd=$$Ifl\7$d 0$64 lalfXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal fXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal &0:\fXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lal\^dn~fXXXX$<$Ifa$gdfkd$$Ifl\7$d 0$64 lalfXXXX$<$Ifa$gdfkda$$Ifl\7$d 0$64 lalfXXX$<$Ifa$gdfkd5$$Ifl\7$d 0$64 lal`lyjj[IIII$Wx^`Wa$gdfWx^`WgdfVx^`Vgdfkd $$IflF7$~0$6  4 lallD4r*,8Z}d$ d x$IfYD<a$gdo?$ d x$IfYD<a$gdo?$ d xYD<a$gdo?$ & F d xYD<a$gd.[$ d xYD<a$gd.[$ d xYD<a$gdf$Wx^`Wa$gdf 024DFr DFHlt(*,{h{UB$h>E5OJQJmHsHh4 1OJQJmHsHh>E5CJOJQJaJh>@^K888$ d$Ifa$gdH $ d$Ifa$gd/kd#$$Ifl\7 # t0j$644 la@BDJ ^IIIII$ d xYD<a$gdt1kd$$Ifl\7 # t0j$644 lahJZbdxz   p z  Z b d z   \ j    񲣲ooh>ECJOJQJaJh>E5CJOJQJaJh>ECJOJQJaJh>+Ff' $$Ifa$gd]68:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`dBD $`a$gd\$a$gd\Ff 6Ffp2 $$Ifa$gd]D BDFJLPRVX\^tvx $h]ha$gdt8u hh]h`hgd?$ &`#$gd5Ogd\$a$gd$a$gd(^`lnprtvxzR024һrjWOh=KhXV>*%h=KhXV56>*CJOJQJaJh34hQ3>*%hqwhqw56>*CJOJQJaJ%hXVhXV56>*CJOJQJaJhXV56>*CJOJQJaJ%h34hQ356>*CJOJQJaJhqw56>*CJOJQJaJ h$`ZhXVhXVh$`ZhXV6OJQJ^JhXV0JmHnHu hXV0JjhXV0JU24! !"!&!(! &&&&*& !&dPgd- hh]h`hgd(jZ!x&dPgd\Dih]hgdG$a$gdS@ &`#$gd5O!gdB5!xgd\Di ! ! !!!! !"!$!(!l!!!!ٮrcTchB56CJOJQJaJh-56CJOJQJaJ"h~'h-56CJOJQJaJjhXVUmHnHsH uh0JmHnHuhXV56CJOJQJaJ"h~'hXV56CJOJQJaJh$`ZhXV6OJQJ^Jh0JmHnHuhXV h$`ZhXVhqw0JmHnHu hXV0JjhXV0JU !!!!!!!!!!"""""""6" & &&&&&"&$&&&(&,&4&񽫜{wmgm\mgLwjhXVUmHnHsH uh0JmHnHu hXV0JjhXV0JUhXV"h~'hXV56CJOJQJaJh-hXVCJOJQJaJh-h-CJOJQJaJ"h-h-56CJOJQJaJh-56CJOJQJaJ"hBhB56CJOJQJaJ%hBhB56CJOJQJaJo(hB56CJOJQJaJ*&,&@*B*D***0+2+6+8+<+>+B+D+H+J+N+P+T+V+X+Z+\+^+$a$gd gd\Di$\^`\a$gdd!$&dPa$gdB4&:&<&@&B&F&L&>*@*B*D*T****0+2+6+8+<+>+B+D+H+J+N+P+R+о||nbbRhKhXV5OJQJ^JaJh?|}hXV5OJQJhRjhXV5OJQJ^JhQ3hXV5OJQJ^JhXV.hP hXV5CJOJQJaJmHnHsHuhP hXV5CJOJQJaJh(h5"h~'h-56CJOJQJaJh-h-CJOJQJaJ"h-h-56CJOJQJaJh-56CJOJQJaJR+T+f++++++++++++++++++++++++zkZKh\DihXVCJOJQJaJ h\DihXVCJOJQJ^JaJhRhXVCJOJQJaJhNQhXV5CJOJQJhNQhXV5OJQJ^JaJhahXVCJaJhXVCJaJhKhXV5OJQJhKhXV5OJQJ^JaJhhXVCJaJh?|}hXV5OJQJhP hXVCJOJQJaJhXVhKhXV5CJOJQJ^+`+b+d+f+x+++++++++++++++++++ $+^+a$gd"gd $a$gdT$a$gd$a$gd $a$gdd+++++,,",6,8,L,r,t,z,|,,,,,,,,*-V-j-l-z--gdw$a$gdwgdRj+,,6,8,r,t,z,|,,,,,,,j-l-------------- . ...2.4."/H/J/L/b/d///ǸhwhXV5CJOJQJaJhXV5CJOJQJaJhP hXV5CJOJQJaJhXVCJOJQJhwhXVCJOJQJaJhXVCJOJQJaJhP hXVOJQJaJhP hXVCJOJQJaJhXVhP hXVCJOJQJ+----------- . .2.4.J/L///000011gdd$\^`\a$gdd $ & F*a$gddgdw$a$gdw///////////0000001111111122<2>2N2222h33333333ѽѮѽіѽѽіѽіѽѮѽshThXVCJOJQJh}XhXVCJhP hXVOJQJaJ.hP hXV5CJOJQJaJmHnHsHuhP hXVCJOJQJaJhXVhwhXV5CJOJQJaJhP hXV5CJOJQJaJhXV5CJOJQJaJ"hwhXV5CJOJQJaJo((11111<2>2223333333333333$a$gdT$a$gd gd $ & F*a$gdd$\^`\a$gdd$\^`\a$gddgdd3333333 h> *L4{'TFS^ޔ4= X=9d'<\/Mzh_GrZ)FKo@k[Vn˨{ J=j_Ѭ {o'so%t.[<1EZ\6~ӁIgԭ$$If1!vh55I #v#vI :V l t0655I a1$$If{!vh535a #v3#va :V l t06535a / a{T$$IfZ!vh5H5 #vH#v :V l t065H5 aZ$$If!vh5d5 #vd#v :V l t0J65d5 a$$If{!vh535a #v3#va :V l t06535a / a{T$$If!vh5G5#vG#v:V l4 t0N65G5/ af4T$$If6!vh55#v#v:V l t0655/ a6T$$If!vh5 5 #v #v :V l t065 5 a$$If{!vh535a #v3#va :V l t06535a / a{T$$If!vh5z#vz:V l t 065z` ap TeDd ll6 3 A?"(?h4kՍ{P @=(?h4kՍ{P }xڥSJ@}I0*W(')whqE5BRE,6vZȵ`ce+hgv:!};UQڔفlm _0MC{FOսf, `!ܲ" Mk>Q {A8ny:gB|DC4c0Ȼ_d|GX{rZ 辍gJ{ NOc_tѲiBN̝tXӋ!b8WwkUl) X2YM-WGF;z$̇ˣA)uIIoYHYO\ȫCm~׀âîn^tyZۂ==7{oCaeDd ll6 3 A?"(?h4kՍ{P @=(?h4kՍ{P }xڥSJ@}I0*W(')whqE5BRE,6vZȵ`ce+hgv:!};UQڔفlm _0MC{FOսf, `!ܲ" Mk>Q {A8ny:gB|DC4c0Ȼ_d|GX{rZ 辍gJ{ NOc_tѲiBN̝tXӋ!b8WwkUl) X2YM-WGF;z$̇ˣA)uIIoYHYO\ȫCm~׀âîn^tyZۂ==7{oCa$$If!vh5h5c #vh#vc :V l t06,5h5c ap$$If1!vh55 #v#v :V  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHITZWXYmn\]^_`abcdefghijklorpqsvwxyz{|}~Root Entry FH-VData B-8WordDocumentSObjectPool-H-_1232437162 F--Ole EPRINTCompObjs !"#$&'()*+,/0123456789:;<=?CDEFHIJKLMNPQRSTUVWYZ[\]_l`` EMF#@F, EMF+@``FpdEMF+0@?@ @ @ @$??AA!b $$==% % V0% % $$AAFEMF+@@4 ף>@H<?\A\A\A\A????\A@$$==_888% % V0% % $$AA( FEMF+*@$BB??@0$*>ARIAL6@@4X*=43>??  RpArial|m|OwT4``w|p|hm|OwPwXSR5l2|HD |8|2|||6 `wq9wNw>Pwdv% TTAALPX% FEMF++@ Ld)??" FEMF+@ FMicrosoft Visio DrawingVisio 11.0 ShapesVisio.Drawing.119q ObjInfo VisioDocument[(#VisioInformation" SummaryInformation( 0Visio (TM) Drawing (#O!iRx|Hm||GPN\߃yJt !fffMMM333IyUJ:DT5I[1hXT@. .Ub##/a0zGGz?K&[&/~&b%*~ !oL $c)PF?