English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Thư của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê gửi công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 (11:02 25/01/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị công bố kết quả Đề án thử nghiệm sử dụng thiết bị điện tử di động trong điều tra giá tiêu dùng (21/02/2017)
  Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2017 (20/02/2017)
  4 vạn người Bưu điện giúp Tổng cục Thống kê tăng hiệu quả hoạt động (20/02/2017)
  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (20/02/2017)
  Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị - Cơ quan Thường trực Tổng điều tra kinh tế năm 2017 làm việc với đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 tỉnh Quảng Trị (20/02/2017)