English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên năm 2016 (16:29 06/01/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (30/03/2017)
  Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2017 (29/03/2017)
  Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017 (29/03/2017)
  Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016 và triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (21/03/2017)
  UBND tỉnh Kiên Giang triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (20/03/2017)