#~~,, & "& , 4&?Cp"/.?L74? T0A }, ,,'p/%O6$X6 (}j?k)?"  34#o =S?#A:;A;dUdU@;dUdUdUAONOD`;dUdUdUdUdUdUdUUb SR~;4OL%=Qip;RRRggRtd=Qji .@]E' @%p3~|bFp#*| | | ui?(GmcXP<(0E?8:?6 oL[7 !HZlOODe6_/,/jLM%9$OG[9^Y///////? ?2?OV?h?R%_obeib_E-M0QE2/@*___\{1z42qp?v?o?v4UoE_W_:/L&RDUA)ASewmTd2l(-jt:bBoTofoxooq?pb6ӗC𩖶A@D;y֠Ц֤PWTOfOrR䪵ꂒI +Mɲt%΂ɱL\Z5hf/t____/#m3dONk?XY56v6߽5k -4F Xj|Լȿ35dG6 {O50O}Oߑ22HZooϮU |qe|IyɟۗbtbzՄ$`FLj+bTL}TeBa8l?2e[@0@ Vlh U8"ŇҽzzlUFDfP h,TPYYBUA@ ?I?P? O1@L^^{#V?sU!&"/*BH$?W/i&?:%"Xt 0 +`Square\box"asiIc!e^( 5 YP!i?,?x('0"kU.!0;N @X(:H?_hz ww "Drag thuesapWonodwipe.sm)zdbyg*aRslci n!t:b?贁N? 4 HD !3Ah 0>ThT3 AUA@V ? Q6 u` ?)uBA@`@A@(.8BP ZdMJh(I 99 L֒&!+$5 `?CopyrigTt (c)] 2`03] MU cS o%sM f["L!rO !ua[ iM n.] _ Al S(Us"e{ eS v d /`VU s_Sb .a hm!#45K7 1!g-2# 2'S?9 & ?@? ?aUhzD! MJT :bBF x2(;BM4 MO"UA%aOzO!IAQE5KFMHMI2O;2rA ]RcS"q4,Bb7E?7\ @T113" S&CUMPOxo@:RjOOQIkH@D>fa?@Eoo_o(Io@f@ ]a4rooIQ5o)uFu4q?@0=o%^(5e/jCCjg1e7*2TZH"(]ST&@a3H'+„ VK(EdCFSFDO c#A bB Qz]saԀW@]@^VC]%a\O 5Pt4p:m? aB 5A-38@,O ?RH<(EO~ R(\OKS L+@?OL.PDd'Oir{; ?w "`*^p? N(a*_T KCU` , LSFZD'TyB Sh- TT^U?p:m?"3I"?FP 4X<e@?<o^nu`"a ""u)e % H*P$//??+?!$}i!O1@ b3 i!$ h*aE#?@ɀENF?Q !m-Ե&a= Iyol!0U@% 5i!t1 J]G>[FUYai_DWWi% >_^U_qt1Qt1UOAW/H Ta`kwX@xo@:Ro`kDa?@EoQdaoEf@ ]aRrg'oEFuRq?@'0[^1X if$Z/l/XZGw'W2U6!A vg T{!YCT5O1a(H 4 ?~?t4p:m? LA-tbBK7 ;@OGRH<(ElOB R\O L@?O.PD4OO.PU1( UO"D&aUAUNj )h"T} U+U |ɉB&Q- -H*=(XiwEQ//,/fGArial UncodeMSj ( R$fSymbol$67fWingds*7 fEArial"z@D/ R$fGSwimunj ( R$fGPMingLUj ( R$fGMS PGothiqcj ( R$fGDotum"j ( R$fESylaen $fEstrangeloU dsa@`9$fEVrind1a8MR$fEShrut1i$&<fEM_angl$$%>fETungaH"@&>fGSendyqaj ( R$fERavi"&5<fGDhenu"j ( R$fELath#&<fEGautmi &<fGCordia Neqwj ( R$fGMS Farsiwj ( _ R$fGulim"j ( R$fETimes NwRoanz@D$|@PLB@P.BlAP %BAP/5B\BPd9BBP=BLCPCBCP9BBTJP8BJPGBGuideTheDocPage-1"Gestur Fom aBasicVi}so 0SquarevisVerion3 LE3 L*G3L?G3LfKT%G3,LyE3tLG3DLG3$tLGt4p:m? \LA-tcBK7 ;%t4 cB_ A-<@7AJ@OGR@O6RH<(H<(JETOw REO R{ w"4FX ,h(E@@(.}6z cKz@PcBWO P O4O`L#+z< L CtaB@OSR$O!O0)T+'h1DOҮOFP2< Ԋ?y I*'"DOJ#a!Oh+'0 X`lx Nguyen Thi Thanh MaiNguyen Thi Thanh MaiMicrosoft Visio@4K՜.+,D՜.+,T `ht DocumentSummaryInformation8%_1231528549F--Ole -EPRINT.TCTK Page-1KSquareK PagesMasters(`ht_PID_LINKBASE_VPID_ALTERNATENAMESAl^^ EMF @@ F, EMF+@``FpdEMF+0@?@ @ @ @$??9ڤA9ڤA!b $$==% % V0gggg% % $$AAFEMF+@@4 ף>@H<?iAiAiAiA????iA@$$==_888% % V0ggggg% % $$AA( Ld)??" FEMF+@ FMicrosoft Visio DrawingVisio 11.0 ShapesVisio.Drawing.119qCompObj>sObjInfo@VisioDocumentu$VisioInformation"A Oh+'0 X`lx phucphucMicrosoft Visio@kznC՜.+,D՜.+,Visio (TM) Drawing $O"[R|x;p!|R˔P=Rt !fffMMM333IyUJ:DT5I[1hXT@. .Ub##/a0zGGz?K&[&/~&b%*~ !oL $c)PF?#~~,, & "& , 4&?Cp"/.?L74? T0A }, ,,'p/%O6$X6 (}j?k)?"  34#o =S?#A:;A;dUdU@;dUdUdUAONOD`;dUdUdUdUdUdUdUUb SR~;4OL%=Qip;RRRggRtd=Qji .@]E' @%p3~|bFp#*| | | ui?(GmcXP<(0E?8:?6 oL[7 !HZlOODe6_/,/jLM%9$OG[9^Y///////? ?2?OV?h?R%_obeib_E-M0QE2/@*___\{1z42qp?v?o?v4UoE_W_:/L&RDUA)ASewmTd2l(-jt:bBoTofoxooq?pb6ӗC𩖶A@D;y֠Ц֤PWTOfOrR䪵ꂒI +Mɲt%΂ɱL\Z5hf/t____/#m3dONk?XY56v6߽5k -4F Xj|Լȿ35dG6 {O50O}Oߑ22HZooϮU |qe|IyɟۗbtbzՄ$`FLj+bTL}TeBa8l?2e[@0@ Vlh U8"Ňҽz:u9UFDfP h,TPYYBUA@ ?I?P? O1@L^^{#V?sU!&"/*BH$?W/i&?:%"Xt 0 +`Square\box"asiIc!e^( 5 YP!i?,?x('0"kU.!0;N @X(:H?_hz ww "Drag thuesapWonodwipe.sm)zdbyg*aRslci n!t:b?贁N? 4 HD !3Ah 0>ThT3 AUA@V ? Q6 u` ?)uBA@`@A@(.8BP ZdMJh(I 99 L֒&!+$5 `?CopyrigTt (c)] 2`03] MU cS o%sM f["L!rO !ua[ iM n.] _ Al S(Us"e{ eS v d /`VU s_Sb .a hm!#45K7 1!g-2# 2'S?9 & ?@? ?aUhzD! MJT :bBF x2(;BM4 MO"UA%aOzO!IAQE5KFMHMI2O;2rA ]RcS"q4,Bb7E?7\ @T113" S&CUMPOxo@:RjOOQIkH@D>fa?@Eoo_o(Io@f@ ]a4rooIQ5o)uFu4q?@0=o%^(5e/jCCjg1e7*2TZH"(]ST&@a3H'+„ VK(EdCFSF_ c#\oU) bB LV]saW@]@Q %a_'5Pt4Z)(T?@ A_ jA-38B@_@RH<(BE_ R(rX @T_\S?t_NwRPD]a"4( U` , LSFDTyB uhn T^ rU?Z)(T??@$3I?FP 4<@?or-u`" ""uu)e % HJP $!//??+?!!%}i!!@ !i!$ h*#E0_uyN'GQ /?8/[A#! #(#{Ft1!m-&= ?Iy(olb10Ub1b3 5i!B G%UF_^EWi%^_\U_qt16at1\UH_!QW/H akX@xo@:?RoܬeDq?@Ednvf@ ]areg':~vFuq?@0gYT@{+!CT5!(=X5xm4?