English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội thảo Sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) (09:00 12/10/2017)

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007). Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo; đại diện các Bộ ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan TCTK.

Hệ thống ngành kinh tế được sửa đổi tuân theo các nguyên tắc: (1) Đảm bảo phản ánh đầy đủ với ngôn ngữ dễ hiểu các hoạt động kinh tế Việt Nam; (2) Bảo đảm sự liên tục và tính so sánh của hệ thống ngành từ phiên bản cũ (VSIC 2007) sang phiên bản mới (VSIC sửa đổi). Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam sửa đổi về cơ bản vẫn kế thừa VSIC 2007 và với Phân loại chuẩn các hoạt động kinh tế của Liên Hợp Quốc phiên bản lần thứ 4 (ISIC Rev.4). Chỉ sửa đổi từ ngữ ở các ngành cấp 2, cấp 3 và bổ sung ở ngành cấp 4, cấp 5 cho phù hợp với thực tế; (3) Bảo đảm thích hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam trong việc thu thập số liệu theo từng ngành trong Hệ thống ngành kinh tế.

Về cơ bản, nội dung của Dự thảo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam vẫn kế thừa được VSIC 2007. Tuy nhiên, nó được phát triển cho phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế nước ta trong điều kiện hiện nay và phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế của Việt nam. Dự thảo gồm 02 phần: Phần I - Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Phần II – Nội dung của từng ngành kinh tế Việt Nam. Ngành kinh tế được chia thành 5 cấp: Cấp 1 và cấp 2 tuân thủ hoàn toàn ISIC Rev.4; cấp 3 tuân thủ theo Khung chung về phân ngành kinh tế của Khu vực ASEAN (ACIC). Cấp 4 và cấp 5 được phát triển phù hợp với đặc điểm các hoạt động kinh tế của nền kinh tế Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận giải quyết những vướng mắc còn sót lại qua 6 lần Hội thảo trước đây. Kết luận Hội thảo, Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đề nghị Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin là đơn vị đầu mối và các Vụ nghiệp vụ thuộc cơ quan TCTK tiếp thu ý kiến của các Bộ ngành để xây dựng một Hệ thống ngành kinh tế có tính khả thi với tầm nhìn trong vòng 10 năm tới; bổ sung, hoàn thiện các tài liệu liên quan để trình Chính phủ phê duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch phổ biến cho các Bộ ngành và địa phương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo
Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, trình bày nội dung sửa đổi VSIC 2007 
Toàn cảnh Hội thảo

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Đại hội đại biểu Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2023) (20/09/2018)
  Tổng cục Thống kê tổ chức Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (19/09/2018)
  Thông cáo báo chí Kết quả chính thức Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 (19/09/2018)
  Hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng (06/09/2018)
  Tập huấn về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 khu vực phía Nam (06/09/2018)