English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tạp chí Con số và Sự kiện 
Tạp chí Con số và Sự kiện số 9/2018 (534)

CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

Tạp chí của Tổng cục Thống kê

ISNN 0866-7322. Số 9/2018 (534)

Ra hàng tháng. Năm thứ 57

 

HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH

Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra Kinh tế năm 2017

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018

Hoạt động thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

¨TS. TRẦN VĂN TRUNG

Tổng kết điều tra Tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

KINH TẾ - XÃ HỘI

Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 9 tháng 2018 – 3,5 tr

Hiệu quả từ cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

¨ ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN – ThS. MAI THỊ CHÂU LAN

Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Phát huy vai trò khu kinh tế ven biển

¨ ThS. PHẠM LINH GIANG

Xuất khẩu thủy sản gặp khó tại thị trường EU

¨ ThS. TRẦN NGỌC TÚ

Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số: Cần những chính sách toàn diện và lâu dài

¨ TS. CAO THỊ HÀ

Hướng đi mới trong phát triển thủy sản ở Bạc Liêu

¨ LÝ THỊ TỴ

Tin địa phương

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2017

Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Những kết quả chủ yếu

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hà Tĩnh – điểm sáng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

¨ THU HƯỜNG

KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2016

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Thanh Hóa: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích cực, hiệu quả

¨ MINH THƯ

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Kinh nghiệm một số nước về Sử dụng dữ liệu hành chính trong sản xuất thông tin thống kê

¨ ThS. HOÀNG THỊ THANH HÀ

QUỐC TẾ

Phát triển công nghiệp trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc

¨ TS. NGUYỄN KIỀU DUNG

VUI VUI… THỐNG KÊ

ĐIỆN BIÊN – TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Điện Biên: Tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư

¨ HOÀNG TIẾN DŨNG

Ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

¨ LÊ HỮU KHANG

Ngành Tài chính Điện Biên không ngừng đổi mới và phát triển

Thành phố Điện Biên Phủ trên đường hội nhập và phát triển

¨ NGUYỄN ĐỨC ĐUYỆN

Những chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp ở Điện Biên

¨ HÀ VĂN QUÂN

Huyện Điện Biên Đông – Huy động mọi nguồn lực đầu tư, nỗ lực vươn lên thoát nghèo

¨ BÙI NGỌC LA

Huyện Tuần Giáo: Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế - xã hội

¨ VŨ VĂN ĐỨC

 

Nội dung tóm tắt một số bài trong số tháng 9/2018

 

HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TS. Trần Văn Trung

 

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo VKSND các cấp, sự quan tâm hỗ trợ của Tổng cục Thống kê, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan và sự nỗ lực của mình, hoạt động thống kê của toàn ngành Kiểm sát nhân dân với đã đạt được nhiều kết quả khích lệ, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp; góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong tổ chức bộ máy Nhà nước.

Công tác thống kê thực hiện đồng bộ, thống nhất

Công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, phân tích và công bố các số liệu tổng hợp về tình hình tội phạm, kết quả hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân, kết quả hoạt động giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng; Đáp ứng nhu cầu của hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong ngành; Đảm bảo vai trò chủ trì, phối hợp của Viện kiểm sát các cấp trong thống kê hình sự của liên ngành các cơ quan tư pháp; Thu thập và cung cấp số liệu các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân. (…)

Phối hợp chặt chẽ với ngành Thống kê thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin - Cục 2) đã có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê trong quá trình thực hiện công tác thống kê, bao gồm: Các hoạt động thu thập, tổng hợp và cung cấp số liệu thống kê khi Tổng cục Thống kê có yêu cầu. (...)

Tiếp tục nâng cao chất lượng thống kê để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, trong những năm tới, thống kê ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau đây:

 Một là, nghiên cứu, quán triệt, vận dụng đúng đắn, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác trong Ngành. (…)

Hai là, tiếp tục quán triệt, thực hiện Luật Thống kê năm 2015 đến các cán bộ làm công tác thống kê trong toàn Ngành. (…)

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2030 (...)

Bốn là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức mạnh về số lượng và chất lượng; vững vàng về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ thống kê và công nghệ thông tin. (…)

Năm là, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong và ngoài Ngành; (…).       

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, rất cần sự quan tâm của Tổng cục Thống kê, nhất là việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác thống kê kết nối, trao đổi thông tin, định hướng phát triển thống kê, kinh nghiệm trong hoạt động thống kê, việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thống kê./.