~?q t4Z)(T?I@ <X|A-@ 7"A@|_CRH<(E_ R\$_$Xk@?D_.PD_.PU1( UO"D&aUAUNj )h"T} U+U |ɉB&Q- -H*=(XiwEQ//,/fGArial UncodeMSj ( R$fSymbol$67fWingds*7 fEArial"z@D/ R$fGSwimunj ( R$fGPMingLUj ( R$fGMS PGothiqcj ( R$fGDotum"j ( R$fESylaen $fEstrangeloU dsa@`9$fGVrindqaj ( R$fEShrut1i$&<fEM_angl$$%>fETungaH"@&>fGSendyqaj ( R$fERavi"&5<fGDhenu"j ( R$fELath#&<fEGautmi &<fGCordia Neqwj ( R$fGMS Farsiwj ( _ R$fGulim"j ( R$fETimes NwRoanz@D$]OLBT].B]%Bd]5B]#9Bt]\=B]CB]9B ]7B]L=B]:B]'B,]"B] #B<]/;B]j"BL]9B]&B\]'B]CBl]U>B]8B|]GBGuideTheDocPage-1"Gestur Fom aBasicVi}so 0visVerionSquareSquare.73XE3XG3X G3,JZ %G3XEE3_UG3L@nA3_rG3XG3T@A3\@A3d@A3l@A3Ĕ_G3t@A3|@A3@A3@A3@A t4Z)(T?@ XA-$C_7 ;%t4 DC__ A-@7AJ@_IR@,_ 6RH<(H<(JE_y! RE_! R{N } w"4FX ,h(_!@(pHq˪py cK^]cB?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}~,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / /  / / 44 9Tkdi$$IfT9 -n"&*.257'   T   ! J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / / 44 9Tkd$$IfT9 -n"&*.257' T !J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / / 44 9Tkd$$IfT9 -n"&*.257' T !J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / / 44 9Tkd)$$IfT9 -n"&*.257' T !J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / / 44 9TkdÎ$$IfT9 -n"&*.257' T !J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / / 44 9Tkd]$$IfT9 -n"&*.257' T !J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / / 44 9Tkd$$IfT9 -n"&*.257' T !J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / / 44 9Tkd$$IfT9 -n"&*.257' T !J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / / 44 9Tkd3$$IfT9 -n"&*.257' T !J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / / 44 9Tkd͠$$IfT9 -n"&*.257' T !J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / / 44 9Tkdg$$IfT9 -n"&*.257' T !J ,,,,4 9aT$$If!v h5'55 555T555 5 !5 J#v'#v#v #v#v#vT#v#v#v #v !#v J:V 9, 5'55 555T555 5 !5 J/ / / / / / / /  44 9Tkd$$IfT9 -n"&*.257'    T   ! J ,,,,4 9aTu$$If]!vh5 ##v #:V lW #6,5 #9/ a]p Ti$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V lh01$6,5 555F 599/ / / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT[$$If!vh5 555F 5#v #v#v#vF #v:V l801$6,5 555F 599/ / / / / / pT$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l40$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55d5 5#v#vd#v #v:V l0$655d5 5/ 4al$$Ifl!vh55~5#v#v~#v:V l0$655~5/ 4al$$If!vh5h5#vh#v:Vl t065h5$$If!vh5h5#vh#v:Vl t065h5$$If!vh5h5#vh#v:Vl t065h5$$If!vh5h5#vh#v:Vl t065h5$$If!vh5h5#vh#v:Vl t065h5$$If!vh5h5#vh#v:Vl t065h5$$If!vh5h5#vh#v:Vl t065h5$$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0j$6,5555$$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0j$6,5555/ $$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0j$65555/ $$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0j$65555/ $$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0j$65555/ $$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0j$65555/ $$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0j$65555/ $$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0j$65555/ $$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0j$65555/ $$If!vh5555#v#v#v#v:V l t0j$65555/ !$$If!vh555g5555 5#v#v#vg#v#v#v#v #v:V 40&)++++++,555g5555 5/ / / / / / / / / / / / / / / 44 f4Te$$If!v h555&5A5555 5 85 #v#v#v&#vA#v#v#v#v #v 8#v :V 40&)++++++, 555&5A5555 5 85 / / / / / / / / / / / / / / / / / 44 f4Tkd$$IfT4 # c ,% )&A 80&)((((4 af4Ts$$If!v h555&5A5555 5 85 #v#v#v&#vA#v#v#v#v #v 8#v :V 4J0&)555&5A5555 5 85 / / 44 f4T"kde$$IfT4J # c ,% )&A 80&)((((4 af4Ts$$If!v h555&5A5555 5 85 #v#v#v&#vA#v#v#v#v #v 8#v :V 4J0&)555&5A5555 5 85 / / 44 f4T"kd$$IfT4J # c ,% )&A 80&)((((4 af4Ts$$If!v h555&5A5555 5 85 #v#v#v&#vA#v#v#v#v #v 8#v :V 4J0&)555&5A5555 5 85 / / 44 f4T"kd"$$IfT4J # c ,% )&A 80&)((((4 af4Ts$$If!v h555&5A5555 5 85 #v#v#v&#vA#v#v#v#v #v 8#v :V 4J0&)555&5A5555 5 85 / / 44 f4T"kd0&$$IfT4J # c ,% )&A 80&)((((4 af4Ts$$If!v h555&5A5555 5 85 #v#v#v&#vA#v#v#v#v #v 8#v :V 4J0&)555&5A5555 5 85 / / 44 f4T"kd)$$IfT4J # c ,% )&A 80&)((((4 af4Ts$$If!v h555&5A5555 5 85 #v#v#v&#vA#v#v#v#v #v 8#v :V 4J0&)555&5A5555 5 85 / / 44 f4T"kdb-$$IfT4J # c ,% )&A 80&)((((4 af4Ts$$If!v h555&5A5555 5 85 #v#v#v&#vA#v#v#v#v #v 8#v :V 4J0&)555&5A5555 5 85 / / 44 f4T"kd0$$IfT4J # c ,% )&A 80&)((((4 af4Ts$$If!v h555&5A5555 5 85 #v#v#v&#vA#v#v#v#v #v 8#v :V 4J0&)555&5A5555 5 85 / / 44 f4T"kd4$$IfT4J # c ,% )&A 80&)((((4 af4T&D@D "g=NormalCJOJQJ_HmH sH tH R@R Z Heading 1$d xx@&5CJ OJQJT@T V* Heading 2$$d xx@&a$ CJOJQJ`@` Heading 3 $$d @&YD<a$5CJOJQJaJZ@Z V* Heading 4$7d xx@&^76CJOJQJN@N S| Heading 5 <@&>*CJOJQJaJR@R S| Heading 6<@&^6CJOJQJF@F Heading 7 <@& CJOJQJJ@J Heading 8 <@&6CJOJQJL @L Heading 9 <@&56CJOJQJDA@D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k(No List 4 @4 Footer !.)