English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tỉnh Ninh Bình triển khai kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (09:03 14/06/2016)

Ngày 9/6/2016, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Đồng chí Đinh Chung Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; Trưởng, phó Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố...

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Ban Chỉ đạo tỉnh công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 của tỉnh; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách các địa bàn; Quyết định thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo; Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh; phương án thực hiện cuộc Tổng điều tra.

Theo đó, cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản là một trong 3 cuộc điều tra lớn của đất nước với chu kỳ 5 năm 1 lần do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, đến nay tỉnh Ninh Bình đã thành lập xong Ban Chỉ đạo các cấp (từ tỉnh đến xã).

Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/5/2016. Ban Chỉ đạo tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thành phố xác định địa bàn điều tra, tuyển chọn người lập bảng kê, hướng dẫn tổ chức tập huấn cho các điều tra viên và tổ trưởng, hướng đẫn chọn bộ mẫu phục vụ cho điều tra chuyên sâu. Nhìn chung, công tác lập bảng kê các đơn vị điều tra ở tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy trình, quy định của Trung ương với thời gian và chất lượng được đảm bảo.

Cụ thể, trong cuộc Tổng điều tra này, thực hiện điều tra toàn bộ có 232.014 hộ, tăng 6,5% so với năm 2011; 143 trang trại, gấp 8 lần năm 2011; 122 xã có điều tra và đã chọn 1.224 hộ điều tra mẫu trong tổng số hộ điều tra toàn bộ. Tỉnh cũng đã tuyển chọn được 1.649 điều tra viên và 301 tổ trưởng cho phiếu số 01/TĐTNN-HO (phiếu có số lượng lớn nhất, chứa đựng nhiều thông tin nhất); 60 điều tra viên và tổ trưởng cho phiếu số 02/TĐTNN-TT, phiếu số 03/TĐTNN-XA và phiếu số 04/TĐTNN-HM...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt, triển khai nghiêm túc, cụ thể, đúng quy trình, quy định..., góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra. Rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo các cấp, tập trung cao cho công tác tuyên truyền.

Trước mắt, ngày 01/7 đồng loạt ra quân triển khai điều tra, các huyện, thành phố chọn xã, thôn, hộ dân để Ban Chỉ đạo tỉnh xuống giám sát phỏng vấn, điều tra và trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho công tác Tổng điều tra, triển khai sớm công tác tập huấn cho các điều tra viên. Trong quá trình triển khai, thực hiện có gì vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: http://baoninhbinh.org.vn

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Thống kê quốc gia Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (15/05/2019)
  Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Thống kê - Hành trình về nguồn đầy cảm xúc (15/05/2019)
  Lễ Kỷ niệm 73 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2019) (06/05/2019)
  Hội thảo về nguồn số liệu và phương pháp tính toán chỉ số giá bất động sản (25/04/2019)
  Thông báo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (24/04/2019)