English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017 ngành Thống kê thành phố Hồ Chí Minh (10:12 25/01/2017)

Chiều ngày 20 tháng 01 năm 2017, Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê - Chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Cục Thống kê; Lãnh đạo các Sở ban ngành thành phố; Lãnh đạo các phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê; Lãnh đạo Chi cục Thống kê 24 quận huyện và toàn thể CBCC văn phòng Cục Thống kê.

Tại Hội nghị, ông Võ Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Thống kê trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.

Trong năm 2016, ngành Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2015, bám sát kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê và nhiệm vụ do Thành ủy và UBND Thành phố giao. Ngoài nhiệm vụ chính trị thường xuyên, ngành còn thực hiện Điều tra doanh nghiệp 2016; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Điều tra GDP quý năm 2016; tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam tại Thành phố giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030…

Toàn Ngành quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, mục tiêu chủ yếu trong năm 2017: (1) Tiếp tục bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền thành phố đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng. (2) Triển khai thực hiện Luật Thống kê năm 2015; tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP; Chiến lược phát triển ngành Thống kê giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (3) Tiếp tục công tác quy hoạch và kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự tại cơ quan Cục Thống kê và 24 Chi cục Thống kê quận - huyện. (4) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển. (5) Thực hiện thành công các cuộc điều tra thống kê, trong đó trọng tâm là cuộc Tổng điều tra lớn: Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017. (6) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2017, tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa 08 phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê với 24 Chi Cục Thống kê quận huyện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Võ Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Thống kê trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017

Toàn cảnh Hội nghị

Các đơn vị nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa 08 phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê với 24 Chi Cục Thống kê quận huyện
 
Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội thảo các chỉ tiêu thống kê dân số trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (V-SDG) (20/06/2018)
  Hội thảo Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (19/06/2018)
  Tổng cục Thống kê và Cơ quan Thống kê quốc gia Italia ký Thỏa thuận thực hiện Dự án “Cải thiện Hệ thống Thông kê quốc gia Việt Nam” (11/06/2018)
  Đoàn chuyên gia cơ quan Thống kê Italia sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (04/06/2018)
  Đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (04/06/2018)