@. Page NumberFB@F Body TextCJOJQJmH sH uNC@"N Body Text Indent$`a$CJHP@2H Body Text 2$a$CJmH sH u`R@B` Body Text Indent 2$`a$6CJmH sH uZS@RZ Body Text Indent 3$ @^a$CJF>@bF Title$a$56OJQJmH sH u:@r: Footnote TextCJ@&@@ Footnote ReferenceH*j@j {$ Table Grid7:V0\\#TOC 1 $ d xx`CJOJQJmHnHu6U@6 E4 Hyperlink >*B*ph>O> Dong 1$a$CJ$OJQJaJ ``>_nTOC 2( $ rd xx^`rOJQJmHnHu^O1^ bFStyle Heading 3 + Justified & F\<OQR< OStyle1CJOJQJmH sH .. [qWTOC 3 ^4@4 $`ZHeader ! !OQ" a[CStyle Heading 5 + Before: 6 pt After: 72 pt Line spacing: Mul..."d x OJQJaJHY@2H $= Document Map#CJOJQJ^JaJLOAL #= Char Char CJOJQJ^JaJmH sH tH TRT L Balloon Text% CJOJQJ^JaJmH sH tH V0wz} :UJV:n   Xm~xumlba`_WVONUZ 0wz} :UJV:   !"#$%&'()*+,-./0123456789Jj*v H7r&aׂ)*+,-./BUopqrstuvwx=\b 2 R u , 7 b x n 9GfV`Is?! !#!f!""?#l##^$$+%'Y''()S))B***c++%,,M--c./u//0|00@2A334556F66777789#;;<<=!>$??H@@AAEBYB^CC&DCDDDEpFgGH JJJ=JXJKO.Q0S^STTUVWXXzZZ=[/\h\Q]~]]'__`a%b+cZceffgmhhjkll nnooqqqrr"sGssssssstttDtwtt uYuuuuuuvvvwJw8xy y8yyyyyyy>z|J|L|`||||||| }X}~}}}}}2~"MToʀˀ&56ǁ ;MiSȄτCgfgFRދ4IHr~ܕe(uР.n-g1m3_k7UsD{ G$%&:UVWstuºFr6mq,:lsnGA!n !"1Az4Tem9ge c7^@k@N wgr|<3d+x7AZ8  (  & '|Acf"{v !!@#O####$$ $ $ $$$$$$$$$$$%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&&'I)***--../01-2n2233374L5^5555E777+88899:B:::;;;j<<==q=r=========== >>m>n>>>>>>>>>>>'?(?????????????"@#@vAJBKBBBBBBBBBBBBBBBxCD1EyEFF"G%HHJKK LdMNSN O{OOP,QQRSTU}VVWYYZZ\\]^^^J__%`abecc{dde!ee]ffhVikUmmmnooo,pfppqr~rrst@uu4wQxyyu{{{|||[}}!~U~~'PQҁ -./012Z;ՃGԇ6ŊBb͌  !-.Yg{ސc7u,ƙD2hޝ7QŸD#vhjklmno|}~ǧϧЧѧҧ֧٧ާߧ2345678?@ABCDEcdefghipqrstuvŨƨǨȨɨʨ˨ҨӨԨը֨רب '()*+,-456789:XYZ[\]^efghijk©˩̩ͩΩϩЩѩ#$%&'()*+Xk+:JYZ[\]^_`ajūƫǫȫɫʫث !%)-15:;<=>?@ABCDEFGH^_`abcdefghijklmnopqrstuv !"#),16:=BFKOPS[`eghmrwx}ƭ˭̭ѭۭ֭ܭޭ  #()*/457<ABCGMNSXZ[`eghmrwxy~îĮɮήӮԮծڮ߮ !"#(-.29>CEFKPRSX]_`ejopuz¯ǯ̯ѯүׯݯ #$%)./49>?DIKLQVXY^cefkpuv{°ǰȰɰͰӰ԰ٰް RSTYcnwıʱ۱ޱ$45678CHRSY^pqrstuɲԲܲ "(.4:;CIOelrѳٳ߳.7=OU[agmnx~ôɴʴдִ"()28NZ`qx~ɵеֵܵ";AMSY`gnoyĶʶѶض߶,3@`hov}ķŷƷϷշַ߷ #&(367?BDNQR^acknox{}ĸǸȸϸҸԸܸ߸"$.12;>@ILMX[]ilmwz|¹ù̹Ϲѹ !+.0;>?ILNVYZdgiruv}ĺǺȺҺպ׺ +.0:=>HKMVYZilnuxyz{|ɻʻ˻ѻ&+9:=Acdt˼߼Vؽ014;j¾125: #;K\ghkpv#EFIUm:;<?G{2Z[^ff)Z[^d!"%2Vefiq 014?-YZ]`t9JKNWarsv}-67:@Tefioapqty)BCFL]fgjq 0s"9-.1;<?JKNXY\nor;TZ| %678:CDY^ox ":PQS[\k}&DWXZltuvxJG} W?@ABEKLMNORWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ a!"#%&()+,./:;<GHI !"QR&9:=>ABO[\vwklwx[\ 0 0   0c.c.c.c.c. c. c. c. c. c. c. c.c.c.c.c.c.% c.0c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.0c.c.c.c.c.c.c.c.0S(0STT(0SV(0SX(0SzZzZ(0S/\(Q]~]~](Q]_(Q]a(Q]+c+c(Q]ff0ffj(j0l0l0l0l0l(j0q0qqqqq0q 0q0q0q0q 0q qq0qqq0q qqqq 0q qqqqH"0qww0wX# 0w0 y 0 y0 y0 y 0 y 0 yXwy0y 0y0y0y0y0y0y0y 0y Xw0| |||| 0| Hq}}}}X}T T0T 0T X}ˀ 0ˀ0ˀ0ˀ 0ˀ ˀH"0q0ǁǁǁ0ǁ 0ǁ0ǁ0ǁ0ǁ0ǁ 0ǁ Hq0 0 0 FF  @@0@00000(00H0H0.H0000000(0000000(00000 00000000000 0 0000000 00 0 00 000 0 0, 0, 0000000000 00000000 0 0000 00000000 0 0000 000000 0 0000000000000@0@0@0@0@0000+ 0+ 0+ 000000000000000000000 000000000 0 0000 000000000 0 0000 000000000 0 000000000 000000000 0 0000000000000000000000000000000^J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_ J_ J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J_0J_0J_0J_0J_0J_0J_0J_0J_/ 0J_/ 0J_0J_0J_0J_0J_ 0J_0J_0J_0J_0J_0J_ 0J_ @0J_0J_0J_0J_0J_0J_0J_@0J_0J_0J_0J_0J_0J_@0J_@0J_0J_@0J_@0J_0J_@0J_0J_@0J_0J_@0J_0J_@0J_0J_0J_0J_0J_@0J_ @0J_ @0J_ 0J_ 0J_0J_0J_0J_ 0J_ @0J_0J_@0J_@0J_@0J_@0J_@0J_@0J_@0J_@0J_0J_0J_+ 0J_+ 0J_+ 0J_+ J_+ J_+ J_0J_J_0J_0J_0J_0J_J_J_J_J_J_@J_J_@J_J_J_J_0J_0J_J_J_J_J_J_@J_@J_@J_@J_J_J_J_J_J_J_@J_J_@0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ `0J_ `0J_ @0J_ @0J_ @0J_ `0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ J_J_0J_@0J_@0J_@0J_@0J_ @0J_ 0J_ `0J_ @0J_ @0J_ @0J_ `0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ `0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_@0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_@0J_ @0J_ `0J_ `0J_ `0J_ `0J_ @0J_ @0J_ @0J_ `0J_ @0J_ `0J_ `0J_ `0J_ `0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ `0J_ @0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ @0J_ 0J_0J_0J_0J_0J_0J_0J_J_0J_0J_0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ J_0J_0J_0J_ 0J_0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_0J_0J_ 0J_0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_J_0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ J_0J_0J_0J_0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_0J_0J_0J_0J_0J_0J_0J_J_J_ J_ J_J_J_ J_ 0J_ J_ J_ 0J_ @J_ J_ 0J_ @J_ J_ 0J_ @J_ J_ 0J_ @J_ J_ 0J_ J_ J_ 0J_ J_J_J_J_J_J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0 J_ 0 J_ 0 J_ 0 J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_0J_0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0J_ 0 J_ 0 J_ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ ^^^^^^^^^^^^^@0^00@0^@0^@0^@0^@0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^@0^ @0^ @0^ @0^ `0^ `0^ @0^ @0^ `0^ `0^ `0^ `0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^ @0^@0^@0^00@0@0@0@0@000@0h00@0h00@0h00@0h00@0@0@0@0@0@0@!0@0@!0@0@0@0@0@0@0@0@!0@0@0@0@0@!0@0@0@0@0@!0I00h00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000* 000000000000000000* 0000000000000`)*+,-./BUopqrstuvwx=\b 2 R u , 7 b x n 9GfV`Is?! !#!f!""?#l##^$$+%'Y''()S))B***c++%,,M--c./u//0|00@2A334556F667777ttuuyy||}}56fg$$&&==>>-.-.Щѩ();JXno# "Q9=A[vkw[00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 00 0 0 000 0 0 0 0 00000000000000000000000c.0c.0c.0c.0c. 0c. 0c. 0c. 0c. 0c. 0c. 0c.0c.0c.0c.0c.c.% 0c.0j00#H000( j00#H000( j00#I000( j00#&000( j00# &000( j0 0# &000( j0 0# ,'000( j00#d'000( j00#000( j00%,000(j00%(000(j00#,000( j00l000( j00X 0 j00I@0 j00LI@0 j00LI@0 j00@0 h00@0 j00 @0 j0 0 @0 j00Jh00 j00Nj00Nj00Nj00Nh00 h00 N0HR j00J0 j00@0 0Xj00L@0@0 00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0A 0@0@0@0@0@0@0@0@0A 0@0@0@00` &&&bbqqqq . V"Z%'+ ,-/<?xI:L(MQYT\F`@dht"uRvw\xy0{|n~8ȂB։̟ԪT^"R F  5Z<Cwdz؛ZԤj80,`h@^!4&R++/33  !"#$%&'()*+,-./01345678:;<=?ABCEGHJLNPRUWZ[]_adfghiklmopqrtvwxz{|~   !"#$&'(*,-./124689:;<=>@ABCDFJoy&()13467:<>< +4E Wdt܉^ j F0h$t/F7\Jf`x$}*ܠ@64δPxH_4x022T2NX3HLUY`ZkZv w|dԤإ (nЦ2FN XltΨ֨2:PT6ڭܭvԮίhȳD ƶ6`hܻ(r2Ll2Rn $Db|(Lh&@\|8Vr>\z,r"`pb0RvBzB`j$H(lB*p\lZx0DZpt(@ F~6D*&^++-133 29>@DFIKMOQSTVXY\^`bcejnsuy} %)+0357?EGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnpqrstuvwxz{|}~   !"#$%'*+,-./02589;=?3)sCsEsʥ̥ɬ:::_ "bil!!!!!!v0 es 0e0e   A@ A 8c8c   ?1 d0u0@Ty2 NP'p<'pA)BCD|E||s " 0e@    @ABC DEEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `abN E5% N E5% N F  5%  !"?N@ABC DEFFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `ab@ r0 |( l(, ( L (> L3 s"*?m` M c $X99?L (> N s *+N"`V + O s **O"`o#C' *`B P c $cD |Z`B QB c $D7 %bZB R S D6wTB S C DC r$sZB TB S D9 YO ZB U S D %t% V s *)V"`$A ) W s *(W"`Q#&# (ZB X S D TB Y C D C%ZB Z S D?%@%ZB [ S D `B \B c $DF$ `B ] c $D 4ZB ^ S Dv'|'/ _ s *'_"`y%v( ' ` s *&`"`Q" E$ & a s *%a"`n"b$ % b s *$b"`I"&C% $TB c C D @"TB d C D "TB e C D "! "!"TB f C D 1" ZB g S D h$ 9&TB h C D""l%#"!'ZB i S D1"''' l s *#l"`* , # m s *"m"` *T , "TB n C D ' $*TB o C D )-)TB p C D(d*ZB r S D,x,A.ZB tB S D!G/|'H/ u s *!u"` 9 : !TB v C D/0TB w C D 0'0 x s * x"`1! !3 ZB y S D 0 3ZB z S D'0'c>ZB { S D9 Q5: <9ZB | S D#8#T> ~ s *~"`m6E8 TB C D)3*u5TB C D9 s5'u5TB C D9i;TB C D9 i;j; s *"`%;!>  s *"`;.= p ZBC DEF @#" l5y6 q ZB CDEF @#" V;; r ZBCDEF@#" #k5#56>n H!  C"?\  3 "` !\  3 "`H X )v 3 @. 0QPUQPU00C"?b  C  "`)vb  C  "`ub  C  "`3u   !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~b  C  "`4u N /#,%R1 o z p # C"?/#08%R1bB  C D"pB B 6D"h  C #" `?$,t%>-h  C #" `?$.p%.J W`  # C"?$/%>0Ph W`  " W` hB  S -D" W hB  S ;D" ` b ! 3 #" ` GN B 6D?"0@NNN?NB 6D?"0@NNN?NN @E % ZP & q"`B P ' q"`D P ( q"`EE } P ) q"`|D P * q"` D D P + q"`D@|P , q"`|AP - q"`E}D P . q"`|E P / q"` DD P 0 q"`E }D P 1 q"`| E P 2 q"` DD NB S D^t s *5"`\ 5t s *-"`k -t s *."