English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tạp chí Con số và Sự kiện 
Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ I tháng 3/2019 (541)

CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

Tạp chí của Tổng cục Thống kê

ISNN 0866-7322. Kỳ 1 tháng 3/2019 (541)

Ra hàng tháng. Năm thứ 58

 

Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

¨ TS. NGUYỄN BÍCH LÂM

Những đổi mới quan trọng và một số vấn đề cần lưu ý trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

¨ PHẠM QUANG VINH

Bài học kinh nghiệm từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

¨ NGUYỄN TUẤN ANH

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các cấp trong tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

¨ VŨ THỊ THU THỦY

Vai trò, nhiệm vụ của Điều tra viên và Tổ trưởng điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

¨  NGUYỄN THỊ THANH MAI

Các hình thức thu thập thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - Ưu, nhược điểm và những lưu ý khi áp dụng

¨  VỤ THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - Những vấn đề lưu ý

¨ NGUYỄN VĂN SƠN

Tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả kinh phí Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

¨ PHẠM HOÀI NAM

Xử lý số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Vài nét về công tác chuẩn bị và những điểm cần lưu ý

¨ NGUYỄN HỮU HOÀN

UNFPA tự hào vì đã luôn đồng hành cùng Thống kê Việt Nam trong các kỳ Tổng điều tra dân số

Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành với Tổng cục Thống kê trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hà Nội: Chuẩn bị lực lượng điều tra viên, giám sát tinh nhuệ sẵn sàng cho ngày ra quân

Thừa Thiên Huế: Luôn bám sát kế hoạch Tổng điều tra, chú trọng kiểm tra, rà soát công tác lập bảng kê

Hà Giang: Quan điểm chỉ đạo là không sử dụng phiếu giấy

Bình Dương: Quyết tâm thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Công tác chuẩn bị tiến hành Tổng điều tra của thành phố Cần Thơ: Những kinh nghiệm từ Điều tra tổng duyệt

¨ LÊ NGỌC BẢY

Đắk Lắk: Trước ngày ra quân - Bài học kinh nghiệm từ Điều tra tổng duyệt

¨  ĐỖ TẤN XUÂN

Hỏi và đáp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ 1 tháng 5/2019 (545)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ 2 tháng 4/2019 (544)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ 1 tháng 4/2019 (543)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ II tháng 3/2019 (542)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ II tháng 2/2019 (540)