English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội nghị tập huấn tài chính ngành Thống kê (10:20 11/01/2017)

Trong hai ngày 10-11/1/2017 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức hội nghị tập huấn tài chính ngành Thống kê. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã tới dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tài chính của các đơn vị hành chính thuộc cơ quan TCTK; Thủ trưởng, viên chức phụ trách kế toán của các đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK; Cục trưởng, công chức phụ trách kế toán của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau bài phát biểu khai mạc hội nghị của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, các đại biểu đã được nghe phần trình bày của lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Kế hoạch Tài chính về các nội dung: (1) Phổ biến và hướng dẫn thực hiện Quyết định 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017; (2) Phổ biến nội dung Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 06/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho Tổng cục trưởng TCTK; (3) Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia; (4) Hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ về quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công: công tác lập dự toán chi thường xuyên; lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí điều tra thống kê, lập dự toán và thanh toán tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp liên quan đến tiền lương; công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác lựa chọn nhà thầu, công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư (tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành, thực hiện rà soát, sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước...

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần MISA đã trình bày một số nội dung liên quan đến phần mềm MISA (phần mềm Quản lý tài sản và phần mềm kế toán MISAMimosa).

Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung trên. Mục đích của Hội nghị nhằm tăng cường năng lực nghiệp vụ cho các công chức, viên chức làm công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, các Cục Thống kê, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thống kê.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc hội nghị
Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính trình bày một số nội dung tại hội nghị
Bà Vũ Thị Hân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính phổ biến Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg; Hướng dẫn thực hiện QĐ số 858/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng TCTK về định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN
Bà Bùi Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính trình bày Thông tư 109/2016/TT-BTC về quản lý kinh phí điều tra, Tổng điều tra và những nội dung mới
Toàn cảnh hội nghị

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội thảo các chỉ tiêu thống kê dân số trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (V-SDG) (20/06/2018)
  Hội thảo Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (19/06/2018)
  Tổng cục Thống kê và Cơ quan Thống kê quốc gia Italia ký Thỏa thuận thực hiện Dự án “Cải thiện Hệ thống Thông kê quốc gia Việt Nam” (11/06/2018)
  Đoàn chuyên gia cơ quan Thống kê Italia sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (04/06/2018)
  Đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (04/06/2018)