English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2017
  Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2016
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016
  Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015
  Điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam năm 2016