`j .t s *0"`e 0t s *3"`c 3t s *"`` t s *4"`b 4t s *"`a t s *2"`] 2t s *,"`l ,NB S D[HB C DiHB C DfNB S Dgt s */"`h /t s *"`_ t s *1"`d 1\B S D "?;\B S D "?<\B S D "?:4h 4p # #" 9ZB S D14ZB S D1p\B S D "??\B S D "?@\B S D "?>4h 4p # #" =ZB S D14ZB S D1p\B S D "?C\B S D "?D\B S D "?B4h 4p # #" AZB S D14ZB S D1p\B S D "?G\B S D "?F|b li #" Hb 3 #" `?ib 3 #" `?Rib 3 #" `?Yib 3 #" `?ib 3 #" `?lh\B S D "?E\B S D "?2\B S D "?-V 3 #" `?.V 3 #" `?1V 3 #" `?0V 3 #" `?/\B S D "?,\B S D "?8\B S D "?3V 3 #" `?4V 3 #" `?7V 3 #" `?6V 3 #" `?5\B S D "?+\B S D "?&V 3 #" `?'V 3 #" `?*V 3 #" `?)V 3 #" `?(\B S D "?%B HD ?"0@NNN?NR`B @ 0D SJ  #" `?It c $ #" `?L HB @ C DQn S : #" `?O :n S #" `?N n S #" `?M NB S D KNB  S D JB @ ND ?"0@NNN?NPJ   #" `?Uz  s * #" `?X \B  S D "?WnB @ 0D "?Yz s *8 #" `?V 8D  "`TnB 0Dg "?nB 0Dg "?>n O # 3"?\ # #" `4O\ # #" `4\B C D#" ? H?"<@`?NNN?N  H?"<@`?NNN?N  H?"<@`?NNN?N  H?"<@`?NNN?N  H?"<@`?NNN?N!  H?"<@`?NNN?N ZN ~" #z S #" `?*!~" z  S 9 #" `?*! 9B ! 6D?"6@?NNN?N$J "  #" `?,b W` # #" ?Ph W` $ " W` hB % S -D" W hB & S ;D" ` b ' 3 #" ` GN n * C"? Jz O +# 3"\ , # #" `4O\ - # #" `4 t 1 . 3"Jz O /# 3"1\ 0 # #" `4O\ 1 # #" `4Jz O 2# 3"\ 3 # #" `4O\ 4 # #" `4B 5 6D?"0@NNN?Nnt p 6# C"?bB 7 C D"pB 8B 6D"V 9 3 #" `?V : 3 #" `?>t W` ;# C"?Ph W` < " W` hB = S -D" W hB > S ;D" ` b ? 3 #" ` GN >n q[8 @ C"? \ A 3 "`q[7\ B 3 "`r8N % C V D  #" `?{ % 4Xz -I= E C"?gZB F S D II;lB GB 0D -=I=b $.'2 H #" tz p I C"?$H1&2bB J C D"pB KB 6D"b L 3 #" `?s&.'.b M 3 #" `?o&[/&/Dz W` N C"?e&0'@1Ph W` O " W` hB P S -D" W hB Q S ;D" ` b R 3 #" ` GN 0b %B" S #" V T  #" `?z$Dn U 3 6U #" `?{%^ 6hB V S D "?q 7"zB WB 0D "?B"B"n X S #" `? D Y  "` Z 07Z #" `? 7 [   BC~DEF  8c8c   ?1 d0u0@Ty2 NP'p<'pA)BCD|E||~@ "0e@   @ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `abN 5% N 5% N  5%  !"?N@ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `ab \   BCDEF  8c8c   ?1 d0u0@Ty2 NP'p<'pA)BCD|E||@ "0e@   @ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `abN 5% N 5% N  5%  !"?N@ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `ab ]   BCDEF  8c8c   ?1 d0u0@Ty2 NP'p<'pA)BCD|E||@ "0e@   @ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `abN 5% N 5% N  5%  !"?N@ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `ab ^   BCDEF  8c8c   ?1 d0u0@Ty2 NP'p<'pA)BCD|E||@ "0e@   @ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `abN 5% N 5% N  5%  !"?N@ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `abtb ~" l #" " m c $m #" `?*!~" z n S n #" `?*! B S ?d (  VB [ C D"?VB b C D"?ssDtwtYuyyJ|`|a|||X}&;MijCghgh $ $$$$$$$%%%%%%%& & & & &====>>>>(????BBBBҁӁԁ Yg{|}X¬ìĬŬƬǬȬ C: t P jtGtC#to< &t" B Tt# @ YtCQ t\: a tZ! [ t[2 t@"B tH t*a>Yt~t%tY f tSH 4t] t^ v tXGt9t #t:p 9 t;f - t6 (ttI d t5tcktWQttz,tot9tl mty! t!88tZ tc tVtUtXVtWVt'g 'tU tc tVtUtXVtWVt'g 'tc tVtUtXVtWVt'g 'tFt|U |tR tU tFt|U |tR tU tFt|U |tR tU tU tc t7l 7tSLtA dt  tb tA KtW<t<YtXt * *tt;d;tZ:Zt g t k tY_t y y bt b t_{ t%eP}Ut/t$stB4#5t31<4t+}!T.tj$%t/0t,)*t8t '$(tTtt"tztD, -tyt$t$ t $tL#f4tnb s;su[ s;su _TOC128796876 _Toc158711042 _Toc158711005 _Toc158710509 _Toc158711006 _Toc158711017 _Toc158711018 _Toc158711019 _Toc158711020 _Toc158711021 _Toc158711022 _Toc158711023 _Toc158711024 _Toc158711025 _Toc158711026 _Toc158711027 _Toc158711028 _Toc158711029 _Toc158711030 _Toc158711031 _Toc158711032 _Toc158711033 _Toc158711034 _Toc158711037 _Toc158711040w-c.c.J0STVXzZ/\Q]~]_a+cfmhjlqF .//l>??33v6v6S9S9yyTT]ƽƽ@@Eee__   !"#$%&'()*+,-./01234567""++s+s+<<o>o>"?"?33y6y6V9V9||[__ɽɽCGGhhbb !"#$%&'()*+,-./012345678*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCity9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsStateB8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region97*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace I{ 877887788778788787878787878787878787787787777877887AAEEpFrFDtEtetmtxtxtttvvu{u{/2 pv  !#%'(*278:;@ADEIJOPTUWZ_cfgklpqstwxz{ "##%%&&()+,./#$'(+,./125rwx{|278;<BCEFJKN"!"VXY[^abfgjkqruvx{'*+.0457PRmqrt   "#()/0348:<=?@BCFGIJNOQRVWZ\_`chklpqstxy| !&')+0578>?ABEFJLQRTUWX\]bdi \_`fgjkoprsuvyzYKOQ=slpb&*\`~, - ' ) Z ^ $ x ;>!%AB9>mo_?G ""##^$f$++%,&,,,M-N--b...005577k9m9B;E;<<>>??