 

PHÁT HUY VAI TRÒ KHU KINH TẾ VEN BIỂN

ThS. Phạm Linh Giang

 

Khu kinh tế (KKT) ven biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. (…)

Phát triển KKT ven biển – những kết quả đạt được

Là một trong 10 quốc gia trên thế giới có chỉ số cao nhất về chiều dài bờ biển (3.260 km), Việt Nam có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nằm trên đường hàng hải quốc tế, có cảng biển sâu, có điều kiện để phát triển hàng hải, hàng không, du lịch biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản… Cùng tiềm năng 1 triệu km2 vùng biển kinh tế đặc quyền, rộng gấp 3 lần diện tích đất liền, hơn 3.000 hòn đảo, 50 cảng biển, 40 vũng, vịnh nên việc xây dựng các KKT ven biển nhằm tạo thêm các cực tăng trưởng sẽ là động lực phát triển và góp phần phát triển kinh tế bền vững ở nước ta. (…)

Có thể thấy, sự phát triển của các KKT ven biển đã tạo ra những chuyển biến, sức bật mới của kinh tế, xã hội nước ta. Hạ tầng KKT ven biển được đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài đã góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng cho các địa phương có biển, vùng kinh tế và tạo sự kết nối giao thông, hạ tầng trên phạm vi cả nước, mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển của khu vực. (…)

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Mặc dù có đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế, song theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các KKT ven biển hiện đang chiếm diện tích lớn nhưng hiệu quả đem lại cho nền kinh tế còn khá thấp và trong quá trình phát triển còn nhiều bất cập. Theo thống kê, tổng diện tích mặt đất và mặt nước của 17 KKT ven biển hiện chiếm khoảng 845 nghìn ha, song diện tích đất của các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các KKT ven biển mới đạt khoảng 9% tổng diện tích đất dành cho sản xuất kinh doanh. Nếu so với các khu công nghiệp trong cả nước, quy mô các KKT lớn gấp 10 lần nhưng sự đóng góp về chỉ tiêu sản xuất và nộp ngân sách thì lại thấp hơn. (…)

Phát huy vai trò của KKT ven biển

Theo định hướng, việc phát triển các KKT ven biển cần phải gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương và của vùng theo hướng CNH, HĐH. Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn cao nhất và bảo đảm phát triển bền vững theo hướng hiện đại; Bảo đảm sử dụng một cách hiệu quả cả quỹ đất, mặt nước và không gian của KKT ven biển gắn với quốc phòng, an ninh trên biển và trong đất liền. (…)

Với những nỗ lực và sự đổi mới trong cơ chế, chính sách cũng như những định hướng đúng đắn, KKT ven biển sẽ ngày càng phát huy vai trò trong phát triển kinh tế vùng, địa phương và đặc biệt là đảm bảo theo đúng mục tiêu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển./.

 

KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU HÀNH CHÍNH TRONG SẢN XUẤT THÔNG TIN THỐNG KÊ

ThS. Hoàng Thị Thanh Hà

 

Trong những năm gần đây, nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin phục vụ cho việc ra quyết định và quản lý dựa trên bằng chứng đang ngày càng tăng lên. Chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2015 cũng đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu mới đối với cộng đồng thống kê toàn cầu. (…)

Kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới

Nếu nói về sử dụng dữ liệu hành chính trong sản xuất thông tin thống kê, cần phải đề cập đến kinh nghiệm của các nước thuộc khối Bắc Âu như Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển. Ở các quốc gia này, hệ thống đăng ký hành chính đã được hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước và được sử dụng cho mục đích thống kê từ những năm 70. (…)

Tại bốn quốc gia trên, 80% thông tin được thu thập từ dữ liệu hành chính, 20% còn lại từ điều tra thống kê. Sở dĩ các quốc gia này có thể đạt được tỷ lệ sử dụng dữ liệu hành chính cho sản xuất thông tin thống kê cao như vậy là do đã hình thành được các hệ thống đăng ký hành chính trong nhiều lĩnh vực, xây dựng được hành lang pháp lý vững chắc giúp Cơ quan Thống kê có thể tiếp cận được với các hệ thống đăng ký này cũng như đã sử dụng hệ thống nhận dạng thống nhất. (…)

Xét trên quan điểm của công chúng, sử dụng dữ liệu hành chính cho các mục đích thống kê có một số thuận lợi cơ bản. Đó là các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ không cảm thấy khó chịu do phải cung cấp thông tin lặp đi lặp lại. Ngoài ra, thông tin của các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp cũng sẽ ít bị rò rỉ cả trong nội bộ cũng như ngoài cơ quan thống kê, do được lưu dưới dạng điện tử, được bảo mật bằng mã số. (…)

Các điều kiện cần thiết để sử dụng dữ liệu hành chính trong sản xuất thông tin thống kê

Khi sử dụng dữ liệu hành chính trong sản xuất thông tin thống kê, cần đảm bảo một số điều kiện sau:

Một là, về điều kiện pháp lý. (…)

Hai là, sự ủng hộ của công chúng. (…)

Ba là, sử dụng một hệ thống nhận dạng thống nhất. (…)

Bốn là, đảm bảo phối hợp tốt giữa các cơ quan hành chính Nhà nước. (…)

Sử dụng dữ liệu hành chính tại Việt Nam

Tại Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu hành chính trong công tác thống kê, Luật Thống kê 2015 đã dành Mục 2 của Chương III “Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước” để quy định về vấn đề này. (…)

Trong bối cảnh ngân sách dành cho hoạt động thống kê ngày càng giảm, để đẩy nhanh việc sử dụng dữ liệu hành chính, Thống kê Việt Nam cần tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính, đẩy mạnh chia sẻ thông tin, công tác tuyên truyền, nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo kết nối thông tin thông suốt với các Bộ, ngành. Đồng thời, Tổng cục Thống kê cần tăng cường hợp tác với Cơ quan Thống kê của các quốc gia có nền kinh tế - xã hội tương đồng, có nhiều năm sử dụng dữ liệu hành chính nhằm học tập và chia sẻ kinh nghiệm./.

