English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Các hoạt động trong chương trình Hội nghị ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác năm 2017 (13/01/2017)
Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục Thống kê (11/01/2017)
Khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục Thống kê (11/01/2017)
Báo cáo Kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trình bày tại Hội nghị Ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác năm 2017 (11/01/2017)
Hội nghị tập huấn tài chính ngành Thống kê (11/01/2017)
Thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên năm 2016 (06/01/2017)
Hội nghị tổng kết Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Bắc Giang (06/01/2017)
Hội nghị tổng kết công tác thống kê và tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Thái Bình (06/01/2017)