English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội nghị tổng kết công tác thống kê và tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Thái Bình (11:11 06/01/2017)

 

Sáng ngày 5/1/2017, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2016 và Tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK).

Năm 2016, ngành Thống kê Thái Bình đã ban hành kế hoạch thông tin cho Chi cục Thống kê các huyện, thành phố trên cơ sở kế hoạch thông tin của TCTK. Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng và hàng quý đã bám sát nội dung các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phục vụ thiết thực cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Xác định báo cáo kinh tế - xã hội là sản phẩm thông tin quan trọng của ngành nên các thông tin đặc thù được dự báo sớm như: các chỉ tiêu GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp, năng suất lúa… Nội dung báo cáo bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời với yêu cầu của các cấp lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

Thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Cục Thống kê Thái Bình đã tiến hành điều tra 523.303 hộ, 969 trang trại, 267 xã và 2.025 hộ mẫu. Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được thực hiện nhằm thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu để phục vụ chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn; qua đó góp phần cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi của từng địa phương. Kết quả cuộc tổng điều tra sẽ phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ngành Thống kê trong việc thực hiện công tác thống kê năm 2016. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu năm 2017, Cục Thống kê tỉnh tiếp tục nắm bắt tình hình thực tế, bảo đảm thông tin kinh tế - xã hội công khai, minh bạch, chính xác, đầy đủ, kịp thời; đồng thời rà soát, thu thập thông tin các chỉ tiêu niên giám thống kê để nguồn số liệu ngày càng đầy đủ, chính xác và có hệ thống; nâng cao chất lượng số liệu về độ tin cậy và sự thống nhất giữa các đơn vị trong ngành; thực hiện có hiệu quả hoạt động thống kê, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã trao tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho Cục Thống kê tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

ông Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu tại Hội nghị và thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho Cục Thống kê tỉnh Thái Bình

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội thảo các chỉ tiêu thống kê dân số trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (V-SDG) (20/06/2018)
  Hội thảo Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (19/06/2018)
  Tổng cục Thống kê và Cơ quan Thống kê quốc gia Italia ký Thỏa thuận thực hiện Dự án “Cải thiện Hệ thống Thông kê quốc gia Việt Nam” (11/06/2018)
  Đoàn chuyên gia cơ quan Thống kê Italia sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (04/06/2018)
  Đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (04/06/2018)