 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Ở TRUNG QUỐC

 

TS. Nguyễn Kiều Dung

 

Trung Quốc hiện là một cường quốc của thế giới về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Năm 2015, Trung Quốc đứng đầu thế giới về số bài báo được trích dẫn về AI. Năm 2017, quốc gia này chiếm 48% tổng lượng đầu tư khởi nghiệp AI của thế giới, trong khi quốc gia đứng thứ hai là Hoa kỳ chỉ chiếm 38%. (…)

Dữ liệu

Dữ liệu giống như lương thực của các hệ thống AI, bởi các hệ thống này cần nạp một khối lượng dữ liệu rất lớn để tự huấn luyện chính mình. Quy mô của dữ liệu sẽ quyết định chất lượng đầu ra của hệ thống AI. Trung Quốc có thể lạc quan về nguồn “lương thực” cho AI bởi với dân số hàng tỷ người đã tạo cho quốc gia này một lượng dữ liệu khổng lồ, dự kiến chiếm tới 20% zetabytes dữ liệu toàn cầu vào năm 2020. (…)

Thuật toán

Điều kiện thứ hai để phát triển AI là sự đa dạng và mức độ tinh xảo của các thuật toán. Với lợi thế của quốc gia đi sau, các nhà nghiên cứu AI Trung Quốc dễ dàng truy cập các nguồn mở thuật toán sẵn có trên Internet. Ngoài ra, năng lực thuật toán của Trung Quốc đang tăng lên đáng kể nhờ chính sách đầu tư lớn vào R&D. Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc ở Thung lũng Silicon đang nỗ lực mang các công ty khởi nghiệp AI về nước. (…)

Sức mạnh điện toán

Điều kiện thứ ba để phát triển công nghệ AI là sức mạnh điện toán. Trung Quốc có tiền sử phụ thuộc rất nhiều vào các vi mạch của nước ngoài, đặc biệt là Hoa kỳ. Tuy nhiên, từ năm 2015, chính phủ Hoa kỳ đã cấm 3 nhà cung cấp vi mạch lớn nhất toàn cầu Intel, Nvidia, và AMD bán chip siêu máy tính cho Trung Quốc. (…)

Nhân tài AI

Trung Quốc vẫn chưa đạt được nhiều kết quả trong việc thu hút những người giỏi nhất trở về. Quốc gia này tụt lại sau Hoa kỳ và Anh ở hạng mục nghiên cứu cơ bản trong AI, do một nguyên nhân quan trọng là thiếu nhân tài. Đây sẽ là thách thức chính trong cuộc chạy đua phát triển công nghiệp AI. Điều quan trọng là Trung Quốc không chỉ cần thu hút các nhà nghiên cứu giỏi mà còn phải hướng đến nhóm tài năng thuộc top 1% toàn cầu về nghiên cứu AI. (…)./.

 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 

Nguyễn Đức Đuyện

Năm 1992, thị xã Ðiện Biên Phủ (nay là thành phố Ðiện Biên Phủ) được thành lập với quy mô một đô thị nhỏ, giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng kỹ thuật - xã hội đơn sơ, lạc hậu, kinh tế chưa phát triển, trình độ dân trí thấp, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói, nghèo chiếm trên 50%. Qua gần 26 năm, Ðiện Biên Phủ đã và đang trở thành một thành phố trẻ năng động với những bước hội nhập và phát triển quan trọng.

Với lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, hệ thống giao thông thuận lợi, đặc biệt có quần thể di tích lịch sử chiến trường Ðiện Biên Phủ năm xưa, Thành ủy, HÐND, UBND thành phố đã xác định mũi nhọn và chọn khâu đột phá để phát triển kinh tế của thành phố đó là: Thương mại - dịch vụ - du lịch để hình thành cơ cấu kinh tế vùng. (…)

Để khuyến khích đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư như đơn giản hóa các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh. (…)

Tiếp nối những thành tựu trên, chính quyền va nhân dân Thành phố đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế năm 2018, theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4,8 nghìn tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1,1 nghìn tỷ đồng; Tổng giá trị ngành nông nghiệp đạt 208 tỷ đồng, trong đó tổng sản lượng lương thực đạt trên 7 nghìn tấn… và tiếp tục hoàn thành các mục tiêu  xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội./.

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ 1 tháng 5/2019 (545)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ 2 tháng 4/2019 (544)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ 1 tháng 4/2019 (543)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ II tháng 3/2019 (542)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ I tháng 3/2019 (541)