English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên năm 2016 (16:29 06/01/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (30/03/2017)
  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Thống kê nhiệm kỳ 2017 – 2022 (19/07/2017)
  Khánh thành trụ sở làm việc Tổng cục Thống kê, 54 Nguyễn Chí Thanh (15/07/2017)
  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác của Tổng cục Thống kê với trường Đại học Kịnh tế - Đại học Đà Nẵng (13/07/2017)
  Hội nghị tập huấn công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia năm 2017 (13/07/2017)