English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên năm 2016 (16:29 06/01/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2017 (20/02/2017)
  4 vạn người Bưu điện giúp Tổng cục Thống kê tăng hiệu quả hoạt động (20/02/2017)
  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (20/02/2017)
  Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017 (17/02/2017)
  Hội thảo tham vấn về hồ sơ công bằng trẻ em (14/02/2017)