English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Bài học kinh nghiệm từ công tác tổ chức cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (15:20 14/12/2017)

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu và nội dung được giao trong Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Qua công tác tổ chức chỉ đạo cuộc tổng điều tra lần này có thể rút ra một số bài học chủ yếu sau:

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành và cơ quan Đảng, chính quyền các cấp nhằm huy động mọi nguồn lực và sự tham gia, vào cuộc, sự ủng hộ của nhân dân, của cư dân ở nông thôn. TĐT NN 2016 là một trong ba cuộc tổng điều tra lớn, nội dung phức tạp và liên quan trực tiếp tới nhiều Bộ, ngành nên sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương sẽ là yếu tố không thể thiếu để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra. Sự tham gia phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức, huy động các nguồn lực, nâng cao vai trò và trách nhiệm của cộng đồng đối với cuộc TĐT. Sự phối hợp toàn diện trong toàn bộ quá trình Tổng điều tra từ khâu chuẩn bị, công tác kiểm tra, giám sát đến đánh giá và phân tích kết quả Tổng điều tra cần tiếp tục được ghi nhận và phát huy trong kỳ điều tra tiếp theo. Bài học về sự phối hợp này còn có ý nghĩa hơn nữa trong điều kiện hiện nay khi đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn kinh phí từ Ngân sách nhà nước hạn hẹp, các điều kiện vật chất và các định mức kinh phí dành cho công tác điều tra còn hạn chế.

Thứ hai, công tác tuyên truyền sâu, rộng với hình thức đa dạng, phong phú và cách thức linh hoạt đã đóng góp không nhỏ vào kết quả của cuộc TĐT. Công tác tuyên truyền được thực hiện ở tất cả các cấp từ Trung ương, đến cấp tỉnh, huyện, xã như: đài truyền hình, đài phát thanh các cấp; chuyên san, báo chí, bài phát biểu; băng rôn, khẩu hiệu, loa, đài, bảng điện tử;... Mục đích, nội dung và tổ chức thực hiện cuộc TĐT trên địa bàn được cụ thể hóa trong công tác của cấp ủy, của chính quyền và phổ biến cho nhân dân trong các cuộc họp tổ dân phố ở nhiều địa phương. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến từng người dân đã thực sự có ý nghĩa, giúp cho nhân dân hiểu được yêu cầu, mục đích tầm quan trọng của cuộc TĐT, có ý thức hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho điều tra viên.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch, nội dung và phân công cụ thể để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra ở tất cả các công đoạn của TĐT.  Ban Chỉ đạo TĐT ở địa phương chú trọng khâu kiểm tra, xem xét và tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng, đảm bảo yêu cầu về sự nhiệt tình, trách nhiệm, trình độ tiếp thu và khả năng thực hiện vì điều tra viên và tổ trưởng lực lượng đông đảo và nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng số liệu cuộc TĐT. Huy động tối đa lực lượng để tập trung kiểm tra, giám sát ngay từ những ngày đầu thu thập số liệu, kịp thời phát hiện và thông báo sớm những sai sót hệ thống đến các điều tra viên, tổ trưởng và các thành viên tham gia TĐT để tránh khai sót trên diện rộng.

Thứ tư, tăng cường thời gian và công sức trong giai đoạn chuẩn bị để đổi mới nội dung và phương pháp thực hiện trong TĐT. Với thời gian chuẩn bị dưới một năm cho TĐT, một số nội dung và đặc biệt là phương pháp thu thập thông tin cần được nghiên cứu, xem xét và đánh giá một cách thấu đáo nhằm đảm bảo tính phù hợp và khả thi. Trong thời gian tới, TĐT NN sẽ tiến hành với chu kỳ 10 năm tạo điều kiện tốt hơn về thời gian để chuẩn bị cho TĐT. Tiếp tục đổi mới cả về nội dung và cách thức thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn thực hiện TĐT: rà soát, thu thập, tổng hợp xử lý và công bố thông tin.

Thứ năm, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, hướng dẫn cụ thể và phân cấp rõ ràng trong quản lý, sử dụng kinh phí là yếu tố quan trọng bảo đảm điều kiện vật chất thực hiện TĐT. Kịp thời công khai định mức kinh phí với  khoản mục rõ ràng, cấp phát kinh phí, vật tư, văn phòng phẩm đầy đủ và đúng thời điểm cho BCĐ cấp dưới tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Tổng điều tra.  

Báo cáo tham luận kinh nghiệm tổ chức TĐT ở tỉnh Hà Tĩnh
Báo cáo tham luận kinh nghiệm tổ chức TĐT ở tỉnh Lâm Đồng
Báo cáo tham luận kinh nghiệm tổ chức TĐT ở tỉnh An Giang

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông về việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện cuộc điều tra thống kê năm 2020 và công tác thống kê của Bộ Thông tin và truyền thông (14/06/2019)
  Đoàn chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (11/06/2019)
  Hội nghị sơ kết công tác công đoàn Tổng cục Thống kê 6 tháng đầu năm 2019 và tập huấn công tác tổ chức công đoàn cơ sở (10/06/2019)
  Hội nghị Phối hợp triển khai công tác thống kê giữa Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngành Thống kê (06/06/2019)
  Tổng cục Thống kê Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Thống kê quốc gia Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (15/05/2019)