English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (10:33 25/01/2017)

Ngày 13/01/2017, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tổng kết công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, đồng thời triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 với sự tham gia của toàn bộ thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Tổ thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, Trưởng ban và Phó ban chỉ đạo các huyện thành phố, công chức và người lao động có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong cuộc Tổng điều tra. Ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hùng - Cục Trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh đã đọc báo cáo tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tổng hợp nhanh số liệu Tổng điều tra cho thấy, trong những năm gần đây, nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi có những bước phát triển song còn nhiều khó khăn, thách thức.

Tại thời điểm 01/07/2016, toàn tỉnh có 166 xã, 916 thôn. Trong 5 năm qua (kể từ cuộc Tổng điều tra trước), số lượng xã không thay đổi nhưng số thôn tăng đáng kể do chia tách: tăng 4,9% tương ứng với 43 thôn. Trong đó, khu vực đồng bằng có 99 xã, 539 thôn, tăng 3 thôn; khu vực miền núi có 64 xã, 372 thôn, tăng 40 thôn; hải đảo có 3 xã, 5 thôn.

Đến nay, 100% số xã của tỉnh có điện (năm 2011 là 98,8%), 905 thôn có điện, chiếm 98,8% (năm 2011 là 96,2%); trong đó, có 902 thôn có điện lưới quốc gia. Những thôn chưa có điện đều nằm ở khu vực miền núi. Các thôn ở huyện đảo Lý Sơn đều có điện nhưng vẫn còn 01 thôn chưa có điện lưới quốc gia. Đây là thành tựu lớn của Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

Đến thời điểm 01/7/2016, toàn tỉnh có 165 xã có đường ô tô từ trụ sở UBND huyện đến trụ sở UBND xã. Trong đó, có 159 xã có đường giao thông từ trụ sở UBND huyện đến trụ sở UBND xã được nhựa, bê tông hoá. Giao thông nông thôn đảm bảo thường xuyên thông suốt, khi tất cả các xã có đường ô tô đến trụ sở UNBD xã đều đi lại được quanh năm. Số thôn có đường xe ô tô đi đến trụ sở UBND xã đạt 97,8% (896 thôn).

Hệ thống trường mẫu giáo, mầm non và tiểu học đã phủ khắp các xã (đạt 100% số xã). Có 595 thôn có trường, lớp mẫu giáo, mầm non, đạt tỷ lệ 65%. Tỷ lệ xã có trường trung học cơ sở đạt 95,8% (159 xã) và 11,4% số xã có trường trung học phổ thông.

Đến năm 2016, toàn tỉnh có 165 xã có trạm y tế xã (tăng 02 xã so với năm 2011), trong đó có 73,5% số xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo tiêu chuẩn giai đoạn đến 2020. Có 90% số thôn có nhân viên y tế thôn.\

Tính đến thời điểm 01/07/2016 toàn tỉnh có 11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm 6,7% tổng số xã thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Tỷ lệ này còn khá thấp so với mức 23,1% của cả nước.

Số lượng tiêu chí bình quân 1 xã đạt được tại thời điểm 01/7/2016 của toàn tỉnh là 9,2 tiêu chí (cả nước là 12,7 tiêu chí). Có 18 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 49 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 47 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; 39 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Số xã chưa đạt chuẩn Nông thôn mới có tỷ trọng lớn, chiếm gần 92,3% tổng số xã thực hiện xây dựng Nông thôn mới của tỉnh. Trong đó, khoảng 70-90% số xã chưa đạt Nông thôn mới gặp khó khăn đối với việc thực hiện các tiêu chí “Cơ sở vật chất văn hóa”, “Giao thông”, “Trường học” và “Môi trường”, “Thuỷ lợi”, “Hộ nghèo”". Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ nhấn mạnh, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, thời gian thực hiện rất ngắn, tuy nhiên, đến nay, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở kết quả Tổng điều tra, Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh sử dụng kết quả của cuộc điều tra làm cơ sở để tham mưu cho tỉnh trong quá trình xây dựng quy hoạch, chiến lượt phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, để việc triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, đạt được kết quả tốt nhất, Phó Chủ tịch lưu ý các cơ quan liên quan cần có biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản vừa thực hiện năm 2016, cụ thể: Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tại cơ sở; việc lựa chọn Tổ điều tra viên phải đáp ứng được đầy đủ về trình độ, năng lực, phù hợp với từng địa phương; việc tổ chức tập huấn cho Tổ điều tra phải chặt chẽ từ tỉnh đến địa phương,…

Ghi nhn đóng góp cho sự thành công của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tng bằng khen cho 6 tập thể và 16 cá nhân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị
Ông Nguyễn Hùng - Cục Trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh đã trình bày báo cáo tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh
Toàn cảnh Hội nghị

Ông Phạm Trường Thọ tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã đóng góp cho sự thành công của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 2016

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động (Tham luận tại Diễn đàn CEO 2018, Hà Nội, ngày 13/4/2018) (16/04/2018)
  Hội nghị Tập huấn công tác Tổ chức, cán bộ và Pháp chế, Thanh tra thống kê 2018 (16/04/2018)
  Hội thảo tăng tốc chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp 4.0 (04/04/2018)
  Hội thảo chỉ tiêu Dân số, lao động và việc làm trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững tại Việt Nam (03/04/2018)
  Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2018 (29/03/2018)