@@AAAAC]CCDDDDEoFFfGGGnHHH5I6IIXJJMKQKoKKKOLPLLdMgMxMMMONPNNNNOPQQQQQ.RRRR/S_SSSTT_T`TTT#U$UUUUVVVVWWWXZ<[>[[[[[.\i\\]^^S^^&_``` aaa&blbmbbb*ccEdFdde'f(fffOgPggg h hlhhhhDikelvlyll mmmmnnnn o onooo-q2qqqqErFrrrr2~Z~[~~~ "ǁρPSƄC1ƉɉBÌЌ ^_34ΎAGmqG-Y[}ەܕde̯3VZ LDzDú-"wz4p8JNfm37@DFZ12uv|7 :   t y ae7;  !|!!))+*.*,,$/'/v0z0H1K1O2S2364u4y48899;;;i<j<<#@k@l@@xCODPDDFFmGtG%HdHHHZIII?IKMNWY[\moqr:;S&C yzI7rs}y gk##%%&&()+,./!"PvxPRhkxZ33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333AAEEpFrFDtEtetmtxtxtttvvu{u{/2 pu "##%%&&()+,./9:I !":<>@BZ\u lvot ##%%&&()+,./!"/BR!) c4#.tGJJbv4 ."Dg" B< "8 kC#C1Y$&<N[O*ʞ"'3g{*HJc-dJ44-(o .dR.+@e /2^ ;/6d s$1(.FVD8VG_ $;>?S+#oGb"7/ Hht=~Ib6;bI0<\K$DL8L *"M>~qM2cjN\@w"O^{X1O,fOR V)CUx%\WfR9 SX&vQ[8qq]0G"B^'yd^j6~Lg,u+Umjuu |xf!:a {0Eڕ[}{@^`)h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. P^P`hH. L^ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHww^w`6o(() 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. PP^P`hH. L ^ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH\ \ ^\ `OJQJ^Jo(hHo,,^,`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHhh^h`o(. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.\^`\o(\^`\o(.0^`0o(..88^8`o(... 88^8`o( .... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... pp^p`o(........h ^`hH)h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh ^`hH)h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhh^h`o(. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h 88^8`hH.h ^`hH.h L ^ `LhH.h  ^ `hH.h xx^x`hH.h HLH^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.hh^h`OJQJo(hH88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJQJo(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhpp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhPP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhh^h`o(. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.**^*`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHjj^j`OJQJ^Jo(hHo::^:`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh 88^8`hH.h ^`hH.h L ^ `LhH.h  ^ `hH.h xx^x`hH.h HLH^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h hh^h`hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h^`OJQJ^Jo(h^`OJQJ^Jo(ohpp^p`OJQJ^Jo(h@ @ ^@ `OJQJ^Jo(h^`OJQJ^Jo(oh^`OJQJ^Jo(h^`OJQJ^Jo(h^`OJQJ^Jo(ohPP^P`OJQJ^Jo(ww^w`o(() 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.hhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH88^8`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH\ \ ^\ `OJQJo(hH,,^,`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoll^l`OJQJo(hHh \^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh88^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh88^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh88^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.cmc^c`mOJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh ^`hH)h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHhpp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhPP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh88^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH88^8`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.808^8`0OJPJQJ^J() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH./"OVD84-BfOqq]X1Oo .V)CU\W\K s$1B^3g{*c-~qM>?u |xR.!) SX'yd^@e /v4 =~IB~LgN[O*#kC#"M+#oGDg:a {[}{L8L7/ HbI+UmQ[1Y$ "cjN_ $;;///     `    Af             jOL6         7                                                      H                  p7                           7    zV'                      .    )Α             +                  2    "V#     @ @ @  W"LeWatqr,}o-0A,KPS \oq(9%E^/a bc !,/CCqr"$5U\k5z*}8 "x%-5GhQU`}d(G0O]xi=K(#3=0BJ`s}@ ? A G KS Z m h} ~ w ^  A q / Z #g f?(4@P lx  Tnhng quy nh chung v nghip v iu tra trong tng iu tra dn s v nh -1999Microsoft (Thailand)DZTNormalnguyen thi ngoc lan7Microsoft Office Word@@X-@e6-@^-GDocumentSummaryInformation8XlCompObj^q՜.+,0< hp| j Tnhng quy nh chung v nghip v iu tra trong tng iu tra dn s v nh -1999 Title FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q F I ] D_ k  ]$ ? O k m r Dx W 8 F OK u` Dd m u 0059lIO\l %G^ij &GK[oMv1K[eq & _ 1.0Qz'82qSYlp3I = !A'9C]A^g%&/34HQ`oo+p(o.1LVXZ2]l+t6Pb 4?8Z\&{*"B&o'9G<C`f n+uaFX6ZGc}~v;=R@ NUyY`dy`%'-84gGZbdva|.5*8LN 9:?MTX^y{~`d\DNT`aXkkq*xE~<X1X6T?  / 5 < P T Z x^ hw !fE!tH!I!\L!6P!cQ!S!V!z_!c!e!m!""","`M"tM"h"l"Sm"p"}"}""###*#,6#8#1>#T#X#d#h#${$$?$ ;${A$?B$(K$1O$GP$ f$g$w$]z$%%L%'%,%9%E@% D%P%}%+&Y?&K&n&Fv&9'''')','2'i<'H'H']'h'y'~'' ( (h((}A(SM(Q( z())))#)*)T5)=),M)_W)2n)o)x)*S** *-*[8*F*F*^*f*y*z*t*++++&+}(+43+=+ ?+^+y}+,/,B0,;,$F,L,/Y,yZ,f,j,Bo,8q,-?-NC-d-mn- .2.:7.AT.s.///<//t/2/4/}5/ZG/J/O/pe/tu/0]000h%0-070<0YM0Nk01 14 1+11&1>1|J1N1w12 2+22,2$42(=2J2 \2Ta2,y2~2 3?30N3P3P_3`3'{3~344m4/4l74:4TJ4^P4 V4rX4x4tz4515y4585)Y5^5Zb5l5o5q{5{5b|5~~5~55 6|&6:6<6&>61^6l6~x6v}6<67B 77<7hD7SM7S7 V7[7a7 8 8-8.8!B8C8,M8/W8[8h8o8y899 9^69WI9L9>M9n90:::N:r ; ;/;-;<;@;L;M;U;tl;t;4|;<<<%<2/<0<6<8<9:<X=n==-=%1=3=5=F==]="g=u= >*>B2>pR>R>Pt>x>[? ?6?s?k?4?A9?WB?]?j?m?s@s(@t/@5@=@O@S@T@b@l@n@z@{@` AA+(A9AiWAhAsA}AyBNBBB:BVB3ZBWyB CQCnCoCD"DDDd%DJ0D1D7D8DI:DS?DcD|zDEE>EPEZEQ|EF F"FHFHFSFOsF(zFGGG]-G@GDGyRGaGHHH6H!H#H$Hy&H5HQ+]QrQsQj{Q RlRRR.R.4Rcgbqbc c7c+=c ScOXcd(&dN'd-d$;dGdJdUKd\KdPLd'Od'e~+e,eDeNefepeRfwf fff f 4f^9f9MfV^fatfg|g%gD5g]:g;g ?gLg[g^g bgbghgsgxghh9hYhXfhh"i\DiDiFiQiWfij jj1jq4j$5jj@j ajgj(oj?yj~j$kk$k$k;kEkwkwxk}k0ll+lUl]lkalfltlxlmmEm$!ma'mL4mGmRm|Sm8[m pmOxmn n#nO/n8nk=nQnUn>_n_n'angnAonAoLoo"ox+o+o\:oNo4`oiomocwoxo|oppp)pJpHkpvp+Zqwq[r rl rr>{?{CD{NM{O{qt{{r|}*|Y2|6|;|wK|ua|tf|j|||}5}(}0}4}?}N}`}n}?|}JE~nF~H~J~R~1U~a~j~p~q~W }"'|-BJLWggers|vw{ /e3D4Flqr||Tgd$%-=qKjGmqJ*./E4Om[Xjko9SHMX%Z[a`ilrmeKBSpb fkp\uAL"#64<;DRU*Z\^kv(7KKet|-%0o5C7MQ5V_B +4hF]ep$+GRlz"*3A:{A?KejIy K(<%.DKMZ\^ c[gk}o=%(T5><EOT]cw;{7P8)Uv^nbfzmra~L(+B5K8WAFY\OdWpt 9EMagj;!)9ERNact$1'j6M!N1T^+}.2(\3y[hn8]95LQ]ati bFxkqv~E 0 1>HhRV_3ew|"`*{+g46Z_ag&imu/y"'>FU1rwb|n'e/22Z<4@OToDrr ;DIg[;t.47<>KP;_pq$DIe]Xy4 6 &1:DHLRSY]biSmZZu(`eM #.0?U`d&(Z(6 ~ -)?BR[lpww (F> GP8Vnhz$H2dBj% /0o6:a?2M\Wb`r-T"#o(+ERAil3n7%6KRV#g/n*+PLZacbfiIB #%(*-79o?Aa*ipUqs&$*;QU|"K$3<?\Xi: )x[Jg;OsO,/5INhbc{q)u/J{U1+12m77;6=& #(@`NWS|% Z&U)v2{j|~e28<=k>z@DBGU8b]t{ 4EN^S~ Gv8w<0IMVd{d0g h@rNrT~sz #KPVZfmq).CQUXxH} 9J*Yafjqt~ ``!.y=Sx~V.J'MZ]cHlgxrxQK Pk|mn,tt.wEzM,Rh } ;=>G[#m*s_P#&*3~Cnoquh1R6LOVXiqN -q9Tcfj:r xK0*g=?CFm8t(0MRiQn3 ? T%303M9;3>NCFN_z"DlpFt3i!8CGKapp~G^vg#.;lKUb\cegl1o/MwOmqwAN#3BPLj`}eGq}R Fa[g:nv c-B=5DUUXV V/t1K[vei89GGA]Orv'3"G6IMS7J4K(M8gLr 5;>CYIIR1T\3nuF|O*Oasz .06PXZ\:f1gw|( wH&H3MU0ux F s?I`f '/j553P!'?AXZ$op+<wPG`r&0oQZ_I`gh t j/3:@EQ~V^}q=@A"BCOPeXZ ^(es24M\rek pw'95SU6]>l3}7b<D5HKqf^udx U9TBFGTXvbCRI"'9V+s3 X QPPV[bfapz|[(/,MT?V?ZC_1l",35?Bryt}{ 0e1uGWO_`'eKo3@ %j3v4w!1,G3X 1 ! o},-<EwRu" }c(/4iBCjIwPUvzM s./v4t6xB4L_SV`$sxr,s5{9';EnFRfH L,grtu ~ 8:B<?^g"u{/|}H <+O5;ADUdW8jz}*(8)] O!&I=MBQcQjpnu~?*u?3FNQUVo:xjz)!)V*`+4FPN[ydeou |)*.GNXws1Q3FF,J6JFQmKH}&.5CDOEbcqsmvon m%r37KTs|u (Lga glp{r0x{xCt=CoDQi{pv_1`7?J}K^-bcil )"o+2RY`jvK x(+=Z?@CHppx{&%BwT)a:8`Kj!yf 9M7szr7Lx^hu~ "$',13pA[GbHHPWRjqzc D-8>Sakls!#08<N0{ <DPj+t=P(+Q:LNM[jmsssttt uYuuu y8yyyy>z|J||| }X}}}Toʀˀ56 ;Ȅτfg G$ !em##$$$$$$%%%%%&&f)=q=== >>m>>>'?(????JBKBBBB|PQ-. !-.YǧϧЧѧҧ֧٧ާߧ2345678?@ABCDEcdefghipqrstuvŨƨǨȨɨʨ˨ҨӨԨը֨רب '()*+,-456789:XYZ[\]^efghijk©˩̩ͩΩϩЩѩ#$%&'()*+X+:JYZ[\]^_`ajūƫǫȫɫʫث !%)-15:;<=>?@ABCDEFGH^_`abcdefghijklmnopqrstv!"#),16:=BFKOP[ghwx˭̭ۭܭ ()45ABCMNZ[ghwxîĮӮԮ߮!"-.9EFRS_`op¯ѯүݯ#$%./>?KLXYefuvǰȰɰӰ԰ RSTwʱ۱45678CRS^pqrstuɲԲܲ "(.4:;CIelrѳٳ߳.7=OU[agmnx~ôɴʴдִ"()28NZ`qx~ɵеֵܵ";AMSY`gnoyĶʶѶض߶,3`hov}ķŷƷϷշַ߷ #&(367?BDNQR^acknox{}ĸǸȸϸҸԸܸ߸"$.12;>@ILMX[]ilmwz|¹ù̹Ϲѹ !+.0;>?ILNVYZdgiruv}ĺǺȺҺպ׺ +.0:=>HKMVYZilnuxyz{|ɻʻѻ&+9:=At߼Vؽ014;j¾125: #Kghkpv#EFIUm;<?G{2Z[^ff)Z[^d!"%2Vefiq 014?-YZ]`t9JKNWarsv}-67:@Tefioapqty)BCFL]fgjq-.1;<?JKNXY\nor;TZ| 678:CD PQS[\WXZltuvx ?@ABEKLMNORWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~"Q&O3"3"3"3""3""3"3"3"33"3"3"3"3"OA*""3""3""3""3"333"33333333333! @uuuul%)-/4789:;<=?@BCgtPP.PRPZPbPfPpPvPxPzP|P~PPPPPPPPPBPDPNPnPpPPPPPFUnknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial;& r.VnExotic7& r.VnTime9& r.VnTimeH5& z!Tahoma;Wingdings?5 z Courier New"1 h2.(GjGj!4da 2qXR ?82Snhng quy nh chung v nghip v iu tra trong tng iu tra dn s v nh -1999DZTMicrosoft (Thailand)nguyen thi ngoc lan/              ! " # $ % & ' ( ) * + , - .