English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (11:00 13/02/2017)
Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị 
 
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra TW phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra (TĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng của Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh Thừa Thiên Huế
Bà Lê Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ - TCTK, Tổ trưởng Tổ thường trực TĐT TW trình bày một số nội dung của TĐT
Ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp - TCTK trình bày một số nội dung của TĐT
Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư - TCTK, Thành viên Tổ thường trực TĐT TW Giới thiệu nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp hoạt động xây dựng và vốn đầu tư
Ông Khổng Đỗ Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, TCTK, thành viên Tổ thường trực TĐT TW trình bày một số nội dung của TĐT
Bà Phạm Thị Quỳnh Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ - TCTK, Tổ phó Tổ thường trực TĐT TW trình bày một số nội dung của TĐT
Bà Vũ Thị Thanh Huyền, Thống kê viên chính Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ - TCTK Giới thiệu nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp hoạt động ăn uống, lưu trú, bất động sản, dịch vụ khác
Bà Nguyễn Thị Việt Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ - TCTK Giới thiệu nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể
Ông Bùi Trọng Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ - TCTK Giới thiệu nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, hội và tổ chức phi chính phủ, tôn giáo
Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp Chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin - TCTK, thành viên Tổ thường trực TĐT TW Giới thiệu các bảng danh mục trong Tổng Điều tra
Ông Nguyễn Hữu Thỏa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê - TCTK, thành viên Tổ thường trực TW trình bày Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát Tổng điều tra
Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - TCTK, thành viên Tổ thường trực TĐT TW hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí TĐT

Ông Cao Quang Thành, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Tin học Thống kê KVI - TCTK giới thiệu một số nội dung của TĐT 

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị
 
CÁC TIN KHÁC
  Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động (Tham luận tại Diễn đàn CEO 2018, Hà Nội, ngày 13/4/2018) (16/04/2018)
  Hội nghị Tập huấn công tác Tổ chức, cán bộ và Pháp chế, Thanh tra thống kê 2018 (16/04/2018)
  Hội thảo tăng tốc chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp 4.0 (04/04/2018)
  Hội thảo chỉ tiêu Dân số, lao động và việc làm trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững tại Việt Nam (03/04/2018)
  Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2018 (29